Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • Podstawy bezpiecznikowe

  podstawy bezpiecznikowe

  Podstawy bezpiecznikowe składają się z ramy głównej podstawy, izolatorów wsporczych SN, oraz z wkładki bezpiecznikowej. Napowietrzne podstawy PBNV-24, PBNV-30 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych WBGNp-17,5 i 24, OWBG-36 z topikami do 25A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych do 400 kVA.

  Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne PBNW-24 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych rurowych typu HH 24/....A, VVC/HH 24/....A do 63A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych z transformatorem pow. 400 kVA.

  Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych

  Zgodność z normami:

  Postawy bezpiecznikowe spełniają wymagania najnowszych norm PN-EN i posiadają certyfikat zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych
  Napięcie znamionowe Ur 24 kV 36 kV
  Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji
        - doziemnej i międzybiegunowej 125 kV 170 kV
        - międzyzaciskowej 145 kV 195 kV
  Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji
        - doziemnej i międzybiegunowej 50 kV 70 kV
        - międzyzaciskowej 60 kV 80 kV
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Znamionowy prąd ciągły podstawy 100A (w zależności od wartości zastosowanej wkładki)
  Znamionowe prądy ciągłe wkładek bezpiecznikowych PBNV-24 (od 2 do 40A)
  PBNW-24 (od 0,5 do 80A)
  Znamionowy prąd wyłączalny 6,3 kA
  Typ wkładki Do PBNV-24 WBGNp-17,5 i 24, OWBG-36,
  Do PBNW-24 HH 24.....A; VVC/HH 24.....A
  Rodzaj izolatora wsporczego CH-4-125, HASDI, ISWN, SGT CH4-170, HSDI, ISWN

  Oznaczenia


  PBNV-24

  podstawy schem 01
  1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
  2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN, OWBG
  3. Zacisk prądowy
  4. Zacisk uziemiający
  5. Element montażowy podstawy
  6. Styki główne podstawy.


  PBNVo-24/D w I

  podstawy schem 02
  1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
  2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN, OWBG
  3. Zacisk prądowy
  4. Zacisk uziemiający
  5. Element montażowy podstawy
  6. Styki główne podstawy
  7. Ogranicznik przepięć.


  PBNW-24

  podstawy schem 03
  1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
  2. Wkładka bezpiecznikowa HH, EPA/FPA
  3. Zacisk prądowy
  4. Zacisk uziemiający
  5. Element montażowy podstawy
  6. Styki główne podstawy.
Dodatkowe informacje