Stacja typu MRw-b(pp) 20/630(1000)-3
Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
Standard 2250 mm / 2150 mm
Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

Rozmieszczenie urządzeń

MRw-b(pp) 20/630-3"a”/5
MRw-b(pp) 20/630-3”a”/4
MRw-b(pp) 20/630-3"b”
MRw-b(pp) 20/630-3”b”
MRw-b(pp) 20/1000-3"a”
MRw-b(pp) 20/1000-3”a”
MRw-b(pp) 20/1000-3"b”/4
MRw-b(pp) 20/1000-3”b”
1 Ściany, grubość 120 mm - standard, 90 mm - opcja
Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością
ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności
p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
5b Bateria kondesatorów
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji MRw-b2(pp) 20/630

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe MRw-b(pp)
Masa / Powierzchnia
fundament: 5 400 kg
bryła główna: 13 000 kg
dach betonowy: 4 000 kg
dach metalowy: 450-600 kg
powierzchnia użytkowa: 8,72 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 980* x 2000 x 1850 [mm]
1000 kVA / 1150* x 2000 x 1900 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,8 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1600 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 77 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 19 (10 - standard)
SN (6) Rotoblok (700 mm) 3 (630 kVA) / — (1000 kVA)
Rotoblok 17,5 kV (700 mm) 3
Rotoblok SF (500 mm) 4
TPM 5 (np. TLLLL lub WLLLL)

* Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne układy rozdzielnic i odpowiadające im konfiguracje stacji.

Dodatkowe informacje