WŁOSZCZOWA (01.04.) - ZPUE S.A. przekazała na rzecz Państwowej Straży Pożarnej maseczki ochronne, rękawiczki, kombinezony, płyn do dezynfekcji oraz elektroniczny termometr do mierzenia temperatury ciała. Środki ochronne będą używane przez włoszczowskich strażaków zarówno z PSP jak i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przekazane środki do dezynfekcji rąk, termometr bezdotykowy a także środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek lateksowych, ubrań czy maseczek ochronnych trafiły już do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. Jak powiedział jej oficer prasowy mł. bryg. Tomasz Szymański są to rzeczy, które w aktualnie panującej sytuacji związanej z koronawirusem bardzo potrzebne w celu utrzymania właściwego zabezpieczenia strażaków i utrzymania reżimu sanitarno-higienicznego. Pamiętajmy że akcje ratowniczo-gaśnicze są realizowane na bieżąco nie zniknęły pożary czy inne miejscowe zagrożenia. Podniesienie standardu zabezpieczenia strażaka to też utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Przekazane przez ZPUE dary trafią na wyposażenie zarówno PSP jak również zastępów ochotniczych.

- Chcemy w ten sposób podziękować służbom, a w tym przypadku Straży Pożarnej za ich ciężką i pełną poświęcenia pracę, która szczególnie teraz jest nam wszystkim tak bardzo potrzebna. Mamy nadzieję, że przekazane środki pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa osób, które na co dzień narażają swoje zdrowie i życie – powiedział Pełnomocnik Zarządu ZPUE S.A. ds. Bezpieczeństwa Marcin Siwek.

ZPUE S.A. od samego początku bacznie obserwuje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadza liczne działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Zakładu. Przy Zarządzie Spółki powstał Zespół ds. Zarządzania Zagrożeniem Epidemicznym, którego zadaniem jest aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa załogi oraz podejmowanie działań adekwatnych do rozwoju sytuacji.

Jak podkreśla ZPUE S.A. – działania firmy odpowiedzialnej społecznie nie mogą kończyć się na bramach zakładu, ale również powinny wspierać społeczność lokalną. Działania te prowadzone są m.in poprzez działającą przy Spółce Fundację „Jesteśmy Blisko”.

 

ZPUE S.A. przekazuje środki ochronne dla włoszczowskich Strażaków

(ZPUE)


Dodatkowe informacje