ZPUE S.A. było partnerem uroczystości związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Elektryka 2011, organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Obchody odbyły się 9 czerwca na terenie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie – Miedzylesiu, pod hasłem „Bezpieczeństwo energetyczne z uwzględnieniem energetyki jądrowej”. Naszą firmę reprezentował Andrzej Grzybek, Prezes Zarządu ZPUE S.A. oraz Stanisław Toborek, Dyrektor Handlowy ZPUE S.A.
W programie przewidziano zwiedzanie laboratoriów Instytutu Elektrotechniki i Biura Badawczego ds. Jakości, referaty merytoryczne na tematy związane z energetyką, oraz wręczenie wyróżnień SEP. ZPUE S.A. otrzymało Dyplom Prezesa SEP za szczególne osiągnięcia w działalności stowarzyszeniowej w 2010 r.

dzien elektr 2011 1
Andrzej Grzybek i Stanisław Toborek
Odbierają Dyplom od Prezesa SEP
- Jerzego Barglika


Dodatkowe informacje