ROK 2020

26.02.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
01.03.2020 r. - 31.03.2020 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
31.03.2020 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
29.04.2020 r. - 29.05.2020 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
29.05.2020 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
31.08.2020 r. - 30.09.2020 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
30.09.2020 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
28.10.2020 r. - 27.11.2020 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
27.11.2020 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […], spółka ZPUE S.A. nie publikuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego.

Dodatkowe informacje