Stacja typu MRw-k - konstrukcja modułowa

Dzięki modułowej konstrukcji, możliwe jest tworzenie szerokiej gamy konfiguracji stacji na baziestandardowych modułów. kompleksowa konfiguracja, oparta na rozdzielnicach SN (w izolacji powietrznej lub gazowej) i nN własnej produkcji.

Podstawę stacji modułowych stanowi lekka, metalowa konstrukcja samonośna. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest posadowienie stacji bezpośrednio na gruncie lub na wcześniej przygotowanym podłożu, bez konieczności przygotowywania dodatkowych fundamentów. Skraca to czas oraz koszt montażu w porównaniu z tradycyjnymi, murowanymi rozwiązaniami.

Parametry stacji

Parametry stacji
Maksymalna moc transformatora do 1000 kVA do 2000 kVA
Napięcie znamionowe Sn/nN do 24 kV / 0,4 kV
Prąd znamionowy ciągły rozdzielnicy (SN/nN) do 630 A / 1600 A do 630 A / 3200 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (SN/nN) do 25 kA (3s) / 35 kA (1s) do 25 kA (3s) / 85 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (SN/nN) do 63 kA / 77 kA do 63 kA / 187 kA
Klasyfikacja łuku wewnętrznego do AB-20 kA – 1s
Stopień ochrony IP 23D lub IP 43

Budowa / modułowość

Podstawowe przedziały funkcyjne

Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - schemat elektryczny

Przykładowe konfiguracje stacji modułowych z rozdzielnicaim SN typu TPM i Rotoblok SF

Stacja typu MRw-k - konstrukcja modułowa

Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne

Stacja Transformator (4) Rozdzielnica - typ / max. ilość pól
Typ Wymiar (dł. x szer. x wys.*) Maksymalna moc SN (6) nN (5)
MRw 20/160 2,35 x 1,6 x 1,7 160 kVA BRAK RN-W / 7
MRw 20/250 2,7 x 1,8 x 2,16 lub 2,46 250 kVA TPM / 4 lub 2 + M RN-W / 8
MRw 20/250 2,9 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 250 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 14
MRw 20/1000 2,8 x 2,2 x 2,16 lub 2,46 1000 kVA TPM / 5 lub 3 + M RN-W / 12
MRw 20/1000 2,8 x 2,6 x 2,16 lub 2,46 1000 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S RN-W / 16
MRw 20/1000 3,1 x 2,2 x 2,45 lub 2,75 1000 kVA Rotoblok SF / 3 RN-W / 16
MRw 20/1000 3,1 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1000 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 16
MRw 20/1600 3,4 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1600 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S RN-W / 16
MRw 20/1600 3,7 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1600 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 16
MRw 20/2000 3,7 x 2,2 x 2,45 lub 2,75 2000 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S ZR-W / 16
MRw 20/2000 4,0 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 2000 kVA Rotoblok SF / 4 ZR-W / 16

Widok zewnętrzny

Wariant z fundamentem betonowym
Wariant z fundamentem betonowym
Wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym
Wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym

Fundament betonowy

Wymiary zgodne z wielkością stacji
Fundament betonowy

Fundament metalowy

 
Fundament metalowy

1 - Część posadowcza stacji, fundament betonowy lub metalowy

Rozmieszczenie urządzeń

MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)
MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN
MRw (2,7x1,8) 20/250-4
MRw (2,7x1,8) 20/250-4
MRw (2,9x2,6) 20/250-4
MRw (2,9x2,6) 20/250-4

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicaim w izolacji powietrznej typu RXD

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD

Rozmieszczenie urządzeń

MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Zalety stacji

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - zalety stacji