ZPUE S.A. – miejsce spotkań biznesu

Pod koniec marca ZPUE oraz Villa Aromat byli gospodarzami drugiego już spotkania organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową (SIPH) w ramach projektu dotyczącego zagadnienia mediacji.

Pod koniec marca ZPUE oraz Villa Aromat (Sala Bankietowa) byli gospodarzami drugiego już spotkania organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową (SIPH) w ramach projektu dotyczącego zagadnienia mediacji.
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy i prawnicy.

O możliwościach i przykładach zastosowania mediacji mówili: dr Magdalena Makieła z Kancelarii Adwokackiej Magdalena Makieła w Krakowie, sędzia Monika Kołdon-Sobańska z Sądu Rejonowego we Włoszczowie, Daniel Prokopowicz prokurator, mediator Izabela Buszewicz i rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Otwarta formuła spotkania umożliwiała wymianę poglądów i doświadczeń. Spotkanie prowadził prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (siph.com.pl) mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji. Rozwiązanie wypracowywane jest z udziałem osoby trzeciej - mediatora.

Mediacja pomaga w szybkim, samodzielnym oraz tanim rozwiązaniu sporu. Według Raportu Doing Bussines in Poland sporządzanego corocznie przez Bank Światowy oraz cytowanego przez SIPH - spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni.

ZPUE S.A. jest członkiem istniejącej od 1990 roku Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest ona aktywną organizacją gospodarczą i instytucją otoczenia biznesu działającą w województwie świętokrzyskim.

 

 

ZPUE - miejsce spotkań biznesu

ZPUE - miejsce spotkań biznesu

ZPUE - miejsce spotkań biznesu

ZPUE - miejsce spotkań biznesu

 

(ZPUE)


Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje