RN-W ZR-W Instal-Blok Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach aluminiowych Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego BK-BKD Inne rozdzielnice nN

RN-W ZR-W Instal-Blok Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach aluminiowych Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego BK-BKD Inne rozdzielnice nN

 • BK, BKD

  bk bkd

  W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakości parametrów sieci energetycznej oraz powoduje zwiększenie opłat za energię elektryczną. Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej takie jak:

  • baterie kondensatorów,
  • baterie kondensatorów z dławikami ochronnymi,
  • baterie indukcyjne.

  Koompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

  Wyróżnia się trzy poziomy kompensacji mocy biernej:

  1. Kompensacja centralna
   Bateria zabudowana przy rozdzielnicy głównej (najczęstsze zastosowanie baterii).
  2. Kompensacja grupowa
   Bateria zabudowana przy podrozdzielnicy lub przy grupie odbiorów (rozległa sieć kablowa, rozproszone odbiory).
  3. Kompensacja indywidualna
   Kondensatory zabudowane przy pojedynczych odbiorach (odbiory dużej mocy).
  kompensacja
  Dane techniczne baterii kondensatorów
  Moc znamionowa od 40 do 600 kvar 1)
  Moc znamionowa na stopień od 5 do 60 kvar
  Liczba stopni kompensacji od 4 do 15
  Napięcie znamionowe pracy baterii 400 V 2)
  Napięcie znamionowe izolacji 690 V 3)
  Częstotliwość znamionowa 50 (60) Hz
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczyc do 40 kA
  Stopień ochrony IP3X 4)
  Współpraca z przekładnikami prądowymi xx/5
  Doprowadzenie zasilania z góry lub z dołu
  Uwaga:
  1) Możliwe jest łączenie baterii w większe zestawy.
  2) Możliwe jest wykonanie baterii na 500 V i 690 V.
  3) W przypadku baterii 690 V napięcie izolacji wynosi 750 V.
  4) Możliwe wykonanie do IP54.

  Podstawowe zasady doboru baterii kondensatorów

  Udział mocy biernej w pobranej mocy całkowitej określają dwa współczynniki. Pierwszy z nich to współczynnik mocy cosφ, który przedstawiono w zależności (1.1)

  1.1

  Im cosφ bliższy jedności tym mniejszy udział mocy biernej. Dostawcy energii w umowach rozliczeniowych z reguły posługują się współczynnikiem mocy tgφ. Współczynnik mocy tgφ otrzymano z zależności (1.2)

  1.2

  Im tgφ bliższy 0 tym mniejszy przesył energii biernej. Na podstawie otrzymanego tgφ oraz zapotrzebowanej mocy czynnej możemy obliczyć orientacyjną moc baterii kondensatorów. Moc baterii QBatwyznaczamy z zależności (1.3)

  1.3

  gdzie tgφdop - współczynnik mocy wymagany przez zakład energetyczny.

  Wykres mocy i energi

  wykres
  P - moc czynna [kW]
  Ea - energia czynna [kWh]
  Q - moc bierna [kvar]
  Er - energia bierna [kvarh]
  S - moc pozorna [kVA]
  Eopp - energia pozorna [kvah]
  Uwaga!
  Dla prawidłowego doboru baterii kondensatorów konieczne jest wykonanie pomiarów sieci elektrycznej na obiekcie.

  Zabezpieczanie baterii kondensatorów przed niekorzystnym wpływem wyższych harmonicznych

  Zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach odbiorczych prostowników, falowników, konwerterów częstotliwości jest często przyczyną odkształcania napięcia i prądu powodującą, że kształt ich przebiegu nie jest sinusoidą. W ich skład wchodzą liczne harmoniczne, które są zjawiskiem niepożądanym ponieważ skracają czas działania urządzeń elektrycznych. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w baterii kondensatorowej. Reaktancja kondensatora przy wyższej częstotliwości się zmniejsza co powoduje przepływ przez kondensator prądu o dużym natężeniu i jego zniszczenie. W celu zabezpieczenia baterii kondensatorów przed niekorzystnym wpływem wyższych harmonicznych, stosuje się dławiki ochronne połączone szeregowo z kondensatorami.

  Stopień zawartości zakłóceń w sieci (ilości harmonicznych) określa współczynnik THD. W zależności od współczynnika THD dobiera się typ ochrony baterii kondensatorowej.

  THD ≤ 15% Bateria kondensatorowa z kondensatorami zwykłymi (Un Kond = 400 V)
  15% ≤ THD ≤ 25% Bateria kondensatorowa z kondensatorami wzmocnionymi (Un Kond = 440 V)
  25% ≤ THD ≤ 50% Bateria kondensatorowa z dławikami kompensacyjnymi
  THD ≤ 1THD > 50% Kompensator nadążny na bazie elementów półprzewodnikowych

  Baterie kondensatorowe produkcji ZPUE S.A są określone symbolem typu baterii i typem obudowy

  bkd

  Typ baterii
  BI Bateria indukcyjna
  BK Bateria kondensatorowa zwykła (Un Kond = 400V)
  BKW Bateria kondensatorowa wzmocniona (Un Kond = 440V)
  BKD7 Bateria kondensatorowa z dławikami 7%
  BKD14 Bateria kondensatorowa z dławikami 14%
  Typ obudowy
  R Obudowa typu RN-W
  I Obudowa typu INSTAL-BLOK
  Z Obudowa typu ZR-W
  R - Obudowa typu RN-W
  bk typ rn w
  I - Obudowa typu INSTAL-BLOK
  bk typ instal blok
  Z - Obudowa typu ZR-W
  bk typ zr w

  Typoszereg baterii kondensatorów

  Baterie kondensatorowe normalne (Un kondensatorów 400V)

  Nominalna moc
  baterii [kvar]
  Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  40 R 5 5 550 x 1275 x 400
  45 R 5 4 550 x 1275 x 400
  50 R 5 5 550 x 1275 x 400
  55 R 5 4 550 x 1275 x 400
  60 R / I 10 3 550 x 1275 x 400
  70 R / I / Z 10 3 550 x 1275 x 400
  80 R / I / Z 10 4 550 x 1275 x 400
  90 R / I / Z 10 4 550 x 1275 x 400
  100 R / I / Z 10 5 550 x 1275 x 400
  110 R / I / Z 10 4 850 x 1275 x 400
  120 R / I / Z 10 5 850 x 1275 x 400
  140 I / Z 20 4 550 x 1950 x 400
  160 I / Z 20 5 550 x 1950 x 400
  180 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
  200 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
  220 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
  240 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
  260 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
  280 Z 20 8 800 x 2200 x 600
  300 Z 20 8 800 x 2200 x 600
  320 Z 20 9 800 x 2200 x 600
  340 Z 20 9 800 x 2200 x 600
  360 Z 20 10 800 x 2200 x 600
  380 Z 20 10 1000 x 2200 x 600
  400 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
  420 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
  440 Z 20 12 1200 x 2200 x 600
  460 Z 25 12 1200 x 2200 x 600
  500 Z 25 11 1200 x 2200 x 800
  550 Z 25 12 1200 x 2200 x 800
  600 Z 25 13 1200 x 2200 x 800
  Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

  Baterie kondensatorowe z dławikami 7%

  Nominalna moc
  baterii [kvar]
  Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  40 R 5 4 850 x 1275 x 400
  45 R 5 4 850 x 1275 x 400
  50 R 5 4 850 x 1275 x 400
  55 R 5 5 850 x 1275 x 400
  60 R / I 5 5 850 x 1275 x 400
  70 I 10 4 550 x 1950 x 400
  80 I 10 4 550 x 1950 x 400
  90 I 10 4 550 x 1950 x 400
  100 I 10 5 550 x 1950 x 400
  110 I 10 5 750 x 1950 x 400
  120 I 10 5 750 x 1950 x 400
  140 I 20 5 750 x 1950 x 400
  160 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
  180 Z 20 5 1000 x 2200 x 600
  200 Z 20 6 1200 x 2200 x 600
  220 Z 20 7 1200 x 2200 x 600
  240 Z 20 7 1200 x 2200 x 600
  260 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
  280 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
  300 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
  320 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
  340 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
  360 Z 25 9 2 x (800 x 2200 x 600)
  380 Z 25 9 2 x (800 x 2200 x 600)
  400 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
  420 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
  440 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
  460 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
  500 Z 25 12 2 x (1000 x 2200 x 800)
  550 Z 25 13 2 x (1000 x 2200 x 800)
  600 Z 25 14 2 x (1000 x 2200 x 800)
  Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

  Baterie kondensatorowe z dławikami 14%

  Nominalna moc
  baterii [kvar]
  Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  40 R 5 4 850 x 1275 x 400
  45 R 5 4 850 x 1275 x 400
  50 R 5 5 850 x 1275 x 400
  55 R 5 5 850 x 1275 x 400
  60 R / I 5 4 850 x 1275 x 400
  70 I 10 4 550 x 1950 x 400
  80 I 10 5 550 x 1950 x 400
  90 I 10 4 550 x 1950 x 400
  100 I 10 5 550 x 1950 x 400
  110 I 10 4 750 x 1950 x 400
  120 I 10 5 750 x 1950 x 400
  140 I 20 5 750 x 1950 x 400
  160 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
  180 Z 20 6 1000 x 2200 x 600
  200 Z 20 7 800 x 2200 x 600
  220 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
  240 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
  260 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
  280 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
  300 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
  320 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
  340 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
  360 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
  380 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
  400 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
  420 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
  440 Z 25 12 2 x (800 x 2200 x 600)
  460 Z 25 12 2 x (800 x 2200 x 600)
  500 Z 25 13 2 x (1000 x 2200 x 800)
  550 Z 25 14 2 x (1000 x 2200 x 800)
  600 Z 25 16 2 x (1000 x 2200 x 800)
  Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

   

 • Inne

  Tablice pomiaru energii elektrycznej

  Skatalogowane w opracowaniu rozwiązania tablic pomiarowych służyć mogą budowie nowych układów pomiarowo-rozliczeniowych jak i modernizacji dotychczasowych rozwiązań. Opracowanie zawiera rozwiązania układów pomiarowo-rozliczeniowych do montażu wewnątrz budynków z zastosowaniem liczników elektronicznych (dla układów docelowych) przystosowanych do zdalnego odczytu pomiarów. Przedstawione materiały są tylko koncepcją techniczną, a ich zastosowanie wymaga wykonania projektu technicznego w oparciu o uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

  Tablice pomiaru energii energii elektrycznej dzielimy na:

  • układy pomiarowe bezpośrednie
  • układy pomiarowe półpośrednie
  • układy pomiarowe pośrednie

  Obudowa tablicy pomiarowej wykonana z blachy stalowej. Tablice pomiarowe przystosowane są do montażu najwyższej klasy elektronicznej aparatury pomiarowej.

  Przykładowe widoki elewacji, gabaryty, rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne

  TP 01/V (układ pomiarowy bezpośredni)

  Widok zewnętrzny
  schem

  * - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
  Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

  Schemat układu pomiarowego
  schem

  TP 15/V (układ pomiarowy półpośredni)

  Widok zewnętrzny
  schem

  * - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
  Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

  Schemat układu pomiarowego
  schem

  Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
  - obwody prądowe (YKSY)- 2,5mm2 (zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)
  - obwody napięciowe (YKSY) - 1,5mm2

  TP 213/V (układ pomiarowy pośredni). Układ do 1MVA

  Widok zewnętrzny
  schem

  * - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
  Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

  Schemat układu pomiarowego
  schem

  Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
  - wykonać przewodem YKSYFty (przekroje zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)

  TP 215/V (układ pomiarowy pośredni). Układ powyżej 1MVA

  Widok zewnętrzny
  schem

  * - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
  Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

  Schemat układu pomiarowego
  schem

  Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
  - wykonać przewodem YKSYFty (przekroje zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)

  ZELP - Tablice piętrowe

  ZELP

  Tablice piętrowe typu ZELP są systemem konstrukcyjno-montażowym przeznaczonym do prowadzenia elektrycznych linii pionowych w budynkach mieszkalnych oraz do instalowania następującego wyposażenia elektrycznego:

  • odgałęźnika wlz;
  • zabezpieczeń przedlicznikowych lokatorskich;
  • liczników lokatorskich 1-fazowych lub 3-fazowych (ewentualnie dwutaryfowych);
  • 1-fazowego i 3-fazowego gniazda wtykowego;
  • oprawy oświetleniowej (plafoniery) i przycisku do sterowania oświetleniem klatki schodowej;
  • rozdzielników kablowych lub łączówki dla linii telefonicznych i domofonowych.

  Wymiary szaf w zależności od potrzeb użytkownika.

  Przykładowe widoki elewacji, gabaryty, rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne

  schem
  schem
  schem
  schem
  schem
 • INSTAL-BLOK

  Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu INSTAL-BLOK

  Wnętrzowy system szaf typu INSTAL-BLOK produkowany przez ZPUE S.A. jest nowoczesnym, modularnym rozwiązaniem opartym na konstrukcji szkieletowej z bezobsługowymi połączeniami śrubowymi umożliwiającymi w prosty i elastyczny sposób zabudowanie aparatury sterowniczej, rozdzielczej i zabezpieczeniowej niskiego napięcia oraz innego osprzętu dla potrzeb energetyki, automatyki przemysłowej i innych.

  Charakterystyka ogólna

  Charakterystyka

  • obudowa z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wytrzymałość na udary mechaniczne IK10,
  • demontowane ściany boczne i tylna, a także możliwość zastosowania obudowy z maskownicami bez drzwi,
  • możliwość łączenia szaf w zestawy,
  • stopień ochrony od IP20 do IP66 przy zastosowaniu odpowiednich uszczelek,
  • możliwość wykonania szaf z stali nierdzewnej (rozwiązania dla przemysłu spożywczego),
  • trójpunktowy system zamknięć zapewniający dobre przyleganie drzwi do szafy i odpowiednią szczelność.
  • zamek może być wyposażony w wkładkę patentową lub zamknięcie pod kłódkę.

  System szyn zbiorczych

  INSTAL-BLOK jest przystosowany do montażu oszynowania od 250 do 1600 A (inne prądy po uzgodnieniu z producentem).

  Przeznaczenie rozdzielnicy

  INSTAL-BLOK jest przystosowany do wykorzystania jako:

  • rozdzielnica przemysłowa dla trudnych warunków użytkowania (zanieczyszczenie, wysokie IP),
  • rozdzielnica dla budynków biurowych, obiektów użyteczności publicznej i innych ze względu na możliwość zabudowy maskownic,
  • rozdzielnica potrzeb własnych prądu zmiennego i stałego,
  • szafy sterownicze z zabudowanymi falownikami, softstartami itp.

  Konstrukacja rozdzielnicy

  instal blok budowa
  1. szkielet
  2. drzwi
  3. ściana boczna
  4. ściana tylna
  5. dach
  6. maskownice
  7. cokół
  Szerokość [mm]
  Wartość Oznaczenie
  400 04
  500 05
  600 06
  700 07
  800 08
  900 09
  1000 10
  1100 11
  1200 12

  Typ szafy jest oznaczony kodem określającym wymiary szafy:

  typ

  Wysokość [mm]
  Wartość Oznaczenie
  1000 10
  1200 12
  1400 14
  1600 16
  1800 18
  2000 20
  Głębokość [mm]
  Wartość Oznaczenie
  400 04
  600 06
  800 08
  1000 10

  Uwaga:
  Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie szafy o innych gabarytach.

  Podstawowe dane techniczne

  Zgodność z normami

  Rozdzielnica typu INSTAL-BLOK spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,
  • PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
  • PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”.
  Dane elektryczne
  Napięcie znamionowe izolacji 690 V / 1000 V AC1)
  do 1500 V DC
  Napięcie znamionowe łączeniowe 400 V / 500 V / 690 V AC2)
  do 1200 V DC
  Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane 8 kV
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Prąd znamionowy rozdzielnicy od 250 do 1600 A3)
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 30 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA
  1) W wykonaniu specjalnym do 1500 V AC.
  2) W wykonaniu specjalnym do 1000 V AC.
  3) Inna technologia wykonania konstrukcji do uzgodnienia z producentem.
  Dane mechaniczne
  Wymiary szerokość od 400 do 1200 mm
  wysokość od 1000 do 2000 mm
  głębokość od 400 do 1000 mm
  Stopień ochrony IP od IP20 do IP66
  Stopień ochrony IK do IK 10
  Ochrona powierzchni - szkielet z blachy stalowej - malowanej lub alucynkowej
    w wykonaniu specjalnym z blachy nierdzewnej 1,5 mm
  - osłony z blachy stalowej malowanej lub alucynkowej
    w wykonaniu specjalnym z blachy nierdzewnej 1,5 mm
  - maskownice wykonane z tworzywa sztucznego
  Malowanie (w technologii proszkowej): standard - RAL 7035
  inny kolor - na życzenie
  Komponenty z tworzyw sztucznych nie zawierają halogenu, samogasnące,
  ognioodporne, nie zwierają CFC
  Warunki eksploatacyjne
  Temperatura otoczenia
  - dolna granica temperatury otoczenia
  - górna granica temperatury otoczenia
  - średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin

  -5°C (- 25°C)4)
  + 40°C
  -5°C do +35°C
  Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40°C)
  Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
  Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych
  i przewodzących pyłów, par i gazów
  4) W zależności od zastosowanej aparatury.
  Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków.

  Możliwości zabudowy aparatury w polach rozdzielnicy INSTAL - BLOK

  Ze względu na bardzo szerokie możliwości wykorzystania rozdzielnicy INSTAL-BLOK do różnych zastosowań w dalszej części katalogu pokazano jedynie najczęściej występujące rozwiązania.

  Pola z wyłącznikiem zasilającym lub sprzęgłowym od 630 do 1600 A

  pole z wylacznikiem 01
  pole z wylacznikiem 02
  Obszar zastosowania Pole zasilające
  Pole odpływowe
  Pole sprzęgłowe
  Stopień ochrony Bez drzwi IP20
  Z drzwiami do IP66
  Wymiary pól Wysokość: od 1800 do 2000 mm
  Szerokość: od 500 do 1000 mm
  Głębokość: od 400 do 800 mm (w zależności od typu aparatu)
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  - wyłącznik mocy stacjonarny lub wysuwny od 630 do 1600 A
  - wyłącznik kompaktowy stacjonarny lub wysuwny z napędem silnikowym
  lub ręcznym od 630 do 1600 A
  - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy od 630 do 1600 A
  - rozłącznik z napędem migowym od 630 do 1600 A
  Aparatura dodatkowa - miejsce na zabudowę tablicy licznikowej
  - automatyka do sterowania napędów
  - ochronnik przeciwprzepięciowy itp.
  Przyłącze Od góry: szynoprzewodowe / szynowe / kablowe
  Od dołu: szynoprzewodowe / szynowe / kablowe
  Inne Możliwość zabudowy drobnej aparatury modułowej

  Pola zasilająco-odbiorcze

  pole zasilajaco odbiorcze 01
  pole zasilajaco odbiorcze 02
  Obszar zastosowania Pole zasilające - odpływowe
  Stopień ochrony Bez drzwi IP20
  Z drzwiami do IP66
  Wymiary pól Wysokość: od 1800 do 2000 mm
  Szerokość: od 500 do 1000 mm
  Głębokość: od 400 do 800 mm (w zależności od typu aparatu)
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Zasilanie:
  - wyłącznik kompaktowy stacjonarny lub wysuwny z napędem silnikowym
  lub ręcznym od 630 do 1600 A
  - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy od 630 do 1600 A
  - rozłącznik z napędem migowym od 630 do 1600 A
  Odpływy:
  - rozłączniki bezpiecznikowe do 630 A
  - wyłączniki kompaktowe do 630 A
  - aparatura modułowa
  Aparatura dodatkowa Możliwość zabudowy listw zaciskowych w różnej konfiguracji
  Przyłącze Od góry: szynowe / kablowe
  Od dołu: szynowe / kablowe

  Pola z kanałem kablowym

  pole z kanalem kablowym 01
  pole z kanalem kablowym 02
  Obszar zastosowania Pole odpływowe z kanałem kablowym
  Stopień ochrony Bez drzwi IP20
  Z drzwiami do IP66
  Wymiary pól Wysokość: od 1800 do 2000 mm
  Szerokość: od 800 do 1200 mm
  Głębokość: od 400 do 800 mm (w zależności od typu aparatu)
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  - wyłączniki kompaktowe do 630 A
  - rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe do 630 A
  - aparatura modułowa
  - bloki silnikowe (zabezpieczenie, stycznik, przekaźnik ) do 250 A
  - bloki silnikowe nawrotne
  - bloki silnikowe gwiazda-trójkąt
  - przemienniki częstotliwości
  Aparatura dodatkowa Aparatura kontrolno-sterownicza
  Przyłącze Od góry: kablowe
  Od dołu: kablowe

  Pola z ramą uchylną

  pole z rama uchylna
  Obszar zastosowania Pola do zabudowy liczników lub aparatury sterowniczej
  Stopień ochrony Bez drzwi IP20
  Z drzwiami do IP66
  Wymiary pól Wysokość: od 1800 do 2000 mm
  Szerokość: od 600 do 1000 mm
  Głębokość: od 400 do 800 mm (w zależności od typu aparatu)
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Aparaty montowane na płycie montażowej:
  - rozłączniki bezpiecznikowe do 160 A
  - wyłaczniki kompaktowe do 160 A
  - listwy zaciskowe pomiarowe i zwykłe
  - sterowniki programowalne
  Aparaty montowane na ramie uchylnej:
  - liczniki energii elektrycznej pełonowymiarowe i montowane na szynie TH35
  - analizatory sieci
  - amperomierze
  - woltomierze
  - inna aparatura kontrolno-pomiarowa
  Aparatura dodatkowa Możliwość zabudowy listw zaciskowych w różnej konfiguracji
  Przyłącze Od góry: kablowe
  Od dołu: kablowe
  Inne Do pola może być dobudowany kanał kablowy

  Pola swobodnej zabudowy

  pole swobodnej zabudowy 01
  pole swobodnej zabudowy 02
  Obszar zastosowania Pola do zabudowy różnego wyposażenia o dużych gabarytach
  Stopień ochrony Bez drzwi IP20
  Z drzwiami do IP66
  Wymiary pól Wysokość: od 1800 do 2000 mm
  Szerokość: od 400 do 1000 mm
  Głębokość: od 400 do 800 mm (w zależności od typu aparatu)
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  - przetwornice częstotliwości
  - softstarty
  - transformatory o większej masie
  - akumulatory prądu stałego
  - aparatura 19” (rackowa), po zamontowaniu prowadnic
  Przyłącze Od góry: kablowe
  Od dołu: kablowe
  Inne Do pola może być dobudowany kanał kablowy
  Pole może być wyposażone w klimatyzator

  Pola baterii kondensatorów

  pole baterii kondensatorow 01
  pole baterii kondensatorow 02
  Obszar zastosowania Bateria do kompensacji mocy biernej pojemnościowej:
  - kondensatorowa
  - kondensatorowo - dławikowa
  Stopień ochrony Od IP20 do IP54
  Wymiary pól Wysokość: 2000 mm
  Szerokość: od 500 do 800 mm
  Głębokość: od 400 do 600 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  - od 3 do 6 stopni kondensatorowych o mocy od 60 do 200 kvar
  lub od 60 do 100 kvar stopni kondensatorowo - dławikowych
  - od 4 do 12 stopni kondensatorowych o mocy od 120 do 260 kvar
  lub do 8 stopni kondensatorowo - dławikowych o mocy do 160 kvar
  Przyłącze Od góry: kablowe
  Od dołu: kablowe
  Inne Pola z dławikami są wyposażone w wentylatory zależne od mocy
  zamontowanych dławików

  Uwaga
  - podane wymiary dotyczą tylko stopnia ochrony do IP31
  - wyższe stopnie ochrony wymagają większych rozmiarów obudowy
  - więcej informacji na temat baterii kondensatorów w rozdziale BK, BKD - Baterie kondensatorów

  Ustawienie rozdzielnicy i montaż przyłączy

  Rozdzielnice Instal-Blok przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach. Mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu. Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione dokładnie poziomo i przymocowane za pomocą 4 śrub M8 wg rys. 2.1. Przy ustawianiu rozdzielni należy zachować odpowiednie odstępy między rozdzielnią a innymi elementami pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przyłącza zewnętrzne wykonane są jako:

  • kablowe od dołu do pola zasilającego i pól odbiorczych z kanału kablowego,
  • szynowe lub kablowe od góry do pola zasilającego,
  • kablowe od góry do pól odbiorczych.
  Rys. 1 Rozmieszczenie otworów w podłożu do montażu rozdzielnicy
  rozmieszczenie otworow

  Uwaga:
  Głębokość kanału należy dostosować do ilości i przekroju kabli

  Wykonania specjalne. Rozdzielnice dla GPZ

  Rozdzielnica nN 220 V DC

  Schemat elektryczny
  specjal 220 v dc 1 01
  Wygląd zewnętrzny rozdzielnicy
  specjal 220 v dc 1 02
  Rozmieszczenie aparatury
  specjal 220 v dc 1 03

  Rozdzielnica nN 220 V DC

  Schemat elektryczny
  specjal 220 v dc 2 01
  Rozmieszczenie rozdzielnicy
  Elewacja
  specjal 220 v dc 2 02
  Rama uchylna
  specjal 220 v dc 2 03
  Typ szafy - płyta montażowa
  specjal 220 v dc 2 04

  Rozdzielnica nN 110 V DC

  Schemat elektryczny
  specjal 110 v dc 01
  Wygląd zewnętrzny rozdzielnicy
  specjal 110 v dc 02
  Rozmieszczenie aparatury
  specjal 110 v dc 03

  Rozdzielnica nN 400/230 V AC

  Schemat elektryczny
  specjal 400 230 v dc 1 01
  Wygląd zewnętrzny rozdzielnicy
  specjal 400 230 v dc 1 02
  Rozmieszczenie aparatury
  specjal 400 230 v dc 1 03

  Rozdzielnica nN 400/230 V AC

  Wygląd zewnętrzny rozdzielnicy
  specjal 400 230 v dc 2 01
  Rozmieszczenie aparatury
  specjal 400 230 v dc 2 02

  Szafa typu Z1

  Elewacja frontowa
  specjal z1 01
  Elewacja tylna
  specjal z1 02
 • Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego

  Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego

  Odpowiadając na potrzeby klientów w zakresie dostaw wysokiej jakości obudów szaf kablowych wykonanych z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym SMC, firma ZPUE S.A. dysponując odpowiednim parkiem maszynowym i kapitałem ludzkim produkuje wysokiej jakości obudowy termoutwardzalne typu SKRD i SKRF. Mając przede wszystkim na uwadze opinię klientów na temat. już istniejących rozwiązań technicznych, oraz sugestie zmian w obecnie dostępnych rozwiązaniach na rynku, stworzyliśmy typoszereg szaf kablowo rozdzielczych „SKR", dostosowany do wymagań krajowych zakładów energetycznych. Nasza Firma jako czołowy producent prowadzi prace umożliwiające ciągłe doskonalenie technologii produkcji, dzięki czemu uzyskujemy produkty najwyższej jakości. Oferowane przez nas wyroby posiadają odpowiednie certyfikaty.

  Technologia produkcji

  Bardzo istotnym elementem zapewniającym wysoką jakość wykonania, oraz długą żywotność szafek jest materiał. Firma ZPUE S.A. w tym zakresie skorzystała z długoletnich kontaktów z najbardziej renomowanymi producentami materiałów chemii przemysłowej w Europie, oraz wiedzy i doświadczenia osób od lat zajmujących się technologią obróbki tworzywa SMC. Stosowany do produkcji naszych szafek materiał, składa się z szeregu komponentów gwarantujących spełnienie wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz ograniczających szkodliwy wpływ promieniowania UV na użyty materiał, co gwarantuje naszym szafom długoletnią trwałość i estetykę.

  Kolejnym bardzo ważnym elementem zapewniającym dokładność wykonania, oraz długą żywotność szafek jest materiał. Firma ZPUE w tym zakresie skorzystała z długoletnich kontaktów z najbardziej renomowanymi producentami materiałów chemii przemysłowej w Europie, oraz wiedzy i doświadczenia osób od lat zajmujących się technologią obróbki tworzywa SMC. Stosowany do produkcji naszych szafek materiał, składa się z szeregu komponentów gwarantujących spełnienie wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz ograniczających szkodliwy wpływ promieniowania UV na użyty materiał, co gwarantuje naszym szafom długoletnią trwałość i estetykę.

  Obszar zastosowania

  Obudowy termoutwardzalne dzięki swojej uniwersalności znajdują wszechstronne zastosowanie w energetyce, przemyśle oraz telekomunikacji. Wykonane są z materiału izolacyjnego samogasnącego i trudnopalnego kompozytu: (poliester + włókno szklane - SMC) cechują się dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych (UV). Modułowa konstrukcja umożliwia dowolne połączenie obudowy z fundamentem, nadstawką lub kieszenią kablową, oraz łączenie obudów w układzie pionowym czy poziomym. Zróżnicowana wielkość pozwala dobrać obudowę do wymagań klienta czy też do zastosowanego wyposażenia. Specjalnie opracowana konstrukcja wewnętrzna obudowy w zintegrowaniu z elementami dodatkowymi zapewniają szybki i wygodny montaż wyposażenia i aparatury wewnątrz obudowy. Obudowy wykonane są w standardowym kolorze RAL 7035, zgodnie z zamówieniem klienta mogą zostać pokryte specjalnym lakierem do tworzyw sztucznych w dowolnym kolorze z palety RAL.

  Cechy i zalety obudów „SKR”

  Wykonane z materiału SMC samogasnącego najwyższej jakości. Wysoka trwałość i estetyka na długie lata. Odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna. Wentylacja zapewniająca odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Konstrukcja modułowa umożliwiająca wymianę uszkodzonych części. Poprzez modułową budowę - możliwy podział obudów w pionie i poziomie. Możliwość konfiguracji dowolnego złącza lub rozbudowę istniejącego. Możliwość wyposażenia w rozłączniki listwowe (w wersji 320 mm umożliwia parkowanie). Trójpunktowe zamknięcie drzwi wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Możliwość prostego i szybkiego demontażu drzwi oraz pokryw fundamentu bez użycia narzędzi, zapewniający swobodę pracy monterów. Zewnętrzna powierzchnia szafy ożebrowana – poprawia estetykę oraz utrudnia plakatowanie.

  Dane techniczne

  Podstawowe dane techniczne
  Klasa izolacji / ochronności II
  Stopień ochrony IP44 / IP54
  Stopień ochrony przed uderzeniem IK 10
  Kategoria palności HB 40 / V0
  Odporność na UV TAK
  Odporność na żar 960oC
  Kolor RAL 7035
  Warunki pracy -25oC ÷ +55oC
  Napięcie znamionowe 230V / 400V / 500V
  Napięcie znamionowe izolacji 500V / 690V
  Odporność na prądy pełzające CTI 600
  Prąd znamionowy do 630A
  Tolerancja wymiarów ± 3mm

  Zgodność z normami

  Obudowy izolacyjne typu SKRD oraz SKRF wraz z osprzętem są zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu Europejskiego: Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapięciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i spełniają przedmiotowe normy i standardy.

  Zaprezentowane w niniejszym katalogu produkty zostały przebadane przez IEL w Warszawie oraz BBJ-SEP w Lublinie i spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w następujących normach:PN-EN 62208:2011 - „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”,

  • PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
  • PN-EN 62262:2003 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)”,
  • PN-EN 60695-2-11:2015-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)”,
  • PN-EN 60695-11-10:2014-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki”,
  • PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - „Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych”.
  • PN-EN ISO 4892-2:2013-06 - „Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe”.

  Na podstawie uzyskanych certyfikatów i atestów wyroby nasze zostały oznaczone znakami: B oraz CE, które to potwierdzają wysoką jakość produkowanych przez nas wyrobów, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania, powtarzalność parametrów, oraz zadowolenie klienta.

  Typoszereg obudów SKRD

  SKRD 260/400/1
  skrd 01
  SKRD 400/400/1
  skrd 02
  SKRD 520/400/1
  skrd 03
  SKRD 520/400/2
  skrd 04
  SKRD 660/400/1
  skrd 05
  SKRD 660/400/1
  skrd 06
  SKRD 660/400/2
  skrd 07
  SKRD 660/400/2
  skrd 08
  SKRD 800/400/1
  skrd 09
  SKRD 800/400/2
  skrd 10
  SKRD 3x26/40
  skrd 11
  SKRD 52+26/40
  skrd 12
  SKRD 26+52/40
  skrd 13
  SKRD 400/500/1
  skrd 14
  SKRD 800/500/2
  skrd 15
  SKRD 260/600/1
  skrd 16
  SKRD 400/600/1
  skrd 17
  SKRD 520/600/1
  skrd 18
  SKRD 520/600/2
  skrd 19
  SKRD 660/600/1
  skrd 20
  SKRD 660/600/1
  skrd 21
  SKRD 660/600/2
  skrd 22
  SKRD 660/600/2
  skrd 23
  SKRD 800/600/1
  skrd 24
  SKRD 800/600/2
  skrd 25
  SKRD 3x26/60
  skrd 26
  SKRD 52+26/60
  skrd 27
  SKRD 26+52/60
  skrd 28
  SKRD 260/800/1
  skrd 29
  SKRD 260/800/2
  skrd 30
  SKRD 400/800/1
  skrd 31
  SKRD 400/800/2
  skrd 32
  SKRD 520/800/1
  skrd 33
  SKRD 520/800/2
  skrd 34
  SKRD 520/800/4
  skrd 35
  SKRD 660/800/1
  skrd 36
  SKRD 660/800/1
  skrd 37
  SKRD 660/800/2
  skrd 38
  SKRD 660/800/2
  skrd 39
  SKRD 800/800/1
  skrd 40
  SKRD 800/800/2
  skrd 41
  SKRD 800/800/3
  skrd 42
  SKRD 800/800/4
  skrd 43
  SKRD 3x26/80
  skrd 44
  SKRD 52+26/80
  skrd 45
  SKRD 26+52/80
  skrd 46

  Typoszereg obudów SKRF z cokołami

  SKRF 260/400/1
  skrf 01
  SKRF 400/400/1
  skrf 02
  SKRF 520/400/1
  skrf 03
  SKRF 520/400/2
  skrf 04
  SKRF 600/400/1
  skrf 05
  SKRF 600/400/1
  skrf 06
  SKRF 600/400/2
  skrf 07
  SKRF 600/400/2
  skrf 08
  SKRF 800/400/2
  skrf 09
  SKRF 800/400/2
  skrf 10
  SKRF 800/400/1
  skrf 11
  SKRF 3x26/40
  skrf 12
  SKRF 52+26/40
  skrf 13
  SKRF 26+52/40
  skrf 14
  SKRF 400/500/1
  skrf 15
  SKRF 800/500/2
  skrf 16
  SKRF 260/600/1
  skrf 17
  SKRF 400/600/1
  skrf 18
  SKRF 520/600/1
  skrf 19
  SKRF 520/600/2
  skrf 20
  SKRF 660/600/1
  skrf 21
  SKRF 660/600/1
  skrf 22
  SKRF 660/600/2
  skrf 23
  SKRF 660/600/2
  skrf 24
  SKRF 800/600/1
  skrf 25
  SKRF 800/600/2
  skrf 26
  SKRF 3x26/60
  skrf 27
  SKRF 52+26/60
  skrf 28
  SKRF 26+52/60
  skrf 29
  SKRF 260/800/1
  skrf 30
  SKRF 260/800/2
  skrf 31
  SKRF 400/800/1
  skrf 32
  SKRF 400/800/2
  skrf 33
  SKRF 520/800/1
  skrf 34
  SKRF 520/800/2
  skrf 35
  SKRF 520/800/4
  skrf 36
  SKRF 660/800/1
  skrf 37
  SKRF 660/800/1
  skrf 38
  SKRF 660/800/2
  skrf 39
  SKRF 660/800/2
  skrf 40
  SKRF 800/800/1
  skrf 41
  SKRF 800/800/2
  skrf 42
  SKRF 800/800/3
  skrf 43
  SKRF 800/800/4
  skrf 44
  SKRF 3x26/80
  skrf 45
  SKRF 52+26/80
  skrf 46
  SKRF 26+52/80
  skrf 47

  Typoszereg obudów SKRF z fundamentem głębokości 320 mm

  SKRF 260/800/1-320
  skrf fundament 01
  SKRF 400/800/1-320
  skrf fundament 02
  SKRF 520/800/1-320
  skrf fundament 03
  SKRF 520/800/2-320
  skrf fundament 04
  SKRF 660/800/1-320
  skrf fundament 05
  SKRF 660/800/1-320
  skrf fundament 06
  SKRF 260/800/2-320
  skrf fundament 07
  SKRF 660/800/2-320
  skrf fundament 08
  SKRF 800/800/1-320
  skrf fundament 09
  SKRF 800/800/2-320
  skrf fundament 10

  Typoszereg obudów SKRD z dnem głębokość 320 mm

  SKRD 260/800/1-320
  skrd z dnem 320
  SKRD 400/800/1-320
  skrd z dnem 320
  SKRD 520/800/1-320
  skrd z dnem 320
  SKRD 520/800/2-320
  skrd z dnem 320
  SKRD 660/800/1-320A
  skrd z dnem 320
  SKRD 660/800/1-320B
  skrd z dnem 320
  SKRD 660/800/2-320A
  skrd z dnem 320
  SKRD 660/800/2-320B
  skrd z dnem 320
  SKRD 800/800/1-320
  skrd z dnem 320
  SKRD 800/800/2-320
  skrd z dnem 320

  Instrukcja montażu szafki kablowo rozdzielczej SKR-400/800-1 + NDC

  budowa obudowy 01

  Montaż obudowy

  budowa obudowy 02
  Na podstawie montażowej położyć lewą i prawą ściankę boczną.
  W otworach montażowych umieścić nakrętki M8. Przykręcić elementy blokady.
  budowa obudowy 03
  Na podstawie montażowej położyć ściankę tylną. Prawą i lewą ściankę
  boczną ustawić prostopadle do ścianki tylnej. Docisnąć i przesunąć do góry.
  budowa obudowy 04
  Nałożyć dach i poprzez wypusty w ściankach
  bocznych przymocować za pomocą 4 wkrętów 60x20.

  Montaż drzwi

  budowa obudowy 05
  Na podstawie montażowej położyć drzwi wewnętrzną stroną do góry. Umieścić obudowę zamka z klamką od dołu w otworach
  znajdujących się w drzwiach. Przykręcić dużą nakrętkę zamka i w punkcie obrotu klamki małą
  sześciokątną nakrętkę. Włożyć górne i dolne cięgno zamka w otwory w drzwiach.
  budowa obudowy 06
  Z elementu obrotowego klamki wykręcić śrubę M6. Do ZOZ włożyć podkładkę prostokątną
  metalową. Założyć ZOZ na element obrotowy zamka, dopasować wypust do suwaków
  w cięgnach zamka i przykręcić śrubę M6. Przykręcić element blokady. Włożyć zawiasy w otwory drzwi.

  Montaż cokołu

  budowa obudowy 07
  Na podstawie montażowej położyć 2 pokrywy cokołu, wcisnąć zasuwki i wsunąć elementy
  mocujące (te pokrywy użyjemy w pierwszej kolejności podczas montażu). W pozostałych 2 wcisnąć tylko zasuwki.
  budowa obudowy 08
  Na podstawie montażowej położyć nogi cokołu i szczepić za pomocą
  śrub z kratą ustojową. Włożyć kątownik w odpowiednie miejsce.
  budowa obudowy 09
  Założyć pokrywę cokołu A wg kolejności strzałek
  i zablokować zasuwkami. To samo wykonać z pokrywą B.
  budowa obudowy 10
  Obrócić cokół i wkrętami przykręcić pokrywy do nóg. Założyć pozostałe pokrywy,
  w sposób opisany wyżej. Dokręcić kratę ustojową zachowując równoległość nóg cokołu.
  budowa obudowy 11
  Na podstawie montażowej położyć nogi cokołu i szczepić za pomocą
  śrub z kratą ustojową. Włożyć kątownik w odpowiednie miejsce.
  budowa obudowy 12
  Założyć pokrywę cokołu C wg kolejności strzałek
  i postępować jak w przypadku pokrywy A i B.

  Montaż szafki

  budowa obudowy 13
  Na stojącym cokole umieścić obudowę w taki sposób, żeby kątownik był w tylnej
  części szafki. Skręcić szafkę za pomocą zestawu śrub M8x50.
  budowa obudowy 14
  Zamontować drzwi w szafce poprzez przesunięcie
  i zabezpieczenie zawiasów (obrót wokół ich osi).
  Lista materiałów
  Pozycja Nazwa cześci Ilość sztuk KTM/Numer katalogowy
  1. Dach 1 D 400 250 000
  2. Ścianka tylna 1 ST 400 800 888
  3. Prawa ścianka boczna 1 PSB 250 800 000
  4. Lewa ścianka boczna 1 LSB 250 800 000
  5. Drzwi 1 DR 400 800 000
  6. Podkładka 09 4 ...
  7. Zawias 2 Z
  8. Cięgna 1+1 CZ800
  9. Zasuwka obrotowa zamka 1 ZOZ
  10. Obudowa zamka z klamką 1 K
  11. Nakrętka zamka mała 1 ...
  12. Nakrętka zamka duża 1 ...
  13. Podkładka kwadratowa 1 ...
  14. Śruba M6 1 ...
  15. Podkładka 07 8 ...
  16. Wkręt 60x20 8 ...
  17. Nakrętka M8 16 ...
  18. Noga cokołu 2 NC 250 800 000
  19. Pokrywa cokołu 6 PC 400 240 000
  20. Zatrzask pokrywy cokołu 8 ZPC
  21. Kątownik kablowy 1 KK 400
  22. Krata ustojowa 1 KU 250 400
  23. Element mocujący 2 ...
  24. Śruba M8x80 4 ...
  25. Podkładka 09 duża 4 ...
  26. Śruba M8x50 4 ...
  27. Element blokady 2 EB
  28. Wkręt 2 ...
  29. Nadstawka cokołu 2 NDC
 • RN-W

  Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

  Przedmiotem opracowania są rozdzielnice niskiego napięcia typu RN-W, przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Mają one szerokie zastosowanie w stacjach transformatorowych miejskich, w zakładach przemysłowych, domach towarowych oraz innych obiektach.

  Charakterystyka i zabezpieczenia

  Charakterystyka

  • możliwość wizualnej kontroli stanu przyłączy kablowych bez otwierania rozdzielnicy,
  • wszystkie podłączenia kabli są wykonane w dolnej części rozdzielnicy,
  • małe gabaryty, zwarta budowa,
  • istnieje możliwość pomiaru prądu w obwodach odpływowych,
  • możliwość bezpiecznej wymiany uszkodzonego rozłącznika bez konieczności wyłączania rozdzielnicy,
  • możliwość dobudowy aparatu pod napięciem,
  • połączenie kabli bez zaprasowywania końcówek kablowych,
  • możliwość pracy z sieciami kablowymi nN typu TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT,
  • możliwość wyprowadzenia kabli odpływowych w górę,
  • na obudowie członu zasilającego standardowo zabudowane jest gniazdo bezpiecznikowe zasilane sprzed łącznika.

  System zabezpieczeń blokad

  Duże bezpieczeństwo uzyskano przez:

  • blokadę umożliwiającą wymianę bezpieczników tylko w stanie beznapięciowym po rozłączeniu obwodu bez konieczności używania specjalnych uchwytów,
  • pewne uziemienie dolnych zacisków rozłącznika (odpływów) przez założenie uziemiaczy,
  • szybkie wyłączenie całej rozdzielnicy spod napięcia pod pełnym obciążeniem dzięki zastosowaniu rozłącznika rozłączającego migowo z widoczną przerwą,
  • możliwość zablokowania rozłącznika w stanie otwartym, uniemożliwiając przypadkowe jego załączenie,
  • zastosowanie blokady pomiędzy drzwiami, a rozłącznikiem głównym (przy zastosowaniu rozłącznika INP-1250) umożliwiająca otwarcie drzwi tylko przy wyłączonym rozłączniku.

  Posiada atest Instytutu Elektrotechniki.

  Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy

  Konstrukcja

  Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów giętych z blachy ocynkowanej nitowanych ze sobą, co zapewnia ekwipotencjalizację.
  Rozdzielnica konfigurowana jest z niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, pomiarowego itp.) co pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe zestawy.

  Wyposażenie elektryczne

  • w członie zasilającym można zastosować następujące aparaty:
   • rozłącznik INP-1250 lub INP-1600 - standardowo,
   • lub inne po uzgodnieniu z producentem,
   • wyłączniki MCCB 630÷1600 A.
  • w polach odpływowych można zastosować następujące aparaty:
   • - ARS gr. 00÷3 prod. Apator S.A. - standardowo,
   • BTVC gr. 00÷3 prod. Pronutec - standardowo,
   • NSL-E3 lub NSL gr. 00÷3 prod. EFEN - standardowo,
   • lub inne po uzgodnieniu z producentem.
  • dodatkowo rozdzielnica może być wyposażona w:
   • pomiar kontrolny prądu i napięcia,
   • układ półpośredni pomiaru energii,
   • człon oświetlenia terenu,
   • baterię kondensatorów,
   • kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora.
  • połączenia szynowe wykonane są z płaskowników miedzianych o przekroju dostosowanym do prądów znamionowych,
  • w przypadku rozłączników typu: ARS, BTVC, NSL-E3, NSL, istnieje możliwość zamontowania w miejsce jednego rozłącznika gr. 1÷3 dwóch rozłączników gr. 00 nie zmieniając nic w konstrukcji rozdzielnicy.

  Podstawowe dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu RN-W spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,
  • PN-EN 61439-2 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
  • PN-EN 60439-5 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Zestawy do rozdziału energii w sieciach publicznych”,
  • PN-EN 50274 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych,
  • PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”.
  • PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”.
  Dane elektryczne
  Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
  Napięcie znamionowe łączeniowe 400 V / 690 V
  Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane 8 kV
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Prąd znamionowy rozdzielnicy 1250 A / 1600 A / 2000 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 35 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 77 kA
  Dane mechaniczne
  Wymiary szerokość w zależności od konfiguracji
  wysokość od 1275 do 2075 mm
  głębokość 320 / 400 mm
  Stopień ochrony IP IP2X / IP4X
  Stopień ochrony IK do IK 10
  Ochrona powierzchni szkielet z blachy stalowej - malowanej lub alucynkowej
  osłony z blachy stalowej malowanej lub alucynkowej
  maskownice wykonane z tworzywa sztucznego
  Malowanie (w technologii proszkowej): standard - RAL 7035
  inny kolor - na życzenie
  Komponenty z tworzyw sztucznych nie zawierają halogenu, samogasnące,
  ognioodporne, nie zawierają CFC
  Dane eksploatacyjne
  Temperatura otoczenia
      - dolna granica temperatury otoczenia
      - górna granica temperatury otoczenia
      - średnie temperatury otoczenia w okresie 24 godzin
  temperatura otoczenia
  -5oC (-25oC)1)
  +40oC
  -5oC do +35oC
  Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40oC)
  Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
  Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych i przewodzących
  pyłów, par i gazów
  1) - w zależności od zastosowanej aparatury.
  Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków

  Człony funkcjonalne rozdzielnicy

  czlony funkcjonalne rozdzielnicy

  Rozdzielnica składa się z niezależnych elementów (członów), które można składać w różne zestawy. Podstawowe człony rozdzielnicy RN-W to:

  • człon odpływowy (rozłącznikowy),
  • człon zasilający,
  • człon pomiarowy,
  • człony inne np. oświetlenia terenu, aparatury instalacyjnej, automatyki itp.

  Możliwości wykonania poszczególnych elementów przedstawiono w tabelach.

  Człon odpływowy (przyłączeniowy)

  czlon odplywowyW członie odpływowym można zabudować od 5 do 12 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1 do 3 różnych producentów wraz z przekładnikami. Człony odpływowe można łączyć w zestawy.

  Człon odpływowy
  Nazwa członu Ilość rozłącz. do
  zabudowy wielkości
  od 1 do 3 (wielkość 00)
  Wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  Uwagi
  Wykonanie standardowe
  CO-5 5 (10) 550 x 1275 x 400 (320) W przypadku rozłączników
  ARS, BTVC i NSL istnieje
  możliwość zamontowania
  w miejsce rozłącznika grupy
  1÷3 dwóch rozłączników
  grupy 00.
  CO-10 10 (20) 1100 x 1275 x 400 (320)
  Wykonanie specjalne
  CO-6 6 (12) 700 x 1275 x 400 (320) W przypadku rozłączników
  ARS, BTVC i NSL istnieje
  możliwość zamontowania
  w miejsce rozłącznika grupy
  1÷3 dwóch rozłączników
  grupy 00.
  CO-7 7 (14) 800 x 1275 x 400 (320)
  CO-8 8 (16) 900 x 1275 x 400 (320)
  CO-9 9 (18) 1000 x 1275 x 400 (320)
  CO-12 12 (24) 1300 x 1275 x 400 (320)
  CZO-1 9 (18) 1100 x 1275 x 400 (320) Człon zasilająco – odpływowy
  przystosowany do zabudowy
  rozłącznika typu NH – latr 910
  oraz rozłączników grypy 1÷3.
  Szczegóły patrz rysunek 1
  CZO-2 10 (20) 1650 x 1275 x 400 (320) Człon zasilająco – odpływowy
  przystosowany do zabudowy
  rozłącznika INP-1250
  i rozłączników odpływowych
  grupy 1÷3.
  Szczegóły patrz rysunek 2
  CO-...XX 0 XXX x 1275 x 400 (320) Człon odpływowy
  przystosowany do zabudowy
  2 lub 3 wyłączników
  kompaktowych od 250
  do 630 A Szczegóły patrz
  rysunek 3. Nazwa i wymiary
  modułu zależne od typu i ilości
  zabudowanych rozłączników.

  Wielkości stosowanych wkładek bezpiecznikowych i kabli przy zastosowaniu przyłączy. Typu V-kleme w zależności od typu aparatu:

  Grupa aparatu Zakresy prądowe wkładek max. przekrój kabla
  GR. 00 6 ÷ 160 A do 95 mm2 (w zależności od typu aparatu)
  GR. 1 6 ÷ 250 A 240 mm2 (300 mm2 - w przypadku linki
  o przekroju sektorowym)
  GR. 2 63 ÷ 400 A
  GR. 3 250 ÷ 630 A

  Przykład wykonań specjalnych

  Rysunek 1 - CZO-1 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem NH – latr 910
  czo 1 01
  czo 1 02
  Rysunek 2 - CZO-2 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem
  czo 2 01
  czo 2 02

  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

  Rysunek 3 - CO-3 Człon odpływowy z wyłącznikami
  co 3 01
  co 3 02

  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

  Przedział zasilający (człon zasilający)

  czlon zasilajacy

  W członie zasilającym można zabudować rozłącznik INP 1000 - 2000 lub rozłącznik innego producenta (po uzgodnieniu) lub wyłącznik kompaktowy o prądzie (630 - 1600A). Wyłącznik lub rozłącznik może być wyposażony w napęd silnikowy. Możliwa jest również zabudowa amperomierzy, woltomierzy lub analizatora sieci.

  Człon zasilający
  Nazwa członu Zabudowany aparat Wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  Uwagi
  Wykonanie standardowe
  CZ-1 Rozłącznik INP 1250 lub inny 550 x 675 x 400 (320) Możliwość zabudowy
  przekładników prądowych,
  amperomierzy, woltomierza
  i przekładników do
  półpośredniego pomiaru
  energii
  Wykonanie specjalne
  CZ-4 Wyłącznik kompaktowy
  630-1600A
  550 x 675 x 400 (320) Napęd na drzwiach, brak
  możliwości zabudowania
  przekładników prądowych
  CZ-5 Wyłącznik kompaktowy
  630-1600A*)
  550 x 800 x 400 (320) Jak dla wykonania
  standardowego
  CZ-6 Rozłącznik INP 1250 lub inny*) 1100 x 1275 x 400 (320) Jak dla wykonania
  standardowego, dodatkowo
  można zamontować
  zabezpieczenia obwodów
  instalacyjnych dla potrzeb
  własnych stacji.
  Szczegóły patrz rysunek 4
  CZ-9 Wyłącznik kompaktowy
  630-1600A*)
  550 x 1275 x 400 (320) Jak wyżej.
  Szczegóły patrz rysunek 5
  *) - aparaty stosowane w rozdzielnicy po uzgodnieniu z producentem mogą być wyposażone w napęd silnikowy

  Przykład wykonań specjalnych

  Rysunek 4 - CZ-6 Człon zasilająco-odpływowy z rozłącznikiem
  cz 6 01
  cz 6 02

  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

  Rysunek 5 - CZ-9 Człon zasilająco-odpływowy z wyłącznikiem kompaktowym
  cz 9 01
  cz 9 02

  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie dodatkowe

  Przedział pomiarowy (człon pomiarowy)

  czlon pomiarowy

  Człon pomiarowy służy do zabudowania rozliczeniowego pomiaru energii, w wersji tablicy do zabudowy od jednego do czterech liczników. Układ pomiarowy jest również wyposażony w listwę pomiarową np. SKA i zabezpieczenie obwodów napięciowych.

  Człon odpływowy
  Nazwa członu Zabudowany aparat Wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  Uwagi
  Wykonanie standardowe
  TP-1 1 lub 2 liczniki
  energii elektrycznej
  550 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 6
  Wykonanie specjalne
  TP-2 3 liczniki energii
  elektrycznej
  750 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 7
  TP-3 3 lub 4 liczniki
  energii elektrycznej
  1100 x 675 x 400 (320) Szczegóły patrz rysunek 8

  Przykład wykonań specjalnych

  Rysunek 6 - Tablica pomiarowa TP-1
  tp 1 01
  tp 1 02
  Rysunek 7 - Tablica pomiarowa TP-2
  tp 2 01
  tp 2 02
  Rysunek 8 - Tablica pomiarowa TP-3
  tp 3 01
  tp 3 02

  Pozostałe przedziały i elementy dodatkowe

  W rozdzielnicy RN-W można też zabudować inne moduły w szafkach o standardowych wymiarach jak np.:

  • człon oświetlenia terenu,
  • człon odpływów instalacyjnych,
  • człon automatyki,
  • człon układu SZR,
  • inne
  Człon odpływowy
  Nazwa członu Wyposażenie Wymiary [mm]
  [szer. x wys. x głęb.]
  Uwagi
  Wyposażenie standardowe
  TO Człon oświetlenia terenu 550 x 1275 x 400 (320) Zabudowana aparatura
  Szczegóły patrz rysunek 9
  Wyposażenie specjalne
  TI-1 Wyłącznik lub rozłączniki
  instalacyjne
  550 x 675 x 400 (320) Sposób wykonania
  układu do uzgodnienia
  z producentem
  TI-2 Wyłącznik lub rozłączniki
  instalacyjne
  550 x 1275 x 400 (320) 4 rzędy aparatury modułowej
  W każdym rzędzie można
  zabudować 22 aparaty
  o szerokości 18mm
  TA-1
  TA-2
  Układ automatyki 550 x 675 x 400 (320)
  550 x 1275 x 400 (320)
  Sposób wykonania
  układu do uzgodnienia
  z producentem
  TSZR Układ automatycznego
  przełączania zasilania
  550 x 1275 x 400 (320) Sposób wykonania
  układu do uzgodnienia
  z producentem
  TX Inne układy 550 x 675 x 400 (320)
  550 x 1275 x 400 (320)
  Do uzgodnienia
  z producentem
  Rysunek 9 - Człon oświetlenia terenu TO
  to 01
  to 02

  Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RN-W

  Osłona mostu szynowego

  oslona mostu szynowego
  Osłona wyprowadzenia zasilania szynowego z rozdzielnicy. Zapewnia stopień ochrony IP20 i chroni obsługę przed dotknięciem elementów czynnych.

  Rama kablowa

  rama kablowa
  Rama umożliwiająca wprowadzenie do rozdzielnicy kabli w pomieszczeniach bez kanałów kablowych. Wysokość ramy kablowej „a” uzależniona jest od promienia gięcia kabli.

  Ustawienie rozdzielnicy i montaż przyłączy

  Rozdzielnice RN-W przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach. Mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu. Niezależnie od podłoża rozdzielnice muszą być ustawione dokładnie poziomo (odchyłka na 1m podłoża nie może przekraczać (2mm). Rozdzielnicę należy przymocować do podłoża za pomocą 4 śrub M8 w miejscach pokazanych na rysunku 11. Zasilanie rozdzielnicy jest przewidziane od góry torami szynowymi.

  UWAGA: Połączenia szynowe do rozdzielnicy muszą być osłonięte przed dotykiem (osłona oryginalna lub wykonana przez instalatora), stopień ochrony minimum IP20.

  Kable fazowe podłącza się bezpośrednio do zacisków aparatów. Wysokość położenia przyłącza pokazano na rysunku 12.

  Aparaty są przystosowane do podłączenia kabli do 95mm2 dla aparatów gr. 00 (w zależności od typu aparatu) i do podłączenia kabli o przekroju do 240 mm2 (300 mm2 żyła o przekroju sektorowym) dla aparatów gr. 1-3.

  Rysunek 11 - Rozmieszczenie otworów w podłożu do montażu rozdzielnicy RN-W
  rysunek 11
  Rysunek 12 - Wysokość położenia zacisków do przyłączania kabli
  rysunek 12
 • Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach aluminiowych

  ZK alum d

  Dane techniczne

  Podstawowe dane techniczne
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
  Znamionowy prąd 250 ÷ 630 A
  Znamionowy prąd ciągły części licznikowej do 100 A
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 44 ÷ IP 541)
  Liczba pól odpływowych nieograniczona(1 ÷….)
  Liczba pól pomiarowych nieograniczona(1 ÷….)
  1) Po uzgodnieniu z producentem możliwość wykonania obudowy do stopnia ochrony IP66.

  Gabaryty i masy standardowych złącz

  Złącza kablowe ZK
  Wykonanie 120 240
  Wymiary zewnętrzne Szerokość
  [mm]
  Wysokość
  [mm]
  Głębokość
  [mm]
  Waga
  [kg]
  Szerokość
  [mm]
  Wysokość
  [mm]
  Głębokość
  [mm]
  Waga
  [kg]
  ZK-1a, Zk1b 400 660 250 11,0 400 860 250 14,5
  ZK-2a
  ZK-2b, ZK-2c,ZK-2d
  600 660 250 22,5
  20,0
  600 860 250 29,0
  26,5
  ZK-3a
  ZK-3b, ZK-3e
  ZK-3c
  ZK-3d
  850 660 250 25,0
  25,5
  23,5
  25,0
  850 860 250 31,5
  32,5
  30,5
  32,0
  Maksymalne przekroje
  przewodów przyłączeniowych
  120 mm2 240 mm2
  • złącza kablowe mogą być wykonane w trzech rodzajach: wolnostojące, przyścienne i wnękowe,
  • w przypadku złącza kablowego w wykonaniu wnękowym, wymiar wnęki należy powiększyć o 10 mm w stosunku do wymiarów złącza (analogicznie jak na rysunku złącza ZK-1),
  • istnieje możliwość wykonania złącz o innych wymiarach dostosowanych do potrzeb lokalizacji.
  Złącza kablowo-pomiarowe ZKP
  Wykonanie 120 240
  Wymiary zewnętrzne Szerokość
  [mm]
  Wysokość
  [mm]
  Głębokość
  [mm]
  Waga
  [kg]
  Szerokość
  [mm]
  Wysokość
  [mm]
  Głębokość
  [mm]
  Waga
  [kg]
  ZKP 1/1L 400 1260 250 22,0 400 1460 250 25,5
  ZKP 2/2L 600 1260 250 32,5 600 1460 250 39
  ZKP 3/2L, ZKP 3/3L 850 1260 250 44,5 850 1460 250 51,5
  Maksymalne przekroje
  przewodów przyłączeniowych
  - zasilanie
  - wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)
  120 mm2
  wg potrzeb odbiorcy
  240 mm2
  wg potrzeb odbiorcy

  Posadowienie

  Złącza wolnostojące montowane są na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Fundament ten umożliwia wprowadzenie kabli z czterech kierunków. Widok, gabaryty i przykładowy sposób posadowienia złącz kablowych przedstawiono na poniższych rysunkach.

  Widoki i gabaryty prefabrykowanych fundamentów
  Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-1
  zk1
  Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-2
  zk2
  Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-3
  zk3
  Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-4
  zk2 2
  Widok z boku fundamentu

  seitenansicht

  Przykładowe rozwiązania złączy kablowych oraz kablowo-pomiarowych

  Złącza kablowe

  Widoki z frontu
  ZK-1
  zk 1
  ZK-2
  zk 2
  ZK-3
  zk 3
  ZK-4
  zk 4
  Widoki z boku
  zk bok

  * - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 120 mm2
  ** - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 240 mm2

  Złącza kablowo-pomiarowe

  Złącze kablowo-pomiarowe ZKP1/1L
  Widok z frontu
  zkp 01
  Widok z boku
  zkp 02
  Schemat ideowy złącza
  zkp 03
  Złącze kablowo-pomiarowe ZKP3/2L
  Widok z frontu
  zkp 04
  Widok z boku
  zkp 05
  Schemat ideowy złącza
  zkp 06
  Złącze kablowo-pomiarowe ZKP3/3L
  Widok z frontu
  zkp 07
  Widok z boku
  zkp 08
  Schemat ideowy złącza
  zkp 09

  * - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 120 mm2
  ** - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 240 mm2

  Przykładowe rozwiązania szaf kablowych

  Szafa kablowa ZK-nN 1z
  Schemat elektryczny
  szafy kablowe 01
  Widok
  szafy kablowe 02
  Rozmieszczenie aparatury
  szafy kablowe 03
  Uwaga:
  Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji szafy o dowolnej konfiguracji.
  Szafa kablowa ZK-nN 2z
  Schemat elektryczny
  szafy kablowe 04
  Widok
  szafy kablowe 05
  Rozmieszczenie aparatury
  szafy kablowe 06
  Uwaga:
  Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji szafy o dowolnej konfiguracji.
 • Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

  Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

  Złącza kablowe produkowane przez firmę ZPUE S. A. wytwarzane są na bazie własnych obudów SKR z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym oraz obudów metalowych. Są one zasadniczymi elementami kablowej sieci elektroenergetycznej nN. W zależności od potrzeb wykorzystywane są do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru energii, oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych niskiego napięcia. Umożliwiają odejście od trasy kablowej niskiego napięcia i zasilenie odbiorcy przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej. Spełniają rolę złączy końcowych czy przelotowych.
  ZPUE S.A. posiada w swojej ofercie różnorodną gamę złącz: kablowych, pomiarowych, kablowo-pomiarowych, które powstały przy ścisłej współpracy z Zakładami Energetycznymi. Złącza kablowe, kablowo-pomiarowe, pomiarowe wykonane w oparciu o obudowy termoutwardzalne jak i obudowy metalowe mogą być instalowane na zewnątrz budynków w wersji wolnostojącej z fundamentem, jako przyścienne lub do zamontowania w elewacji budynku.

  Dane techniczne

  Podstawowe dane znamionowe
  Napięcie znamionowe 230/400V
  Napięcie znamionowe izolacji 690 V
  Prąd znamionowy 630 A
  Stopień ochrony IP 44 / IP 55
  Odporność na uderzenia mechaniczne IK 10
  Klasa ochronności urządzenia klasa II
  Kategoria palności HB 40 / V0
  Odporność na prądy pełzające CTI 600
  Kolor standardowy RAL 7035

  Charakterystyka

  • modułowa konstrukcja umożliwiająca wymianę uszkodzonych części,
  • konstrukcja pozwalająca na łatwą rozbudowę istniejącego złącza,
  • konstrukcja umożliwiająca podział zarówno w pionie jak i w poziomie na część zakładu energetycznego oraz odbiorcy,
  • optymalna głębokość szafki zapewniająca możliwość zabudowy rozłączników listwowych,
  • możliwość stosowania wzierników oraz drzwiczek inspekcyjnych,
  • stopień ochrony IP 44 / IP 54 w obudowach termoutwardzalnych z możliwością zwiększenia do IP 66 – w obudowach metalowych,
  • materiał przyjazny dla środowiska,
  • skuteczna wentylacja labiryntowa zapobiegająca tworzeniu się skroplin,
  • duża odporność na uderzenia realizowana poprzez zdefiniowanie punktu kontrolowanego przełamania,
  • plastyczność obudów aluminiowych powodująca odkształcenie, a nie pękanie obudowy.

  Zgodność z normami

  ZPUE S.A.- poświadcza, że produkowane rozdzielnice nN oraz złącza kablowe są zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu Europejskiego: Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapięciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i spełniają przedmiotowe normy i standardy.

  Zgodność oznaczonych produktów z ww. dyrektywami jest zapewniona przez dotrzymanie wymagań zawartych w następujących normach:

  • PN-EN 61439-1:2011 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Postanowienia ogólne”,
  • PN-EN 61439-2:2011 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
  • PN-EN 61439-3:2012 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)”,
  • PN-EN 61439-5:2015-02 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”,
  • PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
  • PN-EN 62262:2003 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)”,
  • PN-EN 62208:2011 - „Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”,
  • PN-E-05163:2002 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”,
  • PN-EN 50274:2004 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”
  • PN-EN 60695-2-11:2015-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)”,
  • PN-EN 60695-11-10:2014-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki”,
  • PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - „Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych”.

  Przykładowe rozwiązania

  Przykładowe rozwiązania wg standardów ENERGIA

  P1-RS/LZR/F nr katalogowy EN-5
  energia 01
  energia 02
  energia 03
   
  energia 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  P2-RS/LZV/LZR/F nr katalogowy EN-12
  energia 05
  energia 06
  energia 07
   
  energia 08
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr katalogowy EN-19
  energia 09
  energia 10
  energia 11
   
  energia 12
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 630 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  KRSN-1/7R-NH-2/F nr katalogowy EN-32
  energia 13
  energia 14
  energia 15
   
  energia 16
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 630 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Przykładowe rozwiązania wg standardów ENEA

  ZK1x-1P nr katalogowy E-2
  enea 01
  enea 02
  enea 03
   
  enea 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy 100 / 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZK2-2P nr katalogowy E-4
  enea 05
  enea 06
  enea 07
   
  enea 08
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Przykładowe rozwiązania wg standardów TAURON

  ZK1e-1P nr katalogowy T-58
  tauron 01
  tauron 02
  tauron 03
   
  tauron 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy 100 / 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZK2a-1P nr katalogowy T-1
  tauron 05
  tauron 06
  tauron 07
   
  tauron 08
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 630 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Przykładowe rozwiązania wg standardów PGE

  ZK3 RBL 2x400A+1x160A/2P KK nr katalogowy PGE-66
  pge 01
  pge 02
  pge 03
   
  pge 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 630 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZK1 RBK 160A/1P nr katalogowy PGE-40
  pge 05
  pge 06
  pge 07
   
  pge 08
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Przykładowe rozwiązania wg standardów INNOGY

  Sz-1 nr katalogowy R-1
  rwe 01
  rwe 02
  rwe 03
   
  rwe 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZZ-1 nr katalogowy R-7
  rwe 05
  rwe 06
  rwe 07
   
  rwe 08
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 400 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Przykładowe rozwiązania wg standardów ZPUE S.A.

  ZK1/3PP nr katalogowy 30/10
  zpue 01
  zpue 02
  zpue 03
   
  zpue 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 630 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  SZ-2 nr katalogowy R-2
  zpue 05
  zpue 06
  zpue 07
   
  zpue 08
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZP-1 nr katalogowy 17/10
  zpue 09
  zpue 10
  zpue 11
   
  zpue 12
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZKPP nr katalogowy AMI TAURON T-84
  zpue 13
  zpue 14
  zpue 15
   
  zpue 16
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 63 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZKPP nr katalogowy AMI PBE-121
  zpue 17
  zpue 18
  zpue 19
   
  zpue 20
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 63 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  ZK1+1P nr katalogowy 23/10
  zpue 21
  zpue 22
  zpue 23
   
  zpue 24
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Szafy oświetlenia ulicznego RSOU

  RSOU 1 nr katalogowy 32/10
  rsou 01
  rsou 02
  rsou 03
   
  rsou 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II
  Rozdzielnica String BOX - SCK
  rsou 05
  rsou 06
  rsou 07
   
  rsou 08
  RSOU 6 nr katalogowy 36/10
  rsou 09
  rsou 10
  rsou 11
   
  rsou 12
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 160 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Rozdzielnice budowlane RB

  RB1 nr katalogowy 38/10
  budowlane 01
  budowlane 02
  budowlane 03
  budowlane 04
   
  budowlane 05
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 63 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Układy SZR

  SZR 220A nr katalogowy 40/20
  szr 01
  szr 02
  szr 03
   
  szr 04
  Podstawowe parametry znamionowe
  Prąd znamionowy do 220 A
  Napięcie znamionowe 230 / 400 V
  Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Stopień ochrony IP 44
  Klasa ochronności urzadzenia klasa II

  Pobierz


  Pliki AutoCAD złącz kablowych

  Pliki AutoCAD złącz kablowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

  Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

  Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

  Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • ZR-W

  Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu ZR-W

  Rozdzielnice systemu ZR-W przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej na każdym poziomie dystrybucji, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub szafy sterujące.

  Dzięki uniwersalności konfiguracji rozdzielnica ZR-W może być zastosowana w następujących gałęziach przemysłu:

  • chemiczny / petrochemiczny,
  • farmaceutyczny,
  • elektrownie i elektrociepłownie,
  • przemysł ciężki: kopalnie, huty, koksownie,
  • przemysł lekki: papierniczy, włókienniczy, produkcji AGD.

  Jak i również dla potrzeb infrastruktury:

  • serwerownie,
  • porty lotnicze,
  • biurowce,
  • centra handlowe,
  • szpitale.

  Charakterystyka

  • prosty system montażu, niewymagający używania skomplikowanych procesów produkcji oraz narzędzi, co znacznie skraca czas produkcji,
  • przemyślana konstrukcja składająca się z powtarzalnych elementów, co umożliwia wytwarzanie części składowych rozdzielnic w produkcji seryjnej.
  • łatwość modyfikacji (przebudowy i rozbudowy), dająca możliwość przystosowania urządzenia do zmienionych potrzeb,
  • w zależności od wymagań możliwe jest wykonanie rozdzielnic z głównymi szynami zbiorczymi umieszczonymi na górze albo z tyłu szaf, co umożliwia prowadzenie kabli zarówno od góry jak i od dołu rozdzielnicy,
  • technika członów wysuwnych zapewniająca szybką wymianę urządzeń bez konieczności wyłączania z ruchu całej rozdzielnicy,
  • łatwy serwis i konserwacja, możliwość umieszczania w szafie różnych bloków funkcjonalnych.
  • rozdzielnica została przebadana w pełnym zakresie według najnowszej normy PN-EN 61439-1/2 zwracającej szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania,
  • 30 lat doświadczeń w projektowaniu i ulepszaniu rozdzielnicy zaowocowało wprowadzeniem szeregu usprawnień podnoszących bezpieczeństwo rozdzielnicy,
  • stosowanie tylko i wyłącznie materiałów i aparatury wysokiej jakości spełniającej wymogi norm europejskich.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami

  Rozdzielnica typu ZR-W spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,
  • PN-EN 61439-2 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
  • PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
  • PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”.
  Dane elektryczne:
  Napięcie znamionowe izolacji 690 V / 1000 V / 1500 V1)AC
  do 1500 V DC
  Napięcie znamionowe łączeniowe 400 V / 500 V / 690 V / 1000 V2)AC
  do 1200 V DC
  Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane 8 kV
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Prąd znamionowy rozdzielnicy od 1000 do 6300 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 105 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 231 kA
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego 105 kA / 1s
  1) W wykonaniu specjalnym do 1500 V AC.
  2) W wykonaniu specjalnym do 1000 V AC.
  Dane mechaniczne
  Wymiary szerokość od 400 do 1200 mm
  wysokość 1900 / 2200 mm
  głębokość 600 / 800 / 1000 mm
  Stopień ochrony IP od IP20 do IP54
  Stopień ochrony IK do IK 10
  Forma wygrodzenia (w zależności od typu pola) od 2A do 4B
  Ochrona powierzchni szkielet z blachy stalowej ocynkowanej 2,5 mm
  osłony (drzwi) z blachy malowanej 1,5 / 2 mm3)
  maskownice z blachy stalowej malowanej 1,5 mm
  Malowanie (w technologii proszkowej): standard - RAL 7035
  inny kolor - na życzenie
  Komponenty z tworzyw sztucznych nie zawierają halogenu, samogasnące,
  ognioodporne, nie zawierają CFC
  3) Inna technologia wykonania konstrukcji do uzgodnienia z producentem.
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia
      - dolna granica temperatury otoczenia
      - górna granica temperatury otoczenia
      - średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin

  -5°C (- 25°C)4)
  + 40°C
  -5°C do +35°C
  Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40°C)
  Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
  Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych,
  przewodzących pyłów, par i gazów
  4) W zależności od zastosowanej aparatury.
  Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków.

  Konstrukcja rozdzielnicy

  Główna konstrukcja mechaniczna rozdzielnicy składa się z:

  • szkieletu z profili ocynkowanych,
  • elementów dzielących przedziały funkcyjne jak przegrody pionowe i poziome,
  • osłon zewnętrznych (drzwi / ściany boczne i tylna / dach / podłoga).

  W zależności od wykonania celki mogą być osłonięte częściowo lub całkowicie. Drzwi, osłony frontowe oraz ściany tylne mogą być wyposażone w kratki wentylacyjne. Szyby wziernikowe w drzwiach wykonane są z wielowarstwowego szkła lub z tworzyw sztucznych.

  Szkielet
  szkielet
  Przegrody wewnętrzne
  przegrody wewnetrzne
  Osłony zewnętrzne
  oslony zewnetrzne

  W zależności od wymagań i projektu rozdzielnicy celki dzielone są na trzy przedziały funkcjonalne.

  podzial

  Gabaryty pól

  szkielet

  Wymiary konstrukcji:
  Wysokość
  (mm)
  Szerokość
  (mm)
  Głębokość
  (mm)
  1900 / 2200 400 600 / 800 / 1000
  500
  600
  700
  800
  900
  1000
  1100
  1200

  Szyny

  W rozdzielnicy ZR-W stosowane są następujące rodzaje systemów szyn:

  • szyny zbiorcze,
  • szyny dystrybucyjne,
  • szyny ochronne i neutralne (PE+N/PEN).

  Szyny zbiorcze

  Szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy

  Główne szyny zbiorcze fazowe oraz główne szyny neutralne N (ochronno-neutralne PEN dla układu 4-przewodowego) umieszczone są w przedziale szynowym na górze rozdzielnicy. Główne szyny zbiorcze ochronne PE (dla układu 5-przewodowego) usytuowane są z przodu w dolnej części szaf wzdłuż czoła rozdzielnicy.

  Szyny główne w układzie u góry
  szyny zbiorcze 01

  szyny zbiorcze 02

  Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy

  Główne szyny zbiorcze fazowe oraz główne szyny neutralne N (ochronno-neutralne PEN dla układu 4-przewodowego) umieszczone są w przedziale szynowym z tyłu rozdzielnicy.

  W zależności od konfiguracji, prowadzone są w jego dolnej albo górnej części. Główne szyny zbiorcze ochronne PE (dla układu 5-przewodowego) usytuowane są z przodu, w dolnej części szaf wzdłuż czoła rozdzielnicy.

  Szyny dystrybucyjne

  szyny dystrybucyjne 01

  Pionowe szyny rozdzielcze umieszczone są w przedziale szynowym, w lewej części szafy. Służą do przyłączania bloków odbiorczych stałych, wtykowych i wysuwnych. Szyna neutralna N i ochronna PE (dla układu 5-przewodowego) lub ochronno – neutralna PEN (dla układu 4-przewodowego) biegnie wtedy pionowo w przedziale przyłączowym.

  szyny dystrybucyjne 02

  Szyny do montażu rozłączników bezpiecznikowych listwowych

  Szyny umiejscowione w przedniej części szafy służą do bezpośredniego montażu rozłączników bezpiecznikowych listwowych.

  Typy pól

  Rozdzielnica typu ZR-W jest oparta na kombinacji 9 typów pól:

  • pole z wyłącznikiem,
  • pole sprzęgłowe,
  • pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi pionowymi,
  • pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi poziomymi,
  • pole odbiorcze,
  • pole swobodnej zabudowy,
  • pole kasetowe,
  • pole baterii kondensatorów,
  • pole narożne.

  Pole z wyłącznikiem

  pole z wylacznikiem 01
  pole z wylacznikiem 02
  Dane techniczne pola z wyłącznikiem
  Obszar zastosowania Zasilanie
  Odpływ
  Stopień ochrony Wentylowane do IP41
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900/ 1000 / 1100 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania aparatury Wyłącznik powietrzny do 6300 A
  Wyłącznik kompaktowy do 1600 A
  Forma 2B / 3A / 4B
  Forma wygrodzenia Forma 2B / 3A / 4B
  Sposób wykonania pola  
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - szynowe z boku / tyłu / dołu
  - szynoprzewodowe od dołu
  - kablowe od dołu do 12 kabli 240 mm2
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - szynowe z boku / tyłu / dołu
  - szynoprzewodowe od dołu
  - kablowe od góry / dołu do 12 kabli 240 mm2
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - szynowe z góry / dołu
  - szynoprzewodowe od góry / dołu
  - kablowe od góry / dołu do 12 kabli 240 mm2
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - szynowe z boku / góry / dołu
  - szynoprzewodowe od góry / dołu
  - kablowe od góry / dołu do 12 kabli 240 mm2
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.
  Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów:
  Typ aparatu Prąd znamionowy Szerokość pola
  (aparaty 3 biegunowe)
  Szerokość pola
  (aparaty 4 biegunowe)
  Głębokość pola
  Wyłącznik kompaktowy
  stacjonarny lub wysuwny
  Do 1600 A 400*) / 500 mm 600 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy
  stacjonarny lub wysuwny
  Do 1600 A 600 mm 800 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy stacjonarny Od 2000 do 3200 A 600*) / 700 mm 800 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy wysuwny Od 2000 do 2500 A 600*) / 700 mm 800 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy stacjonarny 4000 A 800 mm 900 mm 800 mm
  Wyłącznik mocy wysuwny Od 3200 do 4000 A 800 mm 900 mm 800 mm
  Wyłącznik mocy
  stacjonarny lub wysuwny
  Od 5000 do 6300 A 1000 mm 1200 mm 1000 mm
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

  Pole sprzęgłowe

  pole sprzeglowe 01
  pole sprzeglowe 02
  Dane techniczne pola sprzęgłowego
  Obszar zastosowania Sprzęgło między sekcjami
  Stopień ochrony Wentylowane do IP41
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  600*) / 700*) / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Wyłącznik powietrzny do 6300 A
  Wyłącznik kompaktowy do 1600 A
  Forma wygrodzenia Forma 2B / 3A / 4B
  Górne położenie szyn
  zbiorczych
  Głębokość pola zależna od
  głębokości pola zasilajacego
  Połączenie szynowe dwóch torów górnych
  przy pomocy przedziału wzniosu
  Tylne położenie szyn
  zbiorczych
  Głębokość pola zależna od
  głębokości pola zasilajacego
  Połączenie górnego toru szynowego z dolnym
  torem szynowym
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.
  Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów
  Typ aparatu Prąd znamionowy Szerokość pola
  (aparaty 3 biegunowe)
  Szerokość pola
  (aparaty 4 biegunowe)
  Głębokość pola
  Wyłącznik kompaktowy
  stacjonarny lub wysuwny
  Do 1600 A 600 mm 700 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy stacjonarny
  lub wysuwny
  Do 1600 A 700*) / 800 mm 800 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy stacjonarny Od 2000 do 3200 A 900 mm 1000 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy wysuwny Od 2000 do 2500 A 900 mm 1000 mm 600 mm
  Wyłącznik mocy stacjonarny 4000 A 1100 mm 1200 mm 800 mm
  Wyłącznik mocy wysuwny Od 3200 do 4000 A 1100 mm 1200 mm 800 mm
  Wyłącznik mocy stacjonarny
  lub wysuwny
  Od 5000 do 6300 A 1200 mm ---------------- 1000 mm
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

  Pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi pionowymi

  pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi pionowymi 01
  pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi pionowymi 02
  Dane techniczne pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi pionowymi
  Obszar zastosowania Odpływy na rozłącznikach bezpiecznikowych
  Stopień ochrony Wentylowane do IP2X
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900/ 1000 / 1100 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości 00 do 3
  Zabudowa rozłączników bliźniaczych (wielkość 3) 800 A / 1000 A / 1250 A
  Forma wygrodzenia Forma 2B
  Sposób wykonania pola  
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu, do 3 kabli na każdy rozłącznik,
    przekroje kabli wg katalogu producenta
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
    rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
  Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
    rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.
  Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów:
  Szerokość pola 400*) 500 600 700 800 900 1000 1100 1120
  Ilość aparatów wielkości 00 6 8 10 12 14 16 18 20 22
  Ilość aparatów wielkości 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Ilość aparatów wielkości 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ----
  Ilość aparatów wielkości 3 3 4 5 6 7 ---- ---- ---- ----
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

  Pole z rozłącznikami bezpiecznikowymi poziomymi

  pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi poziomymi 01
  pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi poziomymi 02
  Dane techniczne pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi poziomymi
  Obszar zastosowania Odpływy na rozłącznikach bezpiecznikowych
  Stopień ochrony Wentylowane do IP2X
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  1100 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości 00 do 3
  Forma wygrodzenia Forma 2B / 3B / 4B
  Sposób wykonania pola  
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu, do 3 kabli na każdy rozłącznik,
    przekroje kabli wg katalogu producenta
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
    rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
  Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, do 3 kabli na każdy
    rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
  Minimalne wymiary pola w zależności od zabudowanych aparatów:
  Szerokość pola 1000 mm 1200 mm
  Ilość aparatów wielkości 00 do 15 do 19
  Ilość aparatów wielkości 1 do 10 do 15
  Ilość aparatów wielkości 2 do 9 do 11
  Ilość aparatów wielkości 3 do 6 do 7

  Pole odbiorcze

  pole odbiorcze 01
  pole odbiorcze 02
  Dane techniczne pola odbiorczego
  Obszar zastosowania Odpływy na rozłącznikach bezpiecznikowych skrzynkowych, wyłącznikach
  kompaktowych lub moduły silnikowe
  Stopień ochrony Wentylowane do IP41
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  1100 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe
  Wyłączniki kompaktowe do 800 A
  Układy zasilające silników (zabezpieczenie / stycznik)
  Aparatura modułowa
  Forma wygrodzenia Forma 2B / 3B / 4B
  Sposób wykonania pola  
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu, do 2 kabli na każdy aparat,
  przekroje kabli wg katalogu producenta
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, do 2 kabli na każdy
  rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
  Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, do 2 kabli na każdy
  rozłącznik, przekroje kabli wg katalogu producenta
  pole odbiorcze 03
  pole odbiorcze 04
  Możliwość zabudowy aparatury:
  Wysokość bloku Aparatura możliwa do zabudowania w bloku
  150 mm Wyłącznik kompaktowy stacjonarny do 160 A
  Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy do 160 A
  Aparatura modułowa
  200 mm Wyłącznik kompaktowy wtykowy do 160 A
  Wyłącznik kompaktowy stacjonarny do 250 A
  250 mm Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy stacjonarny do 630 A
  Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy wtykowy lub wysuwny do 400 A
  Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3-biegunowy do 400 A
  300 mm Cztery rozłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki kompaktowe montowane w pionie (prąd ≤ 160 A )
  Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy stacjonarny do 800 A
  Wyłącznik kompaktowy 3-biegunowy wtykowy lub wysuwny do 630 A
  Liczniki do pomiaru energii elektrycznej
  Aparatura różna
  W szafie o wysokości 2200 obszar przeznaczony do zabudowy aparatów to 1900 mm
  W szafie o wysokości 1900 obszar przeznaczony do zabudowy aparatów to 1500 mm

  Pole swobodnej zabudowy

  pole swobodnej zabudowy 01
  pole swobodnej zabudowy 02
  Dane techniczne pola swobodnej zabudowy
  Obszar zastosowania Pole do wyposażenia przez klienta
  Stopień ochrony Wentylowane do IP41
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury
  Pole przeznaczone na zabudowy aparatów klienta jak np. przemienniki częstotliwości, softstarty, nietypowa aparatura sterownicza itp.
  Forma wygrodzenia Forma 2A
  Sposób wykonania pola  
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu, przekroje kabli wg specyfikacji
    klienta
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, przekroje kabli
    wg specyfikacji klienta
  Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry, przekroje kabli
    wg specyfikacji klienta
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

  Pole kasetowe

  pole kasetowe 01
  pole kasetowe 02
  Dane techniczne pola kasetowego
  Obszar zastosowania Odpływy kasetowe
  Stopień ochrony Wentylowane do IP41
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  1000 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  aparatury      
  Kasety (człony wysuwne od 8M/2 do 24M/1)
  Typ Kasety Maksymalny prąd Maksymalna ilość kaset w szafce
  8M/2 63 A 18
  8M/1 160 A 9
  14M/1 250 A 4
  20M/1 400 A 3
  24M/1 630 A 2
  Forma wygrodzenia Forma 2B / 3B / 4B
  Sposób wykonania pola  
  Górne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu w kanale kablowym
  Tylne położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 600 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry w kanale kablowym
  Każde położenie szyn zbiorczych Głębokość pola 800 / 1000 Przyłącze:
  - kable od dołu lub góry w kanale kablowym
  *) Rozwiązanie tylko dla pól z oszynowaniem tylnym.

  Pole baterii kondesatorów

  pole baterii kondensatorow 01
  pole baterii kondensatorow 02
  pole baterii kondensatorow 03
  Dane techniczne pola baterii kondesatorów
  Obszar zastosowania Bateria kondensatorowa lub dławikowa o mocy od 160 do 600 kvar
  - od 160 kvar do 460 kvar ze stopniem 20 kvar
  - 500 / 550 / 600 kVA ze stopniem 25 kvar
  Stopień ochrony Wentylowane do IP31
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  600 / 800 / 1000 / 1200 mm
  600 / 800 / 1000 mm
  Możliwość zabudowania
  stopni kondensatorowych
  lub kondensatorowo-dławikowych
  Stosowane wielkości stopni baterii
  Bezdławikowej Dławikowej
  5 kvar 10 kvar
  10 kvar 15 kvar
  15 kvar 20 kvar
  20 kvar 25 kvar
  30 kvar 30 kvar
  40 kvar 40 kvar
  50 kvar 50 kvar
    60 kvar
  Forma wygrodzenia Forma 2A
  Sposób wykonania pola  
  Bateria połączona w ciągu
  z rozdzielnicą główną
  Przyłącze szynowe z szyn głównych rozdzielnicy
  Przyłącze kablowe od góry lub od dołu
  Bateria osobno stojąca Przyłącze kablowe od góry lub od dołu
  Uwaga:
  Więcej informacji na temat baterii kondensatorów w rozdziale BK, BKD - Baterie Kondensatorów

  Pole narożne

  pole narozne 01
  pole narozne 02
  Dane techniczne pola narożnego
  Obszar zastosowania Pole łączące szafy rozdzielnicy ustawione w literę L
  Stopień ochrony Wentylowane do IP41
  Niewentylowane do IP54
  Wymiary pól Wysokość
  Szerokość
  Głębokość
  1900 / 2200 mm
  700 / 900 / 1100 mm
  700 / 900 / 1100 mm
  Łączenie torów szynowych
  w układzie górnym i z tyłu
  Tor szynowy górny 1600 / 2000 / 2500 / 3200 /4000 / 5000 / 6300 A
  Tor szynowy z tyłu 1600 / 2000 / 2500 / 3200 /4000 / 5000 / 6300 A
  Forma wygrodzenia Forma 1
  Przyłącza kablowe Nie dotyczy

  Ogólne warunki ustawienia i posadowienia rozdzielnicy

  Wskazówki usytuowania rozdzielnicy

  posadowienie 01
  posadowienie 02
  posadowienie 03

  Posadowienie
  Podłoże musi być wypoziomowane, a nierówności podłoża nie mogą przekraczać 1 mm / 1000 mm.
  Rozdzielnica może być posadowiona bezpośrednio na posadzce, na ramie kanału lub na konstrukcji stalowej obiektu.

  Doprowadzenia zewnętrzne. Użyteczna przestrzeń do wprowadzenia kabli od dołu szafy.

  Rys. Szafa bez przedziału przyłączowego
  posadowienie 04
  Rys. Szafa z przedziałem przyłączowym
  posadowienie 05
  Rys. Wymagane szerokości kanału pod rozdzielnicą oraz położenie otworów do mocowania rozdzielnicy na ramie kanału w stosunku do zestawów transportowych.
  posadowienie 06
  posadowienie 07
  posadowienie 08

  L - długość zestawu transportowego (400 - 3000)
  Sk - szerokość kanału  Sk =(G-100)
  G - głębokość klatki rozdzielnicy (600, 800, 1000)

  Posadowienie rozdzielnicy bez ramy nośnej

  na posadzce
  posadowienie 09
  na kanale
  posadowienie 10

  Posadowienie rozdzielnicy z ramą nośną

  na posadzce
  posadowienie 11
  na kanale
  posadowienie 12
Dodatkowe informacje