Uroczystą galą wręczania nagród zakończyła się szósta edycja konkursu NOVATOR organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową (SIPH) z Kielc.

Novator-2012-1

Kapituła nagrody, złożona z ekspertów różnych dziedzin gospodarki i nauki, uhonorowała firmę ZPUE S.A. nagrodą w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” za projekt „Trójfunkcyjny łącznik izolacyjny średniego napięcia”. Wręczenie statuetek odbyło się 18 maja w Kieleckim Centrum Kultury. Nagrodę z rąk Prezesa Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Ryszarda Zbróga odbierał w imieniu Zarządu ZPUE S.A. Paweł Mijas – dyrektor ds. promocji, reklamy i public relations ZPUE Holding sp. z o.o. Patronat nad konkursem objęli: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Statuetki Novator to nagrody dla tych firm z regionu świętokrzyskiego, które zrealizowały w minionym roku najlepsze przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Wyróżnienie jest znakiem rozwoju i konkurencyjności. "Kto nie wprowadza innowacji - stoi w miejscu i w konsekwencji z coraz dalszej perspektywy ogląda plecy konkurentów" – podkreślał w swym przemówieniu Ryszard Zbróg, prezes SIPH.


Dodatkowe informacje