STACJA TYPU MRw-m. Stacja mobilna na podwoziu jezdnym

Awarie czy remonty sieci lub stacji transformatorowych, koniczność tymczasowego zasilania odbiorców jak również szybkiego zorganizowania zasilania, bez możliwości podpięcia do sieci SN, z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego to kilka przykładowych czynników, które przyczyniły się do stworzenia rozwiązania lekkiej stacji w obudowie metalowej, na podwoziu jezdnym o dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3,5T z możliwością transportowania za np. samochodem ciężarowym. Obudowę stacji stanowi kompletna, przestrzenna, samonośna konstrukcja metalowa wykonana ze stali konstrukcyjnej połączonej przez spawanie oraz skręcanie. Całość zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo.

W stacjach zastosowano nowoczesne rozdzielnice SN w izolacji gazowej typu TPM oraz nN typu RN-W z możliwością podpięcia agregatu prądotwórczego, których obsługa odbywa się z zewnątrz, po uprzednim otwarciu drzwi odpowiedniego przedziału. Rozdzielnice te są powszechnie stosowane w energetyce zawodowej jako elementy pełniące funkcje zasilające oraz zabezpieczeniowe jednostek transformatorowych.

Stacja umożliwia wstawienie transformatora o mocy maksymalnej do 400 kVA (wentylowanego grawitacyjnie), montowanego po zdjęciu dachu. Transformator montowany jest na stałe w stacji, dzięki czemu całość może być transportowana bez konieczności wymontowywania transformatora.

Prezentowane rozwiązanie, należy traktować jako przykładowe. ZPUE w swojej ofercie posiada bardzo szeroką gamę rozwiązań stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN i nN, dzięki którym możliwe jest realizowanie nawet bardzo zaawansowanych funkcji zabezpieczeniowych oraz sterowniczych w tym automatyki logicznej pozwalającej na bezprzerwowe przywrócenie lub przekonfigurowanie układu zasilania. Rozwiązania takie dobierane są indywidualnie i mogą się różnić od prezentowanego w powyższej publikacji.

Rozmieszczenie urządzeń

MRw-m 20/400-3
STACJA TYPU MRw-m. Stacja mobilna na podwoziu jezdnym typu MRw-m 20/400-3
1 Podwozie jezdne - przyczepa
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

UWAGA!

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Schemat elektryczny

STACJA TYPU MRw-m. Stacja mobilna na podwoziu jezdnym - schemat elektryczny

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Masa / Powierzchnia
przyczepy: do 800 kg
stacja z transformatorem: 2 600 kg
DMC zestawu: 3 500 kg
powierzchnia użytkowa: 3,22 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 400 kVA / 850 x 1200 x 1450 [mm]
Transformator (4) Maksymalna masa 1300 kg (ze względu na DMC 3,5t zestawu)
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy 20
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 50 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 7
SN (6) TPM Kompakt 4 (LLTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje