Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych

Stacja dedykowana do zasilania awaryjnego z możliwością zasilania z linii napowietrznej lub kablowej.

Rozmieszczenie urządzeń

MRw 20/630-1
Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

UWAGA!

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Schemat elektryczny

Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych - schemat elektryczny
Dodatkowe informacje