Pytania akcjonariuszy wraz z odpowiedziami

2020-08-25

Zarząd ZPUE S.A. („Spółka”) działając w oparciu o „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (rozdział I. „Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami”, zasada szczegółowa I.Z.1.19.) zamieszcza poniżej treść pytań otrzymanych od Akcjonariuszy Spółki wraz z treścią udzielonej odpowiedzi:

Dodatkowe informacje