PST-b 20/630

Parametry techniczne, schemat elektryczny, materiały do pobrania, opis kontenerowej stacji transformatorowej typu PST-b 20/630 produkcji ZPUE S.A.

Charakterystyka

Wszędzie tam, gdzie ze względów architektonicznych, braku miejsca nie ma możliwości posadowienia jakiejkolwiek stacji “konwencjonalnej, naziemnej”, jedynym rozwiązaniem są stacje podziemne. Podziemną stację transformatorową stanowi szczelny, monolityczny betonowy kontener do ustawienia pod powierzchnią terenu, z zamontowanymi w jego wnętrzu rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia. Zastosowane rozdzielnice SN (TPM, Rotoblok SF) oraz nN (RN-W) stanowią niezależne elementy stacji. Stacja może być usytuowana w chodniku, skwerku itp.
Zęza pomiędzy dwoma podłogami zapewniają poprawną pracę nawet przy ewentualnym przedostaniu się powierzchniowej wody opadowej przez otwory wentylacyjne. Hydroszczelne przepusty kablowe oraz szczelna obudowa betonowa, zapewniają niezawodną wieloletnią pracę stacji.

Stacja typu PST-b 20/630

Widok ogólny stacji typu PST-b 20/630
Widok ogólny stacji typu PST-b 20/630
Widok z góry stacji typu PST-b 20/630
Widok z góry stacji typu PST-b 20/630

Schemat standardowej stacji typu PST-b 20/630

Schemat standardowej stacji typu PST-b 20/630

Uwaga:

  1. Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w kategoriach rozdzielnic nN i SN.
  2. Możliwe wykonanie stacji w wariancie lustrzanym.

Możliwości konfiguracyjne

  Typ ilość pól SN
(odpływów nN)
Rozdzielnica SN  TPM do 4
Rozdzielnica nN RN-W do 12
Moc transformatora do 630 kVA
Klasa obudowy - 20

Masa

bryła główna: 25 000 kg
powierzchnia użytkowa: 12,32 m2

Stacja typu PST-bS 20/630+800+1000-9. Wykonanie specjalne.

Stacja typu PST-bS 20/630+800+1000-9. Wykonanie specjalne.
images/produkty/kst/kst_pst/pst-b_20-630_wykonanie_specjalne_rzut.jpg

Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową

Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) lub lokalnymi przepisami.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z ZPUE S.A. lub z uprawnionymi służbami (opinia p.poż. wydawana przez inspektora ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego).

Podziemna stacja transformatorowa typu PST- b 20/630

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje