W miniony piątek, 19 lutego 2021 ZPUE S.A. dołączyło do grona Członków Wspierających Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Jak stwierdziła Prezes Stowarzyszenia Barbara Adamska: „przystąpienie ZPUE stanowi kompetencyjne wsparcie dla Stowarzyszenia w jego działalności, jak i w zakresie kierunków rozwoju oraz potrzeb rynkowych. Jest również wzmocnieniem kompleksowego rozumienia potrzeb energetyki i specyfiki polskiego systemu elektroenergetycznego.”

Dzięki tej współpracy chcemy aktywnie brać udział w dialogu na temat trendów w rozwoju magazynowania energii i wspierać praktycznymi doświadczeniami z zakresu produkcji magazynów energii. Mamy realny wpływ na procesy legislacyjne związanych z energetyką odnawialną oraz na kreowanie strategii i regulacji prawnych w zakresie magazynowania energii stanowiąc niepodważalne wsparcie dla Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.
Na zdjęciu: Tuż po podpisaniu umowy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii – Barbara Adamska oraz Prezes ZPUE S.A. Michał Wypychewicz.

ZPUE S.A. w Polskim Stowarzyszeniu Magazynowania Energii Na zdjęciu: Tuż po podpisaniu umowy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii – Barbara Adamska oraz Prezes ZPUE S.A. Michał Wypychewicz.

Przypadki COVID-19 w Zarządzie ZPUE S.A.

Zobacz więcej na naszym blogu

 

(ZPUE)


Dodatkowe informacje