Serie
akcji
Tryb
wprowadzania
akcji
Podstawa
prawna
emisji
Terminy
oferty
Cena
emisyjna
Liczba akcji
objętych
ofertą
Liczba akcji
objętych przez
akcjonariuszy
B Wybrani
inwestorzy
Uchwała
WZA z
28.04.1998
18-29.05.1998
19,50
233.250
233.250
C Wybrani
inwestorzy
Uchwała
WZA z
3.11.1998
16-30.11.1998
22,50
106.750
106.750
D Publiczna
subskrypcja
Uchwała
WZA z
12.05.2000
11-19.09.2000
26,00 300.000 101.512
E Oferta
menedżerska
Uchwała
WZA z
12.05.2000
20.09.2000
8,83 60.000 60.000
Dodatkowe informacje