Wykonania specjalne stacji transformatorowych typu MRw-b Rozwiązania dla GPZ-ów MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego MRw 20/630-4 „P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową MRw-bS Stacja do kompensacji mocy biernej Złącze kablowe SN dedykowane dla systemu Smart Grid Mzb2 "b" 20/630 Mzb 20/2x630 ZK-SN/TPM Mzb2 20/630 Mzb1 20/630 Minibox 20/630 MRw-b1 20/630 MRw-bpp 20/630-4 MRw-bpp 20/630-3 MRw-b2pp 20/630

Wykonania specjalne stacji transformatorowych typu MRw-b Rozwiązania dla GPZ-ów MRw 20/630-1. Stacja na płozach dedykowana do zasilania awaryjnego MRw 20/630-4 „P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych MRw 15-18. Stacje z Rozdzielnicą Sieciową MRw-bS Stacja do kompensacji mocy biernej Złącze kablowe SN dedykowane dla systemu Smart Grid Mzb2 "b" 20/630 Mzb 20/2x630 ZK-SN/TPM Mzb2 20/630 Mzb1 20/630 Minibox 20/630 MRw-b1 20/630 MRw-bpp 20/630-4 MRw-bpp 20/630-3 MRw-b2pp 20/630

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • Minibox 20/630

  Stacja typu Mzb2 (2,54x1,98) 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2400 mm
  Opcja 2850 mm

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4"a” (dotychczas Minibox 20/630)
  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4”a” (dotychczas Minibox 20/630)
  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4"b” (dotychczas Minibox 20/630)
  Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4”b” (dotychczas Minibox 20/630)
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb2 (2,54x1,98) 20/630 (dotychczas Minibox 20/630)

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia
  bryła główna: 4 800 kg
  dach betonowy: 1 800 kg
  dach metalowy: 300 kg
  powierzchnia użytkowa: 4,15 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy 20
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 15
  SN (6) TPM 4 (TLLL lub WLLL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb1 20/630

  Stacja typu Mzb1 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2850 mm (dla 3060 x 1710)
  2400 mm (dla 3000 x 1500)

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb1 20/630-4"a”
  Mzb1 20/630-4”a”
  Mzb1 20/630-3"b”
  Mzb1 20/630-3”b”
  Mzb1 20/630-1"b”
  Mzb1 20/630-1”b”
  Mzb1 20/630-3"b”
  Mzb1 20/630-3
  1 Grubość ścian 120 mm - standard
  Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
  Grubość ścian 90 mm - opcja
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością
  ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności
  p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb1 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb1
  Masa / Powierzchnia 3,06x1,71 (3x1,65)
  bryła główna: 9 000 (8 000) kg
  dach betonowy: 2 000 kg
  powierzchnia użytkowa: 4,06 m2
  Masa / Powierzchnia 3,00x1,5
  bryła główna: 7 000 kg
  dach betonowy: 1 600 kg
  powierzchnia użytkowa: 3,72 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 920 x 1450 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 12 (zależne od konfiguracji stacji)
  SN (6) Rotoblok (1000 mm) 1 (tylko w wariancie 3x1,65 lub 3,06x1,71 „b”)
  TPM 3 (TLL lub WLL)
  TPM Kompakt 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • Mzb2 20/630

  Stacja typu Mzb2 20/630
  Wysokość bryły głównej stacji:
  Standard 2850 mm (3x1,3 lub 3x 1,5)
  2200 mm (3,2x1,5)

  Rozmieszczenie urządzeń

  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"a”
  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4”a”
  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"b”
  Mzb2 (3x1,3) 20/400-4”b”
  Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3"b”
  Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3”b”
  Mzb2 (3x1,5) 20/630-4"a”
  Mzb2 (3x1,5) 20/630-4”a”
  1 Grubość ścian 90 mm - standard
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny stacji Mzb2 20/630

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Obudowy betonowe Mzb2
  Masa / Powierzchnia 3x1,3 (3,2x1,5)
  bryła główna: 6 000 (7 000) kg
  dach betonowy: 1 100 (1 400) kg
  powierzchnia użytkowa: 3,16 (3,99) m2
  Masa / Powierzchnia 3x1,5 (3,06x1,56)
  bryła główna: 6 500 (8 500) kg
  dach betonowy: 1 300 kg
  powierzchnia użytkowa: 3,72 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 400 kVA / 850 x 1250 x 1500 [mm]
  (dla szerokości stacji 1300)
  630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 7 (3x1,3) / 10 (3x1,5 lub 3,2x1,5)
  SN (6) TPM 3 (TLL lub WLL - dla 3x1,5 lub 3,2x1,5)
  TPM Kompakt 4 (LLTL)

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

 • ZK-SN/TPM

  ZK-SN Złącza kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6

  Złącze kablowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną typu ZK-SN przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.

  Obudowa ZK-SN składa się z dwóch monolitycznych elementów:

  • bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. C30/37,
  • dach - wykonany z żelbetu kl. C30/37,

  Centralnym elementem złącza jest rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu TPM umieszczona wewnątrz obudowy, której obsługa odbywa się z zewnątrz po uprzednim otwarciu metalowych drzwi. Część fundamentowa w złączu jest betonowa z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN). Do rozdzielnicy można przyłączać głowice wszystkich wiodących producentów (CELLPACK, Euromold, Raychem, itp.).

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Gabaryty złącz ZK-SN oraz możliwe zastosowane układy rozdzielnicy SN
  Długość* [mm] 1500 1800 2400 3000 3200**** 3500****
  Szerokość [mm] 1100 1160 / 1300 / 1500 1300 / 1500 / 1650
  Wysokość [mm]
  - bryły głównej bez dachu
  2350 2350 / 2850 2450 / 2850
  - bryły głównej z dachem
  2450 2450 / 2950 2550 / 2950
  - od powierzchni gruntu z dachem
  1800 1800 / 2300 1900 / 2300
  Powierzchnia użytkowa m2 1,35 1,65 2,18 - 2,93 3,16 - 4,15 3,38 - 4,44 3,72 - 4,88
  Masa całkowita [kg] 2900 3400 / 4100 5000 - 6500 6300 - 7900 6500 - 8300 7000 - 8800
  Masa dachu [kg] 500 600 850 - 1100 1200 - 1500 1250 - 1550 1350 - 1700
  Rozdzielnica SN***, maksymalna ilość pól liniowych (inne konfiguracje pól, możliwe po konsultacji z producentem)
  - układ bez TPW 3 4 5 7 8 9
  - układ z TPW - 3 4 5 6 7
  Parametry złącza ZK-SN** (jako wartości maksymalne)
  Moc transformatora potrzeb własnych TPW 2,5 kVA (większa moc - po konsultacji z producentem)
  Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
  Stopień ochrony IP 43
  Odporność mechaniczna obudowy IK10 (20J)
  Klasyfikacja odporności na łuk wwnętrzny IAC-AB-20 kA-1s
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany / szczytowy obwodów uziemiających 20 kA (1s) / 50 kA
  Parametry rozdzielnicy SN** (jako wartości maksymalne)
  Napięcie znamionowe 24 (25) kV
  Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min) 50/60 kV
  Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) 125/145 kV
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A
  Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikami i wyłącznikami 630 A
  Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikami z bezpiecznikami 250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA

  Uwaga!

  * Wymiary dotyczą bryły głównej złącza, obrys dachu jest większy od obrysu bryły o 100 mm z każdej strony.

  ** Parametry techniczne podano jako maksymalne, zależne będą od konfiguracji złącz oraz zastosowanych urządzeń.

  *** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

  **** Warianty długości „3200" oraz „3500" dostępne od października 2020 r.

  Rozmieszczenie urządzeń - opcje bez TPW**

  Złącze kablowe ZK-SN - wariant bez TPW
  1 Ściany, grubość 60 mm - długość 1500 i 1800 mm
  Ściany, grubość 90 mm - długość 2400, 3000, 3200 i 3500 mm
  2 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 43 - standard
  3 Rozdzielnica SN*
  ZK-SN (1,5x1,1)/3
  ZK-SN (1,5x1,1)/3
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
  ZK-SN (1,8x1,1)/4
  ZK-SN (1,8x1,1)/4
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLL
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLL
  ZK-SN (2,4x1,16)/5
  ZK-SN (2,4x1,16)/5
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLL
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLL

  Uwaga!

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje złącz i rozdzielnic SN.

  * Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

  ** TPW - transformat potrzeb własnych służący do zasilania układów zdalnego sterowania i monitoringu.

  Rozmieszczenie urządzeń - przykładowe rozwiązania opcji z TPW**

  Złącza kablowe ZK-SN pełnią w systemie elektroenergetycznym nie tylko funkcje rozdzielcze. Wyposażone w nowoczesne, małogabarytowe rozdzielnice SN z układami zdalnego monitoringu, sterowania, sensory prądowe i napięciowe oraz współpracujące z nimi sygnalizatory zwarć, umożliwiają wyizolowanie uszkodzonych odcinków sieci oraz skrócenie czasu przerw w dostawach energii do odbiorców. Niewątpliwie wpływa to na jakość świadczonych przez spółki dystrybucyjne, co wprost przekłada się na zadowolenie użytkowników.

  Aby taka funkcjonalność była możliwa, konieczne jest wyposażenia złącz w układy potrzeb własnych zasilane z niezależnego transformatora potrzeb własnych zasilanego z rozdzielnicy SN. Rozwiązanie to dedykowane jest do systemu Smart Grid, oraz idealnie wpisuje się w trendy rynkowe rozwoju oraz modernizacji sieci elektroenergetycznych.

  Złącze kablowe ZK-SN - wariant z TPW
  1 Ściany, grubość 60 mm, dla długości 1500 i 1800 mm
  Ściany, grubość 90 mm, dla długości 2400, 3000, 3200 i 3500 mm
  2 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 43 - standard
  3 Rozdzielnica SN*
  4 TPW** - szafa transformatora potrzeb własnych
  5 Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Chłodnica gazów
  7 Masz tanten Smart Grid w systemach GSM / TETRA
  ZK-SN (1,8x1,1)/3-tpw
  ZK-SN (1,8x1,1)/3-tpw
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
  ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
  ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
  Rozdzielnica SN typu TPM układ WLLL
  ZK-SN (2,4x1,16)/4-tpw
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLL
  ZK-SN (3x1,3)/5-tpw
  ZK-SN (3x1,3)/5-tpw
  ZK-SN (3x1,3)/7 (Wariant bez TPW)
  ZK-SN (3x1,3)/7 (Wariant bez TPW)
  Rozdzielnica SN typu TPM układ TLLLL
  ZK-SN (3,2*x1,5)/6-tpw
  ZK-SN (3,2*x1,5)/6-tpw
  ZK-SN (3,2*x1,5)/8 (Wariant bez TPW)
  ZK-SN (3,2*x1,5)/8 (Wariant bez TPW)
  Rozdzielnica SN typu TPM układ WLLLLL
  ZK-SN (3,5*x1,65)/7-tpw
  ZK-SN (3,5*x1,65)/7-tpw
  ZK-SN (3,5*x1,65)/9
  ZK-SN (3,5*x1,65)/9
  Rozdzielnica SN typu TPM układ LLLLLLL

  Uwaga!

  Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje złącz i rozdzielnic SN.

  * Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem złącz.

  ** TPW - transformat potrzeb własnych służący do zasilania układów zdalnego sterowania i monitoringu. Szafa TPW w wykonaniu łukochronnym.

  *** RPW - rozdzielnica potrzeb własnych.

  **** Ze względu na montaż TPW, układu zasilania potrzeb własnych, szaf telemechaniki, sygnalizatorów zwarć itp., wysokość złącz kablowych przystosowanych do Smart Grid jest większa od standardowych i wynosi 2850 mm.

 • Stacje z Rozdzielnicą Sieciową

  Stacje z rozdzielnicą sieciową

  Stacja dedykowana do zasilania awaryjnego z możliwością zasilania z linii napowietrznej lub kablowej.

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw 20-18
  Stacje z rozdzielnicą sieciową
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  UWAGA!

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Schemat elektryczny

  Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych - schemat elektryczny
 • Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych

  Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych

  Stacja dedykowana do zasilania awaryjnego z możliwością zasilania z linii napowietrznej lub kablowej.

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw 20/630-1
  Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych
  1 Część posadowcza stacji
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
  6 Rozdzielnica SN

  UWAGA!

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Schemat elektryczny

  Stacja typu MRw „ponton” dedykowana dla kopalni odkrywkowych - schemat elektryczny
 • Stacja typu MRw na płozach

  STACJA TYPU MRw NA PŁOZACH

  Stacja dedykowana do zasilania awaryjnego z możliwością zasilania z linii napowietrznej lub kablowej.

  Rozmieszczenie urządzeń

  MRw 20/630-1
  STACJA TYPU MRw-m na płozach
  1 Przyłącze napowietrzne
  2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard lub IP 43 - opcja
  3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja
  4 Transformator
  5 Rozdzielnica nN
  6 Rozdzielnica SN

  UWAGA!

  W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

  Schemat elektryczny

  STACJA TYPU MRw-m na płozach - schemat elektryczny

  Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

  Masa / Powierzchnia
  stacji: 2 400 kg
  powierzchnia użytkowa: 4,73 m2
  Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
  Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 1000 x 1700 x 1650 [mm]
  Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
  Klasa obudowy 20
  Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
  Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
  Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 50 kA
  Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
  nN (5) RN-W 7
  SN (6) Rotoblok (700) 1

  * Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

  ** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
  W nawiasie podano przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji.
  Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Dodatkowe informacje