Charakterystyka

zk sn widokZłącze kablowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną typu ZK-SN/TPM-3(4, 5) jest przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Konstrukcja złącza

Obudowa ZK-SN/TPM-3 (4, 5) składa się z dwóch monolitycznych elementów: bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. C30/37, dach - wykonany z żelbetu kl. C30/37. Centralnym elementem złącza jest rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu TPM umieszczona wewnątrz obudowy, której obsługa odbywa się z zewnątrz po uprzednim otwarciu metalowych drzwi. Część fundamentowa w złączu jest betonowa z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN).
Do rozdzielnicy można przyłączać głowice wszystkich wiodących producentów (CELLPACK, Euromold, Raychem, F&G, 3M, ABB).

DANE TECHNICZNE

Parametry rozdzielnicy SN 25 kV
Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50/60 kV
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125/145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych i pól liniowych 630 A
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 250 A
Prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany    20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny 630 A

Gabaryty złącza oraz możliwe zastosowane układy rozdzielnicy SN

  ZK-SN/TPM-3 ZK-SN/TPM-4 ZK-SN/TPM-5
Długość 1 500 mm 1 800 mm 2 400 mm
Szerokość 1 100 mm 1 100 mm 1 160 mm
Wysokość (od powierzchni gruntu) 1 800 mm 1 800 mm 1 900 mm
Obrys dachu 1 650 mm x 1 250 mm 1 950 mmx 1 250 mm 2 600 mm x 1 360 mm
Masa całkowita 2 900 kg 3 400 kg 5 000 kg
Maksymalny wymiar rozdzielnicy SN
(konfiguracja - patrz "część SN)
1 250 mm x 950 mm 1 600 mm x 950 mm 2 050 mmm 950 mm

Rzut z góry, elewacji frontowej oraz schemat standardowych złącz ZK-SN

Widok z góry złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-3
zk sn tpm 3 rzut
Schemat elektryczny złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-3
zk sn tpm 3 schemat
Widok z góry złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-4
Widok z góry złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-4
Schemat elektryczny złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-4
Schemat elektryczny złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-4
Widok z góry złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-5
Widok z góry złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-5
Schemat elektryczny złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-5
Schemat elektryczny złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-5

Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową

Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) lub lokalnymi przepisami.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z ZPUE S.A. lub z uprawnionymi służbami (opinia p.poż. wydawana przez inspektora ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego).

Rodzaje dachów

STANDARDOWE WYKONANIE DACHÓW

Dach metalowy czterospadowy (kopertowy)
Dach metalowy czterospadowy kopertowy
Dach płaski betonowy
Dach plaski betonowy
Dach metalowy dwuspadowy
Dach metalowy dwuspadowy

NIESTANDARDOWE WYKONANIE DACHÓW - przykłady

Dach metalowy jednospadowy
Dach metalowy jednospadowy
Dach metalowy dwuspadowy wysoki
Dach metalowy dwuspadowy wysoki
Dach metalowy czterospadowy (kopertowy) wysoki
Dach metalowy czterospadowy kopertowy wysoki

RODZAJE POKRYCIA DACHÓW - przykłady

Gont bitumiczny
gont bitumiczny
Blacha dachówkopodobna
blacha dachowkopodobna
Dachówka ceramiczna
dachowka ceramiczna

Uwaga:
Istnieje możliwość wykonania dodatkowego dachu wg indywidualnego projektu.

Przepusty SN i nN

PRZEPUSTY SN i nN (produkcji ZPUE S.A.)

Widok i gabaryty przepustu średniego napięcia
przepust sn zpue
Widok i gabaryty przepustu niskiego napięcia
przepust nn zpue
 
Montaż
przepust zpue

INNE SYSTEMY USZCZELNIEŃ - przepusty typu GPK

Widok i gabaryty przepustu średniego napięcia (GPK - 125)

przepust gpk 125
przepust gpk 125 widok
przepust gpk 125 wymiar
Kabel YHAKXS: d [mm]
1x70 [mm2] 3x31,9
1x120 [mm2] 3x34,8
1x240 [mm2] 3x39,8

Widok i gabaryty przepustu niskiego napięcia (GPK - 110)

przepust gpk 125
przepust gpk 125 widok
przepust gpk 125 wymiar
Kabel YAKY d [mm]
4x70 [mm2] 1x29,8
4x120 [mm2] 1x36,1
4x240 [mm2] 1x56,2

INNE SYSTEMY USZCZELNIEŃ - przepusty typu SDF 100

Przepust SDF 100
przepust sdf
Wkład uszczelniający
HSD 100
przepust sdf wklad
Wkład uszczelniający HSD 100 przystosowany jest do montażu kabli o średnicy zewnętrznej od 18 mm do 65 mm
przepust sdf widok
przepust sdf widok wklad

Uwaga:
Istnieje możliwość zastosowania innych systemów uszczelnień.

Kolorystyka

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I DACHU

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo według palety RAL. Kolorystyka jak również rodzaj elewacji oferowane są w wersji standardowej (tabela poniżej). Istnieje oczywiście możliwość wykonania stacji według indywidualnych wymagań architektonicznych, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni betonowych oraz metalowych (drzwi, żaluzje wentylacyjne) połaci i obróbek dachowych.

STANDARDOWE ZESTAWY KOLORYSTYCZE

Kolor obudowy (tynk akrylowy) Kolor zbliżony do
Biały RAL 9016 RAL 9016
TEXAS TX2 TEXAS TX2 RAL 1013
ETNA ET2 ETNA ET2 RAL 7044
FLORIDA FL2 FLORIDA FL2 RAL 1015
ATLANTIC AT2 ATLANTIC AT2 RAL 7047
MADEIRA MD1 MERIDA MD1 RAL 1013
SAVANNE SV4 SAVANNE SV4 RAL 1001
POLAR PL1 POLAR PL1 RAL 7047
BALI BL2 BALI BL2 RAL 6019
Kolor stolarki (drzwi, żaluzji oraz dachu)
RAL 9016 RAL 9016
RAL 7032 RAL 7032
RAL 3003 RAL 3003
RAL 5010 RAL 5010
RAL 6001 RAL 6001
RAL 7024 RAL 7024
RAL 8004 RAL 8004
RAL 8007 RAL 8007
RAL 8017 RAL 8017

Uwaga:
Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.

Transport

TRANSPORT

ZPUE S.A jako nieliczna z firm produkujących prefabrykowane stacje kontenerowe posiada własną flotę.  Świadczenie usług transportowych ma na celu obniżenie kosztów dostaw urządzeń ZPUE S.A. i podniesienie jakości obsługi klienta. W naszej ofercie posiadamy zestaw transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton, który może przewozić nawet 50 ton ładunku. Nasze ciągniki to modele najnowszej generacji, o emisji spalin Euro6 (norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej).

Flota ZPUE

PRZYKŁAD TRANSPORTU STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Przykład transportu stacji transformatorowej produkcji ZPUE

Posadowienie

POSADOWIENIE STACJI

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. W przygotowanym wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiającego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami
w zakresie uziemienia urządzeń elektroenergetycznych.
Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
W tak przygotowanym miejscu należy ustawić bryłę główną, następnie wstawić transformator od góry (ustawiając go na szynach jezdnych), posadowić dach. Obsypanie części fundamentowej stacji wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.
Ważne jest aby część fundamentowa z izolacją przeciw wilgoci wystawała nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu wykończonego.
Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno – inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

PRZYKŁADOWE POSADOWIENIE STACJI

 

posadowienie stacji z obsluga zewnetrzna

Złącza kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6

Dodatkowe informacje