Stacja typu MRw-k - konstrukcja modułowa

Dzięki modułowej konstrukcji, możliwe jest tworzenie szerokiej gamy konfiguracji stacji na bazie standardowych modułów. kompleksowa konfiguracja, oparta na rozdzielnicach SN (w izolacji powietrznej lub gazowej) i nN własnej produkcji.

Podstawę stacji modułowych stanowi lekka, metalowa konstrukcja samonośna. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest posadowienie stacji bezpośrednio na gruncie lub na wcześniej przygotowanym podłożu, bez konieczności przygotowywania dodatkowych fundamentów. Skraca to czas oraz koszt montażu w porównaniu z tradycyjnymi, murowanymi rozwiązaniami.

Parametry stacji

Parametry stacji
Maksymalna moc transformatora do 1000 kVA do 2000 kVA
Napięcie znamionowe Sn/nN do 24 kV / 0,4 kV
Prąd znamionowy ciągły rozdzielnicy (SN/nN) do 630 A / 1600 A do 630 A / 3200 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (SN/nN) do 25 kA (3s) / 35 kA (1s) do 25 kA (3s) / 85 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (SN/nN) do 63 kA / 77 kA do 63 kA / 187 kA
Klasyfikacja łuku wewnętrznego do AB-20 kA – 1s
Stopień ochrony IP 23D lub IP 43

Budowa / modułowość

Podstawowe przedziały funkcyjne

Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - schemat elektryczny
Dodatkowe informacje