Rozłączniki THO Rozłączniki RPN z komorami próżniowymi dla Smart Grid Rozłączniki RN i RUN z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 100A Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej Napędy silnikowe do sterowania zdalnego w sieciach Smard Grid Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid Podstawy bezpiecznikowe Stanowiska słupowe i konstrukcje linii napowietrznych Żerdzie wirowane i fundamenty prefabrykowane

Rozłączniki THO Rozłączniki RPN z komorami próżniowymi dla Smart Grid Rozłączniki RN i RUN z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 100A Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej Napędy silnikowe do sterowania zdalnego w sieciach Smard Grid Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid Podstawy bezpiecznikowe Stanowiska słupowe i konstrukcje linii napowietrznych Żerdzie wirowane i fundamenty prefabrykowane

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • Rozłączniki THO

  Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

  Podstawowym elementem sekcjonalizerów serii THO; THO/II jest rozłącznik TH12 zamknięty w szczelnym zbiorniku ze stali nierdzewnej, wypełnionym gazem SF6. Zbiornik spełnia kryteria szczelności zgodne z normą IEC 56 tzn., że powtórne napełnianie nie jest wymagane podczas normalnego funkcjonowania rozłącznika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dozoru urządzeń pod ciśnieniem, aparat nie podlega obowiązkowi dozoru urządzeń pod ciśnieniem ze względu na małą zawartość SF6 w zbiorniku. W połączeniu z nowoczesnym i niezawodnym systemem sterowania i nadzorowania radiowego (zdalnego) dają gwarancję kilkudziesięcioletniej pracy bez potrzeby dokonywania kłopotliwych przeglądów, regulacji i konserwacji styków, co jest szczególnie istotne w rozległych sieciach napowietrznych. Styki rozłączników wewnątrz zbiornika połączone są z izolatorami przepustowymi umożliwiającymi zamontowanie “samoczyszczących” izolatorów silikonowych 24 (25)kV, 36kV, o doskonałych właściwościach hydrowobowych do których przyłącza się mostki z linii napowietrznej lub kablowej jak również istnieje możliwość przyłączenia konektorowych głowic kątowych. Dla sterowania zdalnego zastosowano prosty i niezawodny napęd elektryczny z mechanizmem jedno lub dwu-sprężynowym, zapewniającym migowe załączanie i rozłączanie styków głównych rozłącznika w czasie 50 ms. Napędy silnikowe w które wyposażone są rozłączniki/sekcjonalizery serii THO współpracują ze wszystkimi systemami sterowania i nadzorowania drogą radiową w siechach Smart Grid.

  Napęd elektryczny może być wykonany w dwóch wersjach tj.:

  • napęd jedno-sprężynowy „T-1" - z pełnym czasem zadziałania <2s (nowe wykonanie),
  • napęd dwu-sprężynowy „T-2" - zasobnikowy do współpracy z pełną automatyką SPZ służącą do szybkiego odłączania uszkodzonych fragmentów sieci w przerwie beznapięciowej z czasem zadziałania na rozłącz 0,1s.

  Napęd silnikowy T-1 lub T-2 zabudowany jest bezpośrednio do zbiornika rozłącznika i jest spięty z jego głównym wałem roboczym, eliminuje to możliwość ingerencji w aparat osobom niepowołanym, oraz do minimum ogranicza możliwość błędnych sygnalizacji i niezadziałań. Zarówno mechanizm sprężynowy, jak też silnik, posiada styki sygnalizacyjne dające informacje do systemu SCADA o stanie położenia aparatu, oraz wskaźnik optyczny który widoczny jest z poziomu ziemi.
  Każdy rozłącznik wyposażony jest w napęd ręczny umożliwiający manewrowanie aparatem ręcznie z ziemi, napęd ten jest przystosowany do mechanicznego zablokowania w położeniu rozłączony, lub załączony z możliwością założenia kłódki.
  Wykonanie specjalne napędu w oznaczeniu „S-sprzęgło” daje dodatkową funkcjonalność rozsprzęglenia napędu ręcznego od silnikowego, w przypadku działania systemu zdalnego sterowania. Szczegółowe informacje dotyczące rozłączników (sekcjonalizerów) zawarte są na stronie www.zpue.pl oraz w dokumentacji techczniczno - ruchowej.

  Charakterystyka

  • brak konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji styków głównych rozłącznika co w dużym stopniu ogranicza koszty eksploatacyjne.
  • bezawaryjna praca w bardzo ekstremalnych warunkach atmosferycznych (szadź, oblodzenie, wiatr, strefy leśne)
  • niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane użyciem SF6 daje w rezultacie wyższą niezawodność i wspaniałą mechaniczną oraz elektryczną wytrzymałość.
  • każdy rozłącznik serii THO, wyposażony w czujnik ciśnienia „prestostat” SF6 który kontroluje ciśnienie w zbiorniku i odpowiada za prawidłową pracę rozłącznika, jak również w przypadku awarii automatycznie odcina układ zasilania silnika i wówczas nie można wykonać sterowania na rozłącz.
  • rozłączniki serii THO wyposażone w napęd ręczny awaryjny którym można wykonywać czynności łączeniowe pod pełnym obciążeniem prądem znamionowym w przypadku rozładowania się akumulatorów zabudowanych w szafie obiektowej telemechaniki.

  Parametry rozłączników THO

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 62271-103:2011 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103: Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV do 52 kV włącznie.”
  • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - Część 1: Postanowienia wspólne.
  • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102:2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
  • PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
  • PN-EN 62271-4:2014-03 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 4: Procedury postępowania z heksafluorkiem siarki (SF6) i jego mieszaninami;    
  • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
  Parametry Rozłączników, sekcjonalizerów serii THO
  Typ THO-24
  THO-24/II
  THO-36
  Napięcie znamionowe Ur 24 (25)kV 36kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz - 3
  Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - na sucho i pod deszczem -1min. Ud
       - do ziemi i międzyfazowo 50kV 70kV
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60kV 80kV
  Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
       - do ziemi i między fazowo 125kV 170kV
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145kV 195kV
  Prąd znamionowy ciągły Ir 630A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
  Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 40kA
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 60A
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego 16kA
  Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) (M2) 5000
  Temperatura pracy - 40°C + 60°C
  Klasa elektryczna E3
  Stopień ochrony zbiornika IP-67
  Stopień ochrony napędu silnikowego IP54 (IP65)*
  Ciśnienie gazu SF6 w zbiorniku przy 20oC IP-67

  * Napęd silnikowy o stopniu ochrony IP65 jest dostępny na specjalne zamówienie (wymagania), od stycznia 2020r. będzie jako standard.

  Rozłączniki posiadają Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Dobór i oznaczenia

  Dobór i oznaczenia rozłączników serii THO

  • THO-24-T1 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym.
  • THO-24-T1b oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym oraz z sygnalizacją zablokowania rozłącznika.
  • THO-24-T2 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym zasobnikowym.
  • THO/T-24-T1 oznacza rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym bez zasobnika.
  • THO-36-T1 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 36kV z napędem silnikowym standardowym.
  • THO-36-T2 oznacza rozłącznik napowietrzny na napięcie znamionowe 36kV z napędem silnikowym zasobnikowym.
  • THO/T-36-T1 oznacza rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny na napięcie znamionowe 36kV z napędem silnikowym bez zasobnika.
  • THO-24/II-T1 oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym.
  • THO-24/II-T1b oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym standardowym oraz z sygnalizacją zablokowania rozłącznika
  • THO-24/II-T2 oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym zasobnikowym.
  • THO/T-24/II-T1 oznacza sekcjonalizer dwurozłącznikowy z uziemnikiem napowietrzny na napięcie znamionowe 24(25)kV z napędem silnikowym bez zasobnika.

  * napęd silnikowy b;bs z sygnalizacją założenia blokady, oraz ze sprzęgłem nie jest wyposażeniem standardowym, należy to zaznaczyć w dokumentacji projektowej i przy zamawianiu

  Uwaga:
  Rozłącznik dwusekcyjny THO/II może być wyposażony tylko w napęd silnikowy T1(b) oraz jeden rozłącznik

  Widok, wymiary i budowa

  Widok, wymiary i budowa rozłączników THO

  Widok, wymiary i budowa rozłączników THO

  1. obudowa rozłącznika ze stali nierdzewnej
  2. obudowa napędu silnikowego, pod którym znajduje się napęd
  3. izolator żywiczny zalany gumą silikonową
  4. wskaźnik optyczny stanu położenia
  5. króciec napędu, do połączenia z cięgnem napędu ręcznego
  6. uchwyty transportowe
  7. zawór bezpieczeństwa (nadciśnieniowy)
  8. punkt przyłączenia uziemienia
  9. opcja przekładnik prądowy połączony w układzie Holmgreena służączy do sygnalizacji przepływu prądu zwarciowego i pomiaru (lub Cewka Rogowskiego)
  10. punkt przyłączenia przewodu SN  

  Wymiary

  Wymiary rozłączników typu THO
  Wymiary rozłączników typu THO

  Sekcjonowanie

  Opcje sekcjonowania sieci dla THO-24
  sekcjonowanie 01
  Opcje sekcjonowania sieci dla THO-24/II
  sekcjonowanie 02

  Wyposażenie dodatkowe, pomiar prądu i napięcia

  Wyposażenie dodatkowe

  Każdy rozłącznik serii THO można doposażyć w przekładniki prądowe lub cewki rogowskiego i dzielniki napięciowe, stanowi to nowe rozwiązanie w zakresie pomiarów prądu i napięcia dla ochrony i nadzoru sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.

  Przekładnik prądowy typu PR 0,72; CTP jest w wykonaniu pierścieniowym, który jest nakładany na izolatory przepustowe rozłącznika połączone w układ Holmgreena, które służą do pozyskania informacji o prądach zwarciowych doziemnych i międzyfazowych oraz pomiaru prądu w zależności od potrzeb.

  Dla pomiaru napięcia rozłączniki serii THO mogą być wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięciowe, które zabudowane są w izolatorach przepustowych rozłącznika, pojemnościowe dzielniki napięciowe służą do pomiaru napięcia.

  Nowe rozwiązanie w połączeniu z odpowiednio skonfigurowanymi sterownikami produkcji Mikronika typu SO-52v-21-AUT lub Elkomtech typu Ex-mBEL_Bx może działać jako automatyczny sekcjonalizer oraz wykrywać prądy ziemnozwarciowe kierunkowe z automatycznym sekcjonowaniem uszkodzonego odcinka sieci w przerwie beznapięciowej SPZ.

  Pomiar prądu i napięcia

  Parametry przekładników pomiarowych PR-072 i CTP
  Znamionowe napięcie pierwotne Upr 0,66kV
  Najwyższe dopuszczalne napięcie przekładnika Um 0,72kV
  Znamionowy częstotliwość fr 50Hz
  Znamionowy prąd pierwotny Ipr (Zakres) 100A - 600A
  Znamionowy prąd wtórny Isr 1A
  Liczba rdzeni 1
  Uwaga
  * parametry przekładników prądowych, są również dostępne w wykonaniu specjalnym, o większych parametrach.
  przekladnik
  Parametry przekładników pomiarowych PR-072S
  Znamionowe napięcie pierwotne Upr 0,66kV
  Najwyższe dopuszczalne napięcie Um 0,72kV
  Znamionowy częstotliwość fr 50Hz
  Znamionowy prąd pierwotny Ipr (Zakres) 0,5 - 2000A
  Czułość 1mV/1A lub 5mV/1A
  Znamionowy prąd dynamiczny Isr 75kA
  Liczba rdzeni 1%

   

  Parametry techniczne sensorów napięciowych w rozłączniku THO
  Napięcie znamionowe pierwotne 15/√3, 20/√3*
  Najwyższy dopuszczalne napięcia dzielnika 24 kV
  Znamionowe napięcie probiercze izolacji 55 kV
  Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ps 125 kV
  Pojemność kondensatora górnego zabudowanego w izolatorze 21pF
  Pojemność kondensatora dolnego we wzmacniaczu 200nF / 267nF*
  Obciążenie znamionowe ≥10kΩ
  Znamionowe napięcie wtórne 6,5/√3V (3,25 /√3V; 2/√3V)
  Dokładność pomiaru po uwzględnieniu współczynników korekcyjnych amplitudy napięcia 3P
  Temperatura pracy układu -40oC + 60oC
  Wymienione parametry dotyczą sensora napięcia zabudowanego w rozłączniku THO z konwerterami IPR i/lub Ex-MI_VD konwerter może być zabudowany w rozłączniku lub szafie sterowniczej SO. Sensor napięcia spełnia wymagania norm PN-EN 60044-7; PN-EN 61869-6.
  dzielnik

  Czujnik ciśnienia SF6 Presostat (opcja w wyposażeniu standardowym)

  • Czujnik ciśnienia SF6 jest w standardowym wyposażeniu rozłączników serii THO
  • Nominalne ciśnienie względne SF6 powinno wynosić 30 kPA przy temperaturze 20oC
  • Czujnik sygnalizuje awarię gdy ciśnienie wewnętrzne obniży się do poziomu 5 kPa, oznacza to że SF6 znajduje się wewnątrz zbiornika i jest w nadciśnieniu. Nie oznacza to natychmiastowego wystąpienia zwarcia łukowego, ale osłabienie wytrzymałości dielektrycznej.

  Wskaźnik ciśnienia SF6 (opcja dodatkowa wyposażenia)

  • Rozłączniki THO mogą być wyposażone opcjonalnie we wskaźnik optyczny ciśnienia SF6 wewnątrz zbiornika (manometr)
  • Manometr zabudowany jest w przedziale napędu rozłącznika w taki sposób, że jest doskonale widoczny z poziomu ziemi.

  Wskaźnik ma podziałkę podzieloną na 2 strefy:

  1. strefa zielona (poziom SF6 prawidłowy), gdzie znajduje się wskaźnik w warunkach normalnych (uwzględnia wpływ temperatury na zmianę ciśnienia wewnątrz zbiornika)
  2. strefa czerwona, gdzie wskaźnik sygnalizuje utratę gazu; (stan awaryjny, w którym nie można dokonywać czynność rozłączania

  Nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 powinno wynosić 130 kPa (0,130 MPa) przy temperaturze 20oC.

 • Rozłączniki RPN z komorami próżniowymi dla Smart Grid

  Rozłączniki RPN z komorami próżniowymi dla Smart Grid

  Rozłączniki typu RPN III 24/400 i RPN III 24/400-W występują w dwóch wariantach (ramowy w oznaczeniu RPN III 24/400 oraz w wersji modułowej w oznaczeniu RPN III 24/400-W,  składają się z trzech niezależnych biegunów osadzonych na wspólnym wale napędowym. Odpowiednio wytrzymała konstrukcja zapewnia dużą niezawodność i trwałość. Budowa umożliwia bezpośrednio połączenie przewodów liniowych z rozłącznikiem. Każdy biegun wyposażony jest w izolatory kompozytowe z rdzeniem poliwęglanowym w osłonie z gumy HTV lub z żywic cykloalifatycznych. Odległość między poszczególnymi biegunami może być regulowana w zakresie 445-650mm. ale tylko w przypadku rozłącznika o budowie modułowej, w wersji ramowej ma stałą odległość pomiędzy biegunami która wynosi 435mm.  Modułowa budowa aparatu umożliwia jego zabudowę na żerdziach E, EM, ŻN, BSW, lub kratowych bez dodatkowych konstrukcji wsporczych. Jeden izolator jest zamocowany na stałe na biegunie, natomiast drugi izolator zamontowany jest na wsporniku ruchomym. Zamontowane zaciski prądowe  standardowo pozwalają  na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 ÷ 95 mm2. Styki główne posiadają konstrukcję szczękową. Styki wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych połączonych w sposób nierozłączny przez nitowanie oraz z zamontowanej w miseczkach stabilizacyjnych sprężyny co powoduje stałą siłę docisku i bardzo dobre połączenie powierzchni stykowej. Elementy styków są zabezpieczone powierzchniowo poprzez srebrzenie co umożliwia długą prace i zabezpiecza przed korozyjnym oddziaływaniem środowiska. Styki pomocnicze pracujące równolegle ze stykami głównymi otwierają się po otwarciu styków głównych i osiągnięciu bezpiecznej między nimi odległości. Konstrukcja styków pomocniczych i komór gaszeniowych umożliwia załączanie i rozłączanie prądów roboczych do 400A. Rozłączniki przystosowane są do sterowania zdalnego z napędami serii NSP-7/SO-2 i NSP-8/SO2 jak również ręcznego przy użyciu korby, która znajduje się w napędzie lub tylko napędem ręcznym (bez silnika).

  Rozłączniki serii RPN mają dopuszczenie do stosowania we wszystkich Spółkach Dystrybucyjnych (ZE), rozłączniki mogą być wyposażone w przekładniki prądowe typu AGCE-24 lub CSO, które służą do wykrywania prądów zwarciowych w sieciach SN.

  Charakterystyka

  • Widoczna bezpieczna przerwa izolacyjna
  • Bezawaryjna praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
  • Niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane zastosowaniem najwyższej jakości elementów łączeniowych, posiadają najwyższe właściwości elektryczne i mechaniczne wg. normy 62271-103
  • Możliwość rozbudowy o dodatkowe podzespoły np. przekładniki prądowe, ograniczniki przepięć.
  • Dzięki wariantowej budowie aparatów można konfigurować węzły sieciowe, istnieje możliwość zabudowy trzech rozłączników na jednym stanowisku słupowym.

  Parametry rozłącznika RPN

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 62271-103:2011 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103 : Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV  do  52 kV włącznie.”   
  • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - Część 1: Postanowienia wspólne.
  • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102 :2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
  • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
  • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
  Parametry rozłącznika RPN
  Napięcie znamionowe Ur 24(25)kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz-3
  Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - na sucho i pod deszczem -1min. Ud
       - do ziemi i międzyfazowo
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

  65kV
  75kV
  Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
       - do ziemi i między fazowo
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

  125kV
  145kV
  Prąd znamionowy ciągły Ir 400A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
  Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 16kA
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 400A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 400A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 30A
  Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 5000
  Temperatura pracy - 40°C + 60°C
  Klasa elektryczna E3

  Rozłącznik posiada Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W

  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W
  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W
  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W

  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400

  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400
  Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400
  1.  rama rozłącznika (belka)
  2.  izolator wsporczy
  3.  styki główne rozłącznika
  4.  styki ruchome pomocnicze
  5.  wspornik ruchomy
  6.  styki równoległe napędzające komorę
  7.  biegun z komorą próżniową
  8.  prowadnica talerzowa
  9.  dźwignia napędu rozłącznika
  10.  zacisk przyłączeniowy
  11.  element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

  Wyposażenie dodatkowe, sygnalizacja i pomiar prądu

  Każdy rozłącznik RPN można doposażyć w przekładniki prądowe typu AGCE, stanowi to nowe rozwiązanie w zakresie pomiarów prądu dla ochrony i nadzoru sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Przekładnik prądowy typu AGCE-24 jest przeznaczony do sieci napowietrznych o napięciu 15, 20kV. Może być on wykorzystywany do zabezpieczeń lub sygnalizacji o przepływie prądu zwarciowego, może również służyć do pomiaru prądu w linii SN. Droga upływu odpowiada napięciu izolacji 24kV dla największego poziomu zanieczyszczeń i wynosi 31mm/1kV. Przekładnik wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami:

  Parametry przekładników AGCE-24
  Najwyższe napięcie dopuszczalne 24kV
  Znamionowe napięcie probiercze izolacji 50kV
  Znamionowe napięcie probiercze udarowe 125kV
  Znamionowy prąd pierwotny Ipr  (Zakres) 200A - 400A
  Znamionowy prąd wtórny Isr 1A
  Wytrzymałość termiczna i dynamiczna Ith/Idyn 16/40kA
  Moc 2VA
  Klasa dokładności 2%
  Długość przewodu 10mb.

  Gabaryty przekładników AGCE-24

  Gabaryty przekładników AGCE-24
  Gabaryty przekładników AGCE-24
  Gabaryty przekładników AGCE-24
 • Rozłączniki RN i RUN z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 100A

  Rozłączniki RN i RUN z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 100A

  Rozłączniki napowietrzne modułowe typu RN III 24/4-100A (RUN III 24/4-100A) są aparatami do stosowania w napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 20 kV i przeznaczone są do rozłączania i łączenia prądu obciążenia do 100A. Prąd znamionowy ciągły 400A. Rozłączniki składają się z trzech niezależnych biegunów osadzonych na wspólnym wale. Odległość między poszczególnymi biegunami może być regulowana w  zakresie 450 - 650 mm. Modułowa budowa aparatu umożliwia montaż poszczególnych elementów - belka nośna, bieguny, napęd - na stanowisku słupowym bez użycia ciężkiego sprzętu. Budowa aparatu umożliwia jego zabudowę na standardowej żerdzi bez dodatkowych konstrukcji wsporczych.
  Łączniki wyposażone są w izolatory kompozytowe z rdzeniem poliwęglanowym w osłonie z gumy HTV typu HASDI. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez srebrzenie lub cynowanie, w zależności od standardów ZE. Do izolatorów zamontowane są zespoły stykowe z powietrzną komorą gaszeniową. Do izolatorów ruchomych zamontowane są zespoły stykowe ze stykiem rozłączającym i mechanizmem sprężynowym. Bieguny są łożyskowane tulejami mosiężnymi.
  Przyłącze linii napowietrznej standardowo pozwala na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 - 95 mm2 (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120 mm2). Elastyczny styk przejmuje skutki zginania na ruchomym biegunie aparatu. Konstrukcja aparatów pozwala na rozbudowę pracujących urządzeń o dodatkowe moduły - uziemniki, komorę gaszeniową, ograniczniki przepięć lub dodatkowe izolatory - pozwalając na konfigurowanie w zależności od potrzeb.

  Rozłączniki mogą być zabudowane w pozycji horyzontalnej (poziomej) lub wertykalnej (pionowej). Rozłączniki przystosowane są do sterowania zdalnego z napędami serii NSP-7/SO-2 i NSP-8/SO2 jak również ręcznego przy użyciu korby która znajduje się w napędzie, lub tylko napędem ręcznym (bez silnika).

  Rozłączniki mają dopuszczenie do stosowania we wszystkich Spółkach Dystrybucyjnych (ZE), rozłączniki mogą być wyposażone w przekładniki prądowe typu AGCE-24 lub CSO które służą do wykrywania prądów zwarciowych w sieciach SN. 

  Charakterystyka

  • Widoczna bezpieczna przerwa izolacyjna,
  • Bezawaryjna praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych ,
  • Niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane zastosowaniem najwyższej jakości elementów łączeniowych, posiadają najwyższe właściwości elektryczne i mechaniczne wg. normy 62271-103,
  • Możliwość rozbudowy o dodatkowe podzespoły np. przekładniki prądowe, ograniczniki przepięć,
  • Wysokie prądy łączeniowe 100A bez konieczności wyłączania całego ciągu liniowego.

  Parametry rozłącznika RN i RUN

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 62271-103 -  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103 : Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV  do  52 kV włącznie.”   
  • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą  i sterowniczą - Część 1: Postanowienia wspólne.
  • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102:2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
  • PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
  • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
  Parametry rozłączników RN III 24/4-100A i RUN III 24/4-100A
  Napięcie znamionowe Ur 24(25)kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz-3
  Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - na sucho i pod deszczem -1min. Ud
       - do ziemi i międzyfazowo
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

  50kV
  60kV
  Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
       - do ziemi i między fazowo
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

  125kV
  145kV
  Prąd znamionowy ciągły Ir 400A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
  Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 16kA
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 100A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 100A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 20A
  Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 5000
  Temperatura pracy - 40°C + 60°C
  Klasa elektryczna E3

  Rozłącznik posiada Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Widok, wymiary i budowa

  Widok, wymiary i budowa rozłącznika RN i RUN
  Widok, wymiary i budowa rozłącznika RN i RUN
  1. Rama rozłącznika (belka)
  2. Izolator wsporczy
  3. Styki główne rozłącznika
  4. Styki ruchome migowe
  5. Wspornik ruchomy
  6. Element do  zamocowania komory
  7. Komora powietrzna 100A
  8. Przewód łączący
  9. Dźwignia napędu rozłącznika
  10. Zacisk przyłączeniowy
  11. Element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

  Widok komory łączeniowej 100 A

  Rozłącznik zamknięty
  Widok komory łączeniowej - rozłącznik zamknięty
  Rozłącznik otwarty
  Widok komory łączeniowej - rozłącznik otwarty
 • Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej

  Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej i modułowej

  Łączniki są aparatami trójbiegunowymi o wspólnym napędzie. Każdy biegun wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze - stały i  ruchomy. Łączniki wyposażone mogą być w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych w osłonie z gumy HTV. Do izolatorów przytwierdzone są uchwyty z zespołami styków głównych. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez cynowanie. Konstrukcja styków umożliwia ich samonaprowadzanie oraz zapewnia  dużą powierzchnię przylegania i siłę docisku.

  Aparaty standardowo wyposażone są w zaciski prądowe które umożliwiają przyłącze linii napowietrznej przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 - 95 mm (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120, 185 mm.), ale informacja musi być podana na etapie składania zamówienia, lub zapytania ofertowego. Dodatkowo aparaty z uziemnikami są wyposażone w elastyczny styk, który przejmuje skutki zginania przewodu na ruchomym biegunie aparatu.

  Łączniki o budowie modułowej mogą być rozbudowywane o dodatkowe elementy takie jak: ograniczniki przepięć, dodatkowe izolatory wsporcze, jak również mogą być montowane w pozycji horyzontalnej (poziomej) i wertykalnej (pionowej).

  Charakterystyka

  • widoczna bezpieczna przerwa izolacyjna,
  • bezawaryjna praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych,
  • niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane zastosowaniem najwyższej jakości elementów łączeniowych, posiadają najwyższe właściwości elektryczne i mechaniczne wg najnowszych norm PN-EN.

  Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową 25A w wersji ramowej

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 62271-103 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103: Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV  do  52 kV włącznie.”   
  • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - Część 1:    Postanowienia wspólne.
  • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102:2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
  • PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
  • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
  Parametry łączników RN III 24(36)/4; RUN III 24(36)/4; ON III 24(36)/4; OUN III 24(36)/4 
  Typ łącznika RUN (RN) RUN (RN) OUN (ON) OUN (ON)
  Napięcie znamionowe Ur 24(25)kV 36kV 24(25)kV 36kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz-3 50 Hz-3 50 Hz-3 50 Hz-3
  Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
  na sucho i pod deszczem -1min. Ud
       - do ziemi i międzyfazowo
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

  50kV
  60kV

  70kV
  80kV

  50kV
  60kV

  70kV
  80kV
  Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
       - do ziemi i między fazowo
       - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

  125kV
  145kV

  170kV
  195kV

  125kV
  145kV

  170kV
  195kV
  Prąd znamionowy ciągły Ir 400A 400A 400A 400A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s) 16kA (1s) 16kA (1s) 16kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA 40kA 40kA 40kA
  Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 2,5kA 2,5kA ----- -----
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 25A 25A ----- -----
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 25A 25A ----- -----
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 16A 10A ----- -----
  Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 5000 5000 5000 5000
  Temperatura pracy - 40°C
  +50°C
  - 40°C
  +50°C
  - 40°C
  +50°C
  - 40°C
  +50°C
  Klasa elektryczna E3 E3 ----- -----

  * Parametry podano dla łącznika z biegunami nieruchomymi

  Rozłącznik i odłączniki posiadają Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Widok, wymiary i budowa łączników

  Widok, wymiary i budowa łączników modułowych

  Budowa łączników modułowych
  Budowa łączników modułowych
  * Wymiary dotyczą łączników 36 kV
  1. rama rozłącznika (belka)
  2. izolator wsporczy
  3. styki główne rozłącznika
  4. styki ruchome migowe
  5. wspornik ruchomy
  6. szabla styku migowego
  7. styk uziemnika  
  8. konstr. wsporcza uziemnika
  9. dźwignia napędu rozłącznika
  10. zacisk przyłączeniowy
  11. element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

  Widok, wymiary i budowa łączników ramowych

  Budowa łączników ramowych
  Budowa łączników ramowych
  * Wymiary dotyczą łączników 36 kV
  1. rama rozłącznika (belka)
  2. izolator wsporczy
  3. styki główne rozłącznika
  4. styki ruchome migowe
  5. wspornik ruchomy
  6. szabla styku migowego
  7. styk uziemnika  
  8. konstr. wsporcza uziemnika
  9. dźwignia napędu rozłącznika
  10. zacisk przyłączeniowy
  11. element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

  Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową

  Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową - oznaczenia łączników

  Łączniki z ograniczoną zdolnością łączeniową - oznaczenia łączników

  RUN III 24/4 P  
  oznacza rozłącznik z uziemnikiem  napowietrzny trójbiegunowy na napięcie znamionowe 24 kV i znamionowy prąd ciągły 400 A.

  ON III 24/4 P-z
  oznacza odłącznik napowietrzny trójbiegunowy, w wykonaniu ramowym, napięcie znamionowe 24 kV prąd ciągły 400 A, izolatory porcelanowe koloru zielonego.

  RUN III 24/4 W-S-H
  rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny trójbiegunowy, w wykonaniu modułowym napięcie znamionowe 24kV prąd ciągły 400A, łączeniowy 25A, izolatory kompozytowe w osłonie gumy silikonowej, do zamocowania w wersji horyzontalnej pod przewodami linii SN

  * dotyczy tylko łączników W-modułowych, uwaga ZPUE S.A. zaleca stosować łączniki w wykonaniu H- horyzontalnym, w układzie V-wertykalnym, tylko w szczególnych przypadkach gdzie nie ma możliwości zastosować wykonania w układzie H-horyzontalnym.

  Łączniki ramowe

  Odłącznik ON III 24/4 P(S)(K)
  warianty schem 01

  P (51,5 kg)
  S (41,3 kg)
  K (47,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 P(S)(K)
  warianty schem 07

  P (53,5 kg)
  S (43,3 kg)
  K (49,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 P(S)(K)
  warianty schem 02

  P (51,7 kg)
  S (41,5 kg)
  K (47,7 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 P(S)(K)
  warianty schem 08

  P (53,7 kg)
  S (43,5 kg)
  K (49,7 kg)

  Odłącznik ON III 36/4 P(S)(K)
  warianty schem 03

  P (68,7 kg)
  S (53,3 kg)
  K (59,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 36/4 P(S)(K)
  warianty schem 09

  P (73,3 kg)
  S (55,3 kg)
  K (64,1 kg)

  Rozłącznik RN III 36/4 P(S)(K)
  warianty schem 04

  P (69,0 kg)
  S (53,8 kg)
  K (59,8 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 36/4 P(S)(K)
  warianty schem 10

  P (73,7 kg)
  S (55,7 kg)
  K (64,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe w wersji podstawowej (Horyzontalnej)

  Odłącznik ON III 24/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe podst horyzontal schem 01

  P (59,5 kg)
  S (49,3 kg)
  K (57,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe podst horyzontal schem 03

  P (61,5 kg)
  S (51,5 kg)
  K (58,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe podst horyzontal schem 02

  P (61,5 kg)
  S (51,5 kg)
  K (59,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe podst horyzontal schem 04

  P (63,5 kg)
  S (53,3 kg)
  K (60,0 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe w wersji podstawowej (Wertykalnej)

  Odłącznik ON III 24/4 W-S(K)(P)-V
  modulowe podst wertykal schem 01

  P (59,5 kg)
  S (49,3 kg)
  K (57,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 W-S(K)(P)-V
  modulowe podst wertykal schem 03

  P (61,5 kg)
  S (51,5 kg)
  K (58,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe podst wertykal schem 02

  P (61,5 kg)
  S (51,5 kg)
  K (59,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 W-S(K)(P)-V
  modulowe podst wertykal schem 04

  P (63,5 kg)
  S (53,3 kg)
  K (60,0 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)

  Odłącznik ON III 24/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 01

  P (65,5 kg)
  S (55,3 kg)
  K (63,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 03

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 02

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 04

  P (69,5 kg)
  S (59,3 kg)
  K (67,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę izolatorów wsporczych w wersji (Horyzontalnej)

  Odłącznik ON III 24/4 i W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 01

  P (65,5 kg)
  S (55,3 kg)
  K (63,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 i W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 03

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 i W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 02

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 i W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych horyzontal schem 04

  P (69,5 kg)
  S (59,3 kg)
  K (67,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Wertykalnej)

  Odłącznik ON III 24/4 o W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 01

  P (65,5 kg)
  S (55,3 kg)
  K (63,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 03

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 o W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 02

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec wertykal schem 04

  P (69,5 kg)
  S (59,3 kg)
  K (67,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę izolatorów wsporczych w wersji (Wertykalnej)

  Odłącznik ON III 24/4 i W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 01

  P (65,5 kg)
  S (55,3 kg)
  K (63,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 24/4 i W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 03

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik RN III 24/4 i W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 02

  P (67,5 kg)
  S (57,3 kg)
  K (65,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 i W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa izolatorow wsporczych wertykal schem 04

  P (69,5 kg)
  S (59,3 kg)
  K (67,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z komorami powietrznymi 100A w wersji (Horyzontalnej)

  Rozłącznik RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H
  modulowe z komorami powietrznymi 100a horyzontal schem 01

  P (63,5 kg)
  S (53,3 kg)
  K (61,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H
  modulowe z komorami powietrznymi 100a horyzontal schem 02

  P (65,5 kg)
  S (55,5 kg)
  K (62,0 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z komorami powietrznymi 100A w wersji (Wertykalnej)

  Rozłącznik RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-V
  modulowe z komorami powietrznymi 100a wertykal schem 01

  P (63,5 kg)
  S (53,3 kg)
  K (61,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-V
  modulowe z komorami powietrznymi 100a wertykal schem 02

  P (65,5 kg)
  S (55,5 kg)
  K (62,0 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)

  Rozłącznik RN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji horyzontal schem 01

  P (69,5 kg)
  S (59,5 kg)
  K (67,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-H
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji horyzontal schem 02

  P (71,5 kg)
  S (61,3 kg)
  K (69,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Wertykalnej)

  Rozłącznik RN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji wertykal schem 01

  P (69,5 kg)
  S (59,5 kg)
  K (67,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-V
  modulowe zabudowa ogranicznikow przepiec w wersji wertykal schem 02

  P (71,5 kg)
  S (61,3 kg)
  K (69,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe dla 36 kV w wersji podstawowej (Horyzontalnej)

  Odłącznik ON III 36/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 01

  P (64,0 kg)
  S (54,3 kg)
  K (62,5 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 36/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 03

  P (66,5 kg)
  S (56,5 kg)
  K (63,5 kg)

  Rozłącznik RN III 36/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 02

  P (66,5 kg)
  S (56,5 kg)
  K (64,5 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 36/4 W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv wersja podstawowa horyzontal schem 04

  P (68,5 kg)
  S (58,5 kg)
  K (65,0 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.

  Łączniki modułowe dla 36 kV z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)

  Odłącznik ON III 36/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 01

  P (73,5 kg)
  S (64,8 kg)
  K (72,5 kg)

  Rozłącznik RN III 36/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 02

  P (77,5 kg)
  S (66,0 kg)
  K (75,0 kg)

  Odłącznik z uziem. OUN III 36/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 03

  P (76,5 kg)
  S (67,3 kg)
  K (75,0 kg)

  Rozłącznik z uziem. RUN III 36/4 o W-S(K)(P)-H
  modulowe dla36kv zabudowa ogranicznikow przepiec horyzontal schem 04

  P (79,5 kg)
  S (68,5 kg)
  K (77,5 kg)

  Uwaga:
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian konstrukcyjnych, wynikiem których wymiary i waga może ulec zmianie.
 • Napędy silnikowe do sterowania zdalnego w sieciach Smard Grid

  Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

  Napędy silnikowe typu NSP-7/SO-2 oraz NSP-8 produkcji ZPUE są przystosowane do manewrowania rozłącznikami grupy RN oraz  RPN o ruchu obrotowym, w miejscu stosowanych napędów ręcznych, których funkcjonalność znacznie przewyższa inne rozwiązania stosowane w energetyce. Obudowy napędów silnikowych wykonane są blachy aluminiowej malowanej proszkowo (istnieje również możliwość zamówienia napędów w obudowie ze stali nierdzewnej), napęd serii NSP-7/SO-2 (wymaga odrębnego sterownika obiektowego zabudowanego w odrębnej szafie obiektowej).

  Napęd serii NSP-8 może być wyposażony w dowolny sterownik telemechaniki produkcji Mikronika, Elkomtech, zasilacz do ładowania akumulatorów, akumulatory, sygnalizator zwarć. Wszystkie napędy produkcji ZPUE S.A. współpracują z wszystkimi systemami dyspozytorskimi: Wind-ex; Syndis; NetMan-Radius; SEN-CZAT).

  Napędy silnikowe T1 i T2 dedykowane są tylko dla rozłączników serii THO zostały opisane w podrozdziale “Rozłączniki „sekcjonalizery” THO w obudowach zamkniętych dla sieci Smard Grid.

  Zgodność z normami

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne
  • PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
  • PN-EN 60439-5:2008 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych
  • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
  • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
  • PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) i normy związane
  • PN-EN 62262:2003 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
  • PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażenim prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
  • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk

  Rodzaje napędów silnikowych

  Rodzaje napędów silnikowych
  Typ napędu T-1 T-2 NSP-7-SO2 NSP-8/ z telemechaniką
  Napięcie zasilania 24 V DC 24 V DC 24 V DC 230 V AC/ 24 V DC
  Moc silnika 80 W 160 W 400 W 400 W
  Prąd pobierany przy rozruchu 6 A 6,8 A 15 A 15 A
  Średni czas(*) czynności łączeniowych załącz / wyłącz <2s załącz <6
  rozłącz 0,1s
  <2 s <2 s
  Waga napędu 23 kg 29 kg 38,6 kg 65 kg

  Napędy silnikowe NSP-7/SO-2

  widok od strony SO-2Napędy silnikowe NSP-7/SO-2
  widok od strony napęduNapędy silnikowe NSP-7/SO-2

  Budowa

  1. Wałek główny
  2. Krzywka sterownicza
  3. Wyłącznik krańcowy
  4. Motoreduktor
  5. Korba
  6. Blokada mechaniczna napędu ręcznego
  7. Blokada gniazda napędu ręcznego
  8. Gniazdo napędu ręcznego
  9. Zabezpieczenie zasilania
  10. Drzwiczki obudowy
  11. Sygnalizacja otwarcia drzwi
  12. Obudowa napędu
  13. Pulpit sterowniczy SO-2
  14. Listwa przyłączeniowa z wyprowadzeniem sygnałów
  15. Przełącznik wyboru sterowania

  Zasada działania

  Napęd NSP-7/SO-2 jest napędem elektrycznym 24V DC z zabudowanym panelem sterowniczym SO-2. Napęd wyposażony jest w silnik na napięcie 24V DC i jednostopniową przekładnię zębatą oraz elektryczny układ sterowania SO-2. Manewrowanie rozłącznikiem polega na wykonaniu przez wałek główny napędu obrotu o kąt 180°. Konstrukcja napędu umożliwia obsługę napędu z poziomu ziemi. Napęd posiada mechaniczną blokadę działania, służąca do zabezpieczenia przed załączeniem napędu podczas prac na linii.
      Blokada mechaniczna umożliwia trwałe zablokowanie rozłącznika w pozycji “WYŁĄCZONY” lub „ZAŁĄCZONY”. W celu zablokowania napędu należy otworzyć blokadę gniazda napędu ręcznego (7) włożyć blokadę mechaniczną napędu ręcznego (6), w taki sposób aby wypusty blokady trafiły w wycięcie gniazda napędu ręcznego (8), zamknąć drzwi obudowy (10).

  Otwarcie blokady gniazda napędu ręcznego powoduje równocześnie odłączenie zasilania napędu poprzez zadziałania wyłącznika krańcowego. Odblokowanie następuje poprzez wyciągnięcie blokady mechanicznej (6) z gniazda napędu ręcznego (8) i zamknięcie blokady gniazda napędu ręcznego (7).

  Manewrowanie rozłącznikiem może odbywać się zdalnie lub elektrycznie z pulpitu sterowniczego SO-2. Na pulpicie skrzynki sterowniczej znajdują się przyciski:
  "ZAŁĄCZ" - podanie impulsu na zamknięcie rozłącznika;
   "ROZŁĄCZ” - podanie impulsu na otwarcie rozłącznika;
  Wybór sterowania rozłącznikiem odbywa się przy pomocy przełącznika wyboru sterowania (15):    
  1. ZDALNE - sterowane łącznikiem zdalnie (radiowo)
  0. WYŁĄCZONE - sterowanie odstawione
  2. MIEJSCOWE - manewrowanie łącznikiem za pomocą przycisków na pulpicie sterowniczym SO-2

  Szczegółowe informacje dotyczące napędu zawarte są w Dokumentacji DTR.


  Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki

  Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki
  Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki
  Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki
  Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki

  Budowa

  1. Wał główny napędu
  2. Klucz baskwilowy do otwierania płyt
  3. Korba napędu ręcznego
  4. Obudowa napędu
  5. Blokada otwarcia drzwi
  6. Zacisk do uziemienia obudowy napędu
  7. Pulpit sterowniczy SO-2
  8. Miejsce na założenie kłódki do blokady mechanicznej
  9. Gniazdo napędu ręcznego
  10. Przyciski sterowania lokalnego (Załączenie/Wyłączenie)
  11. Przełącznik wyboru sterowania (Zdalne/Odstawione/Lokalne)
  12. Blokada dźwigni napędu ręcznego
  13. Dźwignia blokady napędu ręcznego
  14. Płyta montażowa z aparaturą
  15. Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe główne z rozł. bezp. Tytan (2A)
  16. Sygnalizator zwarć SZN-1 (opcja w zależności od typu sterownika)
  17. Regulator temperatury
  18. Zamek baskwilowy do otwierania płyt
  19. Akumulatory
  20. Grzałka
  21. Motoreduktor
  22. Krańcówki sygnalizacji położenia wału napędu
  23. Wskaźnik optyczny położenia wału (przy wale głównym 1)
  24. Schematy elektryczne
  25. Tabliczka znamionowa
  26. Wyłącznik zasilania napędu 24V DC
  27. Sterownik obiektowy( w zależności od producenta)
  28. Miejsce do zabudowy radia
  29. Zamek z możliwością założenia kłódki

  Zasada działania

  Napęd NSP-8 zabudowany jest w obudowie z blachy aluminiowej malowanej proszkowo z izolacją termiczną,
  (może być również wykonany z blachy nierdzewnej na specjalne zamówienie), dodatkowo posiada zamek typu Master Key z możliwością zamknięcia na kłódkę. Konstrukcja napędu umożliwia obsługę napędu z poziomu ziemi. Napęd mocowany jest do żerdzi w taki sposób, aby umożliwić połączenia wałka głównego napędu NSP z korbą napędu rozłącznika. Cięgna łączące rozłącznik i napęd NSP-8 dostarczane są w kpl. napędu. Napęd wyposażony jest w silnik i jednostopniową przekładnię zębatą oraz elektryczny układ sterowania.
  Manewrowanie rozłącznikiem polega na wykonaniu przez wałek główny napędu obrotu o kąt 180°.

  Do prawidłowej pracy, napęd NSP-8 wymaga zewnętrznego zasilania 230V z transformatora potrzeb własnych, zabudowanego na stanowisku słupowym. Ponadto napęd elektryczny wyposażony jest w sterownik obiektowy produkcji Mikronika, Elkomtech, Instytut Gdańsk, dodatkowo może być wyposażony w sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych np. SZN-1, SZK-030/B lub inny typ o określonych wymiarach. Schemat połączenia napędu NSP-8 ze sterownikiem oraz częścią płyty montażowej pokazany jest w części dokumentacji DTR napędu. Przed przystąpieniem do czynności łączeniowych za pomocą sterowania zdalnego lub sterowania z pulpitu skrzynki sterowniczej należy zapoznać się z obsługą napędu ręcznego, w szczególności z możliwością blokady mechanicznej napędu, która szczegółowo opisana jest w dokumentacji DTR.
  Manewrowanie rozłącznikiem może odbywać się zdalnie lub elektrycznie z pulpitu sterowniczego SO-2.
  Na pulpicie SO-2 skrzynki sterowniczej znajdują się przyciski (10): "ZAMKNIJ" - podanie impulsu na zamknięcie rozłącznika;
   "ROZŁĄCZ” - podanie impulsu na otwarcie rozłącznika;
  Wybór sterowania rozłącznikiem odbywa się przy pomocy przełącznika wyboru sterowania (11):    
  1. ZDALNE - sterowane łącznikiem zdalnie (radiowo)
  0. WYŁĄCZONE - sterowanie odstawione bez możliwości sterowania zdalnie i miejscowo
  2. MIEJSCOWE - manewrowanie łącznikiem za pomocą przycisków (10) na pulpicie sterowniczym SO-2

  Szczegółowe informacje dotyczące napędu zawarte są w Dokumentacji DTR.

  Szafy obiektowe serii SO do zdalnego nadzoru łączników w sieciach Smard Grid

  Szafy obiektowe „SO” przeznaczone są do kompleksowej obsługi łączników zdalnie sterowanych produkcji ZPUE. Obudowa szafy obiektowej wykonana jest z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, w obudowie szafy zastosowane specjalny system odwadniający i zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza. Drzwi obudowy szafy wyposażone są zamek typu Master-Key z możliwością założenia kłódki oraz w blokadę zapobiegającą przed przypadkowym zamknięciem. Szafy obiektowe mogą być wyposażone w gniazdo serwisowe 230V AC, oświetlenie wewnętrzne, grzałkę o mocy 30W oraz wentylator wyciągowy.

  W dnie szafy obiektowej zabudowane są metalowe dławice o średnicy fi 36 i fi 29 przez które wprowadzane są przewody sterownicze z napędu rozłącznika, przewód antenowy oraz zasilanie z transformatora potrzeb własnych lub innych źródeł zasilania, (dławice dopasowywane są indywidualnie na etapie produkcji). W szafach obiektowych zabudowywane są sterowniki polowe typu Ex-mBEL; SO-52v-21-xxx; USP-120/x  oraz inne dostępne na rynku, oraz moduły komunikacyjne dowolnego producenta które integrują następujące funkcje: pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze napędami silnikowymi, telemechaniki, automatyki i wielokanałowego rejestratora zakłóceń jak również do zbierania i przetwarzania informacji o parametrach sieci i występujących zdarzeniach, jak również zapewniają odpowiednią komunikację z systemem SCADA.
  Szczegółowy opis funkcjonalny sterowników oraz modułów komunikacyjnych zawarty jest w oddzielnych dokumentacjach sterowników i modemów, które są do udostępnienia przez ZPUE S.A. po zwróceniu się z zapytaniem lub do producenta sterownika.

  Zgodność z normami:

  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza  –  Cześć 1: Postanowienia wspólne
  • PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne;               
  • PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
  • PN-EN 60439-5:2008 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych
  • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
  • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
  • PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) i normy związane   
  • PN-EN 62262:2003 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)                                           
  • PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażenim prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  
  • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
  Parametry szaf obiektowych SO
  Napięcie znamionowe zasilania ze źródła prądu przemiennego 230VAC
  Napięcie znamionowe zasilania układów wewnętrznych 24/12VDC
  Stopień ochrony IP54 (64*)
  Zakres temperatury otoczenia -40°C +60°C
  Możliwość zabudowy modułów transmisji GPRS/TETRA/NET-MAN/TRUNKING
  Masa własna 35-50kg*

  * Masa własna uzależniona od wariantu wyposażenia, i ilości obsługiwanych łączników
  * Stopień IP możliwy do wykonania w zależności od potrzeb klienta
  * Możliwe wykonanie z zasilaniem zewnętrznym 110VAC


  Schemat blokowy szafy obiektowej „SO”

  Schemat blokowy szafy obiektowej „SO”

  Komunikacja z centrami
  nadzoru w ramach
  sieci Smart Grid
  asd
  asd
   
  Szafa obiektowa SO1G/THO ze sterownikiem SO-52v-21
  Szafa obiektowa SO1-THO-T1 ze sterownikiem SO-54SR-3xx
  Szafa obiektowa SO5G/THO ze sterownikiem Ex-mBEL_S2
  Szafa obiektowa SO-5-THO-T1 ze sterownikiem Ex-micro_xx
  Szafa obiektowa SO1/2G/THO ze sterownikiem SO-52v-21-AUT
  Szafa obiektowa SO1_2-THO-T1 ze sterownikiem SO-54SR-4xx
 • Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid

  Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid

  Automatyczny wyłącznik napowietrzny Reklozer THO-RC 27 składa się z zespołu łączeniowego reklozera THO-RC27 oraz z zespołu sterowniczego SRC. Każdy biegun zespołu łączeniowego posiada własną komorę próżniową. Wszystkie bieguny są sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym, co gwarantuje prawidłowe trójfazowe działanie. Zamykanie i otwieranie komór próżniowych zapewnia prosty, elektromagnetycznie uruchamiany mechanizm, który może skutecznie zadziałać trzydzieści tysięcy razy. Napęd elektromagnetyczny jest uruchamiany energią zgromadzoną w kondensatorach, zawiera on przy tym tylko jedną ruchomą część,
  co odróżnia go od zwykłych mechanizmów zazbrajanych. Komory próżniowe  umieszczone są w zewnętrznej obudowie, o stopniu ochrony IP 65.

  Zestyki główne zespołu łączeniowego mogą być otwarte ręcznie za pomocą cięgna mechanicznego „drążka”,
  po ręcznym otwarciu, reklozer jest zablokowany mechanicznie jak również elektrycznie. Stan reklozera sygnalizowany jest za pomocą wskaźnika umieszczonego w podstawie obudowy oraz przez zespół sterowniczy SRC, który monitoruje stan zestyków pomocniczych reklozera. Zewnętrzna warstwa izolatorów przepustowych wykonana jest z hydrowobowej gumy silikonowej. Pomiar napięć realizowany jest za pomocą pojemnościowych dzielników napięcia zabudowanych wewnątrz wszystkich izolatorów przepustowych. Pomiar prądów realizowany jest poprzez nakładane na izolatory przepustowe zewnętrzne przekładniki prądowe o prądzie wtórnym 1A
  lub zewnętrznej cewki Rogowskiego.

  Zespół sterowniczy SRC przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Reklozera THO-RC 27, w którym zabudowane jest zabezpieczenie cyfrowe z funkcją sterownika polowego typu SO-54SR-1xx-REK oraz moduł komunikacyjny dowolnego producenta np. Mikronika MSG-6xx, Elkomtech Ex-BRG....  które integrują następujące funkcje: pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze zespołem łączeniowym, telemechaniki, automatyki
  i wielokanałowego rejestratora zakłóceń jak również do  zbierania i przetwarzania informacji o  parametrach sieci
  i występujących zdarzeniach.

  Szczegółowy opis funkcjonalny zabezpieczenia oraz modułów komunikacyjnych zawarty jest w oddzielnych dokumentacjach, które są do udostępniana przez ZPUE S.A. po zwróceniu się z zapytaniem.

  Charakterystyka

  • możliwość zabudowy przekładników prądowych lub cewek rogowskiego (w zależności od wymagań zamawiającego), oraz bardzo szybkiej wymiany przekładnika lub cewki w przypadku uszkodzenia, bez konieczności wymiany całego zespołu łączeniowego,
  • momiar napięć z dwóch stron za pomocą pojemnościowych dzielników napięciowych,
  • prosty i bardzo szybki napęd elektromagnetyczny,
  • izolacja stała suchego powietrza,
  • możliwość ręcznego otwierania i blokowania reklozera bez zewnętrznego źródła zasilania.

  Parametry reklozera THO-RC27

  Zgodność z normami:

  • IEC 62271-111 - High Voltage Switchgear and Controlgear — Part 111: Automatic circuit  reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to 38 kV.
  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza  –  Cześć 1: Postanowienia wspólne”
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu  przemiennego”  
  • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
  Parametry Reklozera THO-RC27
  Napięcie znamionowe Ur 27kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50-60 Hz-3
  Napięcie probiercze wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (doziemne/międzyfazowe)
       - próba na sucho (1min.)    60/70kV
       - próba na mokro (10 s)

  60/70kV
  50/ 60kV
  Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms (doziemne/międzyfazowe) 125/150kV
  Prąd znamionowy ciągły Ir 630A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 12,5kA
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 32,5kA
  Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Ima 31,5kA
  Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Isc 12,5kA
  Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym wyłączalnym zwarciowym 200
  Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 30000
  Temperatura pracy - 40°C + 55°C
  Masa własna 100kg
  Pomiar prądu Cewki Rogowskiego lub Przekładniki prądowe
  Pomiar napięcia 6x reaktancyjny dzielnik napięcia
  Stopień ochrony obudowy zespołu łączeniowego IP67
  Parametry zespołu sterowniczego SRC
  Napięcie znamionowe zasilania ze źródła prądu przemiennego 230 VAC
  Napięcie znamionowe zasilania układów wewnętrznych 24 VDC
  Stopień ochrony IP 54 (64)*
  Zakres temperatury otoczenia -40°C +55°C
  Możliwość zabudowy modułów transmisji GPRS/TETRA/NET-MAN/TRUNKING
  Masa własna 40 kg
  * wykonanie specjalne

  Reklozer posiada Certyfikat Zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej.

  Widok, wymiary i budowa zespołu łączeniowego

  Budowa zespołu łączeniowego
  Budowa zespołu łączeniowego
  1. obudowa reklozera ze stali nierdzewnej.
  2. obudowa napędu, pod którym znajduje się napęd elektromagnetyczny
  3. zawór bezpieczeństwa  
  4. uchwyty transportowe
  5. izolator żywiczny z zabudowanym wewnątrz dzielnikiem napięciowym zalany gumą silikonową.
  6. komora reklozerowa zabudowana wewnątrz izolatora przepustowego
  7. wał główny wspólny dla wszystkich trzech biegunów
  8. uchwyt ręcznego otwierania i blokowania napędu
  9. napęd szybki elektromagnetyczny
  10. listwa przyłączeniowa RX
  11.  cewka rogowskiego lub przekładnik prądowy
  12. punkt przyłączenia przewodu SN   
  13. uchwyt do zamocowania reklozera na konstrukcji słupa
  14. optyczny wskaźnik stanu położenia

  Wymiary i gabaryty

  Wymiary i gabaryty zespołu łączeniowego
  Wymiary i gabaryty zespołu łączeniowego

  Schemat ideowy

  Schemat ideowy

  Widok, wymiary i budowa zespołu sterowniczego

  Budowa zespołu sterowniczego
  Budowa zespołu sterowniczego
  Obudowa zespołu sterowniczego z blachy aluminiowej, malowana proszkowo
  1. sterownik z funkcjami aut. zab. SO-54SR-111-REK-1.4
  2. zespół kondensatorów
  3. baterie akumulatorów 2x12VDC (24VDC)
  4. przełącznik trybu pracy: zdalna, odstawiona, lokalna
  5. sygnalizacja stanu położenia styków głównych reklozera
  6. niezależne przyciski sterowania lokalnego
  7. przełącznik dostawienia i odstawienia automatyki SPZ
  8. grzewacz
  9. łącznik krańcowy sygnalizujący otwarcie drzwi
  10. zacisk przyłączenia uziemieni
  11. zab. 230VAC z ogranicznikiem przepięć nn
  12. listwy przyłączeniowe, połączenie wtykowe
  13. mosiężne dławice
  14. wiatrołap/blokada przed zamknięciem
  Schemat zespołu sterowniczego
 • Podstawy bezpiecznikowe

  podstawy bezpiecznikowe

  Podstawy bezpiecznikowe składają się z ramy głównej podstawy, izolatorów wsporczych SN, oraz z wkładki bezpiecznikowej. Napowietrzne podstawy PBNV-24, PBNV-30 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych WBGNp-17,5 i 24, OWBG-36 z topikami do 25A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych do 400 kVA.

  Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne PBNW-24 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych rurowych typu HH 24/....A, VVC/HH 24/....A do 63A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych z transformatorem pow. 400 kVA.

  Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych

  Zgodność z normami:

  Postawy bezpiecznikowe spełniają wymagania najnowszych norm PN-EN i posiadają certyfikat zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

  Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych
  Napięcie znamionowe Ur 24 kV 36 kV
  Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji
        - doziemnej i międzybiegunowej 125 kV 170 kV
        - międzyzaciskowej 145 kV 195 kV
  Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji
        - doziemnej i międzybiegunowej 50 kV 70 kV
        - międzyzaciskowej 60 kV 80 kV
  Częstotliwość znamionowa 50 Hz
  Znamionowy prąd ciągły podstawy 100A (w zależności od wartości zastosowanej wkładki)
  Znamionowe prądy ciągłe wkładek bezpiecznikowych PBNV-24 (od 2 do 40A)
  PBNW-24 (od 0,5 do 80A)
  Znamionowy prąd wyłączalny 6,3 kA
  Typ wkładki Do PBNV-24 WBGNp-17,5 i 24, OWBG-36,
  Do PBNW-24 HH 24.....A; VVC/HH 24.....A
  Rodzaj izolatora wsporczego CH-4-125, HASDI, ISWN, SGT CH4-170, HSDI, ISWN

  Oznaczenia


  PBNV-24

  podstawy schem 01
  1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
  2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN, OWBG
  3. Zacisk prądowy
  4. Zacisk uziemiający
  5. Element montażowy podstawy
  6. Styki główne podstawy.


  PBNVo-24/D w I

  podstawy schem 02
  1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
  2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN, OWBG
  3. Zacisk prądowy
  4. Zacisk uziemiający
  5. Element montażowy podstawy
  6. Styki główne podstawy
  7. Ogranicznik przepięć.


  PBNW-24

  podstawy schem 03
  1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
  2. Wkładka bezpiecznikowa HH, EPA/FPA
  3. Zacisk prądowy
  4. Zacisk uziemiający
  5. Element montażowy podstawy
  6. Styki główne podstawy.
 • Stanowiska słupowe i konstrukcje linii napowietrznych

  slupowe

  Prefabrykowane stanowiska słupów funkcyjnych z żerdzi wirowanych lub drewnianych dostarczane są z zamontowanymi wszystkimi konstrukcjami, elementami napędów łączników napowietrznych, elementami do montażu ograniczników przepięć, konstrukcji pod głowice kablowe, wymaganymi uziemieniami, tabliczkami ostrzegawczymi, itp.

  Ze względu na ryzyko uszkodzenia w trakcie prac przeładunkowych i w czasie transportu przewidziano samodzielny montaż łączników na słupach w miejscu budowy. Konstrukcje stalowe zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Wszystkie elementy złączne - śruby, nakrętki, używane do montażu konstrukcji są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Ze względu na zbyt niską trwałość wyeliminowano stosowanie cynkowania galwanicznego jako zabezpieczenia antykorozyjnego. Prefabrykowane stanowiska słupowe wykonywane są zgodnie z przyjętymi do powszechnego stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami linii napowietrznych oraz wg. indywidualnych opracowań do projektów przez ZPUE S.A.

  cert 01 m
  cert 02 m

  Wdrożenie systemu ZKP na zgodności z normą EN 1090

  Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CRP), ZPUE radością informujemy, że wdrożyliśmy System Zakładowej Kontroli Produkcji spełniając wymagania normy PN-EN 1090 w zakresie produkcji konstrukcji energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych.
  Jak również zostało skontrolowane i uznane jako zakład prowadzący prace spawalnicze w zakresie „nośnych konstrukcji stalowych”.
  Na potwierdzenie wdrożenia ZPUE otrzymało certyfikaty notyfikowanej i akredytowanej jednostki TUV NORD.

  Wykaz opracowań i albumów

  Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 (35 - 70) na żerdziach wirowanych E. Energoprojekt Poznań 1993 P-22505 tom 1-10 LSN/E


  Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 (35 - 70) na żerdziach wirowanych EPV. Energoprojekt Poznań 1992 P-22529 tom 1-7 LSN/V


  Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami AFL 35 -70 na żerdziach wirowanych PTPIREE, EL-projekt, Energolinia Poznań 1996 tom 1-8 LSN/P

  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70 (50) na żerdziach wirowanych. Płaski układ przewodów. PTPIREE, Energolinia Poznań 2000 tom 1-8 LSN 50/E
  Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami AFL 95-240 na żerdziach wirowanych Energolinia Poznań 1998 EN-118 tom 1-2 LSN 240/E

  Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami PAS 50-120 na żerdziach wirowanych. Płaski i pionowy układ przewodów. Energolinia Poznań 1998 EN-029 tom 1-6 LSN/PAS
  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami izolowanymi 35 (50), 70 (120) na żerdziach wirowanych. Pionowy i płaski układ przewodów Elprojekt Poznań 1996 tom 1-16 LSNi
  Linie napowietrzne izolowane średniego i niskiego napięcia na żerdziach wirowanych i drewnianych- linie dwu napięciowe PTPIREE, Energolinia, Elprojekt Poznań 1996 tom 1-7 LSN/LNN
  Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami gołymi AFL 35-70 na żerdziach drewnianych. Układ przewodów trójkątny. PTPIREE, Energolinia Poznań 2001 tom 1-3 LSNd


  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych PTPIRE, Elprojekt, Energolinia Poznań 2003 tom 1-8 LSNi 50- 120
  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami AFL 120(70) na żerdziach wirowanych El-projekt Poznań 1994 tom 1-4 LSN 120/E Aktualizacja PTPIREE, El-projekt Poznań 1998 tom 1-4 LSN 120/E

  Linie napowietrzne średnich napięć na żerdziach wirowanych. Katalog punktów pomiarowych (rozliczeniowych) AFL 35-70 Energolinia Poznań 1997 EN-067 tom 1-2 LSN/PR  Linie napowietrzne średniego napięcia 15 - 20 kV na żerdziach wirowanych. Album punktów pomiarowych. PTPIREE, Energolinia Poznań 2008 LSN/PR


  Linie napowietrzne średniego napięcia 15 - 20 kV z przewodami gołymi 35(50) i 70 mm2 na żerdziach wirowanych z rozłącznikami sterowanymi radiowo. PTPIREE, Elprojekt, Energolinia Poznań 2000 tom 1-3 LSN-os
  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych PTPIREE, Energolinia Poznań 2002 tom 1-4 LSN 35(50)

  Linie dwutorowe średniego napięcia z przewodami AFL 120 (70) na żerdziach wirowanych PTPIREE, Elprojekt Poznań 1995 tom 1-3 LSN 2 x 120/E


  Linie napowietrzne dwutorowe średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych PTPIREE, Elprojekt Poznań 2004 tom 1-3 LSNi 2x70÷120
  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i EM Energolinia Poznań 2007 EN-340 tom 1-3 LSN 70(50)

  Linie napowietrzne średnich napięć15- 30 kV na żerdziach wirowanych E, EPV, ŻN, BSW. Katalog słupów z rozłącznikami THO (AFL 35 70) Energolinia Poznań 1997 EN-097 tom 1 LSN/R

  Linie napowietrzne średniego napięcia 15-30 kV na żerdziach ŻN, BSW, wirowanych E i EPV, z przewodami gołymi i izolowanymi.  Linie napowietrzne średniego napięcia 15÷30 kV z przewodami AFL-6 120, 240 mm2 w układzie płaskim i trójkątnym na żerdziach wirowanych Energolinia Poznań EN-316 2010 tom 1-2 LSN 120, 240

  Przykłady rozwiązań stanowisk słupowych z łącznikami sterowanymi radiowo

  Słup ROKe LSN 70(50) z rozłącznikiem THO
  slup 01
  Słup ROPp-23(3r) LSN 70(50) z rozłącznikiem THO
  slup 02
  Słup Or LSN 70(50) z reklozerem THO-RC27
  slup 03
  Słup Oro LSN 70(50) z reklozerem THO-RC27 i odłącznikiem ON III 24/4 P
  slup 04
  Słup Op-12g(2r) LSN 70(50) z rozłącznikiem THO i RN
  slup 05
  Słup RPKr LSN 70(50) z rozłącznikiem RN-100A
  slup 06
  Słup O-6gr LSN 35(50) z rozłącznikiem RPN
  slup 07
  Słup ROKp-22(3r) LSN 70(50) z rozłącznikiem 3xRPN
  slup 08

  Przykłady rozwiązań stanowisk słupowych z łącznikami sterowanymi ręcznie

  Słup Kp-21(2go) LSN 70(50)
  slup 09
  Słup Og(2o) LSN 70(35)
  slup 10
  Słup Op-21(2go) LSN 70(50)
  slup 11
  Słup OMtg2r LSN 120-240
  slup 12
  Słup Kb(2g0) LSNi 2x70(120)
  slup 13
  Słup Ko(2g) LSN 70(50)
  slup 14
  Słup ROKg(2o) LSN 25(50)
  slup 15
  Słup ROKp-12go LSN 70(50)
  slup 16
 • Żerdzie wirowane i fundamenty prefabrykowane

  zerdzie

  Oferowane przez ZPUE strunobetonowe żerdzie wirowane typu E i EM są wyrobami najwyższej jakości zgodnymi z normą PN-EN 12843:2008 Zastosowanie nowoczesnej technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia i gładką powierzchnię co gwarantuje dużą trwałość i nośność żerdzi wirowanych. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie min.C40/50 wg. PN-EN 206-1:2003

  Charakterystyka

  • projektowany okres użytkowania 50 lat bez konieczności konserwacji,
  • niska nasiąkliwość < 4%, wysoka mrozoodporność, klasa ekspozycji XC4, Xf2 wg. normy PN-EN 206-1:2003
  • estetyczny wygląd, ograniczona możliwość zarysowania i zadrapania gładkiej powierzchni
  • ograniczenie wielkości terenów wyłączonych z użytkowania rolnego
  • umożliwienie zwiększenia wielkości rozpiętości przęseł, mniejsza ilość słupów na 1 km. linii
  • łatwość posadowienia w gruncie
  • zastąpienie rozbudowanych przęseł konstrukcji jedną żerdzią

  Zastosowanie:

  • podpory dla napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN oraz linii elekomunikacyjnych, trakcji kolejowych i tramwajowych
  • słupowych stacji transformatorowych
  • różne konstrukcje wsporcze ogólnego przeznaczenia

  Żerdzie wirowane typu E i EM posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-2/ZKP/14

  Parametry techniczne żerdzi typu E i EM

  Legenda:

  L - długość całkowita żerdzi
  dw - średnica zewnętrzna podstawy
  dp - średnica zewnętrzna podstawy

  Oznaczenia żerdzi

  zerdzie oznaczenia

  Parametry techniczne żerdzi typu E
  Lp. Typ
  żerdzi
  Siła
  użytk.
  [kN]
  Siła
  niszcz.
  [kg]
  Masa
  transp.
  [kg]
  Wymiary Oznaczenie
  siły
  kolorem
  [m] [mm]
  L L1 L2 dp dw
  1 E 6,7/12 12 21,6 910 6,7 6,7 1,5 353 218 zolty
  2 E 7,5/12 12 21,6 1055 7,5 6,7 1,5 330 218 zolty
  3 E 8,2/4,3 4,3 7,7 990 8,2 6,7 1,5 353 218 niebieski
  4 E 8,2/6 6,0 10,8 990 8,2 6,6 1,6 341 218 czarny
  5 E 8,2/10 10,0 18,0 1100 8,2 6,6 1,6 341 218 czerwony
  6 E 8,2/12 12,0 21,6 1150 8,2 6,6 1,6 341 218 zolty
  7 E 8,2/15 15,0 27,0 1150 8,2 6,6 1,6 341 218 zielony
  8 E 9/2,5 2,5 4,5 775 9,0 7,4 1,6 308 173 bialy
  9 E 9/4,3 4,3 7,7 845 9,0 7,4 1,6 308 173 niebieski
  10 E 9/6c 6,0 10,8 845 9,0 7,4 1,6 308 173 czarny
  11 E 9/6 6,0 10,8 1250 9,0 7,7 1,6 353 218 czarny
  12 E 9/10 10,0 18,0 1300 9,0 7,2 1,8 353 218 czerwony
  13 E 9/12 12,0 21,6 1300 9,0 7,2 1,8 353 218 zolty
  14 E 9/15 15,0 27,0 1380 9,0 7,2 1,8 353 218 zielony
  15 E 9/20 20,0 36,0 1508 9,0 7,2 1,8 353 218 brazowy
  16 E 10,5/2,5 2,5 4,5 1100 10,5 8,7 1,8 330 173 bialy
  17 E 10,5/4,3c 4,3 7,7 1100 10,5 8,5 2,0 330 173 niebieski
  18 E 10,5/4,3 4,3 7,7 1500 10,5 8,5 2,0 375 218 niebieski
  19 E 10,5/6c 6,0 10,8 1100 10,5 8,5 2,0 330 173 czarny
  20 E 10,5/6 6,0 10,8 1500 10,5 8,5 2,0 375 218 czarny
  21 E 10,5/10 10,0 18,0 1600 10,5 8,3 2,2 375 218 czerwony
  22 E 10,5/12 12,0 21,6 1650 10,5 8,3 2,2 375 218 zolty
  23 E 10,5/15 15,0 27,0 1725 10,5 8,3 2,2 375 218 zielony
  24 E 10,5/20 20,0 36,0 1878 10,5 8,3 2,2 375 218 brazowy
  25 E 12/2,5 2,5 4,5 1400 12,0 10,0 2,0 353 173 bialy
  26 E 12/4,3c 4,3 7,7 1450 12,0 9,8 2,2 353 173 niebieski
  27 E 12/4,3 4,3 7,7 1800 12,0 9,8 2,2 398 218 niebieski
  28 E 12/6c 6,0 10,8 1450 12,0 9,8 2,2 353 173 czarny
  29 E 12/6 6,0 10,8 1800 12,0 9,8 2,2 398 218 czarny
  30 E 12/10 10,0 18,0 2000 12,0 9,5 2,5 398 218 czerwony
  31 E 12/12 12,0 21,6 2050 12,0 9,5 2,5 398 218 zolty
  32 E 12/15c 15,0 27,0 2250 12,0 9,5 2,5 398 218 zielony
  33 E 12/20 20,0 36,0 2306 12,0 9,5 2,5 398 218 brazowy
  34 E 13,5/2,5 2,5 4,5 1650 13,5 11,3 2,2 375 173 bialy
  35 E 13,5/4,3c 4,3 7,7 1700 13,5 11,1 2,4 375 173 niebieski
  36 E 13,5/4,3 4,3 7,7 2050 13,5 11,1 2,4 420 218 niebieski
  37 E 13,5/6 6,0 10,8 2050 13,5 11,0 2,5 420 218 czarny
  38 E 13,5/10 10,0 18,0 2500 13,5 10,8 2,7 420 218 czerwony
  39 E 13,5/12 12,0 21,6 2500 13,5 10,8 2,7 420 218 zolty
  40 E 13,5/15 15,0 27,0 2500 13,5 10,8 2,7 420 218 zielony
  41 E 15/2,5 2,5 4,5 1690 15,0 12,5 2,5 398 173 bialy
  42 E 15/4,3c 4,3 7,7 1913 15,0 12,3 2,7 398 173 niebieski
  43 E 15/4,3 4,3 7,7 2500 15,0 12,3 2,7 443 218 niebieski
  44 E 15/6 6,0 10,8 2500 15,0 12,2 2,8 443 218 czarny
  45 E 15/10 10,0 18,0 2900 15,0 12,0 3,0 443 218 czerwony
  46 E 15/12 12,0 21,6 3000 15,0 12,0 3,0 443 218 zolty
  47 E 15/15 15,0 27,0 3000 15,0 12,0 3,0 443 218 zielony
  Energetyczne żerdzie wirowane mocne typu EM
   Lp. Typ
  żerdzi
  Siła
  użytk.
  [kN]
  Siła
  niszcz.
  [kg]
  Masa
  transp.
  [kg]
  Wymiary Oznaczenie
  siły
  kolorem
  [m] [mm]
  L L1 L2 dp dw
  1 EM 10,5/15 15,0 27,0 1875 10,5 8,3 2,2 420 263 zielony
  2 EM 10,5/17,5 17,5 31,5 1907 10,5 8,3 2,2 420 263 pomaranczowy
  3 EM 10,5/20 20,0 36,0 1991 10,5 8,3 2,2 420 263 brazowy
  4 EM 10,5/25 25,0 45,0 2082 10,5 8,3 2,2 420 263 fioletowy
  5 EM 12/15 15,0 27,0 2225 12,0 9,5 2,5 443 263 zielony
  6 EM 12/17,5 17,5 31,5 2383 12,0 9,5 2,5 443 263 pomaranczowy
  7 EM 12/20 20,0 36,0 2492 12,0 9,5 2,5 443 263 brazowy
  8 EM 12/25 25,0 45,0 2518 12,0 9,5 2,5 443 263 fioletowy
  9 EM 13,5/15 15,0 27,0 2841 13,5 10,8 2,7 465 263 zielony
  10 EM 13,5/17,5 17,5 31,5 2893 13,5 10,8 2,7 465 263 pomaranczowy
  11 EM 13,5/20 20,0 36,0 3042 13,5 10,8 2,7 465 263 brazowy
  12 EM 13,5/25 25,0 45,0 3086 13,5 10,8 2,7 465 263 fioletowy
  13 EM 15/15 15,0 27,0 3131 15,0 12,0 3,0 488 263 zielony
  14 EM 15/17,5 17,5 31,5 3131 15,0 12,0 3,0 488 263 pomaranczowy
  15 EM 15/20 20,0 36,0 3225 15,0 12,0 3,0 488 263 brazowy
  16 EM 15/25 25,0 45,0 3225 15,0 12,0 3,0 488 263 fioletowy

  Żerdzie typu E i EM

  e i em

  Parametry techniczne żerdzi typu EU i EMU

  Legenda:

  L - długość całkowita żerdzi
  dw - średnica zewnętrzna podstawy
  dp - średnica zewnętrzna podstawy

  Oznaczenia żerdzi

  zerdzie oznaczenia

  Parametry techniczne żerdzi typu EU i EMU
  Lp. Typ
  żerdzi
  Siła
  użytk.
  [kN]
  Siła
  niszcz.
  [kg]
  Masa
  [kg]
  Wymiary Oznaczenie
  siły
  kolorem
  [m] [mm]
  L L1 L2 dp dw
  1 EU 6,7/12 12 21,6 910 6,7 6,7 1,5 353 218 zolty
  2 EU 7,5/12 12 21,6 1055 7,5 6,7 1,5 330 218 zolty
  3 EU 8,2/4,3 4,3 7,7 990 8,2 6,7 1,5 353 218 niebieski
  4 EU 8,2/6 6,0 10,8 990 8,2 6,6 1,6 341 218 czarny
  5 EU 8,2/10 10,0 18,0 1100 8,2 6,6 1,6 341 218 czerwony
  6 EU 8,2/12 12,0 21,6 1150 8,2 6,6 1,6 341 218 zolty
  7 EU 8,2/15 15,0 27,0 1150 8,2 6,6 1,6 341 218 zielony
  8 EU 9/2,5 2,5 4,5 775 9,0 7,4 1,6 308 173 bialy
  9 EU 9/4,3 4,3 7,7 845 9,0 7,4 1,6 308 173 niebieski
  10 EU 9/6c 6,0 10,8 1250 9,0 7,4 1,6 308 173 czarny
  11 EU 9/6 6,0 10,8 1250 9,0 7,7 1,6 353 218 czarny
  12 EU 9/10 10,0 18,0 1300 9,0 7,2 1,8 353 218 czerwony
  13 EU 9/12 12,0 21,6 1300 9,0 7,2 1,8 353 218 zolty
  14 EU 9/15 15,0 27,0 1380 9,0 7,2 1,8 353 218 zielony
  15 EU 9/20 20,0 36,0 1508 9,0 7,2 1,8 353 218 brazowy
  16 EU 10,5/2,5 2,5 4,5 1100 10,5 8,7 1,8 330 173 bialy
  17 EU 10,5/4,3c 4,3 7,7 1100 10,5 8,5 2,0 330 173 niebieski
  18 EU 10,5/4,3 4,3 7,7 1500 10,5 8,5 2,0 375 218 niebieski
  19 EU 10,5/6c 6,0 10,8 1100 10,5 8,5 2,0 330 173 czarny
  20 EU 10,5/6 6,0 10,8 1500 10,5 8,5 2,0 375 218 czarny
  21 EU 10,5/10 10,0 18,0 1600 10,5 8,3 2,2 375 218 czerwony
  22 EU 10,5/12 12,0 21,6 1650 10,5 8,3 2,2 375 218 zolty
  23 EU 10,5/15 15,0 27,0 1725 10,5 8,3 2,2 375 218 zielony
  24 EU 10,5/20 20,0 36,0 1878 10,5 8,3 2,2 375 218 brazowy
  25 EU 12/2,5 2,5 4,5 1400 12,0 10,0 2,0 353 173 bialy
  26 EU 12/4,3c 4,3 7,7 1450 12,0 9,8 2,2 353 173 niebieski
  27 EU 12/4,3 4,3 7,7 1800 12,0 9,8 2,2 398 218 niebieski
  28 EU 12/6c 6,0 10,8 1450 12,0 9,8 2,2 353 173 czarny
  29 EU 12/6 6,0 10,8 1800 12,0 9,8 2,2 398 218 czarny
  30 EU 12/10 10,0 18,0 2000 12,0 9,5 2,5 398 218 czerwony
  31 EU 12/12 12,0 21,6 2050 12,0 9,5 2,5 398 218 zolty
  32 EU 12/15c 15,0 27,0 2250 12,0 9,5 2,5 398 218 zielony
  33 EU 12/20 20,0 36,0 2306 12,0 9,5 2,5 398 218 brazowy
  34 EU 13,5/2,5 2,5 4,5 1650 13,5 11,3 2,2 375 173 bialy
  35 EU 13,5/4,3c 4,3 7,7 1700 13,5 11,1 2,4 375 173 niebieski
  36 EU 13,5/4,3 4,3 7,7 2050 13,5 11,1 2,4 420 218 niebieski
  37 EU 13,5/6 6,0 10,8 2050 13,5 11,0 2,5 420 218 czarny
  38 EU 13,5/10 10,0 18,0 2500 13,5 10,8 2,7 420 218 czerwony
  39 EU 13,5/12 12,0 21,6 2500 13,5 10,8 2,7 420 218 zolty
  40 EU 13,5/15 13,5 27,0 2500 13,5 10,8 2,7 420 218 zielony
  41 EU 15/2,5 2,5 4,5 1690 15,0 12,5 2,5 398 173 bialy
  42 EU 15/4,3c 4,3 7,7 2500 15,0 12,3 2,7 398 173 niebieski
  43 EU 15/4,3 4,3 7,7 2500 15,0 12,3 2,7 443 218 niebieski
  44 EU 15/6 6,0 10,8 2500 15,0 12,2 2,8 443 218 czarny
  45 EU 15/10 10,0 18,0 2900 15,0 12,0 3,0 443 218 czerwony
  46 EU 15/12 12,0 21,6 3000 15,0 12,0 3,0 443 218 zolty
  47 EU 15/15 15,0 27,0 3000 15,0 12,0 3,0 443 218 zielony
  Energetyczne żerdzie wirowane mocne typu EM i EMU
   Lp. Typ
  żerdzi
  Siła
  użytk.
  [kN]
  Siła
  niszcz.
  [kg]
  Masa
  transp.
  [kg]
  Wymiary Oznaczenie
  siły
  kolorem
  [m] [mm]
  L L1 L2 dp dw
  1 EMU 10,5/15 15,0 27,0 1875 10,5 8,3 2,2 420 263 zielony
  2 EMU 10,5/17,5 17,5 31,5 1907 10,5 8,3 2,2 420 263 pomaranczowy
  3 EMU 10,5/20 20,0 36,0 1991 10,5 8,3 2,2 420 263 brazowy
  4 EMU 10,5/25 25,0 45,0 2082 10,5 8,3 2,2 420 263 fioletowy
  5 EMU 12/15 15,0 27,0 2225 12,0 9,5 2,5 443 263 zielony
  6 EMU 12/17,5 17,5 31,5 2383 12,0 9,5 2,5 443 263 pomaranczowy
  7 EMU 12/20 20,0 36,0 2492 12,0 9,5 2,5 443 263 brazowy
  8 EMU 12/25 25,0 45,0 2518 12,0 9,5 2,5 443 263 fioletowy
  9 EMU 13,5/15 15,0 27,0 2841 13,5 10,8 2,7 465 263 zielony
  10 EMU 13,5/17,5 17,5 31,5 2893 13,5 10,8 2,7 465 263 pomaranczowy
  11 EMU 13,5/20 20,0 36,0 3042 13,5 10,8 2,7 465 263 brazowy
  12 EMU 13,5/25 25,0 45,0 3086 13,5 10,8 2,7 465 263 fioletowy
  13 EMU 15/15 15,0 27,0 3131 15,0 12,0 3,0 488 263 zielony
  14 EMU 15/17,5 17,5 31,5 3131 15,0 12,0 3,0 488 263 pomaranczowy
  15 EMU 15/20 20,0 36,0 3225 15,0 12,0 3,0 488 263 brazowy
  16 EMU 15/25 25,0 45,0 3225 15,0 12,0 3,0 488 263 fioletowy

  Żerdzie typu EM i EMU

  e i eu

  Prefabrykowane elementy ustojowe

  Prefabrykaty betonowe przeznaczone do wykonania posadowień dla stanowisk słupowych i stacji transformatorowych w sieciach napowietrznych SN i nN. Elementy betonowe ustojów i fundamentów prefabrykowanych wykonano z betonu klasy C 30/35. Doboru elementów posadowień dokonać należy w oparciu o albumy PTPIREE oraz ocenę parametrów gruntu wg. zasad określonych w normach PN-81/B-03020 i PN-80/B-03322.

  Energetyczne żerdzie wirowane typu E
  Lp. Rodzaj ustoju Typ Elementy ustoju
  1. Ustoje płytowe UP 1 ÷ 7 Płyta U - 85
  Płyta U - 130
  Płyta stopowa 0,3 x 0,3
  Obejma OU-1, OU-2, OU-6/VE
  2. Ustoje płytowe UP 11 ÷ 18 Płyta U - 85
  Płyta U - 130
  Element ES-2
  Płyta stopowa 0,3 x 0,3
  3. Belki ustojowe Do żerdzi ŻN i BSW Belka B - 60
  Belka B - 80
  Belka B - 90
  Belka B - 150
  4. Fundamenty
  prefabrykowane
  SFP 111, 122, 133
  SFP 21/L, 22/L, 23/L
  SP 1, 2, 3
  SP 11, 22, 33
  Płyta denna PD
  Płyta PS 120
  Płyta PS 160
  Płyta PS 200
  Połączenia skręcane SFP 2 /L
  5. Fundamenty
  prefabrykowane
  FP 11, 12, 13
  FP 21, 22, 23
  Element EF
  Płyta P - 120
  Płyta P - 160
  Płyta P - 200
  Śruby montażowe
  Tabela elementów ustojowych
  Nazwa
  elementu
  Symbol
  elementu
  a
  [cm]
  Masa
  elementu
  Płyty
  ustojowe
  P - 120 120 675 kg
  P - 160 160 900 kg
  P - 200 200 1125 kg
  Szkic elementu
  schem 01
  Symbol
  elementu
  a
  [cm]
  Masa
  elementu
  PS - 120 120 400 kg
  PS - 160 160 530 kg
  PS - 200 200 660 kg
  Szkic elementu
  schem 02
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  U - 85 77 kg
  Szkic elementu
  schem 03
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  U - 130 156 kg
  Szkic elementu
  schem 04
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  Płyta denna PD 510 kg
  Szkic elementu
  schem 05
  Nazwa
  elementu
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  Bloki
  ustojowe
  B - 60 23 kg
  Szkic elementu
  schem 06
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  B - 80 38 kg
  Szkic elementu
  schem 07
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  B - 90 72 kg
  Szkic elementu
  schem 08
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  B - 150 120 kg
  Szkic elementu
  schem 09
  Nazwa
  elementu
  Symbol
  elementu
  Masa
  elementu
  Elementy
  ustojowe
  EF 1060 kg
  schem 10
Dodatkowe informacje