Rotoblok SF Rotoblok TPM Rotoblok VCB

Rotoblok SF Rotoblok TPM Rotoblok VCB

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • Rotoblok

  Rodzina modułowych rozdzielnic typu metal-enclosed w izolacji powietrznej (lub z łącznikami w izolacji SF6 w przypadku Rotoblok SF) w obudowie metalowej zapewniająca wysoką niezawodność zasilania.

  Czytaj więcej...

 • Rotoblok SF

  Konstrukcja rozdzielnicy SN typu Rotoblok SF pozwala na elastyczne zestawianie ze sobą pól każdego typu z całej rodziny. Prosta a jednocześnie wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodność działania, bezpieczeństwo i łukochronność.

  Czytaj więcej...

 • TPM

  Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazu SF6, w obudowie metalowej doskonała do zastosowania w niewielkich gabarytowo stacjach kontenerowych i pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych. Konstrukcja zapewnia bezobsługowość zbiornika z gazem przez cały okres eksploatacji.

  Czytaj więcej...

 • TPM 2018

  TPM
  Rozdzielnica pierścieniowa SN w izolacji gazu SF6

  tpm

  Rozdzielnica pierścieniowa średniego napięcia do 25kV typu TPM, jest małą kompaktową rozdzielnicą, której podstawowym elementem jest zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, w którym znajdują się elementy łączeniowe SN jak rozłącznik, odłącznik wyłącznik oraz uziemnik. Jest dedykowana do rozdziału energii w sieciach dystrybucji wtórnej. Szeroki wachlarz konfiguracji oraz dodatkowe wersje z możliwością rozbudowy zarówno z prawej jak i z lewej strony pozwala na zastosowanie w nawet najbardziej skomplikowanych układach sieci a wytrzymała konstrukcja oraz zaawansowany system blokad mechanicznych zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa obsługi i niezawodność zasilania.

  Główne zalety

  Bezpieczeństwo obsługi

  • Solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność oraz zapewnia odporność na wpływy środowiska,
  • Wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnicy, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi,
  • Możliwość odprowadzenia gazów na zewnątrz stacji/budynku dzięki zastosowaniu dodatkowego kanału rozprężnego - absorbera,
  • Na czołowej ścianie rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz rozdzielnicy,
  • Każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia, dzięki którym obsługujący może upewnić się o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych,
  • Pola liniowe, transformatorowe i wyłącznikowe posiadają uziemnik dolny,
  • System blokad uniemożliwiających błędne czynności łączeniowe,ość oraz zapewnia odporność na wpływy środowiska,

  Łatwość obsługi i funkcjonalność

  • Intuicyjny rozkład gniazd aparatów,
  • Przejrzysta synoptyka napędów,
  • Łatwość podłączeń kablowych,
  • Szeroki zakres akcesoriów i komponentów (sensory/przekładniki/wskaźniki/sygnalizatory),
  • Monitorowanie, sterowanie aparatami łączeniowymi oraz diagnostyka napędów silnikowych dzięki zastosowaniu sterownika ITR SEM Sc11.

  Bezpieczne dla środowiska

  • Rozdzielnica została wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62271-200,
  • Małe gabaryty rozdzielnicy = mniejsza ilość materiału co pozwoliło na zmniejszenie emisji CO2 na każdym etapie produkcji,
  • Przewidywany czas eksploatacji w normalnych warunkach pracy, wewnątrz pomieszczeń wynosi 30 lat,
  • Rozdzielnice TPM napełnione są gazem SF6 o nominalnym ciśnienie bezwzględnym 125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C,

  Ekonomia

  • Mała, lekka konstrukcja,
  • Ekonomiczny transport

  Obszar zastosowania

  • Energetyka dystrybucyjna
  • Przemysł lekki
  • Sieci pierścieniowe
  • Szpitale, hotele, markety itp.

  Parametry znamionowe

  Dane znamionowe rozdzielnicy TPM
  Liczba faz 3
  Napięcie znamionowe Sn 25kV
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
  Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 μs) 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych 16kA(3s) / 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych 40 kA / 50 kA
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20kA (1s)
  Klasa IAC AFLR
  Stopień ochrony IP IP4X (IP54 opcja)
  Odporność na uderzenia mechaniczne IK10
  Parametry znamionowe rozłącznika, pole liniowe (L)
  Prąd znamionowy ciągły 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli 60 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych 20 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego 180 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego 104 A
  Klasa rozłącznik M2, E3
  Klasa uziemnika M0, E2
  Parametry znamionowe rozłącznika, pole transformatorowe (T)
  Prąd znamionowy ciągły 250 A
  Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym 125 A
  Prąd przechodni 720 A
  Klasa rozłącznika M2, E3
  Maksymalne moce transformatora 6 kV 800 kVA
  10 kV 1000 kVA
  15 kV 1600 kVA
  20 kV 2000 kVA
  Parametry znamionowe wyłącznika – pole wyłącznikowe (W)
  Prąd znamionowy ciągły 630 A
  Prąd załączeniowy zwarciowy 40 kA / 50 kA
  Prąd wyłączeniowy zwarciowy 16 kA / 20 kA
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
  Prąd nieobciążonej linii kablowej - Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
  Klasa wyłącznika M2, E2

  Podstawowe typy pól

  • Pole zasilające/odpływowe
  • Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem
  • Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem lub tylko wzniosem szyn
  • Pole pomiaru napięcia
  • Pole liniowe z rozłącznikiem (w opcji z bezpiecznikami)

  Podstawowe typy pól

  Pole Transformatorowe typu T wyposażone w rozłącznik oraz wkładki SN

  Pole Liniowe typu L wyposażone w rozłącznik

  Pole Liniowe/Transformatorowe typu W wyposażone w wyłącznik

  Pole pomiarowe typu M system szyn zbiorczych w izolacji gazu SF6 oraz przekładnikami prądowymi i napięciowymi

  Wyposażenie opcjonalne

  Pole Transformatorowe typu T

  • Możliwość rozbudowy z prawej i lewej strony
  • Wyzwalacz wzrostowy
  • Napęd silnikowy
  • Presostat

  Pole Liniowe typu L

  • Napęd silnikowy
  • Możliwość zainstalowania wskaźników przepływu prądu zwarcia, sensorów napięciowych oraz prądowych, ograniczników przepięć
  • Presostat

  Pole Liniowe typu W

  • Możliwość rozbudowy z prawej i lewej strony
  • Napęd silnikowy
  • Możliwość zainstalowania wskaźników przepływu prądu zwarcia, sensorów napięciowych oraz prądowych ,ograniczników przepięć
  • Inne niestandardowe zabezpieczenia

  Pole Pomiarowe typu M

  • Presostat

  Budowa rozdzielnicy

  TPM konfiguracja TLL

  • 1 Tabliczka znamionowa
  • 2 Wskaźnik obecności napięcia
  • 3 Uchwyt do przenoszenia 4 szt.
  • 4 Manometr, ciśnienie gazu SF6
  • 5 Gniazdo napędu rozłącznika
  • 6 Gniazdo napędu uziemnika
  • 7 Wskaźnik przepalenia wkładki bezpiecznikowej
  • 8 Przedział bezpieczników
  • 9 Przedział kablowy
  • 10 Przedział łączników
  • 11 Przedział napędów
  • 12 Obudowa wkładki bezpiecznikowej
  • 13 Uchwyt kablowy
  • 14 Szyna uziemiająca
  • 15 Izolator przepustowy 250A
  • 16 Izolator przepustowy 630A
  • 17 Zawór bezpieczeństwa
  • 18 Rozłącznik z uziemnikiem
  • 19 Odłącznik z uziemnikiem
  • 20 Komory próżniowe wyłącznika
  • 21 Gniazdo napędu odłącznika
  • 22 Gniazdo zbrojenia wyłącznika
  • 23 Przycisk załącz wyłącznik
  • 24 Przycisk wyłącz wyłącznik
  • 25 Zabezpieczenie pola wyłącznikowego
  • 26 Przekładniki prądowe do zabezpieczenia

  TPM konfiguracja WLL

  • 1 Tabliczka znamionowa
  • 2 Wskaźnik obecności napięcia
  • 3 Uchwyt do przenoszenia 4 szt.
  • 4 Manometr, ciśnienie gazu SF6
  • 5 Gniazdo napędu rozłącznika
  • 6 Gniazdo napędu uziemnika
  • 7 Wskaźnik przepalenia wkładki bezpiecznikowej
  • 8 Przedział bezpieczników
  • 9 Przedział kablowy
  • 10 Przedział łączników
  • 11 Przedział napędów
  • 12 Obudowa wkładki bezpiecznikowej
  • 13 Uchwyt kablowy
  • 14 Szyna uziemiająca
  • 15 Izolator przepustowy 250A
  • 16 Izolator przepustowy 630A
  • 17 Zawór bezpieczeństwa
  • 18 Rozłącznik z uziemnikiem
  • 19 Odłącznik z uziemnikiem
  • 20 Komory próżniowe wyłącznika
  • 21 Gniazdo napędu odłącznika
  • 22 Gniazdo zbrojenia wyłącznika
  • 23 Przycisk załącz wyłącznik
  • 24 Przycisk wyłącz wyłącznik
  • 25 Zabezpieczenie pola wyłącznikowego
  • 26 Przekładniki prądowe do zabezpieczenia

  Kanał rozprężny - absorber

  Podstawy do stosowania absorbera

  • W sytuacjach kiedy odprowadzenie toksycznych produktów powstałych na skutek palenia się łuku elektrycznego jest utrudnione, jako opcja możliwe jest zastosowanie absorbera wraz z kanałami kierunkowymi, które zniwelują i odprowadzą gazy w dowolnie wybranym przez nas kierunku. Elastyczność oraz prosta konstrukcja pozwoli w szybki sposób zmontować kanał w dowolnym kierunku. Szczególnie zalecane w miejscach, gdzie poprzez ograniczoną wentylację obsługa serwisowa może być narażona na bezpośredni kontakt z toksycznymi gazami po wejściu do stacji/pomieszczenia, w którym mogło dojść do zapalenia się łuku elektrycznego.

  Kanał rozprężny - absorber

  Podstawowe konfiguracje

  Uwagi

  • Standardowa głębokość maskownicy wynosi 55mm, głębokość maskownicy 150mm stosowana tylko w przypadku:
   - Podwójnej głowicy z sensorem napięciowym
   - Głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym
   - Głowicy z ogranicznikiem przepięć K400LB
  • Każda konfiguracja występuje w wersji rozbudowywalnej zarówno z prawej jak i z lewej
  • Istnieje możliwość wykonania innych konfiguracji na specjalne zamówienie we wspólnym zbiorniku do czterech pól

  Pobierz kartę katalogową

 • Rotoblok VCB

  Unikalne wykonanie rozdzielnicy typu Rotoblok VCB łączące wyłącznik próżniowy, odłącznik i uziemnik w jednym aparacie, niewielkie gabaryty pól, możliwość przystosowania do współpracy z nadrzędnymi systemami sterowania.

  Czytaj więcej...

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje