ROK 2021

16.03.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
31.03.2021 r. - 14.05.2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych
30.04.2021 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
14.05.2021 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
29.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
31.08.2021 r. - 30.09.2021 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
30.09.2021 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
15.10.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.
30.10.2021 r. - 29.11.2021 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
29.11.2021 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […], spółka ZPUE S.A. nie publikuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego.

Dodatkowe informacje