Wtórny rozdział energii elektrycznej

Wtórny rozdział energii elektrycznej to obszar, w którym nasze urządzenia są obecne od wielu lat. Portfolio naszych produktów dla tego sektora energetyki przez lata było uzupełniane o nowe, coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, słupowe stacje transformatorowe oraz łączniki napowietrzne sprawdzają się w wielu lokalizacjach niemal na każdej szerokości geograficznej.

Produkty do użytku we wtórnym rozdziale energii elektrycznej

Dodatkowe informacje