INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa: ZPUE S.A. (PUE)
Nazwa skrócona: ZPUE
Rynek notowań: Rynek Podstawowy 5 PLUS
System notowań: Notowania ciągłe
Przynależność do sektora branżowego: Przemysł elektromaszynowy
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: 5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: WIG, WIG-PL
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 26.09.2008 r.
Adres: 29-100 Włoszczowa,
ul. Jędrzejowska 79c
Telefon: 41/388 11 27
Fax: 41/388 10 01
WWW: www.zpue.pl
E-mail:
Prezes Zarządu: Michał Wypychewicz
Dodatkowe informacje