Stacja typu MRw-k - konstrukcja modułowa

Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne

Stacja Transformator (4) Rozdzielnica - typ / max. ilość pól
Typ Wymiar (dł. x szer. x wys.*) Maksymalna moc SN (6) nN (5)
MRw 20/160 2,35 x 1,6 x 1,7 160 kVA BRAK RN-W / 7
MRw 20/250 2,7 x 1,8 x 2,16 lub 2,46 250 kVA TPM / 4 lub 2 + M RN-W / 8
MRw 20/250 2,9 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 250 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 14
MRw 20/800 3,0 x 1,5 x 1,7 lub 2,0 800 kVA TPM / 3 RN-W / 7
MRw 20/1000 2,8 x 2,2 x 2,16 lub 2,46 1000 kVA TPM / 5 lub 3 + M RN-W / 12
MRw 20/1000 2,8 x 2,6 x 2,16 lub 2,46 1000 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S RN-W / 16
MRw 20/1000 3,1 x 2,2 x 2,45 lub 2,75 1000 kVA Rotoblok SF / 3 RN-W / 16
MRw 20/1000 3,1 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1000 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 16
MRw 20/1600 3,4 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1600 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S RN-W / 16
MRw 20/1600 3,7 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1600 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 16
MRw 20/2000 3,7 x 2,2 x 2,45 lub 2,75 2000 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S ZR-W / 16
MRw 20/2000 4,0 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 2000 kVA Rotoblok SF / 4 ZR-W / 16

Widok zewnętrzny

Wariant z fundamentem betonowym
Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - wariant z fundamentem betonowym
Wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym
Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym

Fundament betonowy

Wymiary zgodne z wielkością stacji
Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - fundament betonowy

Rozmieszczenie urządzeń

Ze względu na konstrukcję i wymiary (wysokość ponad poziom gruntu tylko 1700 mm) i niską wagę, stacja dedykowana do wielkomocowych instalacji fotowoltaicznych - montaż pomiędzy stołami.

MRw (3,0x1,5) 20/800-1 Wielkoskalowe Instalacje PV
1 Część posadowcza stacji - fundament betonowy
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)

MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

Schemat elektryczny

MRw (3,0x1,5) 20/800-1 Wielkoskalowe Instalacje PV - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Warianty stacji z transformatorami do 250 kVA

Rozmieszczenie urządzeń

MRw (2,7x1,8) 20/250-4
MRw (2,7x1,8) 20/250-4
MRw (2,9x2,6) 20/250-4
MRw (2,7x1,8) 20/250-4
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

Schemat elektryczny

Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 250 kVA - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Warianty stacji z transformatorami do 1000 kVA

Rozmieszczenie urządzeń

MRw (2,8x2,2) 20/1000-4
MRw (2,8x2,2) 20/1000-4
MRw (2,8x2,6) 20/1000-6
MRw (2,8x2,6) 20/1000-6
MRw (3,1x2,2) 20/1000-3
MRw (3,1x2,2) 20/1000-3
MRw (3,1x2,6) 20/1000-4
MRw (3,1x2,6) 20/1000-4
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

Schemat elektryczny

Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 1000 kVA - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Warianty stacji z transformatorami do 1600 kVA

Rozmieszczenie urządzeń

MRw (3,4x2,6) 20/1600-5
MRw (3,4x2,6) 20/1600-5
MRw (3,7x2,6) 20/1600-4
MRw (3,7x2,6) 20/1600-4
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

Schemat elektryczny

Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 1600 kVA - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Warianty stacji z transformatorami do 2000 kVA

Rozmieszczenie urządzeń

MRw (3,7x2,6) 20/2000-5
MRw (3,7x2,6) 20/2000-5
MRw (4,0x2,6) 20/2000-4
MRw (4,0x2,6) 20/2000-4
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

Schemat elektryczny

Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 2000 kVA - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Dodatkowe informacje