Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid

Konstrukcja rozłączników umożliwia telemechanizacje procesów łączeniowych oraz automatyzację lokalizacji i usuwania uszkodzeń w liniach napowietrznych SN.

Budowa i charakterystyka

Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid

Automatyczny wyłącznik napowietrzny Reklozer THO-RC 27 składa się z zespołu łączeniowego reklozera THO-RC27 oraz z zespołu sterowniczego SRC. Każdy biegun zespołu łączeniowego posiada własną komorę próżniową. Wszystkie bieguny są sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym, co gwarantuje prawidłowe trójfazowe działanie. Zamykanie i otwieranie komór próżniowych zapewnia prosty, elektromagnetycznie uruchamiany mechanizm, który może skutecznie zadziałać trzydzieści tysięcy razy. Napęd elektromagnetyczny jest uruchamiany energią zgromadzoną w kondensatorach, zawiera on przy tym tylko jedną ruchomą część,
co odróżnia go od zwykłych mechanizmów zazbrajanych. Komory próżniowe  umieszczone są w zewnętrznej obudowie, o stopniu ochrony IP 65.

Zestyki główne zespołu łączeniowego mogą być otwarte ręcznie za pomocą cięgna mechanicznego „drążka”,
po ręcznym otwarciu, reklozer jest zablokowany mechanicznie jak również elektrycznie. Stan reklozera sygnalizowany jest za pomocą wskaźnika umieszczonego w podstawie obudowy oraz przez zespół sterowniczy SRC, który monitoruje stan zestyków pomocniczych reklozera. Zewnętrzna warstwa izolatorów przepustowych wykonana jest z hydrowobowej gumy silikonowej. Pomiar napięć realizowany jest za pomocą pojemnościowych dzielników napięcia zabudowanych wewnątrz wszystkich izolatorów przepustowych. Pomiar prądów realizowany jest poprzez nakładane na izolatory przepustowe zewnętrzne przekładniki prądowe o prądzie wtórnym 1A
lub zewnętrznej cewki Rogowskiego.

Zespół sterowniczy SRC przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Reklozera THO-RC 27, w którym zabudowane jest zabezpieczenie cyfrowe z funkcją sterownika polowego typu SO-54SR-1xx-REK oraz moduł komunikacyjny dowolnego producenta np. Mikronika MSG-6xx, Elkomtech Ex-BRG....  które integrują następujące funkcje: pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze zespołem łączeniowym, telemechaniki, automatyki
i wielokanałowego rejestratora zakłóceń jak również do  zbierania i przetwarzania informacji o  parametrach sieci
i występujących zdarzeniach.

Szczegółowy opis funkcjonalny zabezpieczenia oraz modułów komunikacyjnych zawarty jest w oddzielnych dokumentacjach, które są do udostępniana przez ZPUE S.A. po zwróceniu się z zapytaniem.

Charakterystyka

 • możliwość zabudowy przekładników prądowych lub cewek rogowskiego (w zależności od wymagań zamawiającego), oraz bardzo szybkiej wymiany przekładnika lub cewki w przypadku uszkodzenia, bez konieczności wymiany całego zespołu łączeniowego,
 • momiar napięć z dwóch stron za pomocą pojemnościowych dzielników napięciowych,
 • prosty i bardzo szybki napęd elektromagnetyczny,
 • izolacja stała suchego powietrza,
 • możliwość ręcznego otwierania i blokowania reklozera bez zewnętrznego źródła zasilania. 

Parametry reklozera THO-RC27

Zgodność z normami:

 • IEC 62271-111 - High Voltage Switchgear and Controlgear — Part 111: Automatic circuit  reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to 38 kV.
 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza  –  Cześć 1: Postanowienia wspólne”
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu  przemiennego”  
 • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Parametry Reklozera THO-RC27
Napięcie znamionowe Ur 27kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50-60 Hz-3
Napięcie probiercze wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (doziemne/międzyfazowe)
     - próba na sucho (1min.)    60/70kV
     - próba na mokro (10 s)

60/70kV
50/ 60kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms (doziemne/międzyfazowe) 125/150kV
Prąd znamionowy ciągły Ir 630A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 12,5kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 32,5kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Ima 31,5kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Isc 12,5kA
Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym wyłączalnym zwarciowym 200
Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 30000
Temperatura pracy - 40°C + 55°C
Masa własna 100kg
Pomiar prądu Przekładniki prądowe lub cewki rogowskiego
Pomiar napięcia 6x dzielniki napięciowe
Parametry zespołu sterowniczego
Napięcie znamionowe zasilania ze źródła prądu przemiennego 230 VAC
Napięcie znamionowe zasilania układów wewnętrznych 24 VDC
Stopień ochrony IP 54
Zakres temperatury otoczenia -40°C +55°C
Możliwość zabudowy modułów transmisji GPRS/TETRA/NET-MAN/TRUNKING
Masa własna 40 kg

Reklozer posiada Certyfikat Zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej.

Widok, wymiary i budowa zespołu łączeniowego

Budowa zespołu łączeniowego
Budowa zespołu łączeniowego
 1. obudowa reklozera ze stali nierdzewnej.
 2. obudowa napędu, pod którym znajduje się napęd elektromagnetyczny
 3. zawór bezpieczeństwa  
 4. uchwyty transportowe
 5. izolator żywiczny z zabudowanym wewnątrz dzielnikiem napięciowym zalany gumą silikonową.
 6. komora reklozerowa zabudowana wewnątrz izolatora przepustowego
 7. wał główny wspólny dla wszystkich trzech biegunów
 8. uchwyt ręcznego otwierania i blokowania napędu
 9. napęd szybki elektromagnetyczny
 10. listwa przyłączeniowa RX
 11.  cewka rogowskiego lub przekładnik prądowy
 12. punkt przyłączenia przewodu SN   
 13. uchwyt do zamocowania reklozera na konstrukcji słupa
 14. optyczny wskaźnik stanu położenia

Wymiary i gabaryty

Wymiary i gabaryty zespołu łączeniowego
Wymiary i gabaryty zespołu łączeniowego

Schemat ideowy

Schemat ideowy

Widok, wymiary i budowa zespołu sterowniczego

Budowa zespołu sterowniczego
Budowa zespołu sterowniczego
Obudowa zespołu sterowniczego z blachy aluminiowej, malowana proszkowo
 1.  sterownik zabezpieczenie SO-54SR-111-REK
 2.  kondensatory
 3.  akumulatory
 4.  przełącznik trybu pracy: zdalny, lokalny, odstawienie
 5.  sygnalizacja stanu wyłącznika
 6.  przyciski sterowania lokalnego
 7.  przełącznik praca pod napięciem (PPN)
 8.  przełącznik automatyki SPZ
 9.  zabezpieczenie główne 230VAC z ochronnikiem B+C oraz sygnalizacją uszkodzenia
Schemat zespołu sterowniczego
 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje