ZK-SN Złącza kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6

Złącze kablowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną typu ZK-SN przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Obudowa ZK-SN składa się z dwóch monolitycznych elementów:

  • bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. C30/37,
  • dach - wykonany z żelbetu kl. C30/37,

Centralnym elementem złącza jest rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu TPM umieszczona wewnątrz obudowy, której obsługa odbywa się z zewnątrz po uprzednim otwarciu metalowych drzwi. Część fundamentowa w złączu jest betonowa z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN). Do rozdzielnicy można przyłączać głowice wszystkich wiodących producentów (CELLPACK, Euromold, Raychem, itp.).

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Gabaryty złącz ZK-SN oraz możliwe zastosowane układy rozdzielnicy SN
Długość* [mm] 1500 1800 2400 3000 3200**** 3500****
Szerokość [mm] 1100 1160 / 1300 / 1500 1300 / 1500 / 1650
Wysokość [mm]
- bryły głównej bez dachu
2350 2350 / 2850 2450 / 2850
- bryły głównej z dachem
2450 2450 / 2950 2550 / 2950
- od powierzchni gruntu z dachem
1800 1800 / 2300 1900 / 2300
Powierzchnia użytkowa m2 1,35 1,65 2,18 - 2,93 3,16 - 4,15 3,38 - 4,44 3,72 - 4,88
Masa całkowita [kg] 2900 3400 / 4100 5000 - 6500 6300 - 7900 6500 - 8300 7000 - 8800
Masa dachu [kg] 500 600 850 - 1100 1200 - 1500 1250 - 1550 1350 - 1700
Rozdzielnica SN***, maksymalna ilość pól liniowych (inne konfiguracje pól, możliwe po konsultacji z producentem)
- układ bez TPW 3 4 5 7 8 9
- układ z TPW - 3 4 5 6 7
Parametry złącza ZK-SN** (jako wartości maksymalne)
Moc transformatora potrzeb własnych TPW 2,5 kVA (większa moc - po konsultacji z producentem)
Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
Stopień ochrony IP 43
Odporność mechaniczna obudowy IK10 (20J)
Klasyfikacja odporności na łuk wwnętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany / szczytowy obwodów uziemiających 20 kA (1s) / 50 kA
Parametry rozdzielnicy SN** (jako wartości maksymalne)
Napięcie znamionowe 24 (25) kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min) 50/60 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) 125/145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A
Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikami i wyłącznikami 630 A
Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikami z bezpiecznikami 250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA

Uwaga!

* Wymiary dotyczą bryły głównej złącza, obrys dachu jest większy od obrysu bryły o 100 mm z każdej strony.

** Parametry techniczne podano jako maksymalne, zależne będą od konfiguracji złącz oraz zastosowanych urządzeń.

*** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

**** Warianty długości „3200" oraz „3500" dostępne od października 2020 r.

Rozmieszczenie urządzeń - opcje bez TPW**

Złącze kablowe ZK-SN - wariant bez TPW
1 Ściany, grubość 60 mm - długość 1500 i 1800 mm
Ściany, grubość 90 mm - długość 2400, 3000, 3200 i 3500 mm
2 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 43 - standard
3 Rozdzielnica SN*
ZK-SN (1,5x1,1)/3
ZK-SN (1,5x1,1)/3
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
ZK-SN (1,8x1,1)/4
ZK-SN (1,8x1,1)/4
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLL
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLL
ZK-SN (2,4x1,16)/5
ZK-SN (2,4x1,16)/5
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLL
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLL

Uwaga!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje złącz i rozdzielnic SN.

* Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

** TPW - transformat potrzeb własnych służący do zasilania układów zdalnego sterowania i monitoringu.

Rozmieszczenie urządzeń - przykładowe rozwiązania opcji z TPW**

Złącza kablowe ZK-SN pełnią w systemie elektroenergetycznym nie tylko funkcje rozdzielcze. Wyposażone w nowoczesne, małogabarytowe rozdzielnice SN z układami zdalnego monitoringu, sterowania, sensory prądowe i napięciowe oraz współpracujące z nimi sygnalizatory zwarć, umożliwiają wyizolowanie uszkodzonych odcinków sieci oraz skrócenie czasu przerw w dostawach energii do odbiorców. Niewątpliwie wpływa to na jakość świadczonych przez spółki dystrybucyjne, co wprost przekłada się na zadowolenie użytkowników.

Aby taka funkcjonalność była możliwa, konieczne jest wyposażenia złącz w układy potrzeb własnych zasilane z niezależnego transformatora potrzeb własnych zasilanego z rozdzielnicy SN. Rozwiązanie to dedykowane jest do systemu Smart Grid, oraz idealnie wpisuje się w trendy rynkowe rozwoju oraz modernizacji sieci elektroenergetycznych.

Złącze kablowe ZK-SN - wariant z TPW
1 Ściany, grubość 60 mm, dla długości 1500 i 1800 mm
Ściany, grubość 90 mm, dla długości 2400, 3000, 3200 i 3500 mm
2 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 43 - standard
3 Rozdzielnica SN*
4 TPW** - szafa transformatora potrzeb własnych
5 Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Chłodnica gazów
7 Masz tanten Smart Grid w systemach GSM / TETRA
ZK-SN (1,8x1,1)/3-tpw
ZK-SN (1,8x1,1)/3-tpw
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
Rozdzielnica SN typu TPM układ WLLL
ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
ZK-SN (3x1,3)/5-tpw
ZK-SN (3x1,3)/5-tpw
ZK-SN (3x1,3)/7 (Wariant bez TPW)
ZK-SN (3x1,3)/7 (Wariant bez TPW)
Rozdzielnica SN typu TPM układ TLLLL
ZK-SN (3,2*x1,5)/6-tpw
ZK-SN (3,2*x1,5)/6-tpw
ZK-SN (3,2*x1,5)/8 (Wariant bez TPW)
ZK-SN (3,2*x1,5)/8 (Wariant bez TPW)
Rozdzielnica SN typu TPM układ WLLLLL
ZK-SN (3,5*x1,65)/7-tpw
ZK-SN (3,5*x1,65)/7-tpw
ZK-SN (3,5*x1,65)/9
ZK-SN (3,5*x1,65)/9
Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLLLL

Uwaga!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje złącz i rozdzielnic SN.

* Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

** TPW - transformat potrzeb własnych służący do zasilania układów zdalnego sterowania i monitoringu. Szafa TPW w wykonaniu łukochronnym.

*** RPW - rozdzielnica potrzeb własnych.

**** Ze względu na montaż TPW, układu zasilania potrzeb własnych, szaf telemechaniki, sygnalizatorów zwarć itp., wysokość złącz kablowych przystosowanych do Smart Grid jest większa od standardowych i wynosi 2850 mm.

Złącza kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6

Dodatkowe informacje