Rozdzielnica SN Rotoblok SF Opis techniczny
Rozdzielnica SN (średniego napięcia) typu Rotoblok SF - Opis produktu

 

Rotoblok SF

 

Rozdzielnica typu Rotoblok SF składa się z pojedynczych pól stanowiących odrębne moduły. Każde pole posiada zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, w którym znajduje się aparatura łączeniowa. Produkcja jak i testy przeprowadzone na każdym wyprodukowanym polu gwarantują ich działanie w różnych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych. Izolacja całkowita rozłącznika jak i uziemnika szybkiego w Sf6 pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielni, zapobiegając zakurzeniu się oraz wytrzymując ewentualne zalanie wodą stacji transformatorowej. Pełna izolacja rozłącznika SF6 zmniejsza również czynności związane z utrzymaniem rozdzielni i znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Połączenie poszczególnych modułów rozdzielni realizowane jest w górnej części pól za pomocą trzech szyn zbiorczych montowanych równolegle z zachowaniem izolacji powietrznej. Dolna część pola stanowi przedział przyłączy kablowych w izolacji powietrznej realizowanych standardowymi głowicami kablowymi. System zawiera gamę pól np.: liniowe, transformatorowe, pomiarowe, sprzęgłowe, odgromnikowe, pozwala to na dowolną konfigurację stacji transformatorowych o jednym lub więcej transformatorach. Rozdzielnica może być stosowana w sieci rozdzielczej SN energetyki zawodowej na napięcie do 24 kV w stacjach transformatorowych SN/nN oraz w średnionapięciowych stacjach odbiorczych lub rozdzielczych. Pola liniowe, transformatorowe i sprzęgłowe rozdzielnicy mogą być wyposażone w napęd silnikowy. Mechanizm elektryczny przystosowany jest do współpracy ze wszystkimi systemami sterowania i nadzorowania (drogą radiową, siecią telefoniczną, łączami światłowodowymi itp.). Pola transformatorowe mogą być wyposażone w cewkę wyłączającą, umożliwiającą zdalne wyłączanie pola. Pola rozdzielnicy Rotoblok SF, oprócz wypełniania określonych funkcji, spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa montażu i eksploatacji. Ponadto wyposażone są w specjalne okienka inspekcyjne do kontroli temperatury styków. Podstawowe wymiary pól wynoszą: (szerokość/wysokość/głębokość) 500(375)/1950/950 mm. W wykonaniu o głębokości 1050 mm pola z kanałem do odprowadzenia gazów powstałych podczas zwarcia łukowego. Istnieje także możliwość konstrukcji pól rozdzielnicy typu Rotoblok SF wyposażonej w wyłączniki SN typu HD4/R, VD4/R produkcji ABB lub ISM/TEL produkcji Tavrida Electric.