W dniach 16-18 lipca w Lubinie odbył się II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi organizowany przez KGHM Polska Miedź S.A., światowego lidera w przemyśle wydobywczym, zrzeszającego kopalnie rud miedzi oraz huty miedzi.

Firma ZPUE S.A. prezentowała na kongresie dwa typy rozdzielnic – katowickiego RELF-a ex, oraz rozdzielnicę typu TPM przystosowaną do pracy w podziemnych zakładach górniczych. To jedno z najnowszych rozwiązań w ofercie ZPUE S.A., dedykowane specjalnie dla przemysłu górniczego. Warto dodać, że jedyne tego typu w Europie Centralnej i Wschodniej.

Nasza obecność na kongresie wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród osób odpowiedzialnych za energetykę w KGHM-ie. Nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów i rozmów z ludźmi, którzy bezpośrednio odpowiadają za eksploatację urządzeń energetycznych w kopalniach. Z naszej perspektywy tego typu spotkania są bardzo cenne. Możemy się wiele dowiedzieć z tak zwanej pierwszej ręki, by potem wzbogacać i udoskonalać nasz produkt pod potrzeby klienta – mówi Hubert Kania, doradca ds. produktu ZPUE S.A.

W Kongresie wzięli udział także Arkadiusz Swach – dyrektor regionalny Śląskiego Biura Techniczno- Handlowego, Marek Bibersztajn – dyrektor wrocławskiego Biura Techniczno- Handlowego oraz Janusz Olejnik z firmy ENECCO – nasz partner w kontaktach z KGHM-em.

ZPUE S.A. Na kongresie górnictwa rud i miedzi


Dodatkowe informacje