STACJA TYPU MRw NA PŁOZACH

Stacja dedykowana do zasilania awaryjnego z możliwością zasilania z linii napowietrznej lub kablowej.

Rozmieszczenie urządzeń

MRw 20/630-1
STACJA TYPU MRw-m na płozach
1 Przyłącze napowietrzne
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard lub IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
6 Rozdzielnica SN

UWAGA!

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Schemat elektryczny

STACJA TYPU MRw-m na płozach - schemat elektryczny

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Masa / Powierzchnia
stacji: 2 400 kg
powierzchnia użytkowa: 4,73 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar* 630 kVA / 1000 x 1800 x 1850 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy 20
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 50 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 7
SN (6) Rotoblok (700) 1 (RT1)

* Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdziel-nic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje