Wykonania specjalne stacji transformatorowych typu MRw-b MRw-bS Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE) Stacja do kompensacji mocy biernej Rozwiązania dla GPZ-ów MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego MRw 20/630-4 „P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową

Wykonania specjalne stacji transformatorowych typu MRw-b MRw-bS Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE) Stacja do kompensacji mocy biernej Rozwiązania dla GPZ-ów MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego MRw 20/630-4 „P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową

Oferta produktowa dla sektorów branżowych.
 • MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową

  Charakterystyka

  Firma ZPUE S.A. od ponad 20 lat produkuje stacje w obudowach aluminiowych i alucynkowych typu MRw, które dostarcza na rynek krajowy i europejski.
  W naszej ofercie znajdują się stacje przeznaczone dla energetyki zawodowej, przemysłu jak również rozwiązania specjalne dedykowane dla kopalni odkrywkowych kruszyw i kopalin, transportu szynowego, elektrowni wiatrowych, słonecznych, biogazowni. Dzięki własnym środkom transportu, możemy dostarczać kompletnie wyposażone stacje na miejsce montażu.

  Stacja typu MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową – przykładowe rozwiązanie.

  Widok z góry stacji typu MRw 15-18
  Widok z góry stacji typu MRw 15-18
  Schemat elektryczny stacji typu MRw 15-18
  Schemat elektryczny stacji typu MRw 15-18

  Budowa stacji

  W stacjach typu MRw wszystkie elementy zewnętrzne: dach, ściany boczne, rynny, obróbki oraz drzwi stacji wykonane są z blach aluminiowych lub alucynkowych pokrytych dekoracyjnie poliestrowymi farbami proszkowymi według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej jak również istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

  Rama kontenera wykonana jest ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczona antykorozyjnie powłokami malarskimi. W komorach transformatorowych zamontowane są szczelne misy olejowe, a nad nimi szyny jezdne transformatorów. Do wprowadzenia kabli SN i nN wykonano w podłodze otwory przepustowe. Podłogi w rozdzielnicy SN i nN są dzielone i wyjmowane co znacznie ułatwia montaż kabli. Wentylacja odbywa się poprzez żaluzje wentylacyjne umieszczone w drzwiach oraz ścianach stacji. Dach stacji dodatkowo może być wyposażony w zewnętrzny system orynnowania.

  Istnieje możliwość wykonania dowolnego wariantu stacji, w którym klient określi inny kształt dachu, rodzaj obróbek, wykonanie elewacji, rozmieszczenie drzwi itp.

  Kolorystyka

  STANDARDOWE ZESTAWY KOLORYSTYCZE

  Kolor obudowy, drzwi, żaluzji oraz dachu
  RAL 9016 RAL 9016
  RAL 7032 RAL 7032
  RAL 7023 RAL 7023
  RAL 5010 RAL 5010

  Uwaga:

  1. Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.
  2. Istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

  Transport

  TRANSPORT

  ZPUE S.A jako nieliczna z firm produkujących prefabrykowane stacje kontenerowe posiada własną flotę.  Świadczenie usług transportowych ma na celu obniżenie kosztów dostaw urządzeń ZPUE S.A. i podniesienie jakości obsługi klienta. W naszej ofercie posiadamy zestaw transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton, który może przewozić nawet 50 ton ładunku. Nasze ciągniki to modele najnowszej generacji, o emisji spalin Euro6 (norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej).

  Flota ZPUE

  PRZYKŁAD TRANSPORTU STACJI TRANSFORMATOROWEJ

  Przykład transportu stacji transformatorowej produkcji ZPUE

  Posadowienie

  POSADOWIENIE STACJI

  Posadowienie stacji przedstawiono na przykładzie stacji MRw 20/2x630-6.
  Stacja na miejsce swojego ustawienia transportowana jest w całości.
  Stację należy posadowić na prefabrykowanych w ZPUE S.A. blokach fundamentowych typu F-1 lub na wylewanej ławie fundamentowej.
  Pierwszym etapem posadowienia takiej stacji na blokach typu F-1 jest wykonanie w ziemi wykopu. W przygotowanym wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiającego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia urządzeń elektroenergetycznych.
  Pod blokami fundamentowymi F-1 należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana
  do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
  W tak przygotowanym miejscu należy posadowić bloki fundamentowe F-1, a następnie równo ustawić stację.
  Obsypanie bloków fundamentowych F-1 wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami gruntu filtrującego.
  Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie kabli. Ważne jest aby bloki fundamentowe F-1 wystawały nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu wykończonego.
  Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno-inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.
  Innym rozwiązaniem posadowienia stacji są stacje przedstawione w punkcie 11.1 i 11.2. Stacje takie są posadawiane na gruncie rodzimym.

  Posadowienie stacji MRw

 • MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego

  Charakterystyka

  Stacja dedykowana m.in. do zasilania awaryjnego z zasilaniem z linii napowietrznej lub kablowej.

  Firma ZPUE S.A. od ponad 20 lat produkuje stacje w obudowach aluminiowych i alucynkowych typu MRw, które dostarcza na rynek krajowy i europejski.
  W naszej ofercie znajdują się stacje przeznaczone dla energetyki zawodowej, przemysłu jak również rozwiązania specjalne dedykowane dla kopalni odkrywkowych kruszyw i kopalin, transportu szynowego, elektrowni wiatrowych, słonecznych, biogazowni. Dzięki własnym środkom transportu, możemy dostarczać kompletnie wyposażone stacje na miejsce montażu.

  Stacja typu MRw 20/630-1. Stacja na płozach - przykładowe rozwiązanie

  Widok z góry stacji typu MRw 20/630-1
  Widok z góry stacji typu MRw 20/630-1
  Schemat elektryczny stacji typu MRw 20/630-1
  Schemat elektryczny stacji typu MRw 20/630-1
  Elewacja frontowa stacji typu MRw 20/630-1
  Elewacja frontowa stacji typu MRw 20/630-1

  Budowa stacji

  W stacjach typu MRw wszystkie elementy zewnętrzne: dach, ściany boczne, rynny, obróbki oraz drzwi stacji wykonane są z blach aluminiowych lub alucynkowych pokrytych dekoracyjnie poliestrowymi farbami proszkowymi według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej jak również istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

  Rama kontenera wykonana jest ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczona antykorozyjnie powłokami malarskimi. W komorach transformatorowych zamontowane są szczelne misy olejowe, a nad nimi szyny jezdne transformatorów. Do wprowadzenia kabli SN i nN wykonano w podłodze otwory przepustowe. Podłogi w rozdzielnicy SN i nN są dzielone i wyjmowane co znacznie ułatwia montaż kabli. Wentylacja odbywa się poprzez żaluzje wentylacyjne umieszczone w drzwiach oraz ścianach stacji. Dach stacji dodatkowo może być wyposażony w zewnętrzny system orynnowania.

  Istnieje możliwość wykonania dowolnego wariantu stacji, w którym klient określi inny kształt dachu, rodzaj obróbek, wykonanie elewacji, rozmieszczenie drzwi itp.

  Kolorystyka

  STANDARDOWE ZESTAWY KOLORYSTYCZE

  Kolor obudowy, drzwi, żaluzji oraz dachu
  RAL 9016 RAL 9016
  RAL 7032 RAL 7032
  RAL 7023 RAL 7023
  RAL 5010 RAL 5010

  Uwaga:

  1. Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.
  2. Istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

  Transport

  TRANSPORT

  ZPUE S.A jako nieliczna z firm produkujących prefabrykowane stacje kontenerowe posiada własną flotę.  Świadczenie usług transportowych ma na celu obniżenie kosztów dostaw urządzeń ZPUE S.A. i podniesienie jakości obsługi klienta. W naszej ofercie posiadamy zestaw transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton, który może przewozić nawet 50 ton ładunku. Nasze ciągniki to modele najnowszej generacji, o emisji spalin Euro6 (norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej).

  Flota ZPUE

  PRZYKŁAD TRANSPORTU STACJI TRANSFORMATOROWEJ

  Przykład transportu stacji transformatorowej produkcji ZPUE

  Posadowienie

  POSADOWIENIE STACJI

  Posadowienie stacji przedstawiono na przykładzie stacji MRw 20/2x630-6.
  Stacja na miejsce swojego ustawienia transportowana jest w całości.
  Stację należy posadowić na prefabrykowanych w ZPUE S.A. blokach fundamentowych typu F-1 lub na wylewanej ławie fundamentowej.
  Pierwszym etapem posadowienia takiej stacji na blokach typu F-1 jest wykonanie w ziemi wykopu. W przygotowanym wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiającego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia urządzeń elektroenergetycznych.
  Pod blokami fundamentowymi F-1 należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana
  do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
  W tak przygotowanym miejscu należy posadowić bloki fundamentowe F-1, a następnie równo ustawić stację.
  Obsypanie bloków fundamentowych F-1 wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami gruntu filtrującego.
  Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie kabli. Ważne jest aby bloki fundamentowe F-1 wystawały nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu wykończonego.
  Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno-inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.
  Innym rozwiązaniem posadowienia stacji są stacje przedstawione w punkcie 11.1 i 11.2. Stacje takie są posadawiane na gruncie rodzimym.

  Posadowienie stacji MRw

 • MRw-bS

  Stacje w obudowie betonowej typu MRw-bS

  Niejednokrotnie bardzo skomplikowane projekty składające się z dużej ilości urządzeń rozdzielczych SN / nN, transformatorów, agregatów prądotwórczych itp. nie mieszczą się w nawet największych bryłach (8160mm x 3060mm). Firma ZPUE S.A. jako jedna z niewielu na rynku posiada w swej ofercie system łączenia typowych kontenerów betonowych funkcjonujący pod nazwą „MRw-bS ” przygotowanych do indywidualnych adaptacji oraz potrzeb klientów. W celu ograniczenia kosztów inwestycji przy obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną, mogą być stosowane stacje piętrowe „MRw-bSP” Zaletą takich stacji jest skondensowanie dużej mocy jednostek transformatorowych na małej powierzchni zabudowy. W katalogu prezentowane są tylko przykłady wyprodukowanych stacji. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby. Między innymi stacje z kilkoma transformatorami o mocy do 4000 kVA, stacje z agregatami o mocy 2000 kVA.

  Rozmieszczenie urządzeń

  PST-b (4,7x3) 20/630-4
  MRw-bS 20/2x630-9
  MRw-bS 20/2x1250-12
  MRw-bS 20/2x1250-12
  MRw-bS 20/4x1250-18
  MRw-bS 20/4x1250-18
  MRw-bSP 20/2x2500-6
  MRw-bSP 20/2x2500-6
  Parter
  Parter
  Piętro
  Piętro
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego / osłona kanału kablowego
  8 Klatka schodowa do przedziału rozdzielnic nN - 1 piętro
 • Rozwiązania dla GPZ-ów

  gpzGPZ – Główny Punkt Zasilający to stacja elektroenergetyczna zasilająca sieć SN w skład której wchodzą rozdzielnice WN i SN oraz transformatory mocy.
  ZPUE S.A. jako producent rozdzielnic SN i nN oraz prefabrykowanych obudów betonowych w swojej ofercie posiada rozwiązania dedykowane dla tak specjalistycznych obiektów. Jednym z nich są modułowe, przedziałowe rozdzielnice SN obwodów pierwotnych, które charakteryzują się dużą wytrzymałością zwarciową. Podział rozdzielnicy na przedziały oraz szereg zabezpieczeń i blokad zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa i łatwość obsługi. Kolejnym rozwiązaniem są rozdzielnice nN, które znajdą swoje zastosowanie dla potrzeb własnych stacji takich jak nastawnie, akumulatornie, itp.
  Dzięki szerokiemu spektrum prefabrykowanych obudów betonowych ZPUE S.A. jest w stanie zrealizować bardzo złożone projekty podstacji. Wieloletnie doświadczenie przy rozbudowanych realizacjach z prefabrykatów betonowych oraz przygotowanie stacji w fabryce pozwala na uniknięcie na obiekcie błędów przy montażu. Czas montażu stacji na obiekcie nawet przy złożonych projektach skraca się do kilku dni. Ponadto prefabrykacja modułów betonowych pozwala na wykonywanie projektów powtarzalnych, co znacznie ogranicza czas i koszty.

  Stacja rozdziału pierwotnego SN

  Widok z góry stacji rozdziału pierwotnego SN
  Widok z góry stacji rozdziału pierwotnego SN
  Schemat stacji rozdziału pierwotnego SN
  Schemat stacji rozdziału pierwotnego SN

  Fundamenty systemowe

  gpz fundamenty systemoweKażdy GPZ WN/SN posiada transformator o mocy od kilku do kilkudziesięciu MVA. Transformatory wypełnione mineralnym olejem izolacyjnym mogą w przypadku awarii stwarzać poważne zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Przy projektowaniu i lokalizacji transformatora należy brać pod uwagę rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się oleju do gruntu.
  Mając to na uwadze, ZPUE S.A. wprowadziła do swojej oferty prefabrykowane fundamenty żelbetowe, na których ustawiane są transformatory mocy. W przypadku awarii transformatora wyciek palącego się oleju zostaje zagaszony, a następnie zgromadzony w fundamencie stanowiącym szczelną misę olejową.
  Komplet konstrukcji stanowią misy fundamentowe połączone ze sobą które tworzą swoisty system naczyń połączonych. Misy fundamentowe wykonane są z betonu klasy C35/45. Każda z mis fundamentowych przykryta jest żelbetową prefabrykowaną płytą oraz stalowymi, perforowanymi panelami pomostowymi. Perforowane panele stalowe mają za zadanie umożliwienie swobodnego spłynięcia do wnętrza wanien fundamentowych wody opadowej i oleju transformatorowego, tym samym gromadzą niebezpieczną dla śrdowiska ciecz.
  Transformator dużej mocy postawiony jest na szynach kolejowych. Szyny kolejowe, normalnotorowe S49 ustawione są na ścianach fundamentu środkowego. Z uwagi na znaczny ciężar transformatora wprowadzenie go na środek odbywa się metodą nasuwową.

  Widok fundamentu systemowego

  gpz fundamenty systemowe widok

  Uwaga:
  Rama stalowa nie wchodzi w skład oferty ZPUE S.A.

 • Stacja do kompensacji mocy biernej

  W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakosci parametrów sieci energetycznych, powoduje spadki napięć oraz straty mocy czynnej układów elektrycznych. W celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom związanym z przesyłem mocy biernej w sieciach energetycznych stosowane są układy do kompensacji mocy biernej w pobliżu miejsc jej wytworzenia.
  Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej. Jednym z nich jest kontenerowa stacja betonowa wyposażona w zespół zabezpieczeń oraz baterię kondensatorów SN z dławikami ochronnymi.

  Przykład stacji do KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

  Widok z góry stacji do kompensacji mocy biernej
  stacja kompensacji mocy biernej rzut
  Schemat stacji do kompensacji mocy biernej
  Schemat stacji do kompensacji mocy biernej
 • Stacja typu MRw 20/630-4 „P”. Przykładowe rozwiązanie stacji dedykowanych dla kopalni odkrywkowych.

  Charakterystyka

  Konstrukcja stacji umożliwia jej przemieszczanie po gruncie rodzimym.

  Firma ZPUE S.A. od ponad 20 lat produkuje stacje w obudowach aluminiowych i alucynkowych typu MRw, które dostarcza na rynek krajowy i europejski.
  W naszej ofercie znajdują się stacje przeznaczone dla energetyki zawodowej, przemysłu jak również rozwiązania specjalne dedykowane dla kopalni odkrywkowych kruszyw i kopalin, transportu szynowego, elektrowni wiatrowych, słonecznych, biogazowni. Dzięki własnym środkom transportu, możemy dostarczać przewożenia kompletnie wyposażone stacje na miejsce montażu.

  Stacja typu MRw 20/630-4 „P”. Przykładowe rozwiązanie stacji dedykowanych dla kopalni odkrywkowych.

  Widok z góry stacji typu MRw 20/630-4 „P”
  Widok z góry stacji typu MRw 20/630-4 „P”
  Schemat elektryczny stacji typu MRw 20/630-4 „P”
  Schemat elektryczny stacji typu MRw 20/630-4 „P”

  Budowa stacji

  W stacjach typu MRw wszystkie elementy zewnętrzne: dach, ściany boczne, rynny, obróbki oraz drzwi stacji wykonane są z blach aluminiowych lub alucynkowych pokrytych dekoracyjnie poliestrowymi farbami proszkowymi według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej jak również istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

  Rama kontenera wykonana jest ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczona antykorozyjnie powłokami malarskimi. W komorach transformatorowych zamontowane są szczelne misy olejowe, a nad nimi szyny jezdne transformatorów. Do wprowadzenia kabli SN i nN wykonano w podłodze otwory przepustowe. Podłogi w rozdzielnicy SN i nN są dzielone i wyjmowane co znacznie ułatwia montaż kabli. Wentylacja odbywa się poprzez żaluzje wentylacyjne umieszczone w drzwiach oraz ścianach stacji. Dach stacji dodatkowo może być wyposażony w zewnętrzny system orynnowania.

  Istnieje możliwość wykonania dowolnego wariantu stacji, w którym klient określi inny kształt dachu, rodzaj obróbek, wykonanie elewacji, rozmieszczenie drzwi itp.

  Kolorystyka

  STANDARDOWE ZESTAWY KOLORYSTYCZE

  Kolor obudowy, drzwi, żaluzji oraz dachu
  RAL 9016 RAL 9016
  RAL 7032 RAL 7032
  RAL 7023 RAL 7023
  RAL 5010 RAL 5010

  Uwaga:

  1. Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.
  2. Istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

  Transport

  TRANSPORT

  ZPUE S.A jako nieliczna z firm produkujących prefabrykowane stacje kontenerowe posiada własną flotę.  Świadczenie usług transportowych ma na celu obniżenie kosztów dostaw urządzeń ZPUE S.A. i podniesienie jakości obsługi klienta. W naszej ofercie posiadamy zestaw transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton, który może przewozić nawet 50 ton ładunku. Nasze ciągniki to modele najnowszej generacji, o emisji spalin Euro6 (norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej).

  Flota ZPUE

  PRZYKŁAD TRANSPORTU STACJI TRANSFORMATOROWEJ

  Przykład transportu stacji transformatorowej produkcji ZPUE

  Posadowienie

  POSADOWIENIE STACJI

  Posadowienie stacji przedstawiono na przykładzie stacji MRw 20/2x630-6.
  Stacja na miejsce swojego ustawienia transportowana jest w całości.
  Stację należy posadowić na prefabrykowanych w ZPUE S.A. blokach fundamentowych typu F-1 lub na wylewanej ławie fundamentowej.
  Pierwszym etapem posadowienia takiej stacji na blokach typu F-1 jest wykonanie w ziemi wykopu. W przygotowanym wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiającego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia urządzeń elektroenergetycznych.
  Pod blokami fundamentowymi F-1 należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana
  do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
  W tak przygotowanym miejscu należy posadowić bloki fundamentowe F-1, a następnie równo ustawić stację.
  Obsypanie bloków fundamentowych F-1 wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami gruntu filtrującego.
  Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie kabli. Ważne jest aby bloki fundamentowe F-1 wystawały nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu wykończonego.
  Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno-inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.
  Innym rozwiązaniem posadowienia stacji są stacje przedstawione w punkcie 11.1 i 11.2. Stacje takie są posadawiane na gruncie rodzimym.

  Posadowienie stacji MRw

 • Stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE)

  Obecnie w Polsce większość produkowanej w elektrowniach energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych. Alternatywą dla tego rozwiązania są odnawialne źródła energii (OZE). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.
  W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.
  Grupa ZPUE aktywnie uczestniczy w realizacjach instalacji odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiamy przykłady stacji dla OZE.

  Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni FOTOWOLTAICZNEJ


  Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej
  Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej
  Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej
  Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni fotowoltaicznej

  Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni WIATROWEJ


  Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej
  Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej
  Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej
  Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni wiatrowej

  Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni BIOGAZOWEJ


  Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
  Widok z góry stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
  Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
  Schemat elektryczny stacji dedykowanej dla elektrowni biogazowej
 • Wykonania specjalne stacji MRw-b

  Wykonania specjalne stacji typu MRw-b
  Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna:
  Standard 2350 mm / 2150 mm
  Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw-b(pp) (4,76x3,06) 20/1000-5
  MRw-b(pp) (4,76x3,06) 20/1000-5
  MRw-b(pp) (5,46x3,06) 20/2x1000-4
  MRw-b(pp) (5,46x3,06) 20/2x1000-4
  MRw-b(pp) (6,16x2,66) 20/2x630-5
  MRw-b(pp) (6,16x2,66) 20/2x630-5
  MRw-b(pp) (6,66x3,06) 20/2x1000-5
  MRw-b(pp) (6,66x3,06) 20/2x1000-5
  MRw-b(pp) (7,16x3,06) 20/2x1000-5
  MRw-b(pp) (7,16x3,06) 20/2x1000-5
  MRw-b(pp) (8,16x3,06) 20/2x1000-7
  MRw-b(pp) (8,16x3,06) 20/2x1000-7
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
  5b Bateria kondensatorów
  6 Rozdzielnica SN
  7 Pokrywa włazu kanału kablowego

  Mozliwości wykonania obudów

  MRw-bpp (5,46x3,06) 20/2000-3
  MRw-bpp (5,46x3,06) 20/2000-3
  Wymiary obudów betonowych
    b - szerokość [mm]
  a - długość [mm]   2410 2510 2660 3060 3560
  4260 + + + +  
  4760 + + + +  
  4760         +
  5460 + + + +  
  5460         +
  6160   + + +  
  6660   + + +  
  7160   + + +  
  8160   + + +  
  grubość
  ścianki
  [mm]
  90/120* 90/120* 90/120* 90/120* 120
  Parametry techniczne**
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 4000 kVA lub wielokrotność
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny do IAC-AB-25 kA-1s
  Klasa obudowy 10 do 20
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 36 kV do 1 kV
  Prąd znamionowy 4000 A do 6300 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 40 kA (3s) do 105 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 100 kA do 231 kA
  Konfiguracja Rozdzielnic SN i nN***

  * W tabeli podano obudowy o grubości ścianek 120 mm. W przypadku obudów o grubości ścianek 90 mm do zewnętrznych gabarytów
  obudowy należy odjąć 60 mm.

  ** Parametry techniczne podano jako maksymalne, zależne będą od konfiguracji stacji oraz zastosowanych urządzeń.

  *** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.

Dodatkowe informacje