Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe służą do mocowania wkładek bezpiecznikowych i łączenia z zabezpieczanym obwodem w słupowych stacjach transformatorowych do 400 kVA.

Budowa

podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe składają się z ramy głównej podstawy, izolatorów wsporczych SN, oraz z wkładki bezpiecznikowej. Napowietrzne podstawy PBNV-24, PBNV-30 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych WBGNp-17,5 i 24, OWBG-36 z topikami do 25A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych do 400 kVA.

Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne PBNW-24 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych rurowych typu HH 24/....A, VVC/HH 24/....A do 63A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych z transformatorem pow. 400 kVA.

Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych

Zgodność z normami:

Postawy bezpiecznikowe spełniają wymagania najnowszych norm PN-EN i posiadają certyfikat zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych
Napięcie znamionowe Ur 24 kV 36 kV
Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji
      - doziemnej i międzybiegunowej 125 kV 170 kV
      - międzyzaciskowej 145 kV 195 kV
Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji
      - doziemnej i międzybiegunowej 50 kV 70 kV
      - międzyzaciskowej 60 kV 80 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły podstawy 250A (w zależności od wartości zastosowanej wkładki)
Znamionowe prądy ciągłe wkładek bezpiecznikowych PBNV-24 (od 2 do 25A)
PBNW-24 (od 0,5 do 63A)
Znamionowy prąd wyłączalny 6,3 kA
Typ wkładki Do PBNV-24 WBGNp-17,5 i 24, OWBG-36,
Do PBNW-24 HH 24.....A; VVC/HH 24.....A
Rodzaj izolatora wsporczego CH-4-125 ,ISWN CH4-170

Oznaczenia


PBNV

podstawy schem 01
 1. Izolator wsporczy
 2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN
 3. Zacisk prądowy
 4. Zacisk uziemiający
 5. Element montażowy podstawy
 6. Styki główne podstawy.


PBNVo-24/D w I

podstawy schem 02
 1. Izolator wsporczy
 2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN
 3. Zacisk prądowy
 4. Zacisk uziemiający
 5. Element montażowy podstawy
 6. Styki główne podstawy
 7. Ogranicznik przepięć.


PBNW-24

podstawy schem 03
 1. Izolator wsporczy
 2. Wkładka bezpiecznikowa HH
 3. Zacisk prądowy
 4. Zacisk uziemiający
 5. Element montażowy podstawy
 6. Styki główne podstawy.
 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje