Stacje dedykowane do instalacji fotowoltaicznych

Ze względu na konstrukcję i wymiary - wysokość ponad poziom gruntu tylko 1700 mm oraz niską masę - łącznie z transformatorem ~ 8T, stacja dedykowana do wielkomocowych instalacji fotowoltaicznych - montaż pomiędzy stołami z panelami. Stacja montowana jest na betonowym fundamencie, może być transportowana w całości, łącznie z transformatorem.

MRw (3,4x1,6) 20/1000-1(3)

MRw (3,4x1,6) 20/1000-1(3) Wielkoskalowe Instalacje PV, stacja sektorowa
Stacje dedykowane do instalacji fotowoltaicznych
1 Część posadowcza stacji - fundament betonowy
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

UWAGA!

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Schemat elektryczny
Stacje dedykowane do instalacji fotowoltaicznych - schemat elektryczny
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Masa / Powierzchnia
Fundament betonowy 3 000 kg
Metalowa bryła główna 1 500 kg
Dach metalowy 200 kg
Powierzchnia zabudowy 5,44 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 1000 x 1800 x 1850 [mm]
Klasa obudowy 10
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,8 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 77 kA
Rozdzielnica Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 8
SN (6) TPM 1 (T+) / 3 (np. WLL lub TLL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic.

*** Strona nN stacji może być wykonana w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci TN-C, jak również IT.

MRw (3,3x2,15) 20/1600-3

MRw (3,3x2,15) 20/1600-3 Wielkoskalowe Instalacje PV, stacja sektorowa

Stacja dedykowana do wielkomocowych instalacji fotowoltaicznych, bryła główna zintegrowana z metalowym fundamentem - niska masa ~ 7,5T z zainstalowanym transformatorem. Stacja może być transportowana w całości, łącznie z transformatorem.

Rozmieszczenie urządzeń
MRw (3,3x2,15) 20/1600-3 Wielkoskalowe Instalacje PV, stacja sektorowa
1 Część posadowcza stacji - fundament betonowy
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

UWAGA!

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Schemat elektryczny
MRw (3,3x2,15) 20/1600-3 Wielkoskalowe Instalacje PV, stacja sektorowa - schemat elektryczny
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Masa / Powierzchnia
Fundament betonowy 7 500 kg
Metalowa bryła główna 2 800 kg
Dach metalowy 500 kg
Powierzchnia zabudowy 7,1 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 1600 kVA / 1300 x 1900 x 1950 [mm]
Klasa obudowy 10
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,8 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 77 kA
Rozdzielnica Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 15
SN (6) TPM 3 (WLL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic.

*** Strona nN stacji może być wykonana w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci TN-C, jak również IT.

Dodatkowe informacje