ROK 2022

30.03.2022 r. - 29.04.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
29.04.2022 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
30.04.2022 r. – 30.05.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
30.05.2022 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
30.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
31.08.2022 r. - 30.09.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
12.09.2022 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
27.09.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
30.10.2022 r. - 29.11.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
29.11.2022 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […], spółka ZPUE S.A. nie publikuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego.

Dodatkowe informacje