Wykonania specjalne stacji transformatorowych typu MRw-b Rozwiązania dla GPZ-ów MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego MRw 20/630-4 „P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową MRw-bS Stacja do kompensacji mocy biernej Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE) MRw-b1 20/630 MRw-b2pp 20/630 MRw-bpp 20/630-3 MRw-bpp 20/630-4 Minibox 20/630 Mzb1 20/630 Mzb2 20/630 Mzb2 "b" 20/630 Mzb 20/2x630 WST 20/630 PST-b 20/630 ZK-SN/TPM Złącze kablowe SN dedykowane dla systemu Smart Grid Stacje dedykowane dla potrzeb kolejnictwa ‑ podstacji trakcyjnej

Wykonania specjalne stacji transformatorowych typu MRw-b Rozwiązania dla GPZ-ów MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego MRw 20/630-4 „P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową MRw-bS Stacja do kompensacji mocy biernej Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE) MRw-b1 20/630 MRw-b2pp 20/630 MRw-bpp 20/630-3 MRw-bpp 20/630-4 Minibox 20/630 Mzb1 20/630 Mzb2 20/630 Mzb2 "b" 20/630 Mzb 20/2x630 WST 20/630 PST-b 20/630 ZK-SN/TPM Złącze kablowe SN dedykowane dla systemu Smart Grid Stacje dedykowane dla potrzeb kolejnictwa ‑ podstacji trakcyjnej

Oferta produktowa dla sektorów branżowych.
 • Minibox 20/630

  Stacja typu Mzb2 (2,54x1,98) 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2400 mm
  Opcja 2850 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4"a” (dotychczas Minibox 20/630)
  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4”a” (dotychczas Minibox 20/630)
  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4"b” (dotychczas Minibox 20/630)
  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4”b” (dotychczas Minibox 20/630)
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb2 (2,54x1,98) 20/630 (dotychczas Minibox 20/630)

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia
  bryła główna: 4 800 kg
  dach betonowy: 1 800 kg
  dach metalowy: 300 kg
  powierzchnia użytkowa: 4,15 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy 20
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 15
  SN (6) TPM 4 (TLLL lub WLLL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • MRw-b(pp) 20/630(1000)-3

  Stacja typu MRw-b(pp) 20/630(1000)-3
  Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
  Standard 2250 mm / 2150 mm
  Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-b(pp) 20/630-3"a”/4
  MRw-b(pp) 20/630-3”a”/4
  MRw-b(pp) 20/630-3"b”
  MRw-b(pp) 20/630-3”b”
  MRw-b(pp) 20/1000-3"a”
  MRw-b(pp) 20/1000-3”a”
  MRw-b(pp) 20/1000-3"b”/4
  MRw-b(pp) 20/1000-3”b”
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji MRw-b2(pp) 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe MRw-b(pp)
  Masa / Powierzchnia
  fundament: 5 400 kg
  bryła główna: 13 000 kg
  dach betonowy: 4 000 kg
  dach metalowy: 450-600 kg
  powierzchnia użytkowa: 8,72 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950* x 2000 x 1850 [mm]
  1000 kVA / 1150* x 2000 x 1850 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1600 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 63 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 19 (10 - standard)
  SN (6) Rotoblok (700 mm) 3 (630 kVA) / — (1000 kVA)
  Rotoblok 17,5 kV (700 mm) 3
  Rotoblok SF (500 mm) 4 / 5 (np. TLLLL)
  TPM 5 (np. TLLLL lub WLLLL)

  * Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

 • MRw-b(pp) 20/630(1000)-4

  Stacja typu MRw-b(pp) 20/630(1000)-4
  Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
  Standard 2250 mm / 2150 mm
  Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-b(pp) 20/630-4"a”
  MRw-b(pp) 20/630-4”a”
  MRw-b(pp) 20/630-4"a”/7
  MRw-b(pp) 20/630-4”a”/7
  MRw-b(pp) 20/1000-4"a”/5
  MRw-b(pp) 20/1000-4”a”/5
  MRw-b(pp) 20/1000-4"b”/5
  MRw-b(pp) 20/1000-4”b”/5
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  5b Bateria kondensatorów
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji MRw-b(pp) 20/630(1000)-4

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe MRw-b(pp)
  Masa / Powierzchnia
  fundament: 6 500 kg
  bryła główna: 14 000 kg
  dach betonowy: 4 500 kg
  dach metalowy: 600-800 kg
  powierzchnia użytkowa: 10,93 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950* x 2000 x 1850 [mm]
  1000 kVA / 1150* x 2000 x 1850 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1600 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 63 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 20 (10 - standard)
  SN (6) Rotoblok / Rotoblok 17,5 kV (700 mm) 4 (630 kVA) / — 3 (1000 kVA)
  Rotoblok SF (500 mm) 7 (630 kVA) / 6 (1000 kVA)
  TPM 7 (TLL+LLLL)

  * Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

 • MRw-b1(pp) 20/630

  Stacja typu MRw-b1(pp) 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
  Standard 2250 mm / 2150 mm
  Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-b1(pp) 20/630-4"a”
  MRw-b1(pp) 20/630-4”a”
  MRw-b1(pp) 20/630-4"b”
  MRw-b1(pp) 20/630-4”b”
  MRw-b1(pp) 20/630-4"c”
  MRw-b1(pp) 20/630-4”c”
  MRw-b1(pp) 20/630-4"d”
  MRw-b1(pp) 20/630-4”d”
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji MRw-b1(pp) 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe MRw-b1(pp)
  Masa / Powierzchnia
  fundament: 4 000 kg
  bryła główna: 10 000 kg
  dach betonowy: 2 400 kg
  dach metalowy: 300-550 kg
  powierzchnia użytkowa: 5,49 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950* x 2000 x 1850 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy 10
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy do 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 52,5 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 10
  SN (6) TPM Kompakt / TPM 4 (LLTL) / 2 (TL lub WL) lub
  3 (TLL lub WLL tylko w układach „c”, „d”)

  * Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

 • MRw-b2(pp) 20/630

  Stacja typu MRw-b2(pp) 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
  Standard 2250 mm / 2150 mm
  Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-b2(pp) 20/630-4"a”
  MRw-b2(pp) 20/630-4”a”
  MRw-b2(pp) 20/630-3"b”
  MRw-b2(pp) 20/630-3”b”
  MRw-b2(pp) 20/630-3"c”
  MRw-b2(pp) 20/630-3”c”
  MRw-b2(pp) 20/630-4"d”
  MRw-b2(pp) 20/630-4”d”
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji MRw-b2(pp) 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe MRw-b2(pp)
  Masa / Powierzchnia
  fundament: 4 500 kg
  bryła główna: 11 000 kg
  dach betonowy: 3 200 kg
  dach metalowy: 450-600 kg
  powierzchnia użytkowa: 7,18 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950* x 2000 x 1850 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 52,5 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 5 / 10 / 12 (w zależności od konfiguracji)
  SN (6) TPM / TPM Kompakt 4 (TLLL „c”, „d”) / 4 (LLTL)
  Rotoblok SF (500) 3 (dla „a” lub „b” - nN max. 5)

  * Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

 • MRw-bS

  Stacje w obudowie betonowej typu MRw-bS

  Niejednokrotnie bardzo skomplikowane projekty składające się z dużej ilości urządzeń rozdzielczych SN / nN, transformatorów, agregatów prądotwórczych itp. nie mieszczą się w nawet największych bryłach (8160mm x 3060mm). Firma ZPUE S.A. jako jedna z niewielu na rynku posiada w swej ofercie system łączenia typowych kontenerów betonowych funkcjonujący pod nazwą „MRw-bS ” przygotowanych do indywidualnych adaptacji oraz potrzeb klientów. W celu ograniczenia kosztów inwestycji przy obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną, mogą być stosowane stacje piętrowe „MRw-bSP” Zaletą takich stacji jest skondensowanie dużej mocy jednostek transformatorowych na małej powierzchni zabudowy. W katalogu prezentowane są tylko przykłady wyprodukowanych stacji. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby. Między innymi stacje z kilkoma transformatorami o mocy do 4000 kVA, stacje z agregatami o mocy 2000 kVA.

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-bS 20/2x630-9
  MRw-bS 20/2x630-9
  MRw-bS 20/2x1250-12
  MRw-bS 20/2x1250-12
  MRw-bS 20/4x1250-18
  MRw-bS 20/4x1250-18
  MRw-bSP 20/2x2500-6
  MRw-bSP 20/2x2500-6
  Parter
  Parter
  Piętro
  Piętro
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Ściany, grubość 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  5b Bateria kondensatorów
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego / osłona kanału kablowego
  8 Klatka schodowa do przedziału rozdzielnic nN - 1 piętro
 • MRw-m - stacja mobilna na podwoziu jezdnym

  STACJA TYPU MRw-m. Stacja mobilna na podwoziu jezdnym

  Awarie czy remonty sieci lub stacji transformatorowych, koniczność tymczasowego zasilania odbiorców jak również szybkiego zorganizowania zasilania, bez możliwości podpięcia do sieci SN, z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego to kilka przykładowych czynników, które przyczyniły się do stworzenia rozwiązania lekkiej stacji w obudowie metalowej, na podwoziu jezdnym o dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3,5T z możliwością transportowania za np. samochodem ciężarowym. Obudowę stacji stanowi kompletna, przestrzenna, samonośna konstrukcja metalowa wykonana ze stali konstrukcyjnej połączonej przez spawanie oraz skręcanie. Całość zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo.

  W stacjach zastosowano nowoczesne rozdzielnice SN w izolacji gazowej typu TPM oraz nN typu RN-W z możliwością podpięcia agregatu prądotwórczego, których obsługa odbywa się z zewnątrz, po uprzednim otwarciu drzwi odpowiedniego przedziału. Rozdzielnice te są powszechnie stosowane w energetyce zawodowej jako elementy pełniące funkcje zasilające oraz zabezpieczeniowe jednostek transformatorowych.

  Stacja umożliwia wstawienie transformatora o mocy maksymalnej do 400 kVA (wentylowanego grawitacyjnie), montowanego po zdjęciu dachu. Transformator montowany jest na stałe w stacji, dzięki czemu całość może być transportowana bez konieczności wymontowywania transformatora.

  Prezentowane rozwiązanie, należy traktować jako przykładowe. ZPUE w swojej ofercie posiada bardzo szeroką gamę rozwiązań stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN i nN, dzięki którym możliwe jest realizowanie nawet bardzo zaawansowanych funkcji zabezpieczeniowych oraz sterowniczych w tym automatyki logicznej pozwalającej na bezprzerwowe przywrócenie lub przekonfigurowanie układu zasilania. Rozwiązania takie dobierane są indywidualnie i mogą się różnić od prezentowanego w powyższej publikacji.

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-m 20/400-3
  STACJA TYPU MRw-m. Stacja mobilna na podwoziu jezdnym typu MRw-m 20/400-3
  1 Podwozie jezdne - przyczepa
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  UWAGA!

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Schemat elektryczny

  STACJA TYPU MRw-m. Stacja mobilna na podwoziu jezdnym - schemat elektryczny

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Masa / Powierzchnia
  przyczepy: do 800 kg
  stacja z transformatorem: 2 600 kg
  DMC zestawu: 3 500 kg
  powierzchnia użytkowa: 3,22 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 400 kVA / 850 x 1200 x 1450 [mm]
  Transformator (4) Maksymalna waga 1300 kg (ze względu na DMC 3,5t zestawu)
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy 20
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 50 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 7
  SN (6) TPM Kompakt 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasie podano przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji.
  Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

 • Mzb1 20/160

  Stacja typu Mzb1 20/160
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2850 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3"a”
  Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3”a”
  Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3"b”
  Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3”b”
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb1 20/160

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb1
  Masa / Powierzchnia
  bryła główna: 4 200 kg
  dach betonowy: 1 000 kg
  powierzchnia użytkowa: 2,18 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 160 kVA / 750 x 1100 x 1450 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 40 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 6
  SN (6) TPM Kompakt 3 (LTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb1 20/630

  Stacja typu Mzb1 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2850 mm (dla 3060 x 1710)
  2400 mm (dla 3000 x 1500)

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb1 20/630-4"a”
  Mzb1 20/630-4”a”
  Mzb1 20/630-3"b”
  Mzb1 20/630-3”b”
  Mzb1 20/630-1"b”
  Mzb1 20/630-1”b”
  Mzb1 20/630-3"b”
  Mzb1 20/630-3
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb1 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb1
  Masa / Powierzchnia 3,06x1,71 (3x1,65)
  bryła główna: 9 000 (8 000) kg
  dach betonowy: 2 000 kg
  powierzchnia użytkowa: 4,06 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 920 x 1450 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 12 (zależne od konfiguracji stacji)
  SN (6) Rotoblok (1000 mm) 1 (tylko w wariancie 3x1,65 lub 3,06x1,71 „b”)
  TPM 3 (TLL lub WLL)
  TPM Kompakt 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 - warianty dwutransformatorowe

  Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty dwutransformatorowe
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2650 mm
  Opcja 2400, 3000 mm
  Stacje mogą być wykonane w wariantach:
  Długość 3150 mm / 3800 mm / 4200 mm / 4700 mm
  Szerokość 2600 mm / 3000 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (3,8x2,6) 20/2x630-6
  Mzb2 (3,8x2,6) 20/2x630-6
  Mzb2 (4,2x2,6) 20/2x630-5
  Mzb2 (4,2x2,6) 20/2x630-5
  Mzb2 (4,7x3) 20/2x1250-6
  Mzb2 (4,7x3) 20/2x1250-6
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  Grubość ścian 120 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty dwutransformatorowe

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa (bez transformatora) / Powierzchnia
  bryła główna: 9 500 - 22 000 kg
  dach betonowy: 3 200 - 5 200 kg
  dach metalowy: 350 - 800 kg
  powierzchnia użytkowa: 7,19 - 12,75 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 2500 kVA
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 2 500 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 85 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 187 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W / ZR-W do 2 x 12
  SN (6) TPM 7 (TLL-LLLL lub LLL-P-TT)
  Rotoblok SF (500) 5

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 - warianty jednotransformatorowe

  Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty jednotransformatorowe
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2650 mm
  Opcja 2400, 3000 mm
  Stacje mogą być wykonane w wariantach:
  Długość 3150 mm / 3800 mm / 4200 mm / 4700 mm
  Szerokość 2600 mm / 3000 mm
  (powyższe wymiary - obowiązują dla ścian grubości 90 mm dla ścian grubości 120 mm, do każdego wymiaru należy dołożyć 60mm)

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (3,15x2,6) 20/630-3
  Mzb2 (3,15x2,6) 20/630-3
  Mzb2 (3,15x2,6) 20/1000-4
  Mzb2 (3,15x2,6) 20/1000-4
  Mzb2 (3,8x3) 20/2000-5
  Mzb2 (3,8x3) 20/2000-5
  Mzb2 (3,8x2,6) 20/2500-4
  Mzb2 (3,8x2,6) 20/2500-4

  E-mobility
  (Stacja zasilająca ładowarki autobusów elektrycznych)

  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  Grubość ścian 120 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty jednotransformatorowe

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia
  bryła główna: 9 500 - 22 000 kg
  dach betonowy: 3 200 - 5 200 kg
  dach metalowy: 350 - 800 kg
  powierzchnia użytkowa: 7,19 - 12,75 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 2500 kVA
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 4000 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 85 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 187 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 20 (szer. 2600) / 24 (szer. 3000)
  ZR-W 16 (szer. 2600) / 20 (szer. 3000)
  SN (6) TPM 6 (np. LLLLLW dla szer. 2600)
  7 (np. TLLLLLL dla szer. 3000)
  Rotoblok SF (500) 4 (szer. 2600) / 5 (szer. 3000)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 "b" 20/630

  Stacja typu Mzb2”b” 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2650 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2"b” 20/630-5"a”
  Mzb2”b” 20/630-5”a”
  Mzb2"b” 20/630-5"b”
  Mzb2”b” 20/630-5”b”
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Stacja typu Mzb2”b” 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia
  bryła główna: 8000 kg
  dach betonowy: 2 450 kg
  dach metalowy: 300 - 500 kg
  powierzchnia użytkowa: 5,49 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy 10
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 12 (18 jeśli Smart Grid współnie z AMI)
  SN (6) TPM 5 (TLLLL lub WLLLL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 (3x1,65) 20/630

  Stacja typu Mzb2 (3x1,65) 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2400 mm
  Opcja 2250 mm / 2850 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (3x1,65) 20/630-3"a”
  Mzb2 (3x1,65) 20/630-3”a”
  Mzb2 (3x1,65) 20/630-4"b”
  Mzb2 (3x1,65) 20/630-4”b”
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  Grubość ścian 120 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb2 (3x1,65) 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia 3x1,65 (3,06x1,71)
  bryła główna: 7 000 (8 500) kg
  dach betonowy: 2 000 kg
  powierzchnia użytkowa: 4,06 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 12
  SN (6) TPM 3 (np. WLL lub LLT)
  TPM Kompakt (tylko dla h=2850) 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 20/630

  Stacja typu Mzb2 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2850 mm (3x1,3 lub 3x 1,5)
  2200 mm (3,2x1,5)

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"a”
  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4”a”
  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"b”
  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4”b”
  Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3"b”
  Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3”b”
  Mzb2 (3x1,5) 20/630-4"a”
  Mzb2 (3x1,5) 20/630-4”a”
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb2 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia 3x1,3 (3,2x1,5)
  bryła główna: 6 000 (7 000) kg
  dach betonowy: 1 100 (1 400) kg
  powierzchnia użytkowa: 3,16 (3,99) m2
  Masa / Powierzchnia 3x1,5 (3,06x1,56)
  bryła główna: 6 500 (8 500) kg
  dach betonowy: 1 300 kg
  powierzchnia użytkowa: 3,72 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 400 kVA / 850 x 1250 x 1500 [mm]
  (dla szerokości stacji 1300)
  630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 7 (3x1,3) / 10 (3x1,5 lub 3,2x1,5)
  SN (6) TPM 3 (TLL lub WLL - dla 3x1,5 lub 3,2x1,5)
  TPM Kompakt 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 20/630(1000)

  Stacja typu Mzb2 20/630 (1000)
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2300 mm
  Opcja 2650 mm / 2850 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4"a”
  Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4”a”
  Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4"b”
  Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4”b”
  Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4"a”
  Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4”a”
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb2 20/630 (1000)

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia 2,9x2,1x2,3 (2,9x2,1x2,85)
  bryła główna: 7 500 (8 600) kg
  dach betonowy: 2 200 kg
  dach metalowy: 400 kg
  powierzchnia użytkowa: 5,22 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  1000 kVA / 1050 x 1800 x 1750 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 12 (dla h = 2300) / 15 (dla h = 2850)
  SN (6) TPM 4 (WLLL lub LLLT)
  TPM Kompakt (tylko dla h=2850) 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Przykładowe konfiguracje stacji modułowych z rozdzielnicami SN typu TPM i Rotoblok SF

  Stacja typu MRw-k - konstrukcja modułowa

  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne

  Stacja Transformator (4) Rozdzielnica - typ / max. ilość pól
  Typ Wymiar (dł. x szer. x wys.*) Maksymalna moc SN (6) nN (5)
  MRw 20/160 2,35 x 1,6 x 1,7 160 kVA BRAK RN-W / 7
  MRw 20/250 2,7 x 1,8 x 2,16 lub 2,46 250 kVA TPM / 4 lub 2 + M RN-W / 8
  MRw 20/250 2,9 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 250 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 14
  MRw 20/800 3,0 x 1,5 x 1,7 lub 2,0 800 kVA TPM / 3 RN-W / 7
  MRw 20/1000 2,8 x 2,2 x 2,16 lub 2,46 1000 kVA TPM / 5 lub 3 + M RN-W / 12
  MRw 20/1000 2,8 x 2,6 x 2,16 lub 2,46 1000 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S RN-W / 16
  MRw 20/1000 3,1 x 2,2 x 2,45 lub 2,75 1000 kVA Rotoblok SF / 3 RN-W / 16
  MRw 20/1000 3,1 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1000 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 16
  MRw 20/1600 3,4 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1600 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S RN-W / 16
  MRw 20/1600 3,7 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 1600 kVA Rotoblok SF / 4 RN-W / 16
  MRw 20/2000 3,7 x 2,2 x 2,45 lub 2,75 2000 kVA TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S ZR-W / 16
  MRw 20/2000 4,0 x 2,6 x 2,45 lub 2,75 2000 kVA Rotoblok SF / 4 ZR-W / 16

  Widok zewnętrzny

  Wariant z fundamentem betonowym
  Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - wariant z fundamentem betonowym
  Wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym
  Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym

  Fundament betonowy

  Wymiary zgodne z wielkością stacji
  Stacje specjalistyczne - przemysł ciężki / wydobywczy - fundament betonowy

  Rozmieszczenie urządzeń

  Ze względu na konstrukcję i wymiary (wysokość ponad poziom gruntu tylko 1700 mm) i niską wagę, stacja dedykowana do wielkomocowych instalacji fotowoltaicznych - montaż pomiędzy stołami.

  MRw (3,0x1,5) 20/800-1 Wielkoskalowe Instalacje PV
  1 Część posadowcza stacji - fundament betonowy
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)

  MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

  Schemat elektryczny

  MRw (3,0x1,5) 20/800-1 Wielkoskalowe Instalacje PV - schemat elektryczny

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

  Warianty stacji z transformatorami do 250 kVA

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw (2,7x1,8) 20/250-4
  MRw (2,7x1,8) 20/250-4
  MRw (2,9x2,6) 20/250-4
  MRw (2,7x1,8) 20/250-4
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

  Schemat elektryczny

  Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 250 kVA - schemat elektryczny

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

  Warianty stacji z transformatorami do 1000 kVA

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw (2,8x2,2) 20/1000-4
  MRw (2,8x2,2) 20/1000-4
  MRw (2,8x2,6) 20/1000-6
  MRw (2,8x2,6) 20/1000-6
  MRw (3,1x2,2) 20/1000-3
  MRw (3,1x2,2) 20/1000-3
  MRw (3,1x2,6) 20/1000-4
  MRw (3,1x2,6) 20/1000-4
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

  Schemat elektryczny

  Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 1000 kVA - schemat elektryczny

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

  Warianty stacji z transformatorami do 1600 kVA

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw (3,4x2,6) 20/1600-5
  MRw (3,4x2,6) 20/1600-5
  MRw (3,7x2,6) 20/1600-4
  MRw (3,7x2,6) 20/1600-4
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

  Schemat elektryczny

  Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 1600 kVA - schemat elektryczny

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

  Warianty stacji z transformatorami do 2000 kVA

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw (3,7x2,6) 20/2000-5
  MRw (3,7x2,6) 20/2000-5
  MRw (4,0x2,6) 20/2000-4
  MRw (4,0x2,6) 20/2000-4
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  6a Przedział SN - bez rozdzielnicy SN

  Schemat elektryczny

  Rozdzielnice SN dla wariantów stacji z transformatorami do 2000 kVA - schemat elektryczny

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

 • Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD

  Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA
  MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA
  MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA
  MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA
  MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA
  MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Widok zewnętrzny

  Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - widok zewnętrzny

  Modułowa konstrukcja oparta na wystandaryzowanych przedziałach funkcyjnych pozwala na tworzenie szeregu konfiguracji zgodnych z wymaganiami klientów.

  Będą to zarówno rozwiązania podstawowe o uproszczonej konfiguracji i funkcjonalności, jak również bardzo zaawansowane, wielopolowe warianty stacji z układami automatyki współpracujące z systemami SCADA.

  Schemat elektryczny

  Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - schemat elektryczny

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Zalety stacji

  Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - zalety stacji
 • PST-b 20/630

  PST-b
 - podziemna stacja transformatorowa

  Wszędzie tam, gdzie ze względów architektonicznych, braku miejsca nie ma możliwości posadowienia jakiejkolwiek stacji “konwencjonalnej, naziemnej”, jedynym rozwiązaniem są stacje podziemne. Podziemną stację transformatorową stanowi szczelny, monolityczny betonowy kontener do ustawienia pod powierzchnią terenu, z zamontowanymi w jego wnętrzu rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia. Zastosowane rozdzielnice SN (TPM, Rotoblok SF) oraz nN (RN-W) stanowią niezależne elementy stacji. Stacja może być usytuowana w chodniku, skwerku itp.

  Zęza pomiędzy dwoma podłogami zapewniają poprawną pracę nawet przy ewentualnym przedostaniu się powierzchniowej wody opadowej przez otwory wentylacyjne. Hydroszczelne przepusty kablowe oraz szczelna obudowa betonowa, zapewniają niezawodną wieloletnią pracę stacji.

  Wysokość bryły głównej stacji
  Wysokość zewnętrzna 2800 mm
  Wysokość wewnętrzna 2050 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  PST-b (4,7x3) 20/630-4
  PST-b (4,7x3) 20/630-4

  Rozmieszczenie urządzeń - przykładowe rozwiązanie wykonania specjalnego

  PST-bS 20/630+800+1000-10
  PST-bS 20/630+800+1000-10PST-bS 20/630+800+1000-10
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  Grubość ścian 120 mm - opcja
  2 Kraty wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  7 Osłona kanału kablowego
  8 Właz / Drabina do komory transformatora

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji typu PST-b - podziemna stacja transformatorowa

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Masa / Powierzchnia
  bryła głowna 25 000 kg
  powierzchnia użytkowa: 12,32 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1750 x 1850 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy 20
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 52,5 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 12
  SN (6) TPM 4 (TLLL lub WLLL)
  Rotoblok SF (500 mm) 4

  * Maksymalne wymiary transformatora wstawianego od góry stacji, przez właz.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne układy rozdzielnic i odpo-wiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

 • Rozwiązania dla GPZ-ów

  gpz

  GPZ – Główny Punkt Zasilający to stacja elektroenergetyczna zasilająca sieć SN w skład której wchodzą rozdzielnice WN i SN oraz transformatory mocy.

  ZPUE S.A. jako producent rozdzielnic SN i nN oraz prefabrykowanych obudów betonowych w swojej ofercie posiada rozwiązania dedykowane dla tak specjalistycznych obiektów. Jednym z nich są modułowe, przedziałowe rozdzielnice SN obwodów pierwotnych, które charakteryzują się dużą wytrzymałością zwarciową. Podział rozdzielnicy na przedziały oraz szereg zabezpieczeń i blokad zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa i łatwość obsługi. Kolejnym rozwiązaniem są rozdzielnice nN, które znajdą swoje zastosowanie dla potrzeb własnych stacji takich jak nastawnie, akumulatornie, itp.

  Dzięki szerokiemu spektrum prefabrykowanych obudów betonowych ZPUE S.A. jest w stanie zrealizować bardzo złożone projekty podstacji. Wieloletnie doświadczenie przy rozbudowanych realizacjach z prefabrykatów betonowych oraz przygotowanie stacji w fabryce pozwala na uniknięcie na obiekcie błędów przy montażu. Czas montażu stacji na obiekcie, nawet przy złożonych projektach skraca się do kilku dni. Ponadto prefabrykacja modułów betonowych pozwala na wykonywanie projektów powtarzalnych, co znacznie ogranicza czas i koszty.

  Stacja rozdziału pierwotnego SN

  MRw-bS 20-28
  Widok z góry stacji rozdziału pierwotnego SN
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego
  Schemat stacji rozdziału pierwotnego SN

  UWAGA!

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Fundamenty systemowe

  gpz fundamenty systemowe

  Każdy GPZ WN/SN posiada transformator o mocy od kilku do kilkudziesięciu MVA. Transformatory wypełnione mineralnym olejem izolacyjnym mogą w przypadku awarii stwarzać poważne zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Przy projektowaniu i lokalizacji transformatora należy brać pod uwagę rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się oleju do gruntu.

  Mając to na uwadze, ZPUE S.A. wprowadziła do swojej oferty prefabrykowane fundamenty żelbetowe, na których ustawiane są transformatory mocy. W przypadku awarii transformatora wyciek palącego się oleju zostaje zagaszony, a następnie zgromadzony w fundamencie stanowiącym szczelną misę olejową.

  Komplet konstrukcji stanowią misy fundamentowe połączone ze sobą które tworzą swoisty system naczyń połączonych. Misy fundamentowe wykonane są z betonu klasy C35/45. Każda z mis fundamentowych przykryta jest żelbetową prefabrykowaną płytą oraz stalowymi, perforowanymi panelami pomostowymi. Perforowane panele stalowe mają za zadanie umożliwienie swobodnego spłynięcia do wnętrza wanien fundamentowych wody opadowej i oleju transformatorowego, tym samym gromadzą niebezpieczną dla śrdowiska ciecz.

  Transformator dużej mocy postawiony jest na szynach kolejowych. Szyny kolejowe, normalnotorowe S49 ustawione są na ścianach fundamentu środkowego. Z uwagi na znaczny ciężar transformatora wprowadzenie go na środek odbywa się metodą nasuwową.

  Widok fundamentu systemowego

  gpz fundamenty systemowe widok

  gpz fundamenty systemowe widok

  Uwaga:
  Rama stalowa nie wchodzi w skład oferty ZPUE S.A.

 • Stacja do kompensacji mocy biernej

  W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakosci parametrów sieci energetycznych, powoduje spadki napięć oraz straty mocy czynnej układów elektrycznych. W celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom związanym z przesyłem mocy biernej w sieciach energetycznych stosowane są układy do kompensacji mocy biernej w pobliżu miejsc jej wytworzenia.

  Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej. Jednym z nich jest kontenerowa stacja betonowa wyposażona w zespół zabezpieczeń oraz baterię kondensatorów SN z dławikami ochronnymi.

  MRw-b (7,16x3,06) 20-3
  MRw-b (7,16x3,06) 20-3
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  6a Bateria kondensatorów z dławikami SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego

  Schemat elektryczny

  MRw-b (7,16x3,06) 20-3 (Instalacja PV o mocy do 1MWp)

  UWAGA!

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Dodatkowe informacje