Projekty współfinansowane dla ZPUE Silesia Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regionalny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
projekty z unii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


„Modernizacja przedsiębiorstwa Elektromontaż-1 Katowice S.A. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do obróbki blach”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje