ROK 2022

30.03.2022 r. - 29.04.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
29.04.2022 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
30.04.2022 r. – 30.05.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
30.05.2022 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
30.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
31.08.2022 r. - 30.09.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
12.09.2022 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
27.09.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
30.10.2022 r. - 29.11.2022 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
29.11.2022 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
27.12.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […], spółka ZPUE S.A. nie publikuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego.

Dodatkowe informacje