Stacja typu MRw-b(pp) 20/630(1000)-4
Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
Standard 2250 mm / 2150 mm
Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

Rozmieszczenie urządzeń

MRw-b(pp) 20/630-4"a”
MRw-b(pp) 20/630-4”a”
MRw-b(pp) 20/630-4"a”/7
MRw-b(pp) 20/630-4”a”/7
MRw-b(pp) 20/1000-4"a”/5
MRw-b(pp) 20/1000-4”a”/5
MRw-b(pp) 20/1000-4"b”/5
MRw-b(pp) 20/1000-4”b”/5
1 Ściany, grubość 120 mm - standard, 90 mm - opcja,
Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością
ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności
p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
5b Bateria kondensatorów
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji MRw-b(pp) 20/630(1000)-4

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe MRw-b(pp)
Masa / Powierzchnia
fundament: 6 500 kg
bryła główna: 14 000 kg
dach betonowy: 4 500 kg
dach metalowy: 600-800 kg
powierzchnia użytkowa: 10,93 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 980* x 2000 x 1850 [mm]
1000 kVA / 1150* x 2000 x 1900 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,8 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1600 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 77 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 20 (10 - standard)
SN (6) Rotoblok / Rotoblok 17,5 kV (700 mm) 4 (630 kVA) / — 3 (1000 kVA)
Rotoblok SF (500 mm) 7 (630 kVA) / 6 (1000 kVA)
TPM 7 (TLL+LLLL)

* Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne układy rozdzielnic i odpowiadające im konfiguracje stacji.

Dodatkowe informacje