Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE)

Parametry techniczne, schemat elektryczny, materiały do pobrania, opis kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-b (5,4x2,6)20/2x1000-4/4G produkcji ZPUE S.A.

Obecnie w Polsce większość produkowanej w elektrowniach energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych. Alternatywą dla tego rozwiązania są odnawialne źródła energii (OZE). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.
W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.
Grupa ZPUE aktywnie uczestniczy w realizacjach instalacji odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiamy przykłady stacji dla OZE.

Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni FOTOWOLTAICZNEJ


Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej
Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej
Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej
Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej

Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni WIATROWEJ


Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej
Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej
Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej
Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej

Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni BIOGAZOWEJ


Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje