Rozdzielnice SN Rotoblok Opis techniczny
Rozdzielnica SN (średniego napięcia) - Rotoblok - Opis produktu

 

Rotoblok

 

Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu „ROTOBLOK”, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu.

W przypadku potrzeby zastosowania pól o innym wyposażeniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres zmian uzgodnić z producentem.