Obecnie na Świecie znacząca część produkowanej w elektrowniach energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych. Alternatywą dlatego rozwiązania są odnawialne źródła energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.
Grupa ZPUE aktywnie uczestniczy w realizacjach instalacji odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiamy przykładowe rozwiązania.

STACJE PRZEZNACZONE DO ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH - Inwertery Stringowe

Rozmieszczenie urządzeń - stacja z wewnętrznym korytarzem obsługi

MRw-b (4,7x3) 20/1000-3 (Instalacja PV o mocy do 1MWp)
MRw-b (4,7x3) 20/1000-3 (Instalacja PV o mocy do 1MWp)
1 Grubość ścian 90 mm - standard
Grubość ścian 120 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego

Schemat elektryczny

MRw-b (4,7x3) 20/1000-3 (Instalacja PV o mocy do 1MWp)

Przykładowe rozwiązania - stacje z obsługą zewnętrzną

Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4"a”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4”a”
1 Grubość ścian 90 mm - standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
Mzb2 (3,8x2,6) 20/1600-3
Mzb2 (3,8x2,6) 20/1600-3
Mzb2 (3,8x2,6) 20/2000-3
Mzb2 (3,8x2,6) 20/2000-3

Schemat elektryczny

Mzb2 (3,8x2,6) schemat elektryczny

UWAGA!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

STACJE PRZEZNACZONE DO ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH - Inwertery Stringowe

Rozmieszczenie urządzeń

MRw-bS 20/1250-4
MRw-bS 20/1250-4
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Ściany, grubość 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
4a Transformator potrzeb własnych
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego

Schemat elektryczny

MRw-bS 20/1250-4 schemat elektryczny

UWAGA!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

PRZYKŁADY STACJI DEDYKOWANEJ DLA ELEKTROWNI WIATROWEJ

Schemat elektryczny

MRw-b1 20-3
MRw-b1 20-3
Schemat elektryczny
MRw-b1 20-3 schemat elektryczny
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Ściany, grubość 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4a Transformator potrzeb własnych
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego
MRw-bS (6,16 + 5,46 x 3,56) 20-6
MRw-bS (6,16 + 5,46 x 3,56) 20-6
Mzb2 (4,76x3,06) 20/4500-3
Mzb2 (4,76x3,06) 20/4500-3
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Ściany, grubość 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
Schemat elektryczny
Mzb2 (4,76x3,06) 20/4500-3 schemat elektryczny

UWAGA!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

PRZYKŁADY STACJI DEDYKOWANEJ DLA ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ

MRw-b (6,16x3,06) 20/1600-3
MRw-b (6,16x3,06) 20/1600-3
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Ściany, grubość 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6 Pokrywa włazu kanału kablowego

Schemat elektryczny

MRw-b (6,16x3,06) 20/1600-3 schemat elektryczny

UWAGA!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

PRZYKŁADY STACJI DYSKI WIRUJĄCE system KINEXT

Mzb (4,2x2,6) 10/2500
Mzb (4,2x2,6) 10/2500
1 Ściany, grubość 90 mm -standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN

Schemat elektryczny

Mzb (4,2x2,6) 10/2500 schemat elektryczny

UWAGA!

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Dodatkowe informacje