STN, STSp STE STSpb STSR, STSRp STSpb-W STSd RS-W

STN, STSp STE STSpb STSR, STSRp STSpb-W STSd RS-W

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • STN, STSp

  stn

  Słupowe Stacje Transformatorowe typu STN i STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na napięcie 15 i 20 kV na pojedynczych żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 35 kN wg opracowania PTPiREE z roku 2007. Opracowanie składa się z następujących tomów:

  1. PTPiREE - 21/01-2007: Rozwiązania stacji - tom I
  2. PTPiREE - 21/02-2007: Rysunki elektryczno - montażowe - tom II

  Oznaczenia stacji STN

  osnaczenia stn

  Opis techniczny STSp

  stsp

  Słupowe Stacje Transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 17,5 kN wg opracowania Energolinia Poznań z roku 1997.
  Opracowanie składa się z następujących tomów:

  1. EN-101 Katalog stacji STSp,STSu - tom I
  2. EN-101 Projekt elektryczno-montażowy stacji STSp, STSu - tom II
  Dokumentacja jest nowelizacją rozwiązań stacji STSp, STSu wg dokumentacji U-4564, U-4574 i U-4594 z 1994 roku.
  Oznaczenia stacji STSp
  osnaczenia stsp

  Podstawowe dane techniczne

  Dane techniczne
  1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
  2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
  3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
  4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
  STN - 20/100 - do 100 kVA
  STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STN - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STS - 20/100 - do 100 kVA
  STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STS - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSR STSpb-W
  STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
  STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
  STSRp - 20/400 - 400 kVA
  STSR - 20/630 - 630 kVA
  - 350 kg
  - 1500 kg
  - 2000 kg
  - 2500 kg
  630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
  STE STSd
  STE - 20/250 - do 250 kVA
  STE - 20/400 - 400 kVA
  STE - 20/630 - 630 kVA
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSd - 20/40 - do 40 kVA
  STSd - 20/100 - do 100 kVA
  STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
  - 420 kg
  - 750 kg
  - 1250 kg
  5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
  AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
  Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
  Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
  Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
  6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
  7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  - rozdzielnic nN,
  - złączy kablowych nN,
  - szaf oświetleniowych,
  - rozłączników napowietrznych nN
  8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
  Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
  Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
  9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
  10. Typy żerdzi STN STSp(b)
  Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
  STSR STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
  STSE STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
  11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
  Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
  12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
  13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
  RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
  RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
  OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
  14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
  15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
  16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
  17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
  18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
  19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
  20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
  STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
  21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
  SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
  Wg PN-EN 50341-1
  22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
  Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
  23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

  Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

  Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
  25 40 63 100 160 250 400 630
  1. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie SN
  15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
  20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
  2. Znamionowy prąd [A]
  wkładki bezpiecznikowej
  15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
  20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
  3. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie nN
  0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
  4. Przekrój [mm2] kabli
  i przewodów nN połączenie
  transformator rozdzielnica
  YAKY
  ALYD
  4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
  YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
  YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
  YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
  5. Przekrój [mm2] przewodu
  Ochronno-neutralnego
  połączenie transformator-obwody
  napowietrzne linii nN
   YAKY
  ALYD
  1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
  YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
  YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
  YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

  Uwagi:
  1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
  2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
  3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
  4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny
  schemat elek 1
  Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
  schemat elek 2

  Pomiar energii po stronie SN

  Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
  trojsystemowy pomiar energii 01
  trojsystemowy pomiar energii 02

  Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

  alternatywne podlaczenie przewodow

  Sylwetki stacji STN, STSP - stacje transformatorowe z pełnym wyposażeniem strony SN

  Rys. 1. - STN/I/STSp/I
  schem stn 01
  Rys. 2. - STN/I/PP3
  schem stn 02
  Rys. 3. - STN/II; STSp/II
  schem stn 03
  Rys. 4. - STN/II/PP3
  schem stn 04
  Rys. 5. - STNKs/I; STNKp/I
  schem stn 05
  Rys. 6. - STNKs/II; STNKp/II
  schem stn 06
  Rys. 7. - STNo/STSpo
  schem stn 07
  Rys. 8. - STNo/PP3
  schem stn 08
  Rys. 9. - STNKso/STNKpo
  schem stn 09
  Rys.10. - STNKso/STNKpo
  schem stn 10
  Rys. 11. - STNP/STSP
  schem stn 11
  Rys. 12. - STSP
  schem stn 12
  Rys. 13. - STNP/STNIN
  schem stn 13
  Rys. 14. - STNPo/STSPo
  schem stn 14
  Rys. 15. - STNPo
  schem stn 15
  Rys. 16. - STNK/1; STNK/3
  schem stn 16
  Rys. 17. - STNK/PP3; STNK/3/PP3
  schem stn 17
  Rys. 18. - STNK/2; STNK/4
  schem stn 18
  Rys. 19. - STNK/2PP3; STNK/4/PP3
  schem stn 19
  Rys. 20. - STNKo/1; STNKo/2; STSKpo
  schem stn 20
  Rys. 21. - STNKo/1/PP3; STNKo/2/PP3
  schem stn 21
  Rys. 22. - STNKo/1; STNK/2; STSKpo
  schem stn 22

  Sylwetki stacji STNUl STSPU - stacje transformatorowe uproszczone bez zabezpieczeń SN i pomostów obsługi

  Rys. 23. - STNu/I; STSpu/I
  schemat stsp 01
  Rys. 24. - STNu/I/PP3
  schemat stsp 02
  Rys. 25. - STNu/II; STSpu/II
  schemat stsp 03
  Rys. 26. - STNu/II/PP3
  schemat stsp 04
  Rys. 27. - STNKsu/I; STNKpu/I
  schemat stsp 05
  Rys. 28. - STNKsu/II; STNKpu/II
  schemat stsp 06
  Rys. 29. - STNuo/II; STSpuo/II
  schemat stsp 07
  Rys. 30. - STNuo/II/PP3
  schemat stsp 08
  Rys. 31. - STNuo; STNpuo; STSpuo
  schemat stsp 09
  Rys. 32. - STNKsuo; STNKpuo
  schemat stsp 10
  Rys. 33. - STNKsuo; STNKpuo
  schemat stsp 11
  Rys. 34. - STNPu; STSPpu
  schemat stsp 12
  Rys. 35. - STNPu/2
  schemat stsp 13
  Rys. 36. - STNOu; STNONu
  schemat stsp 14
  Rys. 37. - STNPuo; STSpuo
  schemat stsp 15
  Rys. 38. - STNPuo/2
  schemat stsp 16
  Rys. 39. - STNKu/I; STNKu/3
  schemat stsp 17
  Rys. 40. - STNKu/1/PP3; STNKu/3/PP3
  schemat stsp 18
  Rys. 41. - STNKu/2; STNKu/4
  schemat stsp 19
  Rys. 42. - STNKu/2/PP3; STNKu/4/PP3
  schemat stsp 20
  Rys. 43. - STNKuo/1; STNKuo/2; STSKpuo
  schemat stsp 21
  Rys. 44. - STNKuo/1/PP3; STNKuo/2/PP3
  schemat stsp 22
 • STE

  ste m

  Stacje Transformatorowe typu STE z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 33 kN wg opracowania ENERGOLINIA Poznań listopad 2014 r. Konstrukcje stalowe do stacji produkowane przez ZPUE S.A. wg. najnowszej normy EN-1090

  1. Tom I - Album rozwiązań stacji STE
  2. Tom II - Rysunki elektryczno - montażowe stacji STE

  Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m.

  Oznaczenia stacji STE

  oznaczenia ste

  Podstawowe dane techniczne

  Dane techniczne
  1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
  2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
  3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
  4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
  STN - 20/100 - do 100 kVA
  STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STN - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STS - 20/100 - do 100 kVA
  STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STS - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSR STSpb-W
  STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
  STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
  STSRp - 20/400 - 400 kVA
  STSR - 20/630 - 630 kVA
  - 350 kg
  - 1500 kg
  - 2000 kg
  - 2500 kg
  630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
  STE STSd
  STE - 20/250 - do 250 kVA
  STE - 20/400 - 400 kVA
  STE - 20/630 - 630 kVA
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSd - 20/40 - do 40 kVA
  STSd - 20/100 - do 100 kVA
  STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
  - 420 kg
  - 750 kg
  - 1250 kg
  5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
  AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
  Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
  Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
  Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
  6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
  7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  - rozdzielnic nN,
  - złączy kablowych nN,
  - szaf oświetleniowych,
  - rozłączników napowietrznych nN
  8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
  Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
  Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
  9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
  10. Typy żerdzi STN STSp(b)
  Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
  STSR STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
  STSE STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
  11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
  Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
  12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
  13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
  RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
  RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
  OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
  14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
  15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
  16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
  17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
  18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
  19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
  20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
  STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
  21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
  SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
  Wg PN-EN 50341-1
  22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
  Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
  23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

  Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

  Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
  25 40 63 100 160 250 400 630
  1. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie SN
  15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
  20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
  2. Znamionowy prąd [A]
  wkładki bezpiecznikowej
  15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
  20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
  3. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie nN
  0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
  4. Przekrój [mm2] kabli
  i przewodów nN połączenie
  transformator rozdzielnica
  YAKY
  ALYD
  4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
  YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
  YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
  YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
  5. Przekrój [mm2] przewodu
  Ochronno-neutralnego
  połączenie transformator-obwody
  napowietrzne linii nN
   YAKY
  ALYD
  1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
  YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
  YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
  YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

  Uwagi:
  1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
  2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
  3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
  4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny
  schemat elek 1
  Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
  schemat elek 2

  Pomiar energii po stronie SN

  Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
  trojsystemowy pomiar energii 01
  trojsystemowy pomiar energii 02

  Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

  alternatywne podlaczenie przewodow

  Sylwetki stacji STE

  Rys. 1. - STE/I
  schem ste 01
  Rys. 2. - STE/II
  schem ste 02
  Rys. 3. - STEKs/I; STEKp/I
  schem ste 03
  Rys. 4. - STEKs/II; STEKp/II
  schem ste 04
  Rys. 5. - STEP
  schem ste 05
  Rys. 6. - STEO; STEON
  schem ste 06
  Rys. 7. - STEK/1
  schem ste 07
  Rys. 8. - STEK/2
  schem ste 08
  Rys. 9. - STE/I
  schem ste 09
  Rys. 10. - STE/II
  schem ste 10
  Rys. 11. - STEr
  schem ste 11
  Rys. 12. - STEPr
  schem ste 12
  Rys. 13. - STEPr/2
  schem ste 13
  Rys. 14. - STEKr
  schem ste 14
  Rys. 15. - STEKsr; STEKpr
  schem ste 15
  Rys. 16. - STEK2r
  schem ste 16

  Pobierz


  Pliki PDF STE

  Pliki AutoCad STE

  Pliki AutoCad - STE

  Pliki AutoCAD - STE

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • STSpb

  stspb

  Słupowe Stacje Transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 12 kN wg opracowania Energolinia Poznań z roku 1997.
  Opracowanie składa się z następujących tomów:

  1. EN-102 Katalog stacji STSpb, STSpbu - tom I.
  2. EN-102 Projekt elektryczno-montażowy stacji STSpb, STSpbu - tom II. Dokumentacja jest nowelizacją rozwiązań stacji STSpb, STSpbu wg. Dokumentacji U-4584 i U-4594 z 1994 roku.

   

  Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m.

  Oznaczenia stacji STSpb

  osnaczenia stspb

  Podstawowe dane techniczne

  Dane techniczne
  1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
  2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
  3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
  4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
  STN - 20/100 - do 100 kVA
  STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STN - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STS - 20/100 - do 100 kVA
  STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STS - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSR STSpb-W
  STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
  STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
  STSRp - 20/400 - 400 kVA
  STSR - 20/630 - 630 kVA
  - 350 kg
  - 1500 kg
  - 2000 kg
  - 2500 kg
  630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
  STE STSd
  STE - 20/250 - do 250 kVA
  STE - 20/400 - 400 kVA
  STE - 20/630 - 630 kVA
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSd - 20/40 - do 40 kVA
  STSd - 20/100 - do 100 kVA
  STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
  - 420 kg
  - 750 kg
  - 1250 kg
  5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
  AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
  Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
  Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
  Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
  6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
  7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  - rozdzielnic nN,
  - złączy kablowych nN,
  - szaf oświetleniowych,
  - rozłączników napowietrznych nN
  8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
  Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
  Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
  9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
  10. Typy żerdzi STN STSp(b)
  Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
  STSR STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
  STSE STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
  11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
  Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
  12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
  13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
  RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
  RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
  OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
  14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
  15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
  16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
  17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
  18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
  19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
  20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
  STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
  21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
  SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
  Wg PN-EN 50341-1
  22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
  Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
  23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

  Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

  Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
  25 40 63 100 160 250 400 630
  1. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie SN
  15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
  20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
  2. Znamionowy prąd [A]
  wkładki bezpiecznikowej
  15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
  20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
  3. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie nN
  0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
  4. Przekrój [mm2] kabli
  i przewodów nN połączenie
  transformator rozdzielnica
  YAKY
  ALYD
  4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
  YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
  YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
  YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
  5. Przekrój [mm2] przewodu
  Ochronno-neutralnego
  połączenie transformator-obwody
  napowietrzne linii nN
   YAKY
  ALYD
  1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
  YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
  YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
  YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

  Uwagi:
  1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
  2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
  3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
  4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny
  schemat elek 1
  Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
  schemat elek 2

  Pomiar energii po stronie SN

  Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
  trojsystemowy pomiar energii 01
  trojsystemowy pomiar energii 02

  Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

  alternatywne podlaczenie przewodow

  Sylwetki stacji STSpb - stacje transformatorowe z pełnym wyposażeniem strony SN

  Rys. 1. - STSpb/I
  schem stspb 01
  Rys. 2. - STSpb/II
  schem stspb 02
  Rys. 3. - STSpbo/I
  schem stspb 03
  Rys. 4. - STSpb/II
  schem stspb 01
  Rys. 5. - STSKpb
  schem stspb 05
  Rys. 6. - STSKpbo
  schem stspb 06
  Rys. 7. - STSpbu/I
  schem stspb 07
  Rys. 8. - STSpbu/II
  schem stspb 08
  Rys. 9. - STSpbuo/I
  schem stspb 09
  Rys. 10. - STSpbuo/II
  schem stspb 10
  Rys. 11. - STSKpbu
  schem stspb 11
  Rys. 12. - STSKpbuo
  schem stspb 12
 • STSR, STSRp

  stsr stsrp m

  Słupowe Stacje Transformatorowe typu STSR i STSRp 20/400 z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 12 kN wg opracowania Elprojekt Poznań z roku 1997 oraz nowelizacji z lat 2005 - 2006 gdzie dostosowano i wykonano nowe opracowanie konstrukcji do zabudowy transformatorów o mocy do 630 kVA.

   

  Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m.
  * żerdzie pow. 15kN tylko przy stacjach pojedynczych STSR

  Oznaczenia stacji

  oznaczenia star stsrp

  Podstawowe dane techniczne

  Dane techniczne
  1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
  2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
  3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
  4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
  STN - 20/100 - do 100 kVA
  STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STN - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STS - 20/100 - do 100 kVA
  STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STS - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSR STSpb-W
  STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
  STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
  STSRp - 20/400 - 400 kVA
  STSR - 20/630 - 630 kVA
  - 350 kg
  - 1500 kg
  - 2000 kg
  - 2500 kg
  630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
  STE STSd
  STE - 20/250 - do 250 kVA
  STE - 20/400 - 400 kVA
  STE - 20/630 - 630 kVA
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSd - 20/40 - do 40 kVA
  STSd - 20/100 - do 100 kVA
  STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
  - 420 kg
  - 750 kg
  - 1250 kg
  5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
  AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
  Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
  Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
  Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
  6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
  7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  - rozdzielnic nN,
  - złączy kablowych nN,
  - szaf oświetleniowych,
  - rozłączników napowietrznych nN
  8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
  Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
  Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
  9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
  10. Typy żerdzi STN STSp(b)
  Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
  STSR STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
  STSE STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
  11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
  Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
  12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
  13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
  RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
  RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
  OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
  14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
  15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
  16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
  17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
  18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
  19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
  20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
  STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
  21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
  SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
  Wg PN-EN 50341-1
  22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
  Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
  23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

  Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

  Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
  25 40 63 100 160 250 400 630
  1. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie SN
  15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
  20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
  2. Znamionowy prąd [A]
  wkładki bezpiecznikowej
  15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
  20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
  3. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie nN
  0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
  4. Przekrój [mm2] kabli
  i przewodów nN połączenie
  transformator rozdzielnica
  YAKY
  ALYD
  4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
  YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
  YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
  YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
  5. Przekrój [mm2] przewodu
  Ochronno-neutralnego
  połączenie transformator-obwody
  napowietrzne linii nN
   YAKY
  ALYD
  1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
  YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
  YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
  YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

  Uwagi:
  1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
  2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
  3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
  4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny
  schemat elek 1
  Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
  schemat elek 2

  Pomiar energii po stronie SN

  Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
  trojsystemowy pomiar energii 01
  trojsystemowy pomiar energii 02

  Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

  alternatywne podlaczenie przewodow

  Sylwetki stacji STSR

  Rys. 1. - STSR/II
  schem stsr 01
  Rys. 2. - STSRo/II
  schem stsr 02
  Rys. 3. - STSRko
  schem stsr 03
  Rys. 4. - STSRu/II
  schem stsr 04

  Sylwetki stacji STSRp

  Rys. 1. - STSRp
  schem stsrp 01
  Rys. 2. - STSRpo
  schem stsrp 02
  Rys. 3. - STSRpko
  schem stsrp 03
  Rys. 4. - STSRpu
  schem stsrp 04

  Pobierz


  Pliki PDF STSR, STSRp

  Pliki AutoCad STSR, STSRp

  Pliki AutoCad - STSR, STSRp

  Pliki AutoCAD - STSR, STSRp

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • STSpb-W

  stspb w m

  Słupowe Stacje Transformatorowe typu STSpb-W 20/630 na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 17,5 kN wg albumu ZPUE S.A. i ELMEL Gliwice z roku 2000. Rozwiązanie chronione jest patentem nr 345133 i dopuszczone do stosowania zgodnie z opinią Instytutu Elektrotechniki nr 50/NWR/2001.

  Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wykonanie stacji w wariancie 20 lub 30 kV z transformatorami do 3000 kg. (630-800 kVA). Nowelizacja albumu z roku 2007 pozwala na przystosowanie każdej stacji do zabudowy rozliczeniowego układu pomiarowego odbiorców po stronie SN oraz na wykonanie stacji w wariancie dwutransformatorowym.

  Oznaczenia stacji STSpb-W

  oznaczenia stspb w

  Podstawowe dane techniczne

  Dane techniczne
  1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
  2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
  3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
  4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
  STN - 20/100 - do 100 kVA
  STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STN - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STS - 20/100 - do 100 kVA
  STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STS - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSR STSpb-W
  STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
  STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
  STSRp - 20/400 - 400 kVA
  STSR - 20/630 - 630 kVA
  - 350 kg
  - 1500 kg
  - 2000 kg
  - 2500 kg
  630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
  STE STSd
  STE - 20/250 - do 250 kVA
  STE - 20/400 - 400 kVA
  STE - 20/630 - 630 kVA
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSd - 20/40 - do 40 kVA
  STSd - 20/100 - do 100 kVA
  STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
  - 420 kg
  - 750 kg
  - 1250 kg
  5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
  AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
  Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
  Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
  Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
  6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
  7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  - rozdzielnic nN,
  - złączy kablowych nN,
  - szaf oświetleniowych,
  - rozłączników napowietrznych nN
  8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
  Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
  Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
  9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
  10. Typy żerdzi STN STSp(b)
  Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
  STSR STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
  STSE STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
  11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
  Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
  12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
  13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
  RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
  RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
  OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
  14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
  15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
  16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
  17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
  18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
  19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
  20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
  STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
  21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
  SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
  Wg PN-EN 50341-1
  22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
  Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
  23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

  Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

  Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
  25 40 63 100 160 250 400 630
  1. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie SN
  15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
  20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
  2. Znamionowy prąd [A]
  wkładki bezpiecznikowej
  15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
  20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
  3. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie nN
  0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
  4. Przekrój [mm2] kabli
  i przewodów nN połączenie
  transformator rozdzielnica
  YAKY
  ALYD
  4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
  YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
  YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
  YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
  5. Przekrój [mm2] przewodu
  Ochronno-neutralnego
  połączenie transformator-obwody
  napowietrzne linii nN
   YAKY
  ALYD
  1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
  YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
  YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
  YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

  Uwagi:
  1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
  2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
  3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
  4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny
  schemat elek 1
  Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
  schemat elek 2

  Pomiar energii po stronie SN

  Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
  trojsystemowy pomiar energii 01
  trojsystemowy pomiar energii 02

  Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

  alternatywne podlaczenie przewodow

  Sylwetki stacji STSpb-W 20/630

  Rys. 1. - STSpb-W
  schem stspb w 01
  Rys. 2. - STSKpbo-W
  schem stspb w 02
  Rys. 3. - STSpb-W I
  schem stspb w 03
  Rys. 4. - STSpbo-W II
  schem stspb w 04
  Rys. 5. - STSpbo-W/PP3 „a"
  schem stspb w 05
  Rys. 6. - STSpbo-W/PP3 „b"
  schem stspb w 06
  Rys. 7. - STSpbo-W/PP3 „c"
  schem stspb w 07
  Rys. 8. - STSpb-W 2x20/630
  schem stspb w 08
  Rys. 9. - STSpbo-W (2o)
  schem stspb w 09
  Rys. 10. - STSpbo-W
  schem stspb w 10
  Rys. 11. - STSpbo-W (2go)
  schem stspb w 11
  Rys. 12. - STSpbo-W/EXCEL/AXCES
  schem stspb w 12

  Pobierz


  Pliki PDF STSpb-W

  Pliki AutoCad STSpb-W

  Pliki AutoCad - STSpb-W

  Pliki AutoCAD - STSpb-W

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • STSd

  stsd

  Słupowe Stacje Transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 250 kVA na żerdziach drewnianych wg opracowania Energolinia Poznań z roku 2001. Opracowanie składa się z następujących tomów:

  1. Album rozwiązań stacji STSd- tom I.
  2. Rysunki elektryczno-montażowe stacji STSd - tom II.

  Oznaczenia stacji STSd

  osnaczenia stsd

  Podstawowe dane techniczne

  Dane techniczne
  1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
  2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
  3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
  4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
  STN - 20/100 - do 100 kVA
  STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STN - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STS - 20/100 - do 100 kVA
  STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
  STS - 20/400 - 400 kVA
  STN - 20/630 - 630 kVA
  - 750 kg
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSR STSpb-W
  STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
  STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
  STSRp - 20/400 - 400 kVA
  STSR - 20/630 - 630 kVA
  - 350 kg
  - 1500 kg
  - 2000 kg
  - 2500 kg
  630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
  STE STSd
  STE - 20/250 - do 250 kVA
  STE - 20/400 - 400 kVA
  STE - 20/630 - 630 kVA
  - 1250 kg
  - 1650 kg
  - 2150 kg
  STSd - 20/40 - do 40 kVA
  STSd - 20/100 - do 100 kVA
  STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
  - 420 kg
  - 750 kg
  - 1250 kg
  5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
  AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
  Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
  Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
  Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
  6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
  7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  - rozdzielnic nN,
  - złączy kablowych nN,
  - szaf oświetleniowych,
  - rozłączników napowietrznych nN
  8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
  Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
  Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
  9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
  10. Typy żerdzi STN STSp(b)
  Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
  STSR STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
  STSE STSpb-W
  Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
  11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
  Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
  12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
  13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
  RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
  RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
  OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
  14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
  15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
  16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
  17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
  18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
  19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
  20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
  STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
  21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
  SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
  Wg PN-EN 50341-1
  22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
  Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
  23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

  Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

  Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
  25 40 63 100 160 250 400 630
  1. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie SN
  15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
  20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
  2. Znamionowy prąd [A]
  wkładki bezpiecznikowej
  15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
  20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
  3. Znamionowy prąd [A]
  transformatora po stronie nN
  0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
  4. Przekrój [mm2] kabli
  i przewodów nN połączenie
  transformator rozdzielnica
  YAKY
  ALYD
  4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
  YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
  YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
  YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
  5. Przekrój [mm2] przewodu
  Ochronno-neutralnego
  połączenie transformator-obwody
  napowietrzne linii nN
   YAKY
  ALYD
  1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
  YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
  YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
  YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

  Uwagi:
  1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
  2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
  3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
  4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny
  schemat elek 1
  Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
  schemat elek 2

  Pomiar energii po stronie SN

  Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
  trojsystemowy pomiar energii 01
  trojsystemowy pomiar energii 02

  Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

  alternatywne podlaczenie przewodow

  Sylwetki stacji STSd

  Rys. 1. - STSdb1/I
  schem stsd 01
  Rys. 2. - STSdb2/II
  schem stsd 01
  Rys. 3. - STSdb1u/II
  schem stsd 03
  Rys. 4. - STSdpu/II
  schem stsd 04
  Rys. 5. - STSdb1o/I
  schem stsd 05
  Rys. 6. - STSdb1o/II
  schem stsd 06
  Rys. 7. - STSdPb1
  schem stsd 07
  Rys. 8. - STSdPb2
  schem stsd 08
  Rys. 9. - STSdKb1/I
  schem stsd 09
  Rys. 10. - STSdKb2/1
  schem stsd 10
  Rys. 11. - STSdKb1o
  schem stsd 11
  Rys. 12. - STSdKb2o
  schem stsd 12

  Pobierz


  Pliki PDF STSd

  Pliki AutoCad STSd

  Pliki AutoCad - STSd

  Pliki AutoCAD - STSd

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • RS-W

  rs w m

  Obszar zastosowania

  Rozdzielnice słupowe RS-W mają zastosowanie jako podstawowe wyposażenie Słupowych Stacji Transformatorowych z transformatorami do 630kVA, z przeznaczeniem do zasilania odbiorców wiejskich, miejskich i przemysłowo-usługowych.
  Rozdzielnica umożliwia rozprowadzenie energii do obiektów z wykorzystaniem sieci nN napowietrznej lub kablowej.
  Rozdzielnice produkcji ZPUE S.A. są dopuszczone do stosowania oraz znajdują swoje miejsce we wszystkich spółkach dystrybucyjnych i przemysłowych.

  Konstrukcja rozdzielnicy

  Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy aluminiowej, malowanej proszkowo. W celu zwiększenia termoizolacyjności obudowy wykonanej z blachy aluminiowej istnieje możliwość umieszczenia warstwy materiału izolacyjnego na wewnętrznych ścianach rozdzielnicy. Rozdzielnica posiada drzwi z zawiasami wewnętrznymi, co uniemożliwia niepowołany demontaż. Zamki w systemie (Master Key) zapewniają jednoczesne ryglowanie drzwi z czterech stron (góra, dół oraz boki drzwi) z możliwością zamknięcia na kłódkę lub zamek standardowy dla danego Zakładu Energetycznego. Dzięki zastosowaniu uszczelnień labiryntowych obudowa jest szczelna bez potrzeby stosowania kłopotliwych uszczelek gumowych. W dnie obudowy znajdują się otwory umożliwiające spływ wody kondensacyjnej oraz otwór do wyprowadzenia kabli ziemnych. Dwuspadowy dach rozdzielnicy posiada kominki, przez które dokonuje się wprowadzenia pionu zasilającego z transformatora oraz wyprowadza się kable napowietrzne nN. Uszczelnienie pionu i kabli dokonuje się kształtkami uszczelniającymi. Obudowa ma estetyczny wygląd, a zastosowane materiały dają gwarancję długoletniej eksploatacji. Istnieje możliwość wydzielenia części pomiaru energii od członu oświetlenia terenu. Rozdzielnice wykonywane są w układach TN-S, TN-C, TN-C-S.

  Główne zalety RS-W

  • Rozdzielnica została przebadana w pełnym zakresie według najnowszej normy PN-EN 61439-1 która szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo użytkowania.
  • 30 lat doświadczeń w projektowaniu i ulepszaniu rozdzielnicy zaowocowało wprowadzeniem szeregu usprawnień i ulepszeń poprawiających bezpieczeństwo rozdzielnicy.
  • W zależności od wymagań możliwe jest wykonanie rozdzielnic w nietypowych układach zarówno w części zasilająco-odpływowej, jak również pomiarowej.
  • Rozdzielnice cechują bardzo dobre właściwości mechaniczne obudowy, dzięki zastosowaniu specjalnych wsporników wewnątrz obudowy.
  • Przemyślana konstrukcja składa się z powtarzalnych elementów, co umożliwia wytworzenie części składowych.

  Certyfikacja

  Rozdzielnice posiadają Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Oznaczenia rozdzielnic

  oznaczenia rs w

  Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy

  • półka pod laptop montowana na drzwiach od strony układu pomiarowego,
  • rozkładany daszek przy układzie pomiarowym,
  • gniazdo serwisowe 230 VAC,
  • ocieplenie obudowy,
  • możliwość wykonania opisu na drzwiach rozdzielnicy np. nr stacji,
  • kanał kablowy do wyprowadzenia obwodów kablowych nn.

  Przykładowe oznaczenia rozdzielnicy

  „RS-W 4/5, AL + I + I"

  Rozdzielnica słupowa rozłącznik główny listwowy 630A, odpływy rozłączniki listwowe x 5szt. obudowa aluminiowa, oświetlenie terenu 1faz. z zab. topikowym, układ pomiarowy półpośredni pod 1 licznik (bez licznika).

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne
  • PN-EN 61439-2 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
  • PN-EN 60439-5 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5:Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych.
  • PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) i normy związane
  • PN-EN 62262 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)   
  • PN-E 05163 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
  • PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  
  • PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
  • PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
  • Wymagania i metody badań.
  Parametry rozdzielnicy:
  Napięcie znamionowe łączeniowe Un 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V
  Częstotliwość znamionowa fn 50 Hz
  Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 8 kV
  Prąd znamionowy In
       - obwody zasilania do 1250 A
       - obwody odpływowe do 630 A
       - obwody oświetlenia ulicznego do 160 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw
       - szyn głównych 20 kA
       - obwodu ochronnego 14 kA
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk
       - szyn głównych 40 kA
       - obwodu ochronnego 28 kA
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego 16 kA
  Stopień ochrony IP IP43, IP44, IP45
  Odporność na uderzenia mechaniczne IK IK10
  Standardowe wymiary obudów aluminiowych
  wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm]
  1280 655 525
  1280 800 525
  1280 800 600
  1450 960 525
  1450 1250 525

  Uwaga:
  W tabeli podano standardowe wymiary obudów, dostępne na zapytanie i specjalne wykonanie obudowy o innych wymiarach.


  Zestawy kolorystyczne standard lub za dopłatą
  standard za dopłatą
  RAL 7035 ral 7035 x  
  RAL 7032 ral 7032 x  
  RAL 9016 ral 9016   x
  RAL 3003 ral 3003   x
  RAL 5010 ral 5010   x

  Uwaga:
  Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.

  Zestawienie produkowanych obudów do rozdzielnicy RS-W „AL"

  Obudowy 1280x655x525 i 1280x800x525

  Elewacja frontowa
  obudowy 1280x655x525 01
  Elewacja frontowa
  obudowy 1280x655x525 02
  Elewacja boczna
  obudowy 1280x655x525 03
  Elewacja boczna
  obudowy 1280x655x525 04
  Widok zewnętrzny
  obudowy 1280x655x525 05

  Obudowy 1450x960x525mm i 1450x1250x525

  Elewacja frontowa
  obudowy 1450x960x525 01
  Elewacja frontowa
  obudowy 1450x960x525 02
  Elewacja boczna
  obudowy 1450x960x525 03
  Elewacja boczna
  obudowy 1450x960x525 04
  Widok zewnętrzny
  obudowy 1450x960x525 05

  Widoki dachów z wyprowadzeniem napowietrznym w zależności od szerokości obudowy

  do obudowy szer. 800 mm.
  dach 02
  do obudowy szer. 960 mm.
  dach 03
  do obudowy szer. 1250 mm.
  dach 04

  Uwaga:
  Na widokach przedstawiono standardowe wymiary obudów, na zapytanie dostępne są inne wymiary.

  Akcesoria dodatkowe do rozdzielnic RS-W

  Kanały kablowe do wyprowadzeń obwodów ziemnych

  do szer. obudowy 655 i
  800 mm.
  akcesoria 01
  do szer. obudowy 960 mm.

  akcesoria 02
  do szer. obudowy 1250 mm.

  akcesoria 03
  Widok zewnętrzny

  akcesoria 04

  Składane daszki nad półkę pod laptop

  do szer. obudowy 655 i 800 mm.
  (650x555)akcesoria 05
  do szer. obudowy 960 mm.
  (650x700)akcesoria 06
  do szer. obudowy 1250 mm.
  (650x860)akcesoria 07

  Półka pod laptop montowana na drzwiach od wewętrznej strony

  akcesoria 08
  akcesoria 09

  Rozmieszczenie aparatury i schematy w układach pomiarowych

  Rozdzielnica RS-W „AL" - (obudowa 1280x655x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 1 01
  Schemat elektryczny
  schem 1 02

  Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 2 01
  Schemat układu pomiarowego (opcja A)
  schem 2 02
  Schemat układu pomiarowego (opcja B)
  schem 2 03

  Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 3 01
  Schemat elektryczny (opcja A)
  schem 3 02
  Schemat elektryczny (opcja B)
  schem 3 03

  Rozdzielnica RS-W „AL" - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 4 01
  Schemat elektryczny
  schem 4 02

  Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 5 01
  Schemat układu pomiarowego (opcja C)
  schem 5 02
  Schemat układu pomiarowego (opcja D)
  schem 5 03

  Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 6 01
  Rozmieszczenie aparatury schemat elektryczny (opcja C)
  schem 6 02

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1450x960x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 7 01
  Schemat elektryczny
  schem 7 02

  Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 8 01
  Schemat układu pomiarowego (opcja E)
  schem 8 02
  Schemat układu pomiarowego (opcja F)
  schem 8 03

  Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 9 01
  Schemat elektryczny (opcja D)
  schem 9 02

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1450x1250x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 10 01
  Schemat elektryczny
  schem 10 02

  Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 11 01
  Schemat układu pomiarowego półpośredniego
  schem 11 02

  Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 12 01
  Schemat elektryczny (opcja E)
  schem 12 02

  Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 9 01
  Schemat elektryczny (opcja D)
  schem 9 02

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x655x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) i skrzyniowymi oraz pomiarem bezpośrednim - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury (opcja z rozłącznikami listwowymi)
  schem 13 01
  Rozmieszczenie aparatury (opcja z rozłącznikami skrzynkowymi)
  schem 13 02

  Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 13 03
  Rozmieszczenie aparatury
  schem 13 04

  Schemat układu pomiarowego bezpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

  Układ bezpośredni (opcja A)
  schem 14 01
  Układ bezpośredni (opcja B)
  schem 14 02

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) oraz pomiarem pośrednim - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 15 01
  Rozmieszczenie aparatury
  schem 15 02
  Schemat elektryczny z układem pośrednim - (przykładowe rozwiązania)
  schem 15 03
  Schemat układu pomiarowego pośredniego - (przykładowe rozwiązania)
  schem 16 01

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x960x525) z rozłącznikiem izolacyjnym i rozłącznikami skrzynkowymi oraz pomiarem pośrednim - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 17 01
  Rozmieszczenie aparatury
  schem 17 02
  Schemat elektryczny z układem pośrednim - (przykładowe rozwiązania)
  schem 17 03
  Schemat układu pomiarowego pośredniego - (przykładowe rozwiązania)
  schem 18 01

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) oraz pomiarem półpośrednim, członem oświetlenia terenu, rozkładanym daszkiem - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 19 01
  Człon pomiarowo-kontrolny
  schem 19 02
  Człon oświetlenia terenu
  schem 19 03
  Schemat elektryczny z układem pomiarowym i oświetleniem terenu - (przykładowe rozwiązania)
  schem 19 04
  Schemat układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)
  schem 20 01

  Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) oraz pomiarem półpośrednim i rozkładanym daszkiem - maksymalne wyposażenie

  Rozmieszczenie aparatury
  schem 21 01
  Człon pomiarowo-kontrolny
  schem 21 02
  Schemat elektryczny z układem pomiarowym - (przykładowe rozwiązania)
  schem 21 03
  Schemat układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)
  schem 22 01

  Sposób zamocowania rozdzielnicy do stacji

  mocowanie

  Przykład prawidłowego uszczelniania podejść kablowych

   

  uszczelnianie 02
  Typ D (mm) d (mm)
  max min max min
  EC 75 80 55 34 22
  90 98 70 40 25
  110 118 85 54 31
  125 133 95 66 42
  140 148 110 85 49
  160 168 120 95 54

  Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

  Średnica zewn. rury
  osłonowej Ø (mm)
  Przekrój kabla w mm(uwzględniono typy kabli: YKY, YAKY, YKXS, YAKXS)
  16-35 50 70 95 120 150 185 240 300
  32 EC 75                
  50 EC 75 EC 90 EC 90 EC 110 EC 110 EC 110 EC 125    
  75 EC 75 EC 90 EC 90 EC 110 EC 110 EC 110 EC 125    
  110       EC 110 EC 110 EC 110 EC 125 EC 125 EC 125
  160               EC 160 EC 160

  uszczelnianie 01

  uszczelnianie 03

  Typ L1
  (mm)
  L1*
  (mm)
  L2
  (mm)
  Ø wewn. D1 (mm) Ø wewn. D2 (mm) Grubość ścianki
  po obkurczeniu
  Zakres
  przekrojów
  kabla (mm2)
  przed
  obkurczeniem
  po
  obkurczeniu
  przed
  obkurczeniem
  po
  obkurczeniu
  4-palczatka
  SEH4 28-9 55 70 15 28 9 8 2 2 1,5-10
  35-15 80 100 20 35 15 13 4 2,5 6-35
  47-23 130 170 30 47 23 20 8 3,5 35-95
  60-25 160 180 30 60 25 25 8 3,5 35-150
  78-36 170 220 40 78 36 36 12 3,5 95-240
  95-36 170 220 45 95 36 36 14 4 120-300
  B110 170 210 51 125 44 40 14 4 240-300

  * po obkurczeniu

  Pobierz


  Pliki AutoCad - RS-W

  Standardy ENEA

  Pliki AutoCAD - RS-W według standardów ENEA

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Standardy PGE

  Pliki AutoCAD - RS-W według standardów PGE

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Standardy Tauron

  Pliki AutoCAD - RS-W według standardów Tauronu

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Nietypowe

  Pliki AutoCAD - RS-W nietypowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
Dodatkowe informacje