ZPUE Włoszczowa, wiodący producent rozdzielnic w izolacji gazu SF6, w trosce o naturalne środowisko stworzył jedną z pierwszych w Polsce stację recyklingu tego surowca.

Nowoczesna stacja recyklingu gazu SF6 w ZPUE WłoszczowaStanowisko recyklingu SF6 w ZPUE S.A.
Fot. ZPUE S.A.

W zamkniętych systemach ciśnieniowych konieczne jest przeprowadzenie okresowych prac związanych z usunięciem i wymianą sześciofluorku siarki. Stan techniczny eksploatowanych urządzeń nie zawsze pozwala na ich ponowną eksploatację. Od kilku tygodni we Włoszczowie działa jedno z najnowszych w Polsce specjalistyczne stanowisko do szczelnego odpompowywania, recyklingu i powtórnego użycia zużytego gazu z rozdzielnic. W stacji gaz ze starego urządzenia jest usuwany w sposób absolutnie hermetyczny. Po filtracji zregenerowany SF6 może być powtórnie użyty. W przypadku, kiedy rozdzielnica nie nadaje się już do użytku, jej części już bezpieczne dla środowiska trafiają do huty.

- Dbałość o środowisko zawsze była dla nas bardzo istotna. Stałe eliminowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego to podstawa naszej działalności. Kiedy rozdzielnica z gazem SF6 po latach użytkowania będzie nadawała się do wymiany, wtedy trafi do nas w celu demontażu i ostatecznej likwidacji produktów rozpadu SF6 – mówi Mariusz Synowiec, dyrektor techniczno- produkcyjny ZPUE S.A.

We włoszczowskim ZPUE troska o środowisko idzie w parze z oszczędnością materiałów. Podczas recyklingu urządzeń odzyskiwane są cenne surowce wtórne w postaci miedzi, aluminium czy stali.


Dodatkowe informacje