sivacon s8

Technika wyłącznikowa

Celki zasilające, odpływowe, a także sprzęgające wyposażone są w wyłączniki powietrzne SENTRON® 3WL w technice stacjonarnej i wysuwnej, lub zamiennie, w wyłączniki kompaktowe SENTRON 3VL.Ponieważ wiele odbiorników jest generalnie instalowanych na linii za tymi wyłącznikami, są one wyjątkowo ważne przy zapewnianiu długookresowego bezpieczeństwa pracy rozdzielni i bezpieczeństwa personelu. SIVACON w sposób kompaktowy i bezpieczny spełnia powyższe wymagania, poprzez komponenty systemu wyłączników.

Technika zabudowy uniwersalnej

Ponieważ wiele zastosowań wymaga przestrzennie zoptymalizowanego montażu rozdzielnic mocy, różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i różnorodność dzięki połączeniu odpływów w technikach wysuwnej, wtykowej, stacjonarnej i odpływom w technice listew wtykowych 3NJ6. Co więcej, technika wysuwna zapewnia istotną elastyczność przy często zmiennych wymaganiach takich jak zmienne parametry silników czy podłączanie nowych odbiorników. Dodatkowo, technikata spełnia także wymogi ergonomiczne i ułatwia prostą i bezpieczną obsługę, jak również krótkie czasy przezbrajania w celu maksymalnej dostępności systemu.

Uniwersalny system montażowy

Wiele aplikacji wymaga zróżnicowanych rozwiązań odpowiednich dla różnych systemów zabezpieczeń, dlatego też różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki połączeniu odpływów w technice stacjonarnej i listew wtykowych 3NJ6.

Technika listew 3NJ4

Celki przeznaczone do odpływów kablowych w technice stacjonarnej wyposażone są w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe, których kompaktowa i modułowa konstrukcja zapewnia optymalną wydajność szczególnie w przypadku aplikacji w infrastrukturze.

Technika listew 3NJ6

Rozłączniki listwowe z wtykowym złączem zasilającym stanowią ekonomiczną alternatywę dla systemu wysuwnego i zapewniają prostą i szybką modernizację, a także - dzięki swej modularności - czynności pomiarowe w warunkach pracy. W przypadku takich aplikacji, SIVACON gwarantuje wysoką sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność.

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna powstaje w sieci zasilającej z powodu liniowych odbiorników indukcyjnych, np. silników, transformatorów, dławików; a także z powodu nieliniowych odbiorników indukcyjnych, np. przetwornic częstotliwości, spawarek, pieców łukowych, prostowników czy systemów UPS. Celki z centralną kompensacją mocy biernej odciążają transformatory i przewody, zmniejszając straty w przesyle i redukując koszty energii. W zależności od struktury odbiorników, kompensacja mocy biernej składa się z bezdławikowych lub dławikowych modułów kompensacyjnych.

Odporność na łuk

Test rozdzielnic niskiego napięcia na wystąpienie zwarć łukowych uważany jest za test specjalny zgodnie z IEC61641 i VDE 0660 Część 500, Dodatek 2. Test ten służy do oceny zagrożeń, na jakie może zostać wystawiony personel w przypadku powstania łuku. Dzięki tym testom, już standardowe wersje SIVACON posiadają certyfikat bezpieczeństwa personelu.
W celu ograniczenia skutków zwarć łukowych w rozdzielnicy dodatkowo można zastosować:

 • Bariery łukowe ograniczające występowanie zwarć łukowych do jednej celki
 • Izolowanie szyn głównych rozdzielnicy uniemożliwiające zainicjowanie zwarcia łukowego.

Dane techniczne

Dane techniczne
Normy i standardy Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe IEC 61439-2
DIN EN 61439-2 (VDE 0660 Część 600-2)
Badanie reakcji na wewnętrzne zwarcia łukowe IEC 61641, VDE 0660 Część 500, Suplement 2
Ochrona przed porażeniem elektrycznym DIN EN 50274, VDE 0660 Część 514
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) Obwód główny 1000 V
Napięcie znamionowe pracy (Ue) Obwód główny do 690 V
Odległości bezpośrednie i pośrednie pomiędzy elementami czynnymi Znamionowe napięcie impulsowe Uimp 8 kV
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3
Mosty szynowe (3-biegunowe i 4-biegunowe) Główne mosty szynowe Prąd znamionowy do 7000 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 330 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 150 kA
Pionowe mosty szynowe w technice wyłącznikowej Prąd znamionowy do 6300 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 220 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 100 kA
Pionowe mosty szynowe w technice montażu
uniwersalnego i technice stacjonarnej
Prąd znamionowy do 1600 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 143 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 65 kA*
Pionowe mosty szynowe w technice
listew bezpiecznikowych 3NJ4
Prąd znamionowy do 1600 A
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 50 kA
Pionowe mosty szynowe w technice
listew wtykowych 3NJ6
Prąd znamionowy do 2100 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 110 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 50 kA*
Prądy znamionowe urządzeń
  

  
3WL/3VL wyłączniki do 6300 A
Odpływy kablowe do 630 A
Odpływy silnikowe do 250 kW
Wewnętrzna separacja Forma 1 do 4b IEC 61439-2, Sekcja 8.101,
VDE 0660 Part 600-2, 8.101
Do formy 4 typ 7 BS EN 61439-2
Obróbka powierzchniowa (Pokrycie zgodnie z DIN 43656)  
Ramy i cokoły Cynkowane metodą Sendzimira
Drzwi Pokrywane proszkowo
Panele boczne Pokrywane proszkowo
Panele tylne, płyty górne Cynkowane metodą Sendzimira
Dach wentylowany Pokrywane proszkowo
Standardowy kolor elementów pokrywanych
proszkowo (grubość pokrycia 100 ± 25 um)
RAL 7035, jasno szary
Elementy wzornicze: niebiesko zielony
Stopień ochrony IP Zgodnie z IEC 60529, EN 60529 IP30, IP31, IP40, IP41, IP42, IP54
Wymiary Preferowane wymiary zgodne z DIN 41488 Szerokość (bez cokołu) 2000, 2200 mm
Szerokość 200, 350, 400, 600,
800, 850, 1000, 1200 mm
Głębokość (przyścienna, wolnostojąca) 500, 600, 800 mm
Głębokość (double-front) 1000, 1200 mm
Warunki eksploatacyjne
Temperatura otoczenia
    - dolna granica temperatury otoczenia
    - górna granica temperatury otoczenia
    - średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin

-5°C (- 25°C)1)
+ 40°C
-5°C do 35°C
Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40°C)
Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych,
przewodzących pyłów, par i gazów
1) W zależności od zastosowanej aparatury.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków.

Konstrukcja

sivacon obudowa

Rama zawierająca wszystkie elementy konstrukcji celki składa się ze stabilnych profili stalowych połączonych za pomocą śrub.

 • Rzędy otworów w postaci rastra umieszczone na całej wysokości i szerokości ramy w rozstawie 25 mm, które umożliwiają indywidualną konfigurację.
 • Opatentowany system zamków i zawiasów zapewniający bezpieczeństwo personelu.
 • Drzwi z indywidualnym lub centralnym zamknięciem.
 • Uniwersalny system zawiasów, który umożliwia prostą zamianę kierunku otwarcia drzwi.
 • Kąt otwarcia drzwi do 125° (180° przy montażu wolnostojącym).
 • Drzwi z zamkiem dwupołożeniowym lub z zamkiem w postaci dźwigni obrotowej.
 • Płyty górne z systemem odprowadzania ciśnienia.
 • Wysokości ram: opcjonalnie 2000 mm lub 2200 mm.
 • Dodatkowy cokół 100 mm lub 200 mm.
 • Standardowe przegrody separacyjne pomiędzy celkami.

Obróbka powierzchniowa

 • Elementy konstrukcyjne, podstawy, panele tylne i płyty dolne cynkowane metodą Sendzimira.
 • Drzwi, obudowy i pokrywy malowane/lakierowane proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035; elementy konstrukcji w kolorze niebiesko-zielonym.

Materiał

Rama i obudowa wykonane z blachy o następujących grubościach:

 • Rama, cokół: 2,5 mm.
 • Pokrywy : 2,0 mm.
 • Drzwi: 2,0 mm.

Stopnie ochrony zgodnie z IEC 60529

IP30, IP31, IP41 wentylowane, IP54 bez wentylacji

Gabaryty pól

 • Wysokość (bez cokołu) - 2000, 2200 mm
 • Szerokość - 400, 600, 800, 1000, 1200 mm
 • Głębokość (przyścienna, wolnostojąca) - 500, 600, 800 mm
 • Głębokość (double-front) - 1000, 1200 mm

Szyny

szyny

Różne zadania łączeniowe wymagają indywidualnych rozwiązań

Czy to „proste” systemy czy złożone sieci ze sprzęgłami poprzecznymi i wzdłużnymi: SIVACON łączy wydajną konstrukcję z najwyższą jakością.

 • Górne lub tylne położenie szyn głównych.
 • Systemy szyn głównych dla prądów znamionowych do 7000 A.
 • Znamionowy prąd szczytowy (lpk) do 330 kA.
 • Integralność dwóch systemów szyn głównych w jednej rozdzielnicy.
 • Miejsca łączenia jednostek transportowych łatwo dostępne od przodu i od góry.
 • Bezobsługowe połączenia szyn głównych.

Elementy dodatkowe

 • Bariery łukowe ograniczające występowanie zwarć łukowych do jednej celki.
 • Izolowanie szyn głównych rozdzielnicy uniemożliwiające zainicjowanie zwarcia łukowego.

Typy pól

Pole kasetowe / elementów wtykowych

Ponieważ wiele zastosowań wymaga przestrzennie zoptymalizowanego montażu rozdzielnic mocy, różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i różnorodność dzięki połączeniu odpływów w technikach wysuwnej, wtykowej, stacjonarnej i odpływom w technice listew wtykowych 3NJ6. Co więcej, technika wysuwna zapewnia istotną elastyczność przy często zmiennych wymaganiach takich jak zmienne parametry silników czy podłączanie nowych odbiorników. Dodatkowo, technika ta spełnia także wymogi ergonomiczne i ułatwia prostą i bezpieczną obsługę, jak również krótkie czasy przezbrajania w celu maksymalnej dostępności systemu.

System szyn wtykowych

System szyn wtykowych znajduje się w tylnej części celki. Zapewnia on ochronę przed dotykiem bez żadnych dodatkowych osłon części aktywnych.

 • Zabudowa odporna na łuk elektryczny.
 • Separacja faz.
 • Technika 3- i 4-biegunowa.
 • Ochrona przed dotykiem (IP20B).
 • Otwory przyłączeniowe w modułowym rastrze 50 mm do mocowania standardowych jednostek wysuwnych i adapterów kaset miniaturowych.

Opcjonalnie

 • Żaluzje podwójnego działania dla standardowych jednostek wysuwnych.
szyny wtykowe w tylnej czesci przedzialu

System szyn wtykowych w tylnej cześci przedziału

Opcjonalnie z zaluzjami

Opcjonalnie z żaluzjami

Adapter kaset miniaturowych

Adapter kaset miniaturowych jest podłączony do systemu szyn wtykowych i jest interfejsem dla systemu styków głównych zasilających/odpływowych i okablowania sterującego miniaturowych jednostek wysuwnych rozmiaru ¼ i ½.

 • Zabudowa odporna na łuk elektryczny.
 • Separacja faz.
 • Technika 3- i 4-biegunowa.
 • Ochrona przed dotykiem (IP20B).
 • Otwory montażowe dla maks. 4 jednostek. wysuwnych rozmiaru ¼ lub 2 jednostek rozmiaru ½.

Opcjonalnie

 • Żaluzje dla kaset miniaturowych.
adapter kaset miniaturowych w gornej czesci przedzialu

Adapter kaset miniaturowych w górnej części przedziału

adapter kaset miniaturowych z zaluzjami

Adapter kaset miniaturowych opcjonalnie z żaluzjami

Elementy wysuwne SIVACON zapewniają bezpieczeństwo w zakresie działania i obsługi

dzialanie i obsluga pozycje

 • Maksymalne bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Identyczna obsługa wszystkich rozmiarów jednostek wysuwnych.
 • Rozmiary jednostek wysuwnych dobrane do parametrów mocy (miniaturowe lub standardowe elementy wysuwne).
 • Wszystkie części są zainstalowane wewnątrz kasety wysuwnej – ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem.
 • Zintegrowana ochrona przed błędami łączeniowymi dla wszystkich jednostek wysuwnych.
 • Czytelne wskazanie pozycji jednostek wysuwnych.
 • Oddzielna obsługa łącznika głównego i pozycji jednostki wysuwnej.
 • Pozycja „testowa” i „rozłączona” przy zamkniętych drzwiach bez obniżenia stopnia ochrony rozdzielnicy.
 • Możliwość zablokowania w pozycji „wysunięta”.
 • Opatentowany wolno zużywający się system stykowy elementów wysuwnych zapewniający długi okres żywotności.
 • Opcjonalne mechaniczne kodowanie jednostek wysuwnych w celu uniknięcia pomyłki z jednostkami wysuwnymi tego samego rozmiaru.
 • Uchylny panel do zabudowy aparatury sterująco-sygnalizacyjnej.
 • Standardowe jednostki wysuwne odpływów kablowych i silnikowych do 630 A.
 • Miniaturowe jednostki wysuwne odpływów kablowych i silnikowych do 63 A.
 • Technologia bezpiecznikowa i wyłącznikowa.
ochrona przed bledami poz 0

Ochrona przed błędami w obsłudze wyłączona (łącznik główny w poz. „0“)

ochrona przed bledami poz 1

Ochrona przed błędami w obsłudze wyłączona (łącznik główny w poz. „0“)

Ochrona przed błędami w obsłudze zapobiega ruchowi styków roboczych, gdy łącznik główny jest w pozycji „ON”

miniaturowe jednostki

Miniaturowe jednostki wysuwne

 • Rozmiar ¼ i ½.
 • wysokość 150 mm i 200 mm (do 48 jednostek wysuwnych w jednej celce).

Standardowe jednostki wysuwne

 • Wysokość 100 mm do 700 mm (do 18 jednostek wysuwnych w jednej celce).

Opcjonalnie w technice wtykowej

(konstrukcja zbliżona do standardowych jednostek wysuwnych).
 • Systemy stykowe zasilającoodpływowe zamocowane na stałe do członu wtykowego.
 • Pozycja „wsunięta” i „wysunięta” (brak pozycji „testowej”).
 • Zintegrowana ochrona przed błędami łączeniowymi.


jednostka wysuwnaOperowanie jednostką wysuwną

Elastyczność i bezpieczeństwo przy wykonywaniu zmian w konfiguracji celki

 • Proste przekształcanie czy modernizacja przedziałów z jednostkami wysuwnymi bez odłączania celki spod napięcia.
 • Nie wymaga prac podłączeniowych w przedziale z jednostkami wysuwnymi.
 • Złącza kablowe obwodów głównych i sterowniczych w oddzielnych przedziałach podłączeniowych.
 • Przedział kablowy z obsługą od frontu o szerokości 400 mm lub 600 mm.
 • Przedział kablowy z obsługą od tyłu o szerokości 600 mm przy szerokości celki 600 mm.
 • Złącza sterownicze w technologii śrubowej lub sprężynowej.

Kodowanie jednostek wysuwnych mechanicznie zapobiega pomykom w montażu jednostek wysuwnych tego samego rozmiaru (do 9216 kombinacji).

Elementy kodujące

Element kodujący w przedziale kasetowym

Elementy kodujące

Element kodujący w jednostce wysuwnej

Komunikacja

Szybka konwersja przedziałów modułów wysuwnych ze standardowych wielkości na miniaturowe za pomocą adapterów do modułów miniaturowych

Adapter do miniaturowych modułów wysuwnych (widok wewnętrzny)

Adapter do miniaturowych modułów wysuwnych (widok wewnętrzny)

Komunikacja z SIMOCODE pro za pośrednictwem PROFIBUS DP

 • Zintegrowana pełna ochrona silnika.
 • Obszerne funkcje sterowania.
 • Wygodne opcje diagnostyki.
 • Autonomiczna obsługa każdego odpływu poprzez panel operatorski.
 • Obniżony koszt sprzętu i okablowania.

Pole do zabudowy elementów stacjonarnych / listew wtykowych

pole do zabudowy elementow stacjonarnych

Celka z uniwersalną przestrzenią montażową w technice stacjonarnej (indywidualne drzwi dla każdego przedziału) w połączeniu z techniką listew wtykowych 3NJ6.

Wiele aplikacji wymaga zróżnicowanych rozwiązań odpowiednich dla różnych systemów zabezpieczeń, dlatego też różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki połączeniu odpływów w technice stacjonarnej i listew wtykowych 3NJ6.

szyny
 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Kombinacja różnych technik instalacyjnych (stacjonarnej, podstaw wtykowych i listew wtykowych 3NJ6).
 • Moduły rozszerzające w przypadku, gdy wymagane jest rozdzielenie funkcjonalne przedziałów (do formy 4b).
 • Drzwi o wysokości całej celki lub indywidualne dla każdego przedziału funkcjonalnego.
 • Przedział przyłączy kablowych o szerokości 400 mm lub 600 mm.

Przedziałowość

 • Moduły rozszerzające służące zapewnieniu indywidualnego komfortu obsługi i spełnianiu wymogów bezpieczeństwa.

Opatentowane zaciski przyłączeniowe

 • Separacja wewnętrzna do formy 4b.

Pole z maskownicami

pole z maskownicami

Celka w technice stacjonarnej z maskownicami, instalowanymi w jednej płaszczyźnie dla zapewnienia jednolitej obsługi wszystkich elementów manewrowych.

Niektóre aplikacje nie wymagają wymiany elementów w warunkach pracy lub dopuszczalne są krótkie czasy postoju. W tych przypadkach system SIVACON w technice stacjonarnej z maskownicami zapewnia maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność.

 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Modularnie łączone grupy funkcyjne.
 • Innowacyjny system szybkiego mocowania pozwala na proste zamontowanie pokrywy.
 • Uchylna rama z maskownicami dla zapewnienia prostszego nadzoru i komfortu konserwacji.
 • Moduły rozszerzające w przypadku, gdy wymagane jest rozdzielenie funkcjonalne przedziałów (do formy 4b).
 • Przedni panel obsługi z maskownicami, opcjonalnie z drzwiami o pełnej wysokości celki.
 • Drzwi z oknem inspekcyjnym umożliwiające integrację z nowocześnie zaaranżowanymi wnętrzami.
 • Przedział przyłączy kablowych o szerokości 400 mm lub 600 mm.
pole

System szybkiego mocowania przedniej pokrywy

pole

Zestaw odpływowy z wyłącznikami SENTRON 3VL

pole

Uchylna rama z maskownicami

pole

Możliwość zabudowy aparatury instalacyjnej.

System szybkiego montażu lub uchylna rama z maskownicami

 • Innowacyjny system szybkiego montażu pozwala na proste i szybkie zamontowanie pokrywy.
 • Uchylna rama z maskownicami zapewniająca prostszy nadzór i komfort konserwacji.

Pojedyncze odpływy lub zestawy odpływowe

 • Płynnie regulowana głębokość zabudowy płyty montażowej w celu osiągnięcia jednorodnej przedniej płaszczyzny obsługi.
 • Obsługa urządzeń z poziomu elewacji.
 • Odpływy z lub bez podstawy wtykowej.

Rozwiązania dla aparatury instalacyjnej

 • Wytrzymała aluminiowa szyna montażowa gwarantująca prosty i trwały montaż aparatury instalacyjnej.

Pole z maskownicami 3NJ4

pole z listwami

Celki przeznaczone do odpływów kablowych w technice stacjonarnej wyposażone są w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe, których kompaktowa i modułowa konstrukcja zapewnia optymalną wydajność szczególnie w przypadku aplikacji w infrastrukturze.

 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Możliwość instalacji do 14 odpływów w jednej celce.
 • Wymiana bezpiecznika przy wyłączonym odbiorniku.
 • Drzwi opcjonalnie z wycięciem lub bez wycięcia.
 • Opcjonalna instalacja zestawów szybkiego montażu lub płyt montażowych do indywidualnego wyposażenia.
 • Szerokości celek : 600 mm i 800 mm.

Pole z listwami wtykowymi 3NJ6

pole z 3nj6

Rozłączniki listwowe z wtykowym złączem zasilającym stanowią ekonomiczną alternatywę dla systemu wysuwnego i zapewniają prostą i szybką modernizację, a także - dzięki swej modularności - czynności pomiarowe w warunkach pracy. W przypadku takich aplikacji, SIVACON gwarantuje wysoką sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność.

 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Rozłącznik z podwójną przerwą dla odpływów kablowych do 630 A.
 • Zintegrowany wymienialny przekładnik prądowy.
 • Napęd ręczny lub silnikowy z zasobnikiem.
 • Możliwość modernizacji akcesoriów przez użytkownika.
 • Wysoka gęstość upakowania - do 35 odpływów w jednej celce.
 • Przedział przyłączy kablowych: o szerokości 400 mm lub 600 mm
 • Stopień ochrony do IP41.
 • Wymiana odpływów możliwa przy zasilonych szynach rozdzielnicy.
rozlacznik

Rozłącznik 3NJ6 z bezpiecznikami

szyny dystrybucyjne

System szyn dystrybucyjnych, zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem (IP20B)

Kompensacja mocy biernej

kompensacja mocy biernej

Moc bierna powstaje w sieci zasilającej z powodu liniowych odbiorników indukcyjnych, np. silników, transformatorów, dławików, a także z powodu nieliniowych odbiorników indukcyjnych, np. przetwornic częstotliwości, spawarek, pieców łukowych, prostowników czy systemów UPS. Celki z centralną kompensacją mocy biernej odciążają transformatory i przewody, zmniejszając straty w przesyle i redukując koszty energii. W zależności od struktury odbiorników, kompensacja mocy biernej składa się z bezdławikowych lub dławikowych modułów kompensacyjnych.

Moduł sterowania z elektroniczną kontrolą mocy biernej instalowany na drzwiach

 • Wyświetlacz wielofunkcyjny.
 • Automatyczne ustawianie wartości C/k.
 • Ustawialny docelowy współczynniki mocy w zakresie od 0,8 ind. do 0,8 poj.
 • Obsługa ręczna/automatyczna.
 • Wyświelanie głównych parametrów U, I, f, współczynnika mocy, P, S, Q oraz harmonicznych.

Moduł kompensacyjny 200 kvar

 • Rozłączniki bezpiecznikowe.
 • Styczniki do załączania kondensatorów.
 • Kondensatory MKK.
 • Urządzenia rozładowcze.
 • Dławiki.

Rozłącznik główny

 • Opcjonalnie możliwość zastosowania rozłącznika głównego.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego

Odpowiadając na potrzeby klientów w zakresie dostaw wysokiej jakości obudów szaf kablowych wykonanych z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym SMC, firma ZPUE S.A. dysponując odpowiednim parkiem maszynowym i kapitałem ludzkim produkuje wysokiej jakości obudowy termoutwardzalne typu SKRD i SKRF. Mając przede wszystkim na uwadze opinię klientów na temat. już istniejących rozwiązań technicznych, oraz sugestie zmian w obecnie dostępnych rozwiązaniach na rynku, stworzyliśmy typoszereg szaf kablowo rozdzielczych „SKR", dostosowany do wymagań krajowych zakładów energetycznych. Nasza Firma jako czołowy producent prowadzi prace umożliwiające ciągłe doskonalenie technologii produkcji, dzięki czemu uzyskujemy produkty najwyższej jakości. Oferowane przez nas wyroby posiadają odpowiednie certyfikaty.

Technologia produkcji

Bardzo istotnym elementem zapewniającym wysoką jakość wykonania, oraz długą żywotność szafek jest materiał. Firma ZPUE S.A. w tym zakresie skorzystała z długoletnich kontaktów z najbardziej renomowanymi producentami materiałów chemii przemysłowej w Europie, oraz wiedzy i doświadczenia osób od lat zajmujących się technologią obróbki tworzywa SMC. Stosowany do produkcji naszych szafek materiał, składa się z szeregu komponentów gwarantujących spełnienie wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz ograniczających szkodliwy wpływ promieniowania UV na użyty materiał, co gwarantuje naszym szafom długoletnią trwałość i estetykę.

Kolejnym bardzo ważnym elementem zapewniającym dokładność wykonania, oraz długą żywotność szafek jest materiał. Firma ZPUE w tym zakresie skorzystała z długoletnich kontaktów z najbardziej renomowanymi producentami materiałów chemii przemysłowej w Europie, oraz wiedzy i doświadczenia osób od lat zajmujących się technologią obróbki tworzywa SMC. Stosowany do produkcji naszych szafek materiał, składa się z szeregu komponentów gwarantujących spełnienie wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz ograniczających szkodliwy wpływ promieniowania UV na użyty materiał, co gwarantuje naszym szafom długoletnią trwałość i estetykę.

Obszar zastosowania

Obudowy termoutwardzalne dzięki swojej uniwersalności znajdują wszechstronne zastosowanie w energetyce, przemyśle oraz telekomunikacji. Wykonane są z materiału izolacyjnego samogasnącego i trudnopalnego kompozytu: (poliester + włókno szklane - SMC) cechują się dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych (UV). Modułowa konstrukcja umożliwia dowolne połączenie obudowy z fundamentem, nadstawką lub kieszenią kablową, oraz łączenie obudów w układzie pionowym czy poziomym. Zróżnicowana wielkość pozwala dobrać obudowę do wymagań klienta czy też do zastosowanego wyposażenia. Specjalnie opracowana konstrukcja wewnętrzna obudowy w zintegrowaniu z elementami dodatkowymi zapewniają szybki i wygodny montaż wyposażenia i aparatury wewnątrz obudowy. Obudowy wykonane są w standardowym kolorze RAL 7035, zgodnie z zamówieniem klienta mogą zostać pokryte specjalnym lakierem do tworzyw sztucznych w dowolnym kolorze z palety RAL.

Cechy i zalety obudów „SKR”

Wykonane z materiału SMC samogasnącego najwyższej jakości. Wysoka trwałość i estetyka na długie lata. Odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna. Wentylacja zapewniająca odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Konstrukcja modułowa umożliwiająca wymianę uszkodzonych części. Poprzez modułową budowę - możliwy podział obudów w pionie i poziomie. Możliwość konfiguracji dowolnego złącza lub rozbudowę istniejącego. Możliwość wyposażenia w rozłączniki listwowe (w wersji 320 mm umożliwia parkowanie). Trójpunktowe zamknięcie drzwi wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Możliwość prostego i szybkiego demontażu drzwi oraz pokryw fundamentu bez użycia narzędzi, zapewniający swobodę pracy monterów. Zewnętrzna powierzchnia szafy ożebrowana – poprawia estetykę oraz utrudnia plakatowanie.

Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne
Klasa izolacji / ochronności II
Stopień ochrony IP44 / IP54
Stopień ochrony przed uderzeniem IK 10
Kategoria palności HB 40 / V0
Odporność na UV TAK
Odporność na żar 960oC
Kolor RAL 7035
Warunki pracy -25oC ÷ +55oC
Napięcie znamionowe 230V / 400V / 500V
Napięcie znamionowe izolacji 500V / 690V
Odporność na prądy pełzające CTI 600
Prąd znamionowy do 630A
Tolerancja wymiarów ± 3mm

Zgodność z normami

Obudowy izolacyjne typu SKRD oraz SKRF wraz z osprzętem są zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu Europejskiego: Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapięciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i spełniają przedmiotowe normy i standardy.

Zaprezentowane w niniejszym katalogu produkty zostały przebadane przez IEL w Warszawie oraz BBJ-SEP w Lublinie i spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w następujących normach:PN-EN 62208:2011 - „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”,

 • PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
 • PN-EN 62262:2003 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)”,
 • PN-EN 60695-2-11:2015-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)”,
 • PN-EN 60695-11-10:2014-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki”,
 • PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - „Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych”.
 • PN-EN ISO 4892-2:2013-06 - „Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe”.

Na podstawie uzyskanych certyfikatów i atestów wyroby nasze zostały oznaczone znakami: B oraz CE, które to potwierdzają wysoką jakość produkowanych przez nas wyrobów, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania, powtarzalność parametrów, oraz zadowolenie klienta.

Typoszereg obudów SKRD

SKRD 260/400/1
skrd 01
SKRD 400/400/1
skrd 02
SKRD 520/400/1
skrd 03
SKRD 520/400/2
skrd 04
SKRD 660/400/1
skrd 05
SKRD 660/400/1
skrd 06
SKRD 660/400/2
skrd 07
SKRD 660/400/2
skrd 08
SKRD 800/400/1
skrd 09
SKRD 800/400/2
skrd 10
SKRD 3x26/40
skrd 11
SKRD 52+26/40
skrd 12
SKRD 26+52/40
skrd 13
SKRD 400/500/1
skrd 14
SKRD 800/500/2
skrd 15
SKRD 260/600/1
skrd 16
SKRD 400/600/1
skrd 17
SKRD 520/600/1
skrd 18
SKRD 520/600/2
skrd 19
SKRD 660/600/1
skrd 20
SKRD 660/600/1
skrd 21
SKRD 660/600/2
skrd 22
SKRD 660/600/2
skrd 23
SKRD 800/600/1
skrd 24
SKRD 800/600/2
skrd 25
SKRD 3x26/60
skrd 26
SKRD 52+26/60
skrd 27
SKRD 26+52/60
skrd 28
SKRD 260/800/1
skrd 29
SKRD 260/800/2
skrd 30
SKRD 400/800/1
skrd 31
SKRD 400/800/2
skrd 32
SKRD 520/800/1
skrd 33
SKRD 520/800/2
skrd 34
SKRD 520/800/4
skrd 35
SKRD 660/800/1
skrd 36
SKRD 660/800/1
skrd 37
SKRD 660/800/2
skrd 38
SKRD 660/800/2
skrd 39
SKRD 800/800/1
skrd 40
SKRD 800/800/2
skrd 41
SKRD 800/800/3
skrd 42
SKRD 800/800/4
skrd 43
SKRD 3x26/80
skrd 44
SKRD 52+26/80
skrd 45
SKRD 26+52/80
skrd 46

Typoszereg obudów SKRF z cokołami

SKRF 260/400/1
skrf 01
SKRF 400/400/1
skrf 02
SKRF 520/400/1
skrf 03
SKRF 520/400/2
skrf 04
SKRF 600/400/1
skrf 05
SKRF 600/400/1
skrf 06
SKRF 600/400/2
skrf 07
SKRF 600/400/2
skrf 08
SKRF 800/400/2
skrf 09
SKRF 800/400/2
skrf 10
SKRF 800/400/1
skrf 11
SKRF 3x26/40
skrf 12
SKRF 52+26/40
skrf 13
SKRF 26+52/40
skrf 14
SKRF 400/500/1
skrf 15
SKRF 800/500/2
skrf 16
SKRF 260/600/1
skrf 17
SKRF 400/600/1
skrf 18
SKRF 520/600/1
skrf 19
SKRF 520/600/2
skrf 20
SKRF 660/600/1
skrf 21
SKRF 660/600/1
skrf 22
SKRF 660/600/2
skrf 23
SKRF 660/600/2
skrf 24
SKRF 800/600/1
skrf 25
SKRF 800/600/2
skrf 26
SKRF 3x26/60
skrf 27
SKRF 52+26/60
skrf 28
SKRF 26+52/60
skrf 29
SKRF 260/800/1
skrf 30
SKRF 260/800/2
skrf 31
SKRF 400/800/1
skrf 32
SKRF 400/800/2
skrf 33
SKRF 520/800/1
skrf 34
SKRF 520/800/2
skrf 35
SKRF 520/800/4
skrf 36
SKRF 660/800/1
skrf 37
SKRF 660/800/1
skrf 38
SKRF 660/800/2
skrf 39
SKRF 660/800/2
skrf 40
SKRF 800/800/1
skrf 41
SKRF 800/800/2
skrf 42
SKRF 800/800/3
skrf 43
SKRF 800/800/4
skrf 44
SKRF 3x26/80
skrf 45
SKRF 52+26/80
skrf 46
SKRF 26+52/80
skrf 47

Typoszereg obudów SKRF z fundamentem głębokości 320 mm

SKRF 260/800/1-320
skrf fundament 01
SKRF 400/800/1-320
skrf fundament 02
SKRF 520/800/1-320
skrf fundament 03
SKRF 520/800/2-320
skrf fundament 04
SKRF 660/800/1-320
skrf fundament 05
SKRF 660/800/1-320
skrf fundament 06
SKRF 260/800/2-320
skrf fundament 07
SKRF 660/800/2-320
skrf fundament 08
SKRF 800/800/1-320
skrf fundament 09
SKRF 800/800/2-320
skrf fundament 10

Typoszereg obudów SKRD z dnem głębokość 320 mm

SKRD 260/800/1-320
skrd z dnem 320
SKRD 400/800/1-320
skrd z dnem 320
SKRD 520/800/1-320
skrd z dnem 320
SKRD 520/800/2-320
skrd z dnem 320
SKRD 660/800/1-320A
skrd z dnem 320
SKRD 660/800/1-320B
skrd z dnem 320
SKRD 660/800/2-320A
skrd z dnem 320
SKRD 660/800/2-320B
skrd z dnem 320
SKRD 800/800/1-320
skrd z dnem 320
SKRD 800/800/2-320
skrd z dnem 320

Instrukcja montażu szafki kablowo rozdzielczej SKR-400/800-1 + NDC

budowa obudowy 01

Montaż obudowy

budowa obudowy 02
Na podstawie montażowej położyć lewą i prawą ściankę boczną.
W otworach montażowych umieścić nakrętki M8. Przykręcić elementy blokady.
budowa obudowy 03
Na podstawie montażowej położyć ściankę tylną. Prawą i lewą ściankę
boczną ustawić prostopadle do ścianki tylnej. Docisnąć i przesunąć do góry.
budowa obudowy 04
Nałożyć dach i poprzez wypusty w ściankach
bocznych przymocować za pomocą 4 wkrętów 60x20.

Montaż drzwi

budowa obudowy 05
Na podstawie montażowej położyć drzwi wewnętrzną stroną do góry. Umieścić obudowę zamka z klamką od dołu w otworach
znajdujących się w drzwiach. Przykręcić dużą nakrętkę zamka i w punkcie obrotu klamki małą
sześciokątną nakrętkę. Włożyć górne i dolne cięgno zamka w otwory w drzwiach.
budowa obudowy 06
Z elementu obrotowego klamki wykręcić śrubę M6. Do ZOZ włożyć podkładkę prostokątną
metalową. Założyć ZOZ na element obrotowy zamka, dopasować wypust do suwaków
w cięgnach zamka i przykręcić śrubę M6. Przykręcić element blokady. Włożyć zawiasy w otwory drzwi.

Montaż cokołu

budowa obudowy 07
Na podstawie montażowej położyć 2 pokrywy cokołu, wcisnąć zasuwki i wsunąć elementy
mocujące (te pokrywy użyjemy w pierwszej kolejności podczas montażu). W pozostałych 2 wcisnąć tylko zasuwki.
budowa obudowy 08
Na podstawie montażowej położyć nogi cokołu i szczepić za pomocą
śrub z kratą ustojową. Włożyć kątownik w odpowiednie miejsce.
budowa obudowy 09
Założyć pokrywę cokołu A wg kolejności strzałek
i zablokować zasuwkami. To samo wykonać z pokrywą B.
budowa obudowy 10
Obrócić cokół i wkrętami przykręcić pokrywy do nóg. Założyć pozostałe pokrywy,
w sposób opisany wyżej. Dokręcić kratę ustojową zachowując równoległość nóg cokołu.
budowa obudowy 11
Na podstawie montażowej położyć nogi cokołu i szczepić za pomocą
śrub z kratą ustojową. Włożyć kątownik w odpowiednie miejsce.
budowa obudowy 12
Założyć pokrywę cokołu C wg kolejności strzałek
i postępować jak w przypadku pokrywy A i B.

Montaż szafki

budowa obudowy 13
Na stojącym cokole umieścić obudowę w taki sposób, żeby kątownik był w tylnej
części szafki. Skręcić szafkę za pomocą zestawu śrub M8x50.
budowa obudowy 14
Zamontować drzwi w szafce poprzez przesunięcie
i zabezpieczenie zawiasów (obrót wokół ich osi).
Lista materiałów
Pozycja Nazwa cześci Ilość sztuk KTM/Numer katalogowy
1. Dach 1 D 400 250 000
2. Ścianka tylna 1 ST 400 800 888
3. Prawa ścianka boczna 1 PSB 250 800 000
4. Lewa ścianka boczna 1 LSB 250 800 000
5. Drzwi 1 DR 400 800 000
6. Podkładka 09 4 ...
7. Zawias 2 Z
8. Cięgna 1+1 CZ800
9. Zasuwka obrotowa zamka 1 ZOZ
10. Obudowa zamka z klamką 1 K
11. Nakrętka zamka mała 1 ...
12. Nakrętka zamka duża 1 ...
13. Podkładka kwadratowa 1 ...
14. Śruba M6 1 ...
15. Podkładka 07 8 ...
16. Wkręt 60x20 8 ...
17. Nakrętka M8 16 ...
18. Noga cokołu 2 NC 250 800 000
19. Pokrywa cokołu 6 PC 400 240 000
20. Zatrzask pokrywy cokołu 8 ZPC
21. Kątownik kablowy 1 KK 400
22. Krata ustojowa 1 KU 250 400
23. Element mocujący 2 ...
24. Śruba M8x80 4 ...
25. Podkładka 09 duża 4 ...
26. Śruba M8x50 4 ...
27. Element blokady 2 EB
28. Wkręt 2 ...
29. Nadstawka cokołu 2 NDC

Tablice pomiaru energii elektrycznej

Skatalogowane w opracowaniu rozwiązania tablic pomiarowych służyć mogą budowie nowych układów pomiarowo-rozliczeniowych jak i modernizacji dotychczasowych rozwiązań. Opracowanie zawiera rozwiązania układów pomiarowo-rozliczeniowych do montażu wewnątrz budynków z zastosowaniem liczników elektronicznych (dla układów docelowych) przystosowanych do zdalnego odczytu pomiarów. Przedstawione materiały są tylko koncepcją techniczną, a ich zastosowanie wymaga wykonania projektu technicznego w oparciu o uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

Tablice pomiaru energii energii elektrycznej dzielimy na:

 • układy pomiarowe bezpośrednie
 • układy pomiarowe półpośrednie
 • układy pomiarowe pośrednie

Obudowa tablicy pomiarowej wykonana z blachy stalowej. Tablice pomiarowe przystosowane są do montażu najwyższej klasy elektronicznej aparatury pomiarowej.

Przykładowe widoki elewacji, gabaryty, rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne

TP 01/V (układ pomiarowy bezpośredni)

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

TP 15/V (układ pomiarowy półpośredni)

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
- obwody prądowe (YKSY)- 2,5mm2 (zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)
- obwody napięciowe (YKSY) - 1,5mm2

TP 213/V (układ pomiarowy pośredni). Układ do 1MVA

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
- wykonać przewodem YKSYFty (przekroje zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)

TP 215/V (układ pomiarowy pośredni). Układ powyżej 1MVA

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
- wykonać przewodem YKSYFty (przekroje zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)

ZELP - Tablice piętrowe

ZELP

Tablice piętrowe typu ZELP są systemem konstrukcyjno-montażowym przeznaczonym do prowadzenia elektrycznych linii pionowych w budynkach mieszkalnych oraz do instalowania następującego wyposażenia elektrycznego:

 • odgałęźnika wlz;
 • zabezpieczeń przedlicznikowych lokatorskich;
 • liczników lokatorskich 1-fazowych lub 3-fazowych (ewentualnie dwutaryfowych);
 • 1-fazowego i 3-fazowego gniazda wtykowego;
 • oprawy oświetleniowej (plafoniery) i przycisku do sterowania oświetleniem klatki schodowej;
 • rozdzielników kablowych lub łączówki dla linii telefonicznych i domofonowych.

Wymiary szaf w zależności od potrzeb użytkownika.

Przykładowe widoki elewacji, gabaryty, rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne

schem
schem
schem
schem
schem
Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu szafy oświetlenia ulicznego

Obudowa szafy jest gięta z blachy aluminiowej odtłuszczonej, fosforyzowanej i malowanej farbą proszkową w dowolnym kolorze lub tworzywa (poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym). Szafa z blachy aluminiowej posiada podwójny dach zapobiegający skraplaniu się pary kondensacyjnej. Konstrukcja jest mocowana na fundamencie betonowym (widoki i gabaryty prefabrykowanych fundamentów betonowych przedstawiono w rozdziale “Złącza kablowe i kablowo-pomiarowe w obudowach aluminiowych”). Lekka budowa z blachy aluminiowej ułatwia transport i posadowienie. Technologia produkcji, oraz zalety szaf z tworzywa opisane są w rozdziale “Złącza kablowe, pomiarowe i kablowo-pomiarowe w obudowach z tworzywa”.

Przykłady szaf oświetlenia ulicznego SOu (w obudowie aluminiowej)

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem

RSOU 1. Nr kat. 32/10

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem
Wyposażenie

1. Obudowa SKRD 400/800/1
2. Tablica licznikowa 3f
3. Rozłączniki bezpiecznikowe 160A
4. Stycznik 63A
5. Zegar astronomiczny
6. Przełącznik rodzaju pracy
7. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
8. Szyna PEN

RSOU 2. Nr kat. 33/10

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem
Wyposażenie

1. Obudowa SKRF 400/800/1
2. Tablica licznikowa 3f
3. Rozłączniki bezpiecznikowe 160A
4. Stycznik 63A
5. Zegar astronomiczny
6. BPrzełącznik rodzaju pracy
7. Szyna PEN

RSOU 3. Nr kat. 34/10

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem
Wyposażenie

1. Obudowa SKRF 520/800/1
2. Tablica licznikowa 3f
3. Rozłączniki bezpiecznikowe 160A
4. Stycznik 63A
5. Zegar astronomiczny
6. Przełącznik rodzaju pracy
7. Szyna PEN

ZK alum d

Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
Znamionowy prąd 250 ÷ 630 A
Znamionowy prąd ciągły części licznikowej do 100 A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 44 ÷ IP 541)
Liczba pól odpływowych nieograniczona(1 ÷….)
Liczba pól pomiarowych nieograniczona(1 ÷….)
1) Po uzgodnieniu z producentem możliwość wykonania obudowy do stopnia ochrony IP66.

Gabaryty i masy standardowych złącz

Złącza kablowe ZK
Wykonanie 120 240
Wymiary zewnętrzne Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Waga
[kg]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Waga
[kg]
ZK-1a, Zk1b 400 660 250 11,0 400 860 250 14,5
ZK-2a
ZK-2b, ZK-2c,ZK-2d
600 660 250 22,5
20,0
600 860 250 29,0
26,5
ZK-3a
ZK-3b, ZK-3e
ZK-3c
ZK-3d
850 660 250 25,0
25,5
23,5
25,0
850 860 250 31,5
32,5
30,5
32,0
Maksymalne przekroje
przewodów przyłączeniowych
120 mm2 240 mm2
 • złącza kablowe mogą być wykonane w trzech rodzajach: wolnostojące, przyścienne i wnękowe,
 • w przypadku złącza kablowego w wykonaniu wnękowym, wymiar wnęki należy powiększyć o 10 mm w stosunku do wymiarów złącza (analogicznie jak na rysunku złącza ZK-1),
 • istnieje możliwość wykonania złącz o innych wymiarach dostosowanych do potrzeb lokalizacji.
Złącza kablowo-pomiarowe ZKP
Wykonanie 120 240
Wymiary zewnętrzne Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Waga
[kg]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Waga
[kg]
ZKP 1/1L 400 1260 250 22,0 400 1460 250 25,5
ZKP 2/2L 600 1260 250 32,5 600 1460 250 39
ZKP 3/2L, ZKP 3/3L 850 1260 250 44,5 850 1460 250 51,5
Maksymalne przekroje
przewodów przyłączeniowych
- zasilanie
- wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)
120 mm2
wg potrzeb odbiorcy
240 mm2
wg potrzeb odbiorcy

Posadowienie

Złącza wolnostojące montowane są na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Fundament ten umożliwia wprowadzenie kabli z czterech kierunków. Widok, gabaryty i przykładowy sposób posadowienia złącz kablowych przedstawiono na poniższych rysunkach.

Widoki i gabaryty prefabrykowanych fundamentów
Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-1
zk1
Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-2
zk2
Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-3
zk3
Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-4
zk2 2
Widok z boku fundamentu

seitenansicht

Przykładowe rozwiązania złączy kablowych oraz kablowo-pomiarowych

Złącza kablowe

Widoki z frontu
ZK-1
zk 1
ZK-2
zk 2
ZK-3
zk 3
ZK-4
zk 4
Widoki z boku
zk bok

* - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 120 mm2
** - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 240 mm2

Złącza kablowo-pomiarowe

Złącze kablowo-pomiarowe ZKP1/1L
Widok z frontu
zkp 01
Widok z boku
zkp 02
Schemat ideowy złącza
zkp 03
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP3/2L
Widok z frontu
zkp 04
Widok z boku
zkp 05
Schemat ideowy złącza
zkp 06
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP3/3L
Widok z frontu
zkp 07
Widok z boku
zkp 08
Schemat ideowy złącza
zkp 09

* - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 120 mm2
** - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 240 mm2

Przykładowe rozwiązania szaf kablowych

Szafa kablowa ZK-nN 1z
Schemat elektryczny
szafy kablowe 01
Widok
szafy kablowe 02
Rozmieszczenie aparatury
szafy kablowe 03
Uwaga:
Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji szafy o dowolnej konfiguracji.
Szafa kablowa ZK-nN 2z
Schemat elektryczny
szafy kablowe 04
Widok
szafy kablowe 05
Rozmieszczenie aparatury
szafy kablowe 06
Uwaga:
Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji szafy o dowolnej konfiguracji.
Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

Złącza kablowe produkowane przez firmę ZPUE S. A. wytwarzane są na bazie własnych obudów SKR z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym oraz obudów metalowych. Są one zasadniczymi elementami kablowej sieci elektroenergetycznej nN. W zależności od potrzeb wykorzystywane są do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru energii, oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych niskiego napięcia. Umożliwiają odejście od trasy kablowej niskiego napięcia i zasilenie odbiorcy przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej. Spełniają rolę złączy końcowych czy przelotowych.
ZPUE S.A. posiada w swojej ofercie różnorodną gamę złącz: kablowych, pomiarowych, kablowo-pomiarowych, które powstały przy ścisłej współpracy z Zakładami Energetycznymi. Złącza kablowe, kablowo-pomiarowe, pomiarowe wykonane w oparciu o obudowy termoutwardzalne jak i obudowy metalowe mogą być instalowane na zewnątrz budynków w wersji wolnostojącej z fundamentem, jako przyścienne lub do zamontowania w elewacji budynku.

Dane techniczne

Podstawowe dane znamionowe
Napięcie znamionowe 230/400V
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Prąd znamionowy 630 A
Stopień ochrony IP 44 / IP 55
Odporność na uderzenia mechaniczne IK 10
Klasa ochronności urządzenia klasa II
Kategoria palności HB 40 / V0
Odporność na prądy pełzające CTI 600
Kolor standardowy RAL 7035

Charakterystyka

 • modułowa konstrukcja umożliwiająca wymianę uszkodzonych części,
 • konstrukcja pozwalająca na łatwą rozbudowę istniejącego złącza,
 • konstrukcja umożliwiająca podział zarówno w pionie jak i w poziomie na część zakładu energetycznego oraz odbiorcy,
 • optymalna głębokość szafki zapewniająca możliwość zabudowy rozłączników listwowych,
 • możliwość stosowania wzierników oraz drzwiczek inspekcyjnych,
 • stopień ochrony IP 44 / IP 54 w obudowach termoutwardzalnych z możliwością zwiększenia do IP 66 – w obudowach metalowych,
 • materiał przyjazny dla środowiska,
 • skuteczna wentylacja labiryntowa zapobiegająca tworzeniu się skroplin,
 • duża odporność na uderzenia realizowana poprzez zdefiniowanie punktu kontrolowanego przełamania,
 • plastyczność obudów aluminiowych powodująca odkształcenie, a nie pękanie obudowy.

Zgodność z normami

ZPUE S.A.- poświadcza, że produkowane rozdzielnice nN oraz złącza kablowe są zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu Europejskiego: Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapięciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i spełniają przedmiotowe normy i standardy.

Zgodność oznaczonych produktów z ww. dyrektywami jest zapewniona przez dotrzymanie wymagań zawartych w następujących normach:

 • PN-EN 61439-1:2011 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Postanowienia ogólne”,
 • PN-EN 61439-2:2011 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
 • PN-EN 61439-3:2012 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)”,
 • PN-EN 61439-5:2015-02 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”,
 • PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
 • PN-EN 62262:2003 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)”,
 • PN-EN 62208:2011 - „Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”,
 • PN-E-05163:2002 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”,
 • PN-EN 50274:2004 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”
 • PN-EN 60695-2-11:2015-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)”,
 • PN-EN 60695-11-10:2014-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki”,
 • PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - „Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych”.

Przykładowe rozwiązania

Przykładowe rozwiązania wg standardów ENERGIA

P1-RS/LZR/F nr katalogowy EN-5
energia 01
energia 02
energia 03
 
energia 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
P2-RS/LZV/LZR/F nr katalogowy EN-12
energia 05
energia 06
energia 07
 
energia 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr katalogowy EN-19
energia 09
energia 10
energia 11
 
energia 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-1/7R-NH-2/F nr katalogowy EN-32
energia 13
energia 14
energia 15
 
energia 16
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów ENEA

ZK1x-1P nr katalogowy E-2
enea 01
enea 02
enea 03
 
enea 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy 100 / 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK2-2P nr katalogowy E-4
enea 05
enea 06
enea 07
 
enea 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów TAURON

ZK1e-1P nr katalogowy T-58
tauron 01
tauron 02
tauron 03
 
tauron 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy 100 / 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK2a-1P nr katalogowy T-1
tauron 05
tauron 06
tauron 07
 
tauron 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów PGE

ZK3 RBL 2x400A+1x160A/2P KK nr katalogowy PGE-66
pge 01
pge 02
pge 03
 
pge 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK1 RBK 160A/1P nr katalogowy PGE-40
pge 05
pge 06
pge 07
 
pge 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów INNOGY

Sz-1 nr katalogowy R-1
rwe 01
rwe 02
rwe 03
 
rwe 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZZ-1 nr katalogowy R-7
rwe 05
rwe 06
rwe 07
 
rwe 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 400 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów ZPUE S.A.

ZK1/3PP nr katalogowy 30/10
zpue 01
zpue 02
zpue 03
 
zpue 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
SZ-2 nr katalogowy R-2
zpue 05
zpue 06
zpue 07
 
zpue 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZP-1 nr katalogowy 17/10
zpue 09
zpue 10
zpue 11
 
zpue 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZKPP nr katalogowy AMI TAURON T-84
zpue 13
zpue 14
zpue 15
 
zpue 16
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZKPP nr katalogowy AMI PBE-121
zpue 17
zpue 18
zpue 19
 
zpue 20
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK1+1P nr katalogowy 23/10
zpue 21
zpue 22
zpue 23
 
zpue 24
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Szafy oświetlenia ulicznego RSOU

RSOU 1 nr katalogowy 32/10
rsou 01
rsou 02
rsou 03
 
rsou 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
Rozdzielnica String BOX - SCK
rsou 05
rsou 06
rsou 07
 
rsou 08
RSOU 6 nr katalogowy 36/10
rsou 09
rsou 10
rsou 11
 
rsou 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Rozdzielnice budowlane RB

RB1 nr katalogowy 38/10
budowlane 01
budowlane 02
budowlane 03
budowlane 04
 
budowlane 05
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Układy SZR

SZR 220A nr katalogowy 40/20
szr 01
szr 02
szr 03
 
szr 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 220 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Pobierz


Pliki AutoCAD złącz kablowych

Pliki AutoCAD złącz kablowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!
bk bkd

W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakości parametrów sieci energetycznej oraz powoduje zwiększenie opłat za energię elektryczną. Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej takie jak:

 • baterie kondensatorów,
 • baterie kondensatorów z dławikami ochronnymi,
 • baterie indukcyjne.

Koompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

Wyróżnia się trzy poziomy kompensacji mocy biernej:

 1. Kompensacja centralna
  Bateria zabudowana przy rozdzielnicy głównej (najczęstsze zastosowanie baterii).
 2. Kompensacja grupowa
  Bateria zabudowana przy podrozdzielnicy lub przy grupie odbiorów (rozległa sieć kablowa, rozproszone odbiory).
 3. Kompensacja indywidualna
  Kondensatory zabudowane przy pojedynczych odbiorach (odbiory dużej mocy).
kompensacja
Dane techniczne baterii kondensatorów
Moc znamionowa od 40 do 600 kvar 1)
Moc znamionowa na stopień od 5 do 60 kvar
Liczba stopni kompensacji od 4 do 15
Napięcie znamionowe pracy baterii 400 V 2)
Napięcie znamionowe izolacji 690 V 3)
Częstotliwość znamionowa 50 (60) Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczyc do 40 kA
Stopień ochrony IP3X 4)
Współpraca z przekładnikami prądowymi xx/5
Doprowadzenie zasilania z góry lub z dołu
Uwaga:
1) Możliwe jest łączenie baterii w większe zestawy.
2) Możliwe jest wykonanie baterii na 500 V i 690 V.
3) W przypadku baterii 690 V napięcie izolacji wynosi 750 V.
4) Możliwe wykonanie do IP54.

Podstawowe zasady doboru baterii kondensatorów

Udział mocy biernej w pobranej mocy całkowitej określają dwa współczynniki. Pierwszy z nich to współczynnik mocy cosφ, który przedstawiono w zależności (1.1)

1.1

Im cosφ bliższy jedności tym mniejszy udział mocy biernej. Dostawcy energii w umowach rozliczeniowych z reguły posługują się współczynnikiem mocy tgφ. Współczynnik mocy tgφ otrzymano z zależności (1.2)

1.2

Im tgφ bliższy 0 tym mniejszy przesył energii biernej. Na podstawie otrzymanego tgφ oraz zapotrzebowanej mocy czynnej możemy obliczyć orientacyjną moc baterii kondensatorów. Moc baterii QBatwyznaczamy z zależności (1.3)

1.3

gdzie tgφdop - współczynnik mocy wymagany przez zakład energetyczny.

Wykres mocy i energi

wykres
P - moc czynna [kW]
Ea - energia czynna [kWh]
Q - moc bierna [kvar]
Er - energia bierna [kvarh]
S - moc pozorna [kVA]
Eopp - energia pozorna [kvah]
Uwaga!
Dla prawidłowego doboru baterii kondensatorów konieczne jest wykonanie pomiarów sieci elektrycznej na obiekcie.

Zabezpieczanie baterii kondensatorów przed niekorzystnym wpływem wyższych harmonicznych

Zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach odbiorczych prostowników, falowników, konwerterów częstotliwości jest często przyczyną odkształcania napięcia i prądu powodującą, że kształt ich przebiegu nie jest sinusoidą. W ich skład wchodzą liczne harmoniczne, które są zjawiskiem niepożądanym ponieważ skracają czas działania urządzeń elektrycznych. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w baterii kondensatorowej. Reaktancja kondensatora przy wyższej częstotliwości się zmniejsza co powoduje przepływ przez kondensator prądu o dużym natężeniu i jego zniszczenie. W celu zabezpieczenia baterii kondensatorów przed niekorzystnym wpływem wyższych harmonicznych, stosuje się dławiki ochronne połączone szeregowo z kondensatorami.

Stopień zawartości zakłóceń w sieci (ilości harmonicznych) określa współczynnik THD. W zależności od współczynnika THD dobiera się typ ochrony baterii kondensatorowej.

THD ≤ 15% Bateria kondensatorowa z kondensatorami zwykłymi (Un Kond = 400 V)
15% ≤ THD ≤ 25% Bateria kondensatorowa z kondensatorami wzmocnionymi (Un Kond = 440 V)
25% ≤ THD ≤ 50% Bateria kondensatorowa z dławikami kompensacyjnymi
THD ≤ 1THD > 50% Kompensator nadążny na bazie elementów półprzewodnikowych

Baterie kondensatorowe produkcji ZPUE S.A są określone symbolem typu baterii i typem obudowy

bkd

Typ baterii
BI Bateria indukcyjna
BK Bateria kondensatorowa zwykła (Un Kond = 400V)
BKW Bateria kondensatorowa wzmocniona (Un Kond = 440V)
BKD7 Bateria kondensatorowa z dławikami 7%
BKD14 Bateria kondensatorowa z dławikami 14%
Typ obudowy
R Obudowa typu RN-W
I Obudowa typu INSTAL-BLOK
Z Obudowa typu ZR-W
R - Obudowa typu RN-W
bk typ rn w
I - Obudowa typu INSTAL-BLOK
bk typ instal blok
Z - Obudowa typu ZR-W
bk typ zr w

Typoszereg baterii kondensatorów

Baterie kondensatorowe normalne (Un kondensatorów 400V)

Nominalna moc
baterii [kvar]
Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
40 R 5 5 550 x 1275 x 400
45 R 5 4 550 x 1275 x 400
50 R 5 5 550 x 1275 x 400
55 R 5 4 550 x 1275 x 400
60 R / I 10 3 550 x 1275 x 400
70 R / I / Z 10 3 550 x 1275 x 400
80 R / I / Z 10 4 550 x 1275 x 400
90 R / I / Z 10 4 550 x 1275 x 400
100 R / I / Z 10 5 550 x 1275 x 400
110 R / I / Z 10 4 850 x 1275 x 400
120 R / I / Z 10 5 850 x 1275 x 400
140 I / Z 20 4 550 x 1950 x 400
160 I / Z 20 5 550 x 1950 x 400
180 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
200 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
220 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
240 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
260 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
280 Z 20 8 800 x 2200 x 600
300 Z 20 8 800 x 2200 x 600
320 Z 20 9 800 x 2200 x 600
340 Z 20 9 800 x 2200 x 600
360 Z 20 10 800 x 2200 x 600
380 Z 20 10 1000 x 2200 x 600
400 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
420 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
440 Z 20 12 1200 x 2200 x 600
460 Z 25 12 1200 x 2200 x 600
500 Z 25 11 1200 x 2200 x 800
550 Z 25 12 1200 x 2200 x 800
600 Z 25 13 1200 x 2200 x 800
Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

Baterie kondensatorowe z dławikami 7%

Nominalna moc
baterii [kvar]
Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
40 R 5 4 850 x 1275 x 400
45 R 5 4 850 x 1275 x 400
50 R 5 4 850 x 1275 x 400
55 R 5 5 850 x 1275 x 400
60 R / I 5 5 850 x 1275 x 400
70 I 10 4 550 x 1950 x 400
80 I 10 4 550 x 1950 x 400
90 I 10 4 550 x 1950 x 400
100 I 10 5 550 x 1950 x 400
110 I 10 5 750 x 1950 x 400
120 I 10 5 750 x 1950 x 400
140 I 20 5 750 x 1950 x 400
160 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
180 Z 20 5 1000 x 2200 x 600
200 Z 20 6 1200 x 2200 x 600
220 Z 20 7 1200 x 2200 x 600
240 Z 20 7 1200 x 2200 x 600
260 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
280 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
300 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
320 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
340 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
360 Z 25 9 2 x (800 x 2200 x 600)
380 Z 25 9 2 x (800 x 2200 x 600)
400 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
420 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
440 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
460 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
500 Z 25 12 2 x (1000 x 2200 x 800)
550 Z 25 13 2 x (1000 x 2200 x 800)
600 Z 25 14 2 x (1000 x 2200 x 800)
Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

Baterie kondensatorowe z dławikami 14%

Nominalna moc
baterii [kvar]
Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
40 R 5 4 850 x 1275 x 400
45 R 5 4 850 x 1275 x 400
50 R 5 5 850 x 1275 x 400
55 R 5 5 850 x 1275 x 400
60 R / I 5 4 850 x 1275 x 400
70 I 10 4 550 x 1950 x 400
80 I 10 5 550 x 1950 x 400
90 I 10 4 550 x 1950 x 400
100 I 10 5 550 x 1950 x 400
110 I 10 4 750 x 1950 x 400
120 I 10 5 750 x 1950 x 400
140 I 20 5 750 x 1950 x 400
160 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
180 Z 20 6 1000 x 2200 x 600
200 Z 20 7 800 x 2200 x 600
220 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
240 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
260 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
280 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
300 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
320 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
340 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
360 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
380 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
400 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
420 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
440 Z 25 12 2 x (800 x 2200 x 600)
460 Z 25 12 2 x (800 x 2200 x 600)
500 Z 25 13 2 x (1000 x 2200 x 800)
550 Z 25 14 2 x (1000 x 2200 x 800)
600 Z 25 16 2 x (1000 x 2200 x 800)
Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

 

Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu ZR-W

Rozdzielnice systemu ZR-W przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej na każdym poziomie dystrybucji, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub szafy sterujące.

Dzięki uniwersalności konfiguracji rozdzielnica ZR-W może być zastosowana w następujących gałęziach przemysłu:

 • chemiczny / petrochemiczny,
 • farmaceutyczny,
 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • przemysł ciężki: kopalnie, huty, koksownie,
 • przemysł lekki: papierniczy, włókienniczy, produkcji AGD.

Jak i również dla potrzeb infrastruktury:

 • serwerownie,
 • porty lotnicze,
 • biurowce,
 • centra handlowe,
 • szpitale.

Charakterystyka

 • prosty system montażu, niewymagający używania skomplikowanych procesów produkcji oraz narzędzi, co znacznie skraca czas produkcji,
 • przemyślana konstrukcja składająca się z powtarzalnych elementów, co umożliwia wytwarzanie części składowych rozdzielnic w produkcji seryjnej.
 • łatwość modyfikacji (przebudowy i rozbudowy), dająca możliwość przystosowania urządzenia do zmienionych potrzeb,
 • w zależności od wymagań możliwe jest wykonanie rozdzielnic z głównymi szynami zbiorczymi umieszczonymi na górze albo z tyłu szaf, co umożliwia prowadzenie kabli zarówno od góry jak i od dołu rozdzielnicy,
 • technika członów wysuwnych zapewniająca szybką wymianę urządzeń bez konieczności wyłączania z ruchu całej rozdzielnicy,
 • łatwy serwis i konserwacja, możliwość umieszczania w szafie różnych bloków funkcjonalnych.
 • rozdzielnica została przebadana w pełnym zakresie według najnowszej normy PN-EN 61439-1/2 zwracającej szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania,
 • 30 lat doświadczeń w projektowaniu i ulepszaniu rozdzielnicy zaowocowało wprowadzeniem szeregu usprawnień podnoszących bezpieczeństwo rozdzielnicy,
 • stosowanie tylko i wyłącznie materiałów i aparatury wysokiej jakości spełniającej wymogi norm europejskich.

Dane techniczne

Zgodność z normami

Rozdzielnica typu ZR-W spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,
 • PN-EN 61439-2 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
 • PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
 • PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”.
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe izolacji 690 V / 1000 V / 1500 V1) AC
do 1500 V DC
Napięcie znamionowe łączeniowe 400 V / 500 V / 690 V / 1000 V2) AC
do 1200 V DC
Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane 8 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy rozdzielnicy od 1000 do 6300 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 105 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 231 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 105 kA / 1s
1) W wykonaniu specjalnym do 1500 V AC.
2) W wykonaniu specjalnym do 1000 V AC.
Dane mechaniczne
Wymiary szerokość od 400 do 1200 mm
wysokość 1900 / 2200 mm
głębokość 600 / 800 / 1000 mm
Stopień ochrony IP od IP20 do IP54
Stopień ochrony IK do IK 10
Forma wygrodzenia (w zależności od typu pola) od 2A do 4B
Ochrona powierzchni szkielet z blachy stalowej ocynkowanej 2,5 mm
osłony (drzwi) z blachy malowanej 1,5 / 2 mm3)
maskownice z blachy stalowej malowanej 1,5 mm
Malowanie (w technologii proszkowej): standard - RAL 7035
inny kolor - na życzenie
Komponenty z tworzyw sztucznych nie zawierają halogenu, samogasnące,
ognioodporne, nie zawierają CFC
3) Inna technologia wykonania konstrukcji do uzgodnienia z producentem.
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia
    - dolna granica temperatury otoczenia
    - górna granica temperatury otoczenia
    - średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin

-5°C (- 25°C)4)
+ 40°C
-5°C do +35°C
Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40°C)
Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych,
przewodzących pyłów, par i gazów
4) W zależności od zastosowanej aparatury.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków.

Konstrukcja rozdzielnicy

Główna konstrukcja mechaniczna rozdzielnicy składa się z:

 • szkieletu z profili ocynkowanych,
 • elementów dzielących przedziały funkcyjne jak przegrody pionowe i poziome,
 • osłon zewnętrznych (drzwi / ściany boczne i tylna / dach / podłoga).

W zależności od wykonania celki mogą być osłonięte częściowo lub całkowicie. Drzwi, osłony frontowe oraz ściany tylne mogą być wyposażone w kratki wentylacyjne. Szyby wziernikowe w drzwiach wykonane są z wielowarstwowego szkła lub z tworzyw sztucznych.

Szkielet
szkielet
Przegrody wewnętrzne
przegrody wewnetrzne
Osłony zewnętrzne
oslony zewnetrzne

W zależności od wymagań i projektu rozdzielnicy celki dzielone są na trzy przedziały funkcjonalne.

podzial

Gabaryty pól

szkielet

Wymiary konstrukcji:
Wysokość
(mm)
Szerokość
(mm)
Głębokość
(mm)
1900 / 2200 400 600 / 800 / 1000
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Szyny

W rozdzielnicy ZR-W stosowane są następujące rodzaje systemów szyn:

 • szyny zbiorcze,
 • szyny dystrybucyjne,
 • szyny ochronne i neutralne (PE+N/PEN).

Szyny zbiorcze

Szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy

Główne szyny zbiorcze fazowe oraz główne szyny neutralne N (ochronno-neutralne PEN dla układu 4-przewodowego) umieszczone są w przedziale szynowym na górze rozdzielnicy. Główne szyny zbiorcze ochronne PE (dla układu 5-przewodowego) usytuowane są z przodu w dolnej części szaf wzdłuż czoła rozdzielnicy.

Szyny główne w układzie u góry
szyny zbiorcze 01

szyny zbiorcze 02

Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy

Główne szyny zbiorcze fazowe oraz główne szyny neutralne N (ochronno-neutralne PEN dla układu 4-przewodowego) umieszczone są w przedziale szynowym z tyłu rozdzielnicy.

W zależności od konfiguracji, prowadzone są w jego dolnej albo górnej części. Główne szyny zbiorcze ochronne PE (dla układu 5-przewodowego) usytuowane są z przodu, w dolnej części szaf wzdłuż czoła rozdzielnicy.

Szyny dystrybucyjne

szyny dystrybucyjne 01

Pionowe szyny rozdzielcze umieszczone są w przedziale szynowym, w lewej części szafy. Służą do przyłączania bloków odbiorczych stałych, wtykowych i wysuwnych. Szyna neutralna N i ochronna PE (dla układu 5-przewodowego) lub ochronno – neutralna PEN (dla układu 4-przewodowego) biegnie wtedy pionowo w przedziale przyłączowym.

szyny dystrybucyjne 02

Szyny do montażu rozłączników bezpiecznikowych listwowych

Szyny umiejscowione w przedniej części szafy służą do bezpośredniego montażu rozłączników bezpiecznikowych listwowych.

Typy pól

Rozdzielnica typu ZR-W jest oparta na kombinacji 9 typów pól:

 • pole z wyłącznikiem,
 • pole sprzęgłowe,
 • pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi pionowymi,
 • pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi poziomymi,
 • pole odbiorcze,
 • pole swobodnej zabudowy,
 • pole kasetowe,
 • pole baterii kondensatorów,
 • pole narożne.

Pole z wyłącznikiem

pole z wylacznikiem 01
pole z wylacznikiem 02
Dane techniczne pola z wyłącznikiem
Obszar zastosowania Zasilanie
Odpływ
Stopień ochrony Wentylowane do IP41
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900/ 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania aparatury Wyłącznik powietrzny do 6300 A
Wyłącznik kompaktowy do 1600 A
Forma 2B / 3A / 4B
Forma wygrodzenia Forma 2B / 3A / 4B
Sposób wykonania pola  
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- szynowe z boku / tyłu / dołu
- szynoprzewodowe od dołu
- kablowe od dołu do 12 kabli 240 mm2
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- szynowe z boku / tyłu / dołu
- szynoprzewodowe od dołu
- kablowe od góry / dołu do 12 kabli 240 mm2
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- szynowe z góry / dołu
- szynoprzewodowe od góry / dołu
- kablowe od góry / dołu do 12 kabli 240 mm2
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- szynowe z boku / góry / dołu
- szynoprzewodowe od góry / dołu
- kablowe od góry / dołu do 12 kabli 240 mm2
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.
Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów:
Typ aparatu Prąd znamionowy Szerokość pola
(aparaty 3 biegunowe)
Szerokość pola
(aparaty 4 biegunowe)
Głębokość pola
Wyłącznik kompaktowy
stacjonarny lub wysuwny
Do 1600 A 400*) / 500 mm 600 mm 600 mm
Wyłącznik mocy
stacjonarny lub wysuwny
Do 1600 A 600 mm 800 mm 600 mm
Wyłącznik mocy stacjonarny Od 2000 do 3200 A 600*) / 700 mm 800 mm 600 mm
Wyłącznik mocy wysuwny Od 2000 do 2500 A 600*) / 700 mm 800 mm 600 mm
Wyłącznik mocy stacjonarny 4000 A 800 mm 900 mm 800 mm
Wyłącznik mocy wysuwny Od 3200 do 4000 A 800 mm 900 mm 800 mm
Wyłącznik mocy
stacjonarny lub wysuwny
Od 5000 do 6300 A 1000 mm 1200 mm 1000 mm
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

Pole sprzęgłowe

pole sprzeglowe 01
pole sprzeglowe 02
Dane techniczne pola sprzęgłowego
Obszar zastosowania Sprzęgło między sekcjami
Stopień ochrony Wentylowane do IP41
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
600*) / 700*) / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
aparatury
Wyłącznik powietrzny do 6300 A
Wyłącznik kompaktowy do 1600 A
Forma wygrodzenia Forma 2B / 3A / 4B
Górne położenie szyn
zbiorczych
Głębokość pola zależna od
głębokości pola zasilajacego
Połączenie szynowe dwóch torów górnych
przy pomocy przedziału wzniosu
Tylne położenie szyn
zbiorczych
Głębokość pola zależna od
głębokości pola zasilajacego
Połączenie górnego toru szynowego z dolnym
torem szynowym
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.
Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów
Typ aparatu Prąd znamionowy Szerokość pola
(aparaty 3 biegunowe)
Szerokość pola
(aparaty 4 biegunowe)
Głębokość pola
Wyłącznik kompaktowy
stacjonarny lub wysuwny
Do 1600 A 600 mm 700 mm 600 mm
Wyłącznik mocy stacjonarny
lub wysuwny
Do 1600 A 700*) / 800 mm 800 mm 600 mm
Wyłącznik mocy stacjonarny Od 2000 do 3200 A 900 mm 1000 mm 600 mm
Wyłącznik mocy wysuwny Od 2000 do 2500 A 900 mm 1000 mm 600 mm
Wyłącznik mocy stacjonarny 4000 A 1100 mm 1200 mm 800 mm
Wyłącznik mocy wysuwny Od 3200 do 4000 A 1100 mm 1200 mm 800 mm
Wyłącznik mocy stacjonarny
lub wysuwny
Od 5000 do 6300 A 1200 mm ---------------- 1000 mm
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

Pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi pionowymi

pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi pionowymi 01
pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi pionowymi 02
Dane techniczne pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi pionowymi
Obszar zastosowania Odpływy na rozłącznikach bezpiecznikowych
Stopień ochrony Wentylowane do IP2X
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900/ 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
aparatury
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości 00 do 3
Zabudowa rozłączników bliźniaczych (wielkość 3) 800 A / 1000 A / 1250 A
Forma wygrodzenia Forma 2B
Sposób wykonania pola  
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu, do 3 kabli na każdy rozłącznik,
  przekroje kabli wg katalogu producenta
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
  rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
  rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.
Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów:
Szerokość pola 400*) 500 600 700 800 900 1000 1100 1120
Ilość aparatów wielkości 00 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Ilość aparatów wielkości 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ilość aparatów wielkości 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ----
Ilość aparatów wielkości 3 3 4 5 6 7 ---- ---- ---- ----
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

Pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi poziomymi

pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi poziomymi 01
pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi poziomymi 02
Dane techniczne pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi poziomymi
Obszar zastosowania Odpływy na rozłącznikach bezpiecznikowych
Stopień ochrony Wentylowane do IP2X
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
aparatury
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości 00 do 3
Forma wygrodzenia Forma 2B / 3B / 4B
Sposób wykonania pola  
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu, do 3 kabli na każdy rozłącznik,
  przekroje kabli wg katalogu producenta
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
  rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
  rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów:
Szerokość pola 1000 mm 1200 mm
Ilość aparatów wielkości 00 do 15 do 19
Ilość aparatów wielkości 1 do 10 do 15
Ilość aparatów wielkości 2 do 9 do 11
Ilość aparatów wielkości 3 do 6 do 7

Pole odbiorcze

pole odbiorcze 01
pole odbiorcze 02
Dane techniczne pola odbiorczego
Obszar zastosowania Odpływy na rozłącznikach bezpiecznikowych skrzynkowych, wyłącznikach
kompaktowych lub moduły silnikowe
Stopień ochrony Wentylowane do IP41
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
aparatury
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe
Wyłączniki kompaktowe do 800 A
Układy zasilające silników (zabezpieczenie / stycznik)
Aparatura modułowa
Forma wygrodzenia Forma 2B / 3B / 4B
Sposób wykonania pola  
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu, do 2 kabli na każdy aparat,
przekroje kabli wg katalogu producenta
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, do 2 kabli na każdy
rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, do 2 kabli na każdy
rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
pole odbiorcze 03
pole odbiorcze 04
Możliwość zabudowy aparatury:
Wysokość bloku Aparatura możliwa do zabudowania w bloku
150 mm Wyłącznik kompaktowy stacjonarny do 160 A
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy do 160 A
Aparatura modułowa
200 mm Wyłącznik kompaktowy wtykowy do 160 A
Wyłącznik kompaktowy stacjonarny do 250 A
250 mm Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy stacjonarny do 630 A
Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy wtykowy lub wysuwny do 400 A
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3-biegunowy do 400 A
300 mm Cztery rozłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki kompaktowe montowane w pionie (prąd ≤ 160 A )
Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy stacjonarny do 800 A
Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy wtykowy lub wysuwny do 630 A
Liczniki do pomiaru energii elektrycznej
Aparatura różna
W szafie o wysokości 2200 obszar przeznaczony do zabudowy aparatów to 1900 mm
W szafie o wysokości 1900 obszar przeznaczony do zabudowy aparatów to 1500 mm

Pole swobodnej zabudowy

pole swobodnej zabudowy 01
pole swobodnej zabudowy 02
Dane techniczne pola swobodnej zabudowy
Obszar zastosowania Pole do wyposażenia przez klienta
Stopień ochrony Wentylowane do IP41
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
aparatury
Pole przeznaczone na zabudowy aparatów klienta jak np. przemienniki częstotliwości, softstarty, nietypowa aparatura sterownicza itp.
Forma wygrodzenia Forma 2A
Sposób wykonania pola  
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu, przekroje kabli wg specyfikacji
  klienta
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, przekroje kabli
  wg specyfikacji klienta
Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry, przekroje kabli
  wg specyfikacji klienta
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

Pole kasetowe

pole kasetowe 01
pole kasetowe 02
Dane techniczne pola kasetowego
Obszar zastosowania Odpływy kasetowe
Stopień ochrony Wentylowane do IP41
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
1000 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
aparatury      
Kasety (człony wysuwne od 8M/2 do 24M/1)
Typ Kasety Maksymalny prąd Maksymalna ilość kaset w szafce
8M/2 63 A 18
8M/1 160 A 9
14M/1 250 A 4
20M/1 400 A 3
24M/1 630 A 2
Forma wygrodzenia Forma 2B / 3B / 4B
Sposób wykonania pola  
Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu w kanale kablowym
Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry w kanale kablowym
Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
- kable od dołu lub góry w kanale kablowym
*) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

Pole baterii kondesatorów

pole baterii kondensatorow 01
pole baterii kondensatorow 02
pole baterii kondensatorow 03
Dane techniczne pola baterii kondesatorów
Obszar zastosowania Bateria kondensatorowa lub dławikowa o mocy od 160 do 600 kvar
- od 160 kvar do 460 kvar ze stopniem 20 kvar
- 500 / 550 / 600 kVA ze stopniem 25 kvar
Stopień ochrony Wentylowane do IP31
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
600 / 800 / 1000 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Możliwość zabudowania
stopni kondensatorowych
lub kondensatorowo-dławikowych
Stosowane wielkości stopni baterii
Bezdławikowej Dławikowej
5 kvar 10 kvar
10 kvar 15 kvar
15 kvar 20 kvar
20 kvar 25 kvar
30 kvar 30 kvar
40 kvar 40 kvar
50 kvar 50 kvar
  60 kvar
Forma wygrodzenia Forma 2A
Sposób wykonania pola  
Bateria połączona w ciągu
z rozdzielnicą główną
Przyłącze szynowe z szyn głównych rozdzielnicy
Przyłącze kablowe od góry lub od dołu
Bateria osobno stojąca Przyłącze kablowe od góry lub od dołu
Uwaga:
Więcej informacji na temat baterii kondensatorów w rozdziale BK, BKD - Baterie Kondensatorów

Pole narożne

pole narozne 01
pole narozne 02
Dane techniczne pola narożnego
Obszar zastosowania Pole łączące szafy rozdzielnicy ustawione w literę L
Stopień ochrony Wentylowane do IP41
Niewentylowane do IP54
Wymiary pól Wysokość
Szerokość
Głębokość
1900 / 2200 mm
700 / 900 / 1100 mm
700 / 900 / 1100 mm
Łączenie torów szynowych
w układzie górnym i z tyłu
Tor szynowy górny 1600 / 2000 / 2500 / 3200 /4000 / 5000 / 6300 A
Tor szynowy z tyłu 1600 / 2000 / 2500 / 3200 /4000 / 5000 / 6300 A
Forma wygrodzenia Forma 1
Przyłącza kablowe Nie dotyczy

Ogólne warunki ustawienia i posadowienia rozdzielnicy

Wskazówki usytuowania rozdzielnicy

posadowienie 01
posadowienie 02
posadowienie 03

Posadowienie
Podłoże musi być wypoziomowane, a nierówności podłoża nie mogą przekraczać 1 mm / 1000 mm.
Rozdzielnica może być posadowiona bezpośrednio na posadzce, na ramie kanału lub na konstrukcji stalowej obiektu.

Doprowadzenia zewnętrzne. Użyteczna przestrzeń do wprowadzenia kabli od dołu szafy.

Rys. Szafa bez przedziału przyłączowego
posadowienie 04
Rys. Szafa z przedziałem przyłączowym
posadowienie 05
Rys. Wymagane szerokości kanału pod rozdzielnicą oraz położenie otworów do mocowania rozdzielnicy na ramie kanału w stosunku do zestawów transportowych.
posadowienie 06
posadowienie 07
posadowienie 08

L - długość zestawu transportowego (400 - 3000)
Sk - szerokość kanału  Sk =(G-100)
G - głębokość klatki rozdzielnicy (600, 800, 1000)

Posadowienie rozdzielnicy bez ramy nośnej

na posadzce
posadowienie 09
na kanale
posadowienie 10

Posadowienie rozdzielnicy z ramą nośną

na posadzce
posadowienie 11
na kanale
posadowienie 12
Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

Przedmiotem opracowania są rozdzielnice niskiego napięcia typu RN-W, przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Mają one szerokie zastosowanie w stacjach transformatorowych miejskich, w zakładach przemysłowych, domach towarowych oraz innych obiektach.

Charakterystyka i zabezpieczenia

Charakterystyka

 • możliwość wizualnej kontroli stanu przyłączy kablowych bez otwierania rozdzielnicy,
 • wszystkie podłączenia kabli są wykonane w dolnej części rozdzielnicy,
 • małe gabaryty, zwarta budowa,
 • istnieje możliwość pomiaru prądu w obwodach odpływowych,
 • możliwość bezpiecznej wymiany uszkodzonego rozłącznika bez konieczności wyłączania rozdzielnicy,
 • możliwość dobudowy aparatu pod napięciem,
 • połączenie kabli bez zaprasowywania końcówek kablowych,
 • możliwość pracy z sieciami kablowymi nN typu TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT,
 • możliwość wyprowadzenia kabli odpływowych w górę,
 • na obudowie członu zasilającego standardowo zabudowane jest gniazdo bezpiecznikowe zasilane sprzed łącznika.

System zabezpieczeń blokad

Duże bezpieczeństwo uzyskano przez:

 • blokadę umożliwiającą wymianę bezpieczników tylko w stanie beznapięciowym po rozłączeniu obwodu bez konieczności używania specjalnych uchwytów,
 • pewne uziemienie dolnych zacisków rozłącznika (odpływów) przez założenie uziemiaczy,
 • szybkie wyłączenie całej rozdzielnicy spod napięcia pod pełnym obciążeniem dzięki zastosowaniu rozłącznika rozłączającego migowo z widoczną przerwą,
 • możliwość zablokowania rozłącznika w stanie otwartym, uniemożliwiając przypadkowe jego załączenie,
 • zastosowanie blokady pomiędzy drzwiami, a rozłącznikiem głównym (przy zastosowaniu rozłącznika INP-1250) umożliwiająca otwarcie drzwi tylko przy wyłączonym rozłączniku.

Posiada atest Instytutu Elektrotechniki.

Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy

Konstrukcja

Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów giętych z blachy ocynkowanej nitowanych ze sobą, co zapewnia ekwipotencjalizację.
Rozdzielnica konfigurowana jest z niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, pomiarowego itp.) co pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe zestawy.

Wyposażenie elektryczne

 • w członie zasilającym można zastosować następujące aparaty:
  • rozłącznik INP-1250 lub INP-1600 - standardowo,
  • lub inne po uzgodnieniu z producentem,
  • wyłączniki MCCB 630÷1600 A.
 • w polach odpływowych można zastosować następujące aparaty:
  • - ARS gr. 00÷3 prod. Apator S.A. - standardowo,
  • BTVC gr. 00÷3 prod. Pronutec - standardowo,
  • NSL-E3 lub NSL gr. 00÷3 prod. EFEN - standardowo,
  • lub inne po uzgodnieniu z producentem.
 • dodatkowo rozdzielnica może być wyposażona w:
  • pomiar kontrolny prądu i napięcia,
  • układ półpośredni pomiaru energii,
  • człon oświetlenia terenu,
  • baterię kondensatorów,
  • kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora.
 • połączenia szynowe wykonane są z płaskowników miedzianych o przekroju dostosowanym do prądów znamionowych,
 • w przypadku rozłączników typu: ARS, BTVC, NSL-E3, NSL, istnieje możliwość zamontowania w miejsce jednego rozłącznika gr. 1÷3 dwóch rozłączników gr. 00 nie zmieniając nic w konstrukcji rozdzielnicy.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu RN-W spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,
 • PN-EN 61439-2 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
 • PN-EN 60439-5 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Zestawy do rozdziału energii w sieciach publicznych”,
 • PN-EN 50274 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych,
 • PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”.
 • PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”.
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe 400 V / 690 V
Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane 8 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy rozdzielnicy 1250 A / 1600 A / 2000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 77 kA
Dane mechaniczne
Wymiary szerokość w zależności od konfiguracji
wysokość od 1275 do 2075 mm
głębokość 320 / 400 mm
Stopień ochrony IP IP2X / IP4X
Stopień ochrony IK do IK 10
Ochrona powierzchni szkielet z blachy stalowej - malowanej lub alucynkowej
osłony z blachy stalowej malowanej lub alucynkowej
maskownice wykonane z tworzywa sztucznego
Malowanie (w technologii proszkowej): standard - RAL 7035
inny kolor - na życzenie
Komponenty z tworzyw sztucznych nie zawierają halogenu, samogasnące,
ognioodporne, nie zawierają CFC
Dane eksploatacyjne
Temperatura otoczenia
    - dolna granica temperatury otoczenia
    - górna granica temperatury otoczenia
    - średnie temperatury otoczenia w okresie 24 godzin
temperatura otoczenia
-5oC (-25oC)1)
+40oC
-5oC do +35oC
Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40oC)
Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych i przewodzących
pyłów, par i gazów
1) - w zależności od zastosowanej aparatury.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków

Człony funkcjonalne rozdzielnicy

czlony funkcjonalne rozdzielnicy

Rozdzielnica składa się z niezależnych elementów (członów), które można składać w różne zestawy. Podstawowe człony rozdzielnicy RN-W to:

 • człon odpływowy (rozłącznikowy),
 • człon zasilający,
 • człon pomiarowy,
 • człony inne np. oświetlenia terenu, aparatury instalacyjnej, automatyki itp.

Możliwości wykonania poszczególnych elementów przedstawiono w tabelach.

Człon odpływowy (przyłączeniowy)

czlon odplywowyW członie odpływowym można zabudować od 5 do 12 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1 do 3 różnych producentów wraz z przekładnikami. Człony odpływowe można łączyć w zestawy.

Człon odpływowy
Nazwa członu Ilość rozłącz. do
zabudowy wielkości
od 1 do 3 (wielkość 00)
Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wykonanie standardowe
CO-5 5 (10) 550 x 1275 x 400 (320) W przypadku rozłączników
ARS, BTVC i NSL istnieje
możliwość zamontowania
w miejsce rozłącznika grupy
1÷3 dwóch rozłączników
grupy 00.
CO-10 10 (20) 1100 x 1275 x 400 (320)
Wykonanie specjalne
CO-6 6 (12) 700 x 1275 x 400 (320) W przypadku rozłączników
ARS, BTVC i NSL istnieje
możliwość zamontowania
w miejsce rozłącznika grupy
1÷3 dwóch rozłączników
grupy 00.
CO-7 7 (14) 800 x 1275 x 400 (320)
CO-8 8 (16) 900 x 1275 x 400 (320)
CO-9 9 (18) 1000 x 1275 x 400 (320)
CO-12 12 (24) 1300 x 1275 x 400 (320)
CZO-1 9 (18) 1100 x 1275 x 400 (320) Człon zasilająco – odpływowy
przystosowany do zabudowy
rozłącznika typu NH – latr 910
oraz rozłączników grypy 1÷3.
Szczegóły patrz rysunek 1
CZO-2 10 (20) 1650 x 1275 x 400 (320) Człon zasilająco – odpływowy
przystosowany do zabudowy
rozłącznika INP-1250
i rozłączników odpływowych
grupy 1÷3.
Szczegóły patrz rysunek 2
CO-...XX 0 XXX x 1275 x 400 (320) Człon odpływowy
przystosowany do zabudowy
2 lub 3 wyłączników
kompaktowych od 250
do 630 A Szczegóły patrz
rysunek 3. Nazwa i wymiary
modułu zależne od typu i ilości
zabudowanych rozłączników.

Wielkości stosowanych wkładek bezpiecznikowych i kabli przy zastosowaniu przyłączy. Typu V-kleme w zależności od typu aparatu:

Grupa aparatu Zakresy prądowe wkładek max. przekrój kabla
GR. 00 6 ÷ 160 A do 95 mm2 (w zależności od typu aparatu)
GR. 1 6 ÷ 250 A 240 mm2 (300 mm2 - w przypadku linki
o przekroju sektorowym)
GR. 2 63 ÷ 400 A
GR. 3 250 ÷ 630 A

Przykład wykonań specjalnych

Rysunek 1 - CZO-1 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem NH – latr 910
czo 1 01
czo 1 02
Rysunek 2 - CZO-2 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem
czo 2 01
czo 2 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Rysunek 3 - CO-3 Człon odpływowy z wyłącznikami
co 3 01
co 3 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Przedział zasilający (człon zasilający)

czlon zasilajacy

W członie zasilającym można zabudować rozłącznik INP 1000 - 2000 lub rozłącznik innego producenta (po uzgodnieniu) lub wyłącznik kompaktowy o prądzie (630 - 1600A). Wyłącznik lub rozłącznik może być wyposażony w napęd silnikowy. Możliwa jest również zabudowa amperomierzy, woltomierzy lub analizatora sieci.

Człon zasilający
Nazwa członu Zabudowany aparat Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wykonanie standardowe
CZ-1 Rozłącznik INP 1250 lub inny 550 x 675 x 400 (320) Możliwość zabudowy
przekładników prądowych,
amperomierzy, woltomierza
i przekładników do
półpośredniego pomiaru
energii
Wykonanie specjalne
CZ-4 Wyłącznik kompaktowy
630-1600A
550 x 675 x 400 (320) Napęd na drzwiach, brak
możliwości zabudowania
przekładników prądowych
CZ-5 Wyłącznik kompaktowy
630-1600A*)
550 x 800 x 400 (320) Jak dla wykonania
standardowego
CZ-6 Rozłącznik INP 1250 lub inny*) 1100 x 1275 x 400 (320) Jak dla wykonania
standardowego, dodatkowo
można zamontować
zabezpieczenia obwodów
instalacyjnych dla potrzeb
własnych stacji.
Szczegóły patrz rysunek 4
CZ-9 Wyłącznik kompaktowy
630-1600A*)
550 x 1275 x 400 (320) Jak wyżej.
Szczegóły patrz rysunek 5
*) - aparaty stosowane w rozdzielnicy po uzgodnieniu z producentem mogą być wyposażone w napęd silnikowy

Przykład wykonań specjalnych

Rysunek 4 - CZ-6 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem
cz 6 01
cz 6 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Rysunek 5 - CZ-9 Człon zasilająco-odpływowy z wyłącznikiem kompaktowym
cz 9 01
cz 9 02

Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

Przedział pomiarowy (człon pomiarowy)

czlon pomiarowy

Człon pomiarowy służy do zabudowania rozliczeniowego pomiaru energii, w wersji tablicy do zabudowy od jednego do czterech liczników. Układ pomiarowy jest również wyposażony w listwę pomiarową np. SKA i zabezpieczenie obwodów napięciowych.

Człon odpływowy
Nazwa członu Zabudowany aparat Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wykonanie standardowe
TP-1 1 lub 2 liczniki
energii elektrycznej
550 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 6
Wykonanie specjalne
TP-2 3 liczniki energii
elektrycznej
750 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 7
TP-3 3 lub 4 liczniki
energii elektrycznej
1100 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 8

Przykład wykonań specjalnych

Rysunek 6 - Tablica pomiarowa TP-1
tp 1 01
tp 1 02
Rysunek 7 - Tablica pomiarowa TP-2
tp 2 01
tp 2 02
Rysunek 8 - Tablica pomiarowa TP-3
tp 3 01
tp 3 02

Pozostałe przedziały i elementy dodatkowe

W rozdzielnicy RN-W można też zabudować inne moduły w szafkach o standardowych wymiarach jak np.:

 • człon oświetlenia terenu,
 • człon odpływów instalacyjnych,
 • człon automatyki,
 • człon układu SZR,
 • inne
Człon odpływowy
Nazwa członu Wyposażenie Wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
Uwagi
Wyposażenie standardowe
TO Człon oświetlenia terenu 550 x 1275 x 400 (320) Zabudowana aparatura
Szczegóły patrz rysunek 9
Wyposażenie specjalne
TI-1 Wyłącznik lub rozłączniki
instalacyjne
550 x 675 x 400 (320) Sposób wykonania
układu do uzgodnienia
z producentem
TI-2 Wyłącznik lub rozłączniki
instalacyjne
550 x 1275 x 400 (320) 4 rzędy aparatury modułowej
W każdym rzędzie można
zabudować 22 aparaty
o szerokości 18mm
TA-1
TA-2
Układ automatyki 550 x 675 x 400 (320)
550 x 1275 x 400 (320)
Sposób wykonania
układu do uzgodnienia
z producentem
TSZR Układ automatycznego
przełączania zasilania
550 x 1275 x 400 (320) Sposób wykonania
układu do uzgodnienia
z producentem
TX Inne układy 550 x 675 x 400 (320)
550 x 1275 x 400 (320)
Do uzgodnienia
z producentem
Rysunek 9 - Człon oświetlenia terenu TO
to 01
to 02

Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RN-W

Osłona mostu szynowego

oslona mostu szynowego
Osłona wyprowadzenia zasilania szynowego z rozdzielnicy. Zapewnia stopień ochrony IP20 i chroni obsługę przed dotknięciem elementów czynnych.

Rama kablowa

rama kablowa
Rama umożliwiająca wprowadzenie do rozdzielnicy kabli w pomieszczeniach bez kanałów kablowych. Wysokość ramy kablowej „a” uzależniona jest od promienia gięcia kabli.

Ustawienie rozdzielnicy i montaż przyłączy

Rozdzielnice RN-W przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach. Mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu. Niezależnie od podłoża rozdzielnice muszą być ustawione dokładnie poziomo (odchyłka na 1m podłoża nie może przekraczać (2mm). Rozdzielnicę należy przymocować do podłoża za pomocą 4 śrub M8 w miejscach pokazanych na rysunku 11. Zasilanie rozdzielnicy jest przewidziane od góry torami szynowymi.

UWAGA: Połączenia szynowe do rozdzielnicy muszą być osłonięte przed dotykiem (osłona oryginalna lub wykonana przez instalatora), stopień ochrony minimum IP20.

Kable fazowe podłącza się bezpośrednio do zacisków aparatów. Wysokość położenia przyłącza pokazano na rysunku 12.

Aparaty są przystosowane do podłączenia kabli do 95mm2 dla aparatów gr. 00 (w zależności od typu aparatu) i do podłączenia kabli o przekroju do 240 mm2 (300 mm2 żyła o przekroju sektorowym) dla aparatów gr. 1-3.

Rysunek 11 - Rozmieszczenie otworów w podłożu do montażu rozdzielnicy RN-W
rysunek 11
Rysunek 12 - Wysokość położenia zacisków do przyłączania kabli
rysunek 12

Podkategorie

Dodatkowe informacje