Wskaźnik 2018* 2017* 2016* 2015* 2014*
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) -1,21% -2,10% 6,10% 13,60% 13,14%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -0,58% -1,01% 3,42% 7,69% 7,35%
Rentowność sprzedaży brutto 0,17% -1,08% 3,93% 8,59%
7,55%
Rentowność sprzedaży netto -0,52% -1,04% 3,06% 6,88%
6,56%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,09 1,18 1,37 1,5
1,44
Wskaźnik szybkiej płynności 0,82 0,9 1,09 1,18 1,24
Wskaźnik zadłużenia aktywów 0,52 0,52 0,44 0,43 0,37
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,09 1,08 0,78 0,77 0,67

* - Dane skonsolidowane

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje