Wykonania specjalne stacji typu MRw-b
Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
Standard 2350 mm / 2150 mm
Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

Rozmieszczenie urządzeń

MRw-b(pp) (4,26x2,66) 22/2x630-8
MRw-b (4,26x2,41) 22-4+3
MRw-b(pp) (5,46x3,06) 20/2x1000-4
MRw-b (4,2x2,6) 10/2x630-8
MRw-b(pp) (4,76x3,06) 20/1000-5
MRw-b (4,2x3,0) 10/2x630-8
MRw-b(pp) (6,16x2,66) 20/2x630-5
MRw-b(pp) (4,76x3,06) 20/1000-5
MRw-b(pp) (6,66x3,06) 20/2x1000-5
MRw-b (5,4x2,6) 10/2x630-8
MRw-b(pp) (7,16x3,06) 20/2x1000-5
MRw-b(pp) (5,46x3,06) 20/2x1000-4
MRw-b(pp) (8,16x3,06) 20/2x1000-7
MRw-b(pp) (6,16x2,66) 20/2x630-5
1 Ściany, grubość 120 mm - standard, 90 mm - opcja
Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością
ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności
p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
5b Bateria kondesatorów
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego

Mozliwości wykonania obudów

MRw-bpp (5,46x3,06) 20/2000-3
MRw-bpp (5,46x3,06) 20/2000-3
Wymiary obudów betonowych
  b - szerokość [mm]
a - długość [mm]   2410 2510 2660 3060 3560
4260 + + + +  
4760 + + + +  
4760         +
5460 + + + +  
5460         +
6160   + + +  
6660   + + +  
7160   + + +  
8160   + + +  
grubość
ścianki
[mm]
90/120* 90/120* 90/120* 90/120* 120
Parametry techniczne**
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 4000 kVA lub wielokrotność
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny do IAC-AB-25 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 36 kV do 1 kV
Prąd znamionowy do 4000 A do 6300 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 40 kA (3s) do 105 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 100 kA do 231 kA
Konfiguracja Rozdzielnic SN i nN***

* W tabeli podano obudowy o grubości ścianek 120 mm. W przypadku obudów o grubości ścianek 90 mm do zewnętrznych gabarytów obudowy należy odjąć 60 mm.

** Parametry techniczne podano jako maksymalne, zależne będą od konfiguracji stacji oraz zastosowanych urządzeń.

*** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.

Dodatkowe informacje