ROK 2019

   
31.03.2019 r. - 30.04.2019 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
30.04.2019 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
30.04.2019 r. - 30.05.2019 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
30.05.2019 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
31.08.2019 r. - 30.09.2019 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
30.09.2019 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
30.10.2019 r. - 29.11.2019 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
28.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
29.11.2019 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […], spółka ZPUE S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje