Wskaźnik 2021* 2020* 2019* 2018* 2017*
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 15,31% 7,92% 14,44% -1,21% -2,10%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 7,17% 3,92% 7,57% -0,58% -1,01%
Rentowność sprzedaży brutto 8,19% 5,24% 8,59% 0,17% -1,08%
Rentowność sprzedaży netto 6,71% 3,88% 6,84% -0,52% -1,04%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,24 1,16 1,2 1,09 1,18
Wskaźnik szybkiej płynności 0,75 0,82 0,85 0,82 0,9
Wskaźnik zadłużenia aktywów 0,53 0,5 0,48 0,52 0,52
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,14 1,02 0,91 1,09 1,08
* - Dane skonsolidowane
Dodatkowe informacje