Rotoblok RCW RELF RXD

Rotoblok RCW RELF RXD

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • RELF, RELF EX

  Rozdzielnica SN (średniego napięcia) typu RELF i RELF ex

  Główne cechy rozdzielnicy SN typu RELF i RELF ex

  • w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear),
  • w obudowie metalowej,
  • czteroprzedziałowe,
  • dwuczłonowe,
  • z pojedynczym układem szyn zbiorczych,
  • na napięcie znamionowe do 36kV,
  • przystosowane do użytkowania w instalacjach wnętrzowych.

  Charakterystyka rozdzielnicy

  • Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
  • Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200, PN-EN 62271-1 i GOST, zapewnia stopień ochrony do IP4X. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą PN-EN 62271-1.
  • Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.
  • Rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową, wykonaną z ocynkowanych blach stalowych łączonych przez nitowanie. Ma postać wieloprzedziałowej szafy, której ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną.
  • W szafie rozdzielnicy wydzielone są przedziały: przyłączowy, szyn zbiorczych, aparatowy z członem wysuwnym oraz przedział obwodów pomocniczych.
  • Drzwi szafy i osłony boczne skrajnych pól (osłony tylne dla wykonania przyściennego) pokryte są lakierem proszkowym.

  Typy pól

  Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

  • zasilające / odbiorcze,
  • sprzęgłowe,
  • wzniosu,
  • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
  • z rozłącznikiem,
  • inne - wg. uzgodnień.

  Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub blok z bezpiecznikami. Człon wysuwny może zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

  Cechy charakterystyczne rozdzielnicy

  • izolacja powietrzna,
  • możliwość wyposażenia łączników w napędy silnikowe - w pełni zautomatyzowana rozdzielnica
  • ciągłość pracy podczas serwisu – LSC2B (trzy przedziały obwodu głównego),
  • możliwość wyposażenia w sensory prądowe i napięciowe - rozwiązanie przyjazne środowisku,
  • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
  • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
  • opcja wykonania przyściennego lub wolnostojące,
  • pomiary termowizyjne przyłączy kablowych lub system monitoringu temperatury,
  • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
  • możliwość wymiany pola bez konieczności rozsuwania sąsiednich pól,
  • łatwa obsługa.

  Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez

  • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
  • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
  • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
  • opcjonalne umożliwienie mechanicznego zbrojenia sprężyny wyłącznika poprzez zamknięte drzwi przedziału aparatowego,
  • zastosowanie przedziałów, w których przegrody zapewniają stopień ochrony IP2X,
  • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
  • zastosowanie klap wydmuchowych ograniczających wzrost ciśnienia w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego wewnątrz obudowy,
  • możliwość zastosowania kanałów wydmuchowych odprowadzających gorące gazy powstające w przypadku zwarcia łukowego wewnątrz obudowy na zewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowana rozdzielnica,
  • sygnalizację napięcia w polach.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami

  Rozdzielnica typu RELF spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

  Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

  Dane elektryczne
    RELF 12 RELF 17,5 RELF 24 RELF 36 RELF ex
  Napięcie znamionowe [kV] 12 17,5 24 35; 40,5* 12 / 17,5
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
  i pola zasilającego
  [A] 630 - 4000 630 - 2500 630 - 2500 630 - 1600 630 - 2500
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  o częstotliwości sieciowej 50 Hz
  [kV] 28 38 50 95;
  85,5(5min)
  /95(1min)
  28; 38
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  udarowe piorunowe
  [kV] 75 95 125 190 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany {kA/3s] do 40 do 31,5 do 31,5 do 25
  (do 31,5/1s)
  do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100 do 80 do 80 63/80 do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA] do 31,5/1s
  do 40/0,5s
  do 31,5/1s do 31,5/1s do 25/1s do 25/1s
  Stopień ochrony do IP4X (IP3X dla 4000A)
  Wysokość szafy [mm] 22001) 2200 22501) 2250 2250
  Szerokość szafy [mm] 600-950
  (650-1000)
  600-950
  (800-1000)
  800/1000 1300 650/800/1000
  Głębokość szafy [mm] 1250/1575/1675 1250/1575/1675 1600/1688/1725 2035 1375/1388
  Zgodność z normami PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1, PN-EN 60529
  Uwaga:
  1) - wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić z producentem
  Warunki eksploatacyjne
  Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
  - szczytowa krótkotrwała +40oC
  - najwyższa średnia w ciągu doby 95%
  - najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
  - najwyższa średnia roczna +20oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
  - najniższa długotrwała -5oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne
  Uwaga:
  2) - jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy

  Budowa rozdzielnicy

  Konstrukcja

  Pole rozdzielnicy RELF jest zbudowane jako szafa podzielona na cztery wyodrębnione przedziały funkcjonalne:

  1. przedział szyn zbiorczych (obwody główne),
  2. przedział aparatowy (obwody główne),
  3. przedział przyłączowy (obwody główne),
  4. przedział obwodów pomocniczych (obwody niskiego napięcia).
  RELF wariant I
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF - Wariant I
  RELF wariant II
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF - Wariant II
  RELF 36
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF 36
  RELF ex
  Konstrukcja rozdzielnicy RELF ex

  Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami, bez spawania. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest blacha ocynkowana ogniowo.

  Do łączenia elementów konstrukcyjnych zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości. Przedziały funkcjonalne ograniczone są wewnętrznymi przegrodami pionowymi i poziomymi. Przegrody wewnętrzne mocowane są do ścian bocznych wzmacniając i stabilizując całość obudowy. Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.

  Rozdzielnica może być wykonana jako wolnostojąca lub przyścienna. Przedni pas między drzwiami przedziału aparatowego i drzwiami przedziału przyłączowego oraz przegroda pozioma między tymi przedziałami są demontowalne1), co znacznie ułatwia wykonywanie prac serwisowych.

  Wewnętrzne przegrody umożliwiają bezpieczny dostęp do przedziału aparatowego i przyłączowego, nawet gdy szyny zbiorcze są pod napięciem.

  Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica spełnia kryteria kategorii LSC2B. Warunek ten spełniają rozdzielnice trójprzedziałowe w momencie ustawienia członu ruchomego w pozycji odłączenia.

  Drzwi przedziałów obwodów głównych wykonane są z malowanej blachy czarnej. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o (170o w przypadku RELF 36).

  Górne i dolne krawędzie drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.

  Drzwi przedziału aparatowego wyposażone są we wziernik służący do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych.

  Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

  1) - nie dotyczy RELF 36

   

  Klapy wydmuchowe

  Wszystkie przedziały obwodów głównych posiadają w górnej części otwory kanałów wydmuchowych zamykane klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz przedziału w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz przedziału rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz przedziału szafy.

  Człon wysuwny stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.

  Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą, lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

  Przegrody ruchome w przedziale aparatowym omówiono przy opisie przedziału aparatowego.

  Przedziały pól rozdzielczych

  Przedział szyn zbiorczych jest niedostępny w trakcie normalnej pracy. Dla wykonywania prac serwisowych dostęp do szyn zbiorczych jest możliwy od góry szafy, po zdemontowaniu klap wydmuchowych (lub od strony przedziału aparatowego po zdemontowaniu przegrody – dla RELF 36). Jest on zamknięty z obu boków pola płytami przepustowymi wykonanymi z blachy ze stali niemagnetycznej lub materiału izolacyjnego. Płyty te zapobiegają rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich pól w przypadku powstania łuku elektrycznego w przedziale szyn zbiorczych.

  Płyty przepustowe wraz z izolatorami przepustowymi stanowią elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe i wchodzą do izolatorów wsporczo-przepustowych oddzielających przedział szynowy od przedziału aparatowego.

  Przedział aparatowy jest dostępny po otwarciu jego drzwi w trybie kontrolowanym blokadami. W przedziale aparatowym jest umiejscowiony człon wysuwny oraz wszystkie elementy niezbędne do jego współdziałania z polem rozdzielczym takie jak: prowadnice członu wysuwnego, przegrody ruchome, izolatory wsporczo-przepustowe z zabudowanymi stykami międzyprzedziałowymi, elementy blokady drzwi i blokady uziemnika oraz gniazdo obwodów sterowniczych.

  W płycie odgradzającej przedział aparatowy od przedziałów przyłączowego i szyn zbiorczych zamocowane są izolatory wsporczo-przepustowe. W izolatorach osadzone są szyny odpływowe oraz styki międzyprzedziałowe.

  W przedziale aparatowym zamontowane są przegrody ruchome wraz z mechanizmem uruchamiającym. Ich zadaniem jest oddzielenie przestrzeni przedziału od styków stałych mogących być pod napięciem, kiedy człon wysuwny jest w pozycji próby/odłączenia lub pozycji rozdzielenia. Po wysunięciu członu ruchomego z pozycji pracy do pozycji próby/odłączenia zasłaniają one otwory w izolatorach wsporczo-przepustowych i zamykają dostęp do styków międzyprzedziałowych będących pod napięciem, przy zachowanym stopniu ochrony na poziomie IP2X. Między tymi stykami, a zamkniętą zasłoną pozostaje bezpieczna przerwa izolacyjna.

  Przestawienie członu wysuwnego z pozycji próby/odłączenia do pozycji pracy, powoduje rozsunięcie przegród ruchomych i odsłonięcie styków stałych umożliwiając połączenie styków wyłącznika.

  Przez wziernik w drzwiach, widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.

  Przedział przyłączowy przeznaczony jest do podłączenia kabli lub szyn i jest dostępny po otwarciu drzwi przedziału tylko przednich (wykonanie szafy jako przyściennej) lub przednich i tylnych (wykonanie szafy jako wolnostojącej) w trybie kontrolowanym blokadami.1) W przedziale tym zabudowane są przekładniki prądowe, uziemnik oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe2), przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.

  1) w wersji RELF 36 przedział przyłączowy dostępny jest po otwarciu drzwi szafy i zdemontowaniu przegrody od strony
  przedziału aparatowego.
  2) nie dotyczy wersji RELF 36

  Przekładniki napięciowe montowane są w przedniej części przedziału przyłączowego.

  Uziemnik jest wyposażony w napęd ręczny lub napęd ręczny i silnikowy. Jego stan jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.

  Dno przedziału jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi. Do zamocowania kabli służą uchwyty kablowe osadzone na wspornikach.

  Przedział obwodów pomocniczych (niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i jest prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy. Może być wyposażona w aparaturę a oddzielnym stanowisku i dopiero przymocowana na szafie rozdzielnicy.

  Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.

  Mocowana jest do dachu rozdzielnicy nad przedziałem aparatowym. W jej dnie oraz na ścianie górnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody. Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.

  Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

  Oszynowanie

  Szyny zbiorcze - w rozdzielnicy zastosowano pojedynczy, trójfazowy system szyn. Prowadzone są one w wyodrębnionym przedziale.

  Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych wychodzących z izolatorów wsporczo-przepustowych oraz na izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.

  Przekroje szyn dobrane są odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

  Elementy izolacyjne

  W rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. W przedziale przyłączowym szyny podparte są na izolatorach wsporczych.

  Do podtrzymywania szyn zbiorczych i przepuszczenia ich między polami rozdzielnicy zastosowano izolatory przepustowe osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

  Przepust w przegrodzie pomiędzy przedziałem aparatowym, a przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem przyłączowym stanowią izolatory wsporczo-przepustowe.

  Uziemienie ochronne

  W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm lub 40x10 mm, usytuowany na dole szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

  Podłączenia kablowe

  Przedziały przyłączowe przystosowane są do wprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

  System zabezpieczeń i blokad

  Rozdzielnica może być wyposażona w szereg standardowych oraz dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych:

  Blokady mechaniczne

  1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku,
  2. zezwalająca na zamknięcie i otwarcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia,
  3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
  4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
  5. nie zezwalająca na otwarcie drzwi przedziału aparatowego, jeżeli człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy lub pośrednim,
  6. nie zezwalająca na otwarcie drzwi przedziału kablowego (lub drzwi pola w wersji RELF 36) jeżeli uziemnik jest otwarty,
  7. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
  8. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego z pozycji próby/odłączenia do pozycji praca przy otwartych drzwiach przedziału,
  9. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji pracy dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie podłączona do wyłącznika,
  10. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia,
  11. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół,
  12. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem,
  13. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku,
  14. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,
  15. umożliwiająca zablokowanie dostępu do zasuwki napędu uziemnika

  Blokada drzwi do przedziału przyłączowego jest skonstruowana w taki sposób aby po otwarciu drzwi i przestawieniu uziemnika do pozycji ODZIEMIONY przy otwartych drzwiach było możliwe ich zamknięcie i przekręcenie zamka rygli. Po wykonaniu tej czynności blokada uniemożliwia ponowne otwarcie drzwi aż do wykonania kolejnej operacji uziemienia.

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy jest możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

  Blokady elektryczne

  1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane; wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne (wymagana przez normę),
  2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych,
  3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu odłączenia),
  4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane.

  Blokady dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.

  Konstrukcja drzwi pozwala na awaryjne ich odblokowanie i umożliwienie dostępu do wnętrza przedziału w sytuacjach tego wymagających.

  Wyposażenie rozdzielnicy

  Aparatura łączeniowa

  Rozdzielnica może być wyposażona w szereg standardowych oraz dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych:Rozdzielnica standardowo może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider Electric); wyłączniki w izolacji gazowej НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB). Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy. Stosowany jest uziemnik szybki z napędem skokowym zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  Stosowane są uziemniki typu US1 (ZPUE), EK6 (ABB) lub inne po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy.

  Aparatura pomiarowa

  Do pomiarów stosowane są przekładniki produkcji różnych producentów. Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz wskaźnika napięcia.

  Aparatura zabezpieczeniowa

  W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.

  Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

  W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy. W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i w określonym czasie (poniżej 10 ms) wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

  Schematy obwodów głównych, obwodów pomocniczych, automatyzacja rozdzielnicy

  Obwody główne

  Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych przedstawione są na rysunku 2. Przedział przyłączowy ma zróżnicowane wyposażenie zależnie od typu pola. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

  Obwody pomocnicze

  Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych, usytuowana w przedniej, górnej części szafy.

  Wymiary szafki i przykładowe rozmieszczenie aparatury przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

  Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

  Automatyzacja rozdzielnicy

  Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

  Opakowanie, transport i instalowanie rozdzielnicy

  Opakowanie

  Dla rozdzielnic typu RELF stosuje się trzy sposoby pakowania:

  1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
  2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
  3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się na paletach lub w skrzyniach.

  Transport

  Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona, może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.

  Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione.

  Dla umożliwienia transportu przy pomocy wózka widłowego szafa jest ustawiana na palecie transportowej.

  Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.

  Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

  Instalowanie rozdzielnicy

  Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona ustawiona. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy. Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej względnie betonowej obiektu.

  Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.

  Nа rysunkach 5a,b,c przedstawiono usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu.Wymiar Х zależy od rodzaju ustawienia rozdzielnicy:

  • dla ustawienia przyściennego odstęp wynosi nie mniej niż 100 mm,
  • dla szaf o szerokości 1000 mm, pełne otwarcie drzwi wymaga Х nie mniej niż 1000 mm.

  Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

  Zalecana minimalna wysokość drzwi pomieszczenia A dla rozdzielnicy z szafką obwodów pomocniczych wysokości 400 mm wynosi 2500 mm, dla wysokości 600 mm wynosi 2700 mm.

  Na rysunku 6a,b,c pokazano przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy.

  Na rysunku 7a,b pokazano ramę nośną/montażową rozdzielnicy RELF i RELFex z otworami do montażu rozdzielnic do podłoża, na rysunku 8 - sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.

  Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

  Wyposażenie standardowe dostarczane z rozdzielnicą

  Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie

  • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
  • korba do przemieszczania członu ruchomego,
  • korba do napędu uziemnika,
  • wózek transportowy członu ruchomego (za wyjątkiem RELF 36),
  • klucze do drzwi szafy.

  Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

  • deklaracja zgodności,
  • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
  • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
  • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
  • karta gwarancyjna.

  Rysunki

  Spis rysunków

  • Rysunek 1a - Wyposażenie pola RELF - wariant I
  • Rysunek 1b - Wyposażenie pola RELF - wariant II
  • Rysunek 1c - Wyposażenie pola RELF 36
  • Rysunek 1d - Wyposażenie pola RELF ex
  • Rysunek 2a - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex
  • Rysunek 2b - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36
  • Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I
  • Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant II
  • Rysunek 3c - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36
  • Rysunek 3d - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex
  • Rysunek 4a - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF
  • Rysunek 4b - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex
  • Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RELF
  • Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RELF 36
  • Rysunek 5c - Ustawienie rozdzielnicy RELF ex
  • Rysunek 6a - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF
  • Rysunek 6b - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36
  • Rysunek 6c - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex
  • Rysunek 7a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
  • Rysunek 7b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex
  • Rysunek 8 - Mocowanie rozdzielnicy do podłoża

  Rysunek 1a - Wyposażenie pola RELF - wariant I

  Wyposażenie pola RELF - wariant I

  Wyposażenie pola RELF - wariant I
  1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
  2. przekładniki prądowe,
  3. uziemnik,
  4. przekładniki napięciowe,
  5. izolatory wsporczo-przepustowe,
  6. izolatory przepustowe,
  7. ograniczniki przepięć,
  8. izolatory wsporcze/reaktancyjne,
  9. szyny zbiorcze,
  10. szyny połączeń elektrycznych,
  11. przekładnik ziemnozwarciowy,
  12. szyna uziemiająca,
  13. przegrody ruchome,
  14. korytko kablowe (opcja),
  15. klapy wydmuchowe.

  Rysunek 1b - Wyposażenie pola RELF - wariant II

  Wyposażenie pola RELF - wariant II

  Wyposażenie pola RELF - wariant II
  1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
  2. przekładniki prądowe,
  3. uziemnik,
  4. przekładniki napięciowe,
  5. izolatory wsporczo-przepustowe,
  6. izolatory przepustowe,
  7. ograniczniki przepięć,
  8. izolatory wsporcze (reaktancyjne),
  9. szyny zbiorcze,
  10. szyny połączeń elektrycznych,
  11. przekładnik ziemnozwarciowy,
  12. szyna uziemiająca,
  13. przegrody ruchome,
  14. korytko kablowe (opcja),
  15. klapy wydmuchowe.

  Rysunek 1c - Wyposażenie pola RELF 36

  wyposazenie pola 1

  wyposazenie pola 2
  1. aparat główny: wyłącznik
  2. przekładniki prądowe
  3. uziemnik
  4. ograniczniki przepięć
  5. izolatory wsporczo-przepustowe
  6. izolatory przepustowe
  7. szyny zbiorcze
  8. szyny połączeń elektrycznych
  9. szyna uziemiająca
  10. mechanizm przegród ruchomych
  11. klapy wydmuchowe
  12. przekaźnik zabezpieczający

  Rysunek 1d - Wyposażenie pola RELF ex

  Wyposażenie pola RELF ex

  Wyposażenie pola RELF ex
  1. wyłącznik wysuwny
  2. uziemnik
  3. przekładniki prądowe
  4. przekładniki napięciowe (opcja)
  5. zespół zabezpieczeń
  6. szyny połączeń elektrycznych
  7. izolatory przepustowe
  8. izolatory wsporczo - przepustowe
  9. klapy wydmuchowe
  10. szafka sterownicza
  11. przekładnik ziemnozwarciowy
  12. ogranicznik przepięć

  Rysunek 2a - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex

  Schematy strukturalne obwodów głównych RELF i RELF ex

  Rysunek 2b - Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36

  Schematy strukturalne obwodów głównych RELF 36

  Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant I

  Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF - wariant II

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF Szafka obwodów pomocniczych pola RELF
  Wymiary [mm]  
  H 600 600 600 400 400 400
  S 995 795 645 995 795 645
  H1 500 500 500 350 350 350
  S1 900 700 550 900 700 550

  Rysunek 3c - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36 Szafka obwodów pomocniczych pola RELF 36

  Rysunek 3d - Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex

  Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex Szafka obwodów pomocniczych pola RELF ex

  Rysunek 4a - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF

  Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF

  Rysunek 4b - Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex

  Przykład rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polach RELF ex

  Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RELF

  Ustawienie rozdzielnicy RELF
  Ustawienie rozdzielnicy RELF

  Uwaga:
  W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RELF 36

  Ustawienie rozdzielnicy RELF 36
  Ustawienie rozdzielnicy RELF 36

  Uwaga:
  W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 5c - Ustawienie rozdzielnicy RELF ex

  Ustawienie rozdzielnicy RELF ex
  Ustawienie rozdzielnicy RELF ex

  Uwaga:
  W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 6a - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF

  Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 1000 mm
  RELF - Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 1000 mm
  Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 650 mm
  RELF - Otworowanie stropu dla szaf o szerokości 650 mm

  Rysunek 6b - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36

  Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF 36

  Rysunek 6c - Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex

  Przykładowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki dla pól RELF ex
  Wymiary [mm]  
  H 650 800 1000
  G1 310 mm - dla 2 kabli / fazę
  560 mm - dla 4 kabli / fazę

  Rysunek 7a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF

  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF
  Wymiary [mm]
  G 1500 1550 1563 1600 1650
  S 650 800 650 800 1000 800 1000 1000
  S1 400 500 400 500 700 500 700 700

  Rysunek 7b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex

  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RELF ex
  Wymiary [mm]
  S 400 550 750
  G1 650 800 1000

  Rysunek 8 - Mocowanie rozdzielnicy do podłoża

  RELF 12 / RELF 17,5 / RELFex
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 12 / RELF 17,5 / RELFex
  RELF 24
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 24
  RELF 36
  Mocowanie rozdzielnicy do podłoża RELF 36

  Karty katalogowe

  RELF (typoszereg o głębokości szaf 1250 mm) - oznaczenia kart

  RELF
  1. Karta 1.1 Pole zasilające/odpływowe
  2. Karta 1.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 1.3 Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem
  4. Karta 1.4 Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem
  5. Karta 1.5 Pole pomiaru napięcia
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

  RELF - oznaczenia kart

  RELF
  1. Karta 2.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 2.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 2.3 Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem
  4. Karta 2.4 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
  5. Karta 2.5 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
  6. Karta 2.6 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

  RELF 36 - oznaczenia kart

  RELF 36
  1. Karta 3.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 3.2 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
  3. Karta 3.3 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
  4. Karta 3.4 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta

  RELF ex - oznaczenia kart

  RELF ex
  1. Karta 4.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 4.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 4.3 Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem
  4 Karta 4.4 Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem
  5. Karta 4.5 Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta

  Karta 1.1 - Pole zasilające/odpływowe (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole zasilające/odpływowe

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik/stycznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB); HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikieme

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.3 - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.4 - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 produkcja ZPUE
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.5 - Pole pomiaru napięcia (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole pomiaru napięcia

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Zwieracz Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikie

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe z rozłącznikie

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.3 - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole liniowe odpływowe ze stycznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Stycznik Q2 VSC (ABB), Rollarc (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.5 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-4000
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 produkcja ZPUE
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.6 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12/17,5/24
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/38/50
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75/95/125
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-4000
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 40
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 100
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5 oraz do 40/0,5s
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy   człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 TPU (ABB)
  Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
  Ogranicznik przepięć F1 GXE51 (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.2 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 -Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 TPU (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.3 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] do 1600
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 produkcja ABB
  Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 3.4 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF 36)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF 36 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 36/40,5*
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 95/85,5(5min)/95(1min)*
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 1600
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25(3s) oraz 31,5(1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63/80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy   człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 TJP (ABB)
  Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
  Ogranicznik przepięć F1 GXE51 (ABB)
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 4.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 12*/17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28/42*/38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 75*/95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2500
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2500
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 31,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 80
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 31,5
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VB-4W (ZPUE); SION (Siemens)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Ogranicznik przepięć F1 Polim
  * - zgodnie z normami GOST
  Uwaga: Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 4.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 400-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2400
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym

  Karta 4.3 - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa z wyłącznikiem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2400
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2400
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Wyłącznik Q1 VB-4W (ZPUE); SION (Siemens)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)

  Karta 4.4 - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole sprzęgłowe - szafa ze zwieraczem

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-2400
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-2400
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 2,5
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci

  Karta 4.5 - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi (RELF ex)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RELF ex - Pole pomiarowe - człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi

  Parametry  
  Napięcie znamionowe [kV] 12; 17,5
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28; 38
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75; 95
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] do 2400
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony do IP4X
  Wyposażenie  
  Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
  Ogranicznik przepięć F1 Polim (ABB)
 • RXD

  Rozdzielnica RXD

  Główne cechy rozdzielnicy SN typu RXD:

  • w izolacji powietrznej,
  • w obudowie metalowej,
  • dwuczłonowe lub jednoczłonowe - zależnie od wyposażenia,
  • z pojedynczym układem szyn zbiorczych,
  • na napięcie znamionowe 12 kV lub 36 kV,
  • przystosowane do użytkowania w instalacjach wnętrzowych

  Charakterystyka rozdzielnicy

  Charakterystyka

  Rozdzielnica typu RXD jest przeznaczona do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
  Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200 i PN-EN 62271-1, zapewnia stopień ochrony do IP4X (IP3X) dla osłon zewnętrznych wg PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą PN-EN 62271-1.

  Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

  W celu ochrony przed korozją rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową wykonaną z ocynkowanych blach stalowych a drzwi i osłony boczne skrajnych pól pokryte są lakierem proszkowym.

  Typy pól

  Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

  • zasilające / odbiorcze,
  • sprzęgłowe,
  • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
  • z rozłącznikiem,
  • potrzeb własnych.

  Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami, blok z bezpiecznikami.
  Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

  Zalety i cechy charakterystyczne rozdzielnicy:

  • izolacja powietrzna,
  • konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie, bez spawania,
  • ciągłość pracy podczas serwisu – klasa LSC2 dla 12 kV i LSC1 dla 36 kV,
  • wersja z szynami zbiorczymi w odrębnym przedziale z przegrodami w klasie PM - dla 12 kV,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
  • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
  • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
  • wykonanie przyścienne lub wolnostojące z dostępem tylko od frontu szafy,
  • bogaty zakres typów pól i aparatów,
  • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
  • łatwa obsługa

  Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

  • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
  • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
  • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
  • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
  • sygnalizacja napięcia w polach

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu RXD spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 62271-1
  • PN-EN 62271-200

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne:
  Napięcie znamionowe
  [kV]
  12
  36
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
  i pola zasilającego
  [A]
  630-1250
  630
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  o częstotliwości sieciowej 50 Hz
  [kV]
  28
  85(5min)
  / 95(1min) / 120(5min)
  Napięcie znamionowe wytrzymywane
  udarowe piorunowe
  [kV]
  75
  190/220
  Częstotliwość znamionowa
  [Hz]
  50
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
  [kA]
  do 25/1s
  do 25/1s
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
  [kA]
  do 63
  do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego
  [kA]
  do 25/1s
  do 20/1s
  Stopień ochrony  
  do IP 4X
  Wysokość szafy
  [mm]
  2600
  Szerokość szafy
  [mm]
  600/700/750/900
  1600/2000
  Głębokość szafy
  [mm]
  1188
  1188
  Zgodność z normami
  PL-EN 62271-200; PN-EN 62271-1
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
  - szczytowa krótkotrwała +40oC
  - najwyższa średnia w ciągu doby 95%
  - najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
  - najwyższa średnia roczna +20oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
  - najniższa długotrwała -5oC
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania
  brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość miejsca zainstalowania
  do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania
  wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne
  Uwaga:
  1. Wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić
   z producentem.
  2. Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien
   zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy.

  Budowa rozdzielnicy

  Konstrukcja

  Konstrukcja

  Konstrukcja Rozdzielnicy RXD

  • Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest blacha ocynkowana ogniowo.
  • Do łączenia, zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości.
  • Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.
  • Na szafę nakładana jest szafka obwodów pomocniczych. Każda szafa jest w pełni oddzielona od sąsiednich szaf, co zapobiega rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich szaf w przypadku powstania łuku elektrycznego.
  • Szyny zbiorcze znajdują się w górnej części szafy. Przejście szyn zbiorczych pomiędzy szafami następuje przez płyty przepustowe wykonane z materiału niemagnetycznego i wyposażone w izolatory przepustowe, stanowiąc elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe.
  • Rejon szyn zbiorczych w trakcie prac serwisowych może być wydzielony poprzez wsunięcie w prowadnice płyty izolacyjnej przez szczelinę znajdującą się nad drzwiami.
  • Otwarcie drzwi szafy jest możliwe w trybie kontrolowanym blokadami.
  • Łącznik główny może być zabudowany na stałe lub jako człon wysuwny. Człon wysuwny w położeniu pracy oraz próby/odłączenia znajduje się wewnątrz szafy za zamkniętymi drzwiami. Po otwarciu drzwi możliwe jest jego wytoczenie do pozycji rozdzielenia.
  • Przez wzierniki w drzwiach rozdzielnicy widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.
  • Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica RXD spełnia kryteria kategorii LSC2 (dla 12 kV) i LSC1 dla 36 kV.
  • W dolnym obszarze szafy znajduje się przyłącze przeznaczone do podłączenia kabli lub szyn. Zabudowane tam są także przekładniki prądowe, uziemnik szybki (RXD 12kV) oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.
  • Stan uziemnika jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.
  • Dno szafy jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi, będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi.
  • Na wywinięciach dna montowane są wsporniki uchwytów kablowych i wsporniki do zamocowania przekładników ziemnozwarciowych.

  Drzwi szafy

  wykonane są z malowanej blachy. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o.
  Drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.
  Drzwi wyposażone są we wzierniki służące do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych. Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

  Klapy wydmuchowe

  Szafa posiada w górnej części otwory wylotowe zamknięte klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz szafy w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.
  Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz szafy rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz szafy.

  Człon wysuwny

  stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola odpowiednio: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.
  Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

  Przedział obwodów pomocniczych

  (przedział niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i może być prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy.
  Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.
  Mocowana jest do dachu rozdzielnicy. W jej dnie oraz na ścianie tylnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody.
  Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano perforowaną płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.
  Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

  Oszynowanie

  Szyny zbiorcze - w rozdzielnicy jako szyny zbiorcze zastosowano pojedynczy, trójfazowy tor prądowy prowadzony w górnej, tylnej części szafy (patrz Rysunek 1 a,b,c. Wyposażenie pola).
  Dobrano miedziane szyny płaskie z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.
  Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych oraz izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.
  Szyny rozdzielcze
  Szyny rozdzielcze wykonane są z szyn płaskich z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

  Elementy izolacyjne

  w rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. Są to izolatory wsporcze służące do podtrzymywania szyn zbiorczych i izolatory przepustowe służące do przepuszczenia szyn zbiorczych między polami rozdzielnicy, osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

  Uziemienie ochronne

  w każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm, usytuowany na dole, z tyłu szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

  Podłączenia kablowe

  Przyłącze szafy przystosowane jest do wyprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

  System zabezpieczeń i blokad

  Rozdzielnica może być wyposażona po wcześniejszej konsultacji z producentem w wymagane przez normę oraz inne dodatkowe, służące poprawie bezpieczeństwa użytkowania blokady mechaniczne i elektryczne:

  Blokady mechaniczne:

  1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku (wymagana przez normę),
  2. zezwalająca na zamknięcie i otwarcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia (wymagana przez normę),
  3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
  4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
  5. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
  6. uniemożliwiająca otwarcie drzwi do pola, gdy uziemnik jest otwarty (nie dotyczy RXD36),
  7. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja),
  8. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół (opcja),
  9. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem (opcja),
  10. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku (opcja),
  11. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,

   

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

  Blokady elektryczne:

  1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane; wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne (wymagana przez normę),
  2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych,
  3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu próby/odłączenia),
  4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane,
  5. uniemożliwiająca otwarcie drzwi pola gdy uziemnik jest w pozycji otwartej.

   

  Blokady, z wyjątkiem blokad wymaganych przez normy, dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.
  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.
  Konstrukcja drzwi pozwala na ich awaryjne odblokowanie i umożliwienie dostępu do napędu członu ruchomego w sytuacjach tego wymagających.

  Wyposażenie rozdzielnic

  Aparatura łączeniowa

  Rozdzielnica może być wyposażona w wyłączniki próżniowe SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider); wyłączniki w izolacji gazowej
  НD4 (АВВ); styczniki VSC (ABB), Rollarc (Schneider Electric), 3TM i 3TL (Siemens).
  Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy.
  Stosowany jest uziemnik szybki (za wyjątkiem RXD 36) z napędem skokowym.

  Aparatura pomiarowa

  Do pomiarów stosowane są przekładniki różnych producentów.
  Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz
  wskaźnika napięcia typu SN (ZPUE).

  Aparatura zabezpieczeniowa

  W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.
  Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

  W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy.

  W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i w określonym czasie (poniżej 10 ms) wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

  Schematy obwodów głównych, obwody pomocnicze, automatyzacja rozdzielnicy

  Obwody główne

  Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych pól przedstawione są na niniejszej stronie www w zakładce Rysunki -> Rysunek 2. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

  Obwody pomocnicze

  Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych. Wymiary i sposób rozmieszczenia aparatów przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

  Automatyzacja rozdzielnicy

  Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

  Opakowanie, transport, instalowanie rozdzielnicy

  Opakowanie

  Dla rozdzielnic RXD stosuje się trzy sposoby pakowania:

  1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią bąbelkową, następnie folią rozciągliwą,
  2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
  3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się odpowiednio na paletach lub w skrzyniach.

  Transport

  Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy lub szafy złożone w zestawy transportowe. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.
  Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione. Ustawienie szafy na palecie transportowej umożliwia transport przy pomocy wózka widłowego.
  Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.
  Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

  Instalowanie rozdzielnicy

  Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona usytuowana. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy.
  Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej, względnie betonowej obiektu.
  Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.
  Rysunki 5 i 6 przedstawiają zasady posadowienia rozdzielnicy: usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu, przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe, ramę nośną/montażową rozdzielnicy z otworami do montażu rozdzielnicy do podłoża. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy. Rysunek 7 pokazuje sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.
  Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

  Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

  Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie:

  • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
  • korba do przemieszczania członu ruchomego,
  • korba do napędu uziemnika,
  • wózek transportowy członu ruchomego,
  • klucze do drzwi szafy.

  Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

  • deklaracja zgodności,
  • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
  • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
  • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
  • karta gwarancyjna.

  Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

  Rysunki

  Spis rysunków

  • Rysunek 1a Wyposażenie pola RXD 12
  • Rysunek 1b Wyposażenie pola RXD 36
  • Rysunek 2 Schematy strukturalne obwodów głównych
  • Rysunek 3a Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12
  • Rysunek 3b Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36
  • Rysunek 4 Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12
  • Rysunek 5a Ustawienie rozdzielnicy RXD 12
  • Rysunek 5b Ustawienie rozdzielnicy RXD 36
  • Rysunek 6a Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12
  • Rysunek 6b Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36
  • Rysunek 7 Mocowanie rozdzielnicy RXD do podłoża

  Rysunek 1a - Wyposażenie pola RXD 12

  Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

  Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

  1. aparat główny: wyłącznik, stycznik
  2. szyny zbiorcze
  3. szyny odpływowe
  4. izolatory przepustowe
  5. przekładniki prądowe
  6. uziemnik
  7. przekładniki napięciowe
  8. ograniczniki przepięć
  9. izolatory wsporcze (reaktancyjne)
  10. przekładnik ziemnozwarciowy
  11. szyna ochronna
  12. klapy wydmuchowe
  13. prowadnica płyty izolacyjnej

  Rysunek 1b - Wyposażenie pola RXD 36

  Wyposażenie pola RXD 36

  Wyposażenie pola RXD 36

  1. szyny połączeń elektrycznych,
  2. aparat główny: wyłącznik,
  3. uziemnik,
  4. przekładniki prądowe,
  5. przekładniki napięciowe,
  6. izolatory wsporcze (reaktancyjne),
  7. izolatory przepustowe,
  8. ograniczniki przepięć,
  9. zespoły zabezpieczeń
  10. szyna uziemiająca

  Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodów głównych

  RXD - Schematy strukturalne obwodów głównych

  Uwagi:
  *) tylko dla RXD36; **) nie dla RXD36

  Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

   

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

   

  Wymiary [mm]
  H
  500
  500
  500
  S
  1045
  845
  695
  H1
  450
  450
  450
  S1
  950
  750
  600

  Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

   

  RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

  Rysunek 4 - Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12

  Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12/17,5/24

  Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RXD 12

  widok z boku
  Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24
  widok z góry

  Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

  Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RXD 36

  widok z boku
  stawienie rozdzielnicy RXD 36
  widok z góry

  stawienie rozdzielnicy RXD 36

  Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

  Rysunek 6a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12

  rama nosna
  Wymiary [mm]
  G
  1150
  1200
  1300
  S
  600
  700
  750
  850
  900
  700
  850
  1050
  1100

  Rysunek 6b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

  Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

  Rysunek 7. Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

  Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

  Karty katalogowe

  Spis kart katalogowych

  Spis kart katalogowych *

  RXD 12 kV

  1. Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem
  2. Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
  3. Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem
  4. Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem
  5. Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem
  6. Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV
  7. Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
  8. Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV
  9. Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  RXD 36 kV

  1. Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem
  2. Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem
  3. Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem
  4. Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem
  5. Karta 2.5 - Pole pomiarowe
  6. Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych

  Uwaga:
  * Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie.

  Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem (RXD 12)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1200
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 65
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider Electric)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Przekładnik ziemnozwarciowy T4 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 560-700
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 650
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Rozłącznik Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 520 - 620
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider Electric)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Masa [kg] 530-630
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażenie:  
  Zwieracz Q4 produkcja ZPUE S. A.
  Masa [kg] 405-510
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany   [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Człon ruchomy   Człon wysuwny
  z przekładnikami napięciowymi
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 440-540
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Człon ruchomy Człon wysuwny
  z przekładnikami napięciowymi
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 470
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
  Transformator T do 40 kVA; 6/0,4 kV
  Masa [kg] 890
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV (RXD 12 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 12
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Wyłącznik Q1 SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
  HVX (Schneider Electric); VSC (ABB)
  Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Bateria kondensatorów C do 700 kvar; 6,6 kV
  Masa [kg] 960
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem (RXD 36 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
  Uziemnik Q3 UW36
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 1380
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem (RXD 36 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Rozłącznik Q2 NAL 36 (ABB)
  Uziemnik Q3 UW36
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
  Masa [kg] 1150
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem (RXD 36 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
  Przekładnik prądowy T1 różni producenci
  Masa [kg] 1300
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem (RXD 36 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE Silesia S.A.
  Masa [kg] 1150
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.5 - Pole pomiarowe (RXD 36 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły [A] 630
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
  Uziemnik Q3 UW36
  Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
  Masa [kg] 1100
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

  Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych (RXD 36 kV)

  Schemat strukturalny

  Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

  Elewacja

  Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

  Przekrój przez szafę

  Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

  Parametry:  
  Napięcie znamionowe [kV] 36
  Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
  Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
  bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
  Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
  Stopień ochrony   do IP4X
  Wyposażeniе:  
  Odłącznik/rozłącznik Q2 ON/NAL (ABB)
  Transformator T do 100 kVA; 35/0,4 kV
  Masa [kg] 2070
  Uwaga:
  Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)
Dodatkowe informacje