16 maja zakończyły się, trwające trzy dni Międzynarodowe Targi Energetyki w Poznaniu.

To było dobre biznesowe spotkanie profesjonalistów. Nie mogło więc na nim zabraknąć oferty Grupy ZPUE. W tym roku naszej ekspozycji towarzyszyła odświętna atmosfera związana z 25- leciem firmy. Wszystkich gości częstowaliśmy tortem i symboliczną lampką szampana.
Znakomitą formą autopromocji był także udział Grupy ZPUE w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii, organizowanej przez poznański oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). W konferencji brali udział przedstawiciele zakładów energetycznych z całej Polski oraz pracownicy koncernu ABB.
Referat na temat bezpieczeństwa, użytkowania i eksploatacji urządzeń w izolacji gazu SF6 wygłosił Hubert Kania, doradca techniczny ZPUE S.A. Około 200 osób z uwagą śledziło jego przebieg. Wystąpienie, w którym został poruszony także aspekt wyrobów Grupy w instalacjach odnawialnych źródeł energii, wywołało duże zainteresowanie, które na koniec przybrało formę burzliwej dyskusji i otwartych pytań dotyczących rozwiązań technicznych stosowanych w urządzeniach produkcji ZPUE.

targi energetyki w poznaniu


Dodatkowe informacje