Grupa ZPUE osiągnęła w 2011 roku ponad 35 procentowy wzrost przychodów do poziomu prawie 420 milionów złotych oraz ponad 80 procentowy wzrost zysku netto, który wyniósł 26,4 miliona złotych.

prezes

To wynik dynamicznego rozwoju ZPUE S.A., jak również efekt ujęcia w wynikach Grupy Kapitałowej trzech nowych spółek: Elektromontażu 1 Katowice S.A., ZPUE Tools Sp. z o.o. i ZPUE Poles Sp. z o.o., których proces przyłączania jest właśnie finalizowany.

Osiągnięte przez nas wyniki są efektem wciąż rosnącego popytu na nasze produkty, w połączeniu z pozytywną zmianą polityki zarządzania mocami produkcyjnymi i cenami wewnątrz Firmy – mówi Andrzej Grzybek, prezes zarządu ZPUE S.A. Stale rosnące inwestycje w energetyce powodowały, że często nie byliśmy w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania i musieliśmy odmawiać realizacji niektórych zamówień. To było dla nas nie do przyjęcia, więc w minionym roku przeprowadziliśmy wiele działań, które udrożniły wąskie gardła w naszym procesie produkcyjnym i pozwoliły nam sprzedawać więcej. Jednak i to nas nie satysfakcjonuje, więc nadal zwiększamy nasze możliwości, gdyż wygląda na to, że to one wciąż nas ograniczają, a nie popyt rynkowy, który w najbliższych latach powinien dalej intensywnie rosnąć - dodaje prezes Grzybek.
Prezentowane poniżej skonsolidowane wyniki finansowe pro forma Grupy Kapitałowej ZPUE za rok 2011 obejmują dane przyłączanych spółek. Zostaną one objęte konsolidacją od bieżącego roku, zatem prezentowane wyniki za 2011 rok będzie stanowić bazę porównawczą dla danych finansowych publikowanych przez Grupę ZPUE w roku 2012.

 

Wyszczególnienie w (mln zł) 2011* 2010 Zmiana (%)
Przychody 419,8 310,3 35,3%
EBIT 35,1 19,9 76,4%
EBITDA 49,2 30,8 59,7%
Zysk netto 26,4 14,6 80,8%
Kapitały własne 200,2 145,0 38,1%

*na podstawie danych pro forma

Grupa Kapitałowa ZPUE:
www.zpue.pl

Grupa Kapitałowa ZPUE jest producentem urządzeń elektroenergetycznych do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Prowadzi także działalność handlową w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.


Dodatkowe informacje