Założyciel ZPUE S.A., obecnie główny akcjonariusz, pan Bogusław Wypychewicz został wyróżniony bardzo cennym Medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Medal został nadany za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego.

Kazimierz Szpotański - (1887-1966) - współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1938-1946). Założyciel (1918) pierwszego i największego w Polsce przedsiębiorstwa aparatury elektrycznej „Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka", które stało się kolebką polskiego przemysłu aparatów elektrycznych. Do 1947 dyrektor pierwszej Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych (późniejszy ZWAR) w Warszawie i Międzylesiu.

medal


Dodatkowe informacje