Rotoblok SF Rotoblok TPM Rotoblok VCB

Rotoblok SF Rotoblok TPM Rotoblok VCB

Oferta produktowa dla sektorów branżowych
 • Rotoblok

  Rozdzielnica Rotoblok

  Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.

  W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

  Charakterystyka

  Rozdzielnia typu Rotoblok jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej, wykonanej z blachy ocynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesną aparaturę łączeniową w izolacji powietrznej. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

  Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

  • małe wymiary zewnętrzne w stosunku do napięcia znamionowego, określonego poziomu izolacji, prądów znamionowych szyn zbiorczych i prądów zwarciowych,
  • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
  • wysoka niezawodność pracy,
  • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
  • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
  • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
  • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR (ZPUE), wyłączniki typu VB-4S (ZPUE) lub wyłączniki innych producentów,
  • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
  • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
  • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
  • prosta obsługa.

  System zabezpieczeń i blokad

  System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.
  Otwarcie uziemnika jest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach pola (lub po świadomym zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, dostarczanym razem z rozdzielnicą - np. w celu dokonania próby napięciowej na kablu).
  Każde pola liniowe i wyłącznikowe standardowo wyposażone są w pojemnościowe dzielniki napięcia na każdej fazie, oraz sygnalizator napięcia. Takie rozwiązanie ułatwia sprawdzenie braku napięcia na kablu i bezpieczne uzgodnienie faz, przy pomocy uzgadniacza faz.
  Na życzenie klienta jest możliwe wyposażenie w pojemnościowe dzielniki napięcia pól, które nie posiadają ich w standardzie.

  Wysokie bezpieczeństwo obsługi osiągnięte przez:

  • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
  • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
  • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
  • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
  • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
  • sygnalizację optyczną stanu styków odłącznika, rozłącznika i uziemnika oraz wprowadzenie wzierników do ich kontroli,
  • możliwość wyłączenia rozłącznika bez użycia klucza manewrowego (opcjonalnie - GTR 2, GTR 2V),
  • zastosowanie rozłączników i odłączników tworzących widoczną podwójną przerwę,
  • wymuszenie kolejności czynności łączeniowych.

  Podstawowe dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne:
    Rotoblok 17,5kV Rotoblok 24
  Napięcie nominalne sieci 15 kV 20 kV
  Najwyższe napięcie urządzeń 17,5 kV 25 kV
  Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 55 kV / 63 kV 50 kV / 60 kV
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 95 kV / 110 kV 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły 630 A / 1250 A 630 A - 1250 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (1s) do 16 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 40 kA do 50 kA
  Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AF do 16 kA (1s)
  Stopień ochrony IP3X
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia  
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - najwyższa średnia roczna
  + 20°C
  - najniższa długotrwała
  - 25°C1)
  Wilgotność względna powietrza  
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
  2,2 kPa
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
  1,8 kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne

  Uwaga:
  *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
  *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

  Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR 2V w zależności od napięć po stronie SN:
  Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
  6 kV 60,6 A 630 kVA
  10 kV 57,7 A 1000 kVA
  15 kV 48,1 A 1250 kVA
  20 kV 46,2 A 1600 kVA

  W przypadku transformatorów o większych mocach prosimy o kontakt z producentem.
  W rozdzielnicy typu Rotoblok stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

  Budowa pól rozdzielnicy typu Rotoblok

  Konstrukcja każdego pola składa się z elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i skręconych lub nitowanych ze sobą. Budowa każdego pola zapewnia możliwość łatwego ich montażu w dowolne zestawy rozdzielnic, a także szybkiego demontażu (np. w celu wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania. Każde pole może być wykonane w większej szerokości niż jego standardowy wymiar. Znajduje to zastosowanie np. przy wymianie starych wielkogabarytowych rozdzielnic (np. RUe, M20) na rozdzielnicę Rotoblok gdzie mogą wystąpić trudności z przesunięciem starych kabli do innego miejsca mocowania.

  Każde pole jest dwuprzedziałowe, tzn. rama, oraz główny wał rozłącznika tworzą mechaniczną i elektryczną przegrodę pomiędzy dolną częścią rozdzielnicy a głównym torem szynowym. Po otwarciu drzwi pola nie ma możliwości dotknięcia głównego toru szynowego. Każde pole wyposażone jest w uziemnik dolny (w polu transformatorowym umieszczony jest on pod podstawami bezpiecznikowymi).

  Każde pole posiada system blokad mechanicznych, który spełnia dwa podstawowe zadania:

  • uniemożliwia otwarcie drzwi któregokolwiek z przedziałów przed wyłączeniem w nim napięcia i zamknięciem uziemnika, uniemożliwia tym samym przypadkowe dostanie się człowieka pod napięcie,
  • wymusza właściwą kolejność czynności łączeniowych.

  Zastosowane w polach pojemnościowe dzielniki napięcia umożliwiają sprawdzenie braku napięcia oraz „fazowanie” od frontu pola, w sposób bezpieczny, tzn. dwubiegunowym wskaźnikiem nN, bez potrzeby otwierania drzwi pola. Dodatkowo wzierniki w drzwiach umożliwiają obserwację każdego elementu w polu, tzn. przerwy w obwodach, stan przekładników, komór, połączeń itp.

  W górnej części pola wyłącznikowego zamontowany jest przedział obwodów pomocniczych w której znajdują się pomocnicze elementy pola, takie jak listwy zaciskowe, przekaźniki, akumulatory, dodatkowe (lub podstawowe) moduły zabezpieczeń itp.

  Aparaty łączeniowe

  Podstawowymi aparatami w w/w polach są:

  • rozłączniki typu GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE)
  • odłączniki typu GTR 4, GTR 4W (ZPUE)
  • wyłączniki widących producentów
  Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”
  Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”

  1 - ocynkowana stalowa rama
  2,3 - izolatory żywiczne
  4 - styki stałe
  5 - izolacyjny wał główny
  6 - styki ruchome
  7 - opalny styk ruchomy
  8 - uziemnik dolny
  9 - styk uziemnika
  10 - gniazdo rozłącznika
  11 - gniazdo uziemnika
  12 - sygnalizacja położenia rozłącznika
  13 - sygnalizacja obecności napięcia
  14 - sygnalizacja położenia uziemnika
  15 - dźwignia blokady drzwi

  Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”
  Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

  1 - ocynkowana stalowa rama
  2,3 - izolatory żywiczne
  4 - styki stałe
  5 - izolacyjny wał główny
  6 - styki ruchome
  7 - opalny styk ruchomy
  8 - uziemnik dolny
  9 - styk uziemnika
  10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania
  11 - przełącznik “załącz” - “rozłącz”
  12 - gniazdo uziemnika
  13 - sygnalizacja położenia rozłącznika
  14 - sygnalizacja obecności napięcia
  15 - sygnalizacja położenia uziemnika
  16 - dźwignia blokady drzwi
  17 - sygnalizacja położenia wkładki bezpiecznikowej
  18 - podstawa bezpiecznikowa
  19 - wkładka bezpiecznikowa
  20 - izolator wsporczy lub pojemnościowy dzielnik napięcia

  Pole liniowe z napędem ręcznym

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym
  * głębokość rodzielnicy Rotoblok 17,5 kV
   
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 1 lub GTR 2 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  4. Uchwyt kablowy UKZ 3
  5. Głowica kablowa   3
  6. Kabel   3
  7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1)   1
  9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2)   1
  10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2)   1
  11. Gniazdo uziemnika   1
  12. Okienko inspekcyjne   1
  13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  14. Tabliczka ostrzegawcza   1
  15. Klamka do drzwi   1
   
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
  b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

  Pole liniowe z napędem silnikowym

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym
  * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym przystosowanym do zdalnego sterowania kablowo lub drogą radiową GTR 1M lub GTR 2M 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  4. Uchwyt kablowy UKZ 3
  5. Głowica kablowa   3
  6. Kabel   3
  7. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  8. Gniazdo rozłącznika (dla GTR 1M)   1
  9. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania (dla GTR 2M)   1
  10. Przełącznik „załącz”-„rozłącz” (dla GTR 2M)   1
  11. Gniazdo uziemnika   1
  12. Okienko inspekcyjne   1
  13. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  14. Tabliczka ostrzegawcza   1
  15. Klamka do drzwi   1
  16. Panel sterowniczy napędu silnikowego   1
  17. Przycisk ”zamknij”   1
  18. Przycisk ”otwórz”   1
  19. Przełącznik wyboru pracy   1
  20. Przedział obwodów pomocniczych   1
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na kabel 1
  b Wskaźnik przepływu prądu zwarcia mocowany na szynę 3

  Pole transformatorowe

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe
  * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem GTR 2V 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Izolator wsporczy IPA 3
  4. Uchwyt kablowy UKZ 3
  5. Głowica kablowa   3
  6. Kabel   3
  7. Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania   1
  8. Przełącznik „załącz”-„rozłącz”   1
  9. Gniazdo uziemnika   1
  10. Okienko inspekcyjne   1
  11. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  12. Tabliczka ostrzegawcza   1
  13. Klamka do drzwi   1
  14. Podstawa bezpiecznikowa stanowiąca integralną część rozłącznika   1
  15. Wkładka bezpiecznikowa   1
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym GTR 2VM 1
  b Pojemnościowy dzielnik napięcia   3
  c Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  d Cewka wyłączająca   1
  e Dławik do wprowadzenia przewodów przy zastosowaniu cewki wyłączającej   1
  Uwaga!
  Uziemnik w rozłączniku uziemia dolną część wkładki bezpiecznikowej.

  Sposób współpracy cewki wyłączającej w polu transformatorowym z zabezpieczeniem gazowo-przepływowym lub termicznym transformatora

  Rotoblok - Sposób współpracy cewki

  Uwaga!
  Przekroje przewodów i prądy zabezpieczeń należy dobrać w zależności od napięcia zasilania cewki wyłączającej.

  Pole sprzęgłowe

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe
  * głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
  2. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  3. Pojemnościowy dzielnik napięcia lub izolator wsporczy ZPUE lub IPA 3
  4. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  5. Gniazdo odłącznika   1
  6. Gniazdo uziemnika   1
  7. Okienko inspekcyjne   1
  8. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   3
  9. Tabliczka ostrzegawcza   1
  10. Klamka do drzwi   1
  Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
  a Rozłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 2 1
  b Rozłącznik z uziemnikiem dolnym i napędem silnikowym GTR 1M lub GTR 2M 1
  Uwaga!
  Jest możliwe wykonanie pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  Pole typu RWT

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Wyłącznik WYŁĄCZNIKS 1
  2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
  3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  4. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  5. Uchwyt kablowy UKZ 3
  6. Głowica kablowa   3
  7. Kabel   3
  8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
  9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
  10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  11. Gniazdo odłącznika   1
  12. Gniazdo uziemnika   1
  13. Okienko inspekcyjne   1
  14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
  15. Tabliczka ostrzegawcza   1
  16. Klamka do drzwi   1
  17. Przedział obwodów pomocniczych   1
  18. Gniazdo zazbrajania   1
  19. Przycisk załącz   1
  20. Przycisk wyłącz   1
  21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
  23. Przyciski i lampki sterownicze   1
  24. Korytko kablowe   1
  25. Rama nośna   1

  Pole typu RWS

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Widok z przodu
  Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Widok wnętrza z przodu
  Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Widok wnętrza z boku
  Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS
  Wyposażenie standardowe
  Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
  1. Wyłącznik WYŁĄCZNIKS 1
  2. Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1
  3. Tor szynowy P 40x5 / P 40x10 3
  4. Pojemnościowy dzielnik napięcia ZPUE 3
  8. Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
  9. Zespół zabezpieczeń Mupasz / REF MiCOM 1
  10. Sygnalizator neonowy współpracujący z pojemnościowym dzielnikiem napięcia   1
  11. Gniazdo odłącznika   1
  12. Gniazdo uziemnika   1
  13. Okienko inspekcyjne   1
  14. Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia   1
  15. Tabliczka ostrzegawcza   1
  16. Klamka do drzwi   1
  17. Przedział obwodów pomocniczych   1
  18. Gniazdo zazbrajania   1
  19. Przycisk załącz   1
  20. Przycisk wyłącz   1
  21. Sygnalizacja zazbrojenia   1
  23. Przyciski i lampki sterownicze   1
  24. Korytko kablowe   1
  25. Rama nośna   1
  26. Izolator przepustowy   1

  Tablica dla obwodów sterowniczych: „Przedział obwodów pomocniczych”

  W przedziale obwodów pomocniczych (17) umieszczone są listwy sterownicze, zabezpieczenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, przyciski. Rozmieszczenie aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów pomocniczych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych a na zewnątrz przedziału wyprowadzone są poprzez dławiki. Obwody pomocnicze w pozostałych przedziałach prowadzone są w rurach ochronnych. Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są w korytkach. Kable obwodów pomocniczych z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni proponuje się prowadzić w kanale kablowym lub po ścianach budynku na drabinkach kablowych.

  Sposób wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok

  Poniższe rysunki przedtawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych oraz olejowych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

  Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok
  Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

   
   

  Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
  1) Przykładowe pola o szerokości 700, 700, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
  2) Kanał pod rozdzielnicą.

  Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok
  Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

  * - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV

  Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm
  1) Przykładowe pola o szerokości 1000, 900 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
  2) Kanał pod rozdzielnicą.

  Widok z boku
  Rotoblok - Widok z boku
  kabel suchy jednożyłowy
  przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
  50 370 400
  70 400 430
  95 440 470
  120 470 500
  150 500 550
  185 540 600
  240 590 700

  Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok

  Pola liniowe rozłącznikowe i wyłącznikowe
  Typ kabla Głowica kablowa
  Producent Typ Przekrój kabla [mm2]

   

   

   

   

   

   

   

  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
  70-240
  CAE-I 24kV 35-120
  70-240
  CAESK-I 24kV 70-150
  120-240
  Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
  AIP20 (nasuwana) 25-120
  AIS20 (nasuwana) 70-300
  AIN20 (nasuwana) 25-1200
  24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
  TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
  6/10 POLT-12xxx 25-1200
  8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
  18/30 POLT-42xxx 35-800

  *) Uwaga: Sposób podłączenia kabli i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

  Pola transformatorowe
  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  Tak jak w polach liniowych
  Trójżyłowy olejowy o izolacji
  papierowej przesyconej syciwem
  nieściekającym i wspólnej powłoce
  np.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
  Sposób podłączenia kabli
  i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

  Uwaga:
  We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej.
  W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

  Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok

  Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
  Rotoblok - Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem
  Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
  Rotoblok - Widok z boku pola z wyłącznikiem SN
  Widok z boku rozdzielnicy z mostem szynowym łączącym dwie sekcje ustawione po przeciwnych stronach korytarza - przykładowe rozwiązanie
  Rotoblok - Widok z boku

  * - głębokość rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

  Uwaga:
  Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

  RL1 (pole liniowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RL4 (pole liniowe z pomiarem)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RT1 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RS1L1) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RS4 (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RP1 (pole pomiarowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RO1 (pole odgromnikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  1) istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym
  2) istnieje możliwość wykonania pola sprzęgłowego bez uziemnika dolnego

  RŁ2 (pole łącznika)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Rtpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RTpwł 25kVA + RT1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWT (pole transformatorowe wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWT3 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWTp14 (pole transformatorowe wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  RWS (pole sprzęgłowe wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe
  Przekrój - Widok z frontu
  Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Pobierz


  Pliki AutoCAD pól liniowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól liniowych z ogranicznikami

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól liniowych z pomiarem

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól liniowych z pomiarem

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól pomiarowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól pomiarowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól sprzęgłowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól sprzęgłowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD pól transformatorowych

  Pliki AutoCAD Rotoblok pól transformatorowych

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pliki AutoCAD widok z boku

  Pliki AutoCAD Rotoblok - widok z boku

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • Rotoblok SF

  Rozdzielnica Rotoblok SF

  Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.
  W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

  Charakterystyka

  Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

  Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

  • zmniejszone wymiary w stosunku do rozdzielnic z aparatami w izolacji powietrznej przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych takich jak poziom izolacji, prądy znamionowe oraz wytrzymałość na prądy zwarciowe,
  • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
  • wysoka niezawodność pracy,
  • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
  • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej ocynkiem,
  • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
  • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR SF (ZPUE) oraz wyłączniki typu GIS VCB (ZPUE) lub innych wiodących producentów,
  • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
  • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
  • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
  • prosta obsługa.

  System zabezpieczeń i blokad

  • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
  • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
  • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
  • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
  • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
  • zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z mechanicznymi wskaźnikami położenia,
  • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym,
  • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w przypadku błędnego załączenia na zwarcie.

  Podstawowe dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne:
    Rotoblok SF
  Napięcie nominalne sieci 20 kV
  Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
  Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
  Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
  Odporności na działanie łuku wewnętrznego 16 kA (1s)
  Stopień ochrony  IP4X
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia  
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - najwyższa średnia roczna
  + 20°C
  - najniższa długotrwała
  - 25°C1)
  Wilgotność względna powietrza  
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
  2,2 kPa
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
  1,8 kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne

  Uwaga:
  *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
  *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

  Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V, GTR SF 2VM i IM6P-TF w zależności od napięć po stronie SN:
  Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
  6 kV 77 A 800 kVA
  10 kV 57,7 A 1000 kVA
  15 kV 61,6 A 1600 kVA
  20 kV 57,7 A 2000 kVA

  W rozdzielnicy typu Rotoblok SF stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

  Aparaty łączeniowe
  • GTR SF 1 - rozłącznik z uziemnikiem,
  • GTR SF 1M - rozłącznik z uziemnikiem i napędem silnikowym,
  • GTR SF 2V - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem,
  • GTR SF 2VM - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym,
  • GTR SF 4 - odłącznik z uziemnikiem,
  • VCB GIS - aparat wielofunkcyjny z wbudowanym wyłącznikiem próżniowym oraz z trójpozycyjnym odłącznikiem z uziemnikiem (zamknięty - otwarty - uziemiony).

  Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok SF

  Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

  Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm

  1. Przykładowe pola o szerokości 1000, 500, 500 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
  2. Kanał pod rozdzielnicą.
  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF
  kabel suchy jednożyłowy
  przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
  50 370 400
  70 400 430
  95 440 470
  120 470 500
  150 500 550
  185 540 600
  240 590 700

  Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF

  Pole liniowe

  Typ kabla Głowica kablowa
  Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
  70-240
  CAE-I 24kV 35-120
  70-240
  CAESK-I 24kV 70-150
  120-240
  Nexans (EUROMOLD) ITK224 (zimnokurczliwa) 25-240
  AIP20 (nasuwana) 25-120
  AIS20 (nasuwana) 70-300
  AIN20 (nasuwana) 25-1200
  24MONOi1 (termokurczliwa) 25-240
  TYCO ELECTRONIC Napięcie znam. Typ (zimnokurczliwa)  
  6/10 POLT-12xxx 25-1200
  8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
  18/30 POLT-42xxx 35-800

  Pole transformatorowe

  Pola transformatorowe
  Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
  np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
  XRUHKs,...
  Tak jak w polach liniowych
  Trójżyłowy olejowy o izolacji
  papierowej przesyconej syciwem
  nieściekającym i wspólnej powłoce
  np.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
  Sposób podłączenia kabli
  i zastosowanych głowic należy uzgodnić z producentem

  Uwaga:
  We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

  Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF

  Widok z boku i gabaryty

  Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

  1. Zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, z aparaturą łączeniową
  2. Przedział napędów
  3. Izolatory przepustowe
  4. Zawór bezpieczeństwa

  Uwaga:
  Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

  SL1 (pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

  masa = 175 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SL2 (pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

  masa = 190 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  ST2 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

  masa = 210 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SP1 (pole pomiarowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

  masa = 390 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SS1L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  masa = 265 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SS2L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

  masa = 465 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SO1 (pole odgromnikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

  masa = 100 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SŁ2 (pole łącznika)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

  masa = 100 kg

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  STpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  STpwł 25kVA + ST1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWG1 (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWT(5*)) (pole transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWTp(5*)) (pole transformatorowe z pomiarem napięcia)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  SWS1 (pole sprzęgłowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

  Widok z frontu

   Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

  Uwaga:
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
  *) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

  Pobierz


  Pliki AutoCad Rotoblok SF

  Pola liniowe

  Rotoblok SF - pola liniowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola liniowe z ogranicznikami

  Rotoblok SF - pola liniowe z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola liniowe z pomiarem prądu

  Rotoblok SF - pola liniowe z pomiarem prądu

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola łącznika kablowego

  Rotoblok SF - pola łacznika kablowego

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola pomiarowe

  Rotoblok SF - pola pomiarowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola sprzęgłowe

  Rotoblok SF - pola sprzęgłowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola transformatorowe

  Rotoblok SF - pola transformatorowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola z ogranicznikami

  Rotoblok SF - pola z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Widok z boku

  Rotoblok SF - widok z boku

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • TPM

  tpm nowa generacja

  Rozdzielnice z serii TPM to grupa urządzeń średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona do zasilania oraz wtórnego rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych. Rozdzielnice produkowane oraz badane są w oparciu o obowiązujące normy. Badania Typu wykonywane w niezależnych akredytowanych jednostkach certyfikujących. Wyniki badań poparte stosownymi certyfikatami i sprawozdaniami z badań.

  Charakterystyka

  Charakterystyka

  • miniaturowe wymiary rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych,
  • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa łącznie z łukochronnością - potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
  • możliwość konfiguracji rozdzielnicy z szeregu pól o różnym przeznaczeniu: pole liniowe, transformatorowe, wyłącznikowe, sprzęgłowe, pomiarowe,
  • możliwość łatwej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne zestawy (należy to uwzględnić przy składaniu zamówienia) - każdy zestaw może być wyprodukowany jako rozbudowywalny,
  • możliwość przystosowania rozdzielnicy do współpracy z systemami zdalnego sterowania i pomiarów np. do współpracy z sieciami typu SmartGrid,
  • uziemnik szybki, który uziemia wkładkę bezpiecznikową z dwóch stron w polu transformatorowym,
  • zbiornik, jako główny element wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej wypełniony gazem SF6, którego połączenia zamykane są przez szczelne spawanie, a jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla obsługi i środowiska oraz szczelność przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy,
  • producent posiada zdolność recyklingu zużytych rozdzielnic i bezpiecznego odbioru gazu SF6 z ich zbiorników.

  Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

  Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

  Bezpieczeństwo

  • solidna budowa rozdzielnic typu TPM gwarantuje dużą niezawodność,
  • zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, co zapewnia odporność na wpływy środowiska,
  • zastosowanie głowic ekranowanych co gwarantuje bezpieczeństwo np. podczas prac serwisowych przy zdjętej maskownicy i napięciu na kablach zasilających,
  • wskaźnik ciśnienia gazu - manometr, informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu izolującego wewnątrz zbiornika,
  • odporność na działanie łuku wewnętrznego 20kA jako standard oraz 22kA w wykonaniu specjalnym,
  • wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika rozdzielnic. Ujście gazów następuje do kanału kablowego, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi,
  • napędy umożliwiające migowe przełączanie aparatów, co w połączeniu z systemem gaszenia łuku elektrycznego uniemożliwia jego powstawanie między otwieranymi stykami,
  • każde pole rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia dzięki którym obsługujący może upewnić się o braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych,
  • czytelny schemat synoptyczny poprawiający intuicyjność obsługi i odczyt stanu aparatów,
  • zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po zamknięciu uziemnika,
  • zespół blokad mechanicznych między aparatami uniemożliwiający wykonanie błędnych czynności łączeniowych,
  • opcjonalne zastosowanie blokad elektromagnetycznych, które uniemożliwiają zamknięcie uziemnika w przypadku wystąpienia napięcia na kablach zasilających,
  • zestaw styków pomocniczych z wyprowadzeniem sygnałów stanów aparatów, co gwarantuje bezpieczeństwo zdalnego manewrowania,
  • zastosowanie presostatu zawsze w przypadku opcji z napędem silnikowym, co gwarantuje bezpieczeństwo zdalnego manewrowania.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu TPM spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane znamionowe rozdzielnicy TPM
  Napięcie znamionowe SN Ur 25 kV
  Częstotliwość znamionowa - liczba faz Fr 50 / 60 Hz / 3
  Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud 50 kV / 60 kV
  Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) Up 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły szyn głównych Ir 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych Ik 16 kA (3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s) *1)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych Ip 40 kA / 50 kA / 63 kA*1)
  Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA 20 kA (1s) / 22 kA (1s)*1)
  Klasa IAC AFLR
  Stopień ochrony IP IP4X (IP54 opcja)
  Odporność na uderzenia mechaniczne Ik10
  Środowiskowe warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - minimalna
   
  - bez obwodów wtórnych
  - 25°C
  - z obwodami wtórnymi
  - 5°C / - 15°C / - 25°C2)
  Wilgotność względna powietrza
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne
  Stopień ochrony (Internal Protection)
  - przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej
  IP 67
  - przedział napędów i przyłączy
  IP 4X
  Warunki zabrudzeniowe
  - Znaczące zanieczyszczenia solą, parami, pyłami, dymem, gazami palnymi
  BRAK
  - Powodujące korozję
  BRAK
  - Oblodzenia, oszronienia, zaproszenia
  BRAK

  Uwaga:
  1) Dla napięcia 12kV
  2) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.

  Uwaga:
  Prądy znamionowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych
  transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV należy dobrać wg normy IEC 60282-1, DIN 43625 z ogranicznikiem temperatury (zabezpieczenie termiczne).

  Wyposażenia pól

  Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)

  Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA
  Ip = do 50 kA
  IA = do 22 kA
    klasa rozłącznika M2, E3
    klasa rozłącznika M0, E2
  Parametry znamionowe rozłącznika, pole liniowe (L)
  Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
  Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 50 kA
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Iicc2 60 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych Iicc1 20 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego Ief1 180 A
  Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego Ief2 104 A
  Klasa rozłącznika M2, E3
  Klasa uziemnika M0, E2
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
  • pole L jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
  • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
  • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
  • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM lub HR oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
  • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
  • uchwyty kablowe.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej, komunikacja mudbus lub binarnie
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
  • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
  • przekładniki ziemnozwarciowe,
  • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
  • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
  • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z prawej i lewej strony,
  • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
  • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika,
  • ograniczniki przepięć.

  Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi

  Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 250 A (125 A wkładka)
  Ik = 20 kA (1s)
  Ip = 50 kA
  IA = do 22 kA
  Itransf = 720 A
    klasa rozłącznika M2, E3
  Parametry znamionowe rozłącznika, pole transformatorowe (T)
  Prąd znamionowy ciągły Ir 250 A
  Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym 125 A
  Prąd przechodni Itransfer 720 A
  Klasa rozłącznika elektryczna M2, E3
  Maksymalne moce transformatora 6 kV 800 kVA
  10 kV 1000 kVA
  15 kV 1600 kVA
  20 kV 2000 kVA
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-105 - zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego,
  • pole T jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
  • zespół rozłączniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i rozłącznika,
  • uziemnik dolny zapewniający uziemienie po obu stronach wkładek,
  • rozłącznik wyposażony w układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
  • manualny napęd dwu-sprężynowy zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • funkcja napędu zasobnikowego dzięki czemu następuje otwarcie styków rozłącznika w przypadku zastosowania wkładek SN z zabezpieczeniem termicznym (wybijak) lub cewki wyzwalającej,
  • wskaźnik przepalenia wkładki,
  • izolatory przepustowe typu A z gniazdem wtykowym wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
  • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownica przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego,
  • uchwyty kablowe.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg normy IEC 60282-1, DIN 43625. Np. firmy SIBA lub Eximprod,
  • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
  • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
  • przekładniki ziemnozwarciowe,
  • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia.
  • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z każdej strony,
  • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika,
  • blokada elektromagnetyczna gniazda uziemnika, opcja dedykowana do układów współ-pracujących z OZE,
  • wyzwalacz wzrostowy – cewka DWN 24 V DC (inne napięcia na zapytanie).

  Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)

  Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA (1s)
  Isc = do 50 kA
  Icc1 = 10 A
  Icc2 = 31,5 A
    klasa rozłącznika M2, E3
    Szereg przestawieniowy (O-0, 3s-CO-3min-CO)
  Parametry znamionowe wyłącznika - pole wyłącznikowe (W)
  Prąd znamionowy ciągły Ir 630 A
  Prąd załączeniowy zwarciowy Ima 40 kA / 50 kA / 52,5 kA *1)
  Prąd wyłączeniowy zwarciowy Isc 16 kA / 20 kA / 21 kA *1)
  Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 630 A
  Prąd nieobciążonej linii kablowej - Icc1 / Icc2 Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
  Klasa wyłącznika   M2, E2
  Szereg przestawieniowy   0-0, 3s-CO-3min-CO

  Wykonanie specjalne:
  1) Dla napięcia 12kV.

  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-100, Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
  • zgodność z normą PN-EN 62271-102, Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego,
  • pole W jako pojedynczy moduł z opcją rozbudowy lub w niemal dowolnej konfiguracji do czterech pól we wspólnym zbiorniku,
  • zespół wyłącznika, którego budowa opiera się na zastosowaniu komór próżniowych o prądzie wyłączenia 16kA lub 20kA zamkniętych w zbiorniku wypełnionym gazem SF6,
  • zespół odłaczniko-uziemnika, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz odseparowanych stykach stałych uziemnika i odłącznika. Funkcją odłącznika jest zapewnienie bezpiecznej przerwy w obwodzie,
  • manualny napęd sprężynowy wyłącznika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej, napęd posiada układ zbrojenia wyłącznika pozwalający na szybki cykl załącz wyłącz,
  • manualny napęd bezsprężynowy odłącznik-uziemnika zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie aparaturą łączeniową,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • sygnalizacja zbrojenia wyłącznika,
  • autonomiczne zabezpieczanie preferowane AZZ-4 (prod. ITR) lub WIC 1 (prod. Woodward) wraz z dedykowanymi przekładnikami prądowymi,
  • izolatory przepustowe typu C z gwintem M16 wyposażone w pojemnościowe dzielniki napięcia przeznaczone do współpracy z wskaźnikami napięcia w systemie LRM oraz do współpracy z blokadami elektromagnetycznymi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu w systemie LRM,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20°C (jeden na jeden zbiornik),
  • system blokad mechanicznych pomiędzy aparatami oraz maskownicami przedziału kablowego zapobiegający błędnym czynnościom łączeniowym - zdjęcie maskownicy tylko po zamknięciu uziemnika,
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi,
  • sygnalizator obecności napięcia na kablu,
  • uchwyty kablowe.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC dla wyłącznika oraz odłączniko-uziemnika (inne napięcie zasilania na zapytanie),
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • zabezpieczenia inne niż preferowane autonomiczne, sterowniki pola, automatyka SZR
  • sensory napięciowe - przekładniki małej mocy,
  • przekładniki prądowe, cewki rogowskiego,
  • przekładniki ziemnozwarciowe,
  • sygnalizatory przepływu prądu zwarcia,
  • szafa obwodów pomocniczych/współpraca z telemechaniką,
  • sygnalizacja „ZAŁĄCZONY”, „WYŁĄCZONY” w postaci lampek sygnalizacyjnych,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z każdej strony,
  • ograniczniki przepięć.

  Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe

  Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA (1s)
  Ip = 50 kA
  IA = do 22 kA
    klasa rozłącznika M2, E3
    klasa uziemnika M0, E2
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-103, Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie,
  • pole S jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
  • rozłącznik, którego budowa opiera się na wspólnych stykach ruchomych oraz stykach stałych,
  • układ gaszenia łuku podczas wykonywania czynności łączeniowych,
  • manualny napęd jedno lub dwu-sprężynowy (w zależności od zastosowania uziemnika) zapewniający intuicyjne i lekkie manewrowanie oraz migowe zamykanie i otwieranie aparatury łączeniowej,
  • synoptyka z odwzorowaniem stanów aparatów oraz całych obwodów głównych,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi.
  Opcja
  • napęd silnikowy 24V DC (inne napięcie zasilania na zapytanie), możliwość łatwej dobudowy na obiekcie,
  • uziemnik toru głównego sekcji lewej lub prawej,
  • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych przed i za rozłącznikiem,
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • sterownik polowy SEM S.C.11 plus panel do kontroli lokalnej,komunikacja modbus lub binarnie,
  • styki pomocnicze jako odwzorowanie stanów aparatów dla układów telemechaniki,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • możliwość rozbudowy z każdej strony,
  • blokada kluczykowa gniazda rozłącznika lub uziemnika.

  Wyposażenia pola M - pomiarowe

  Wyposażenia pola M - pomiarowe
  Podstawowe parametry
  Ur = 25 kV
  Fr = 50/60 Hz
  Ud = 50/60 kV
  Up = 125/145 kV
  Ir = 630 A
  Ik = do 20 kA (1s)
  Ip = do 50 kA
  Standard
  • zgodność z normą PN-EN 62271-200, Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
  • pole M jako pojedynczy moduł rozbudowywalny w prawo i w lewo,
  • system szyn zbiorczych zamknięty w zbiorniku ze stali nierdzewnej,
  • zestaw przekładników napięciowych i prądowych,
  • sygnalizator obecności napięcia na torach głównych,
  • synoptyka z odwzorowaniem obwodów głównych,
  • manometr - wskaźnik gęstości gazu z dwu-strefową podziałką wskazujący nominalne ciśnienie bezwzględne gazu SF6 -125 kPa (0,125 MPa) przy temperaturze 20oC (jeden na jeden zbiornik),
  • zawór bezpieczeństwa (jeden na jeden zbiornik), którego otwarcie następuje wskutek wzrostu ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnątrz zbiornika, kierując gazy w dół, do kanału kablowego, eliminując tym samym zagrożenie dla obsługi
  Opcja
  • presostat - do współpracy z napędem silnikowym, telemechaniką,
  • ogrzewacze antykondensacyjne,
  • opcje połączeń poprzez boczne konektory lub głowice kablowe.

  Przedziały rozdzielnicy SN typu TPM

  Przedział łączników

  Przedział łączników umieszczony jest w zbiorniku wykonanym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, jako czynnik izolacyjny zastosowano gaz SF6, który posiada bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną i bardzo dobrą zdolność gaszenia łuku. W zbiorniku zamontowano następujące komponenty: szyny zbiorcze, łączniki i izolatory. Aparatura łączeniowa to zintegrowany rozłącznik z uziemnikiem, który również jest zamykany i otwierany migowo. Każdy zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie niweluje wzrost ciśnienia wywołanego powstaniem łuku wewnętrznego. W rozdzielnicy TPM i TPM układ Kompat zawór jest umieszczony od dołu zbiornika w przedziale przyłączy kablowych w jednym z pól liniowych. W izolatory przepustowe wbudowane są pojemnościowe dzielniki napięcia, połączone ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi na ścianie czołowej rozdzielnicy. Zarówno sam rozłącznik, jak i też mechanizmy napędowe, są urządzeniami wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi. Konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczności regulacji, konserwacji i wymiany elementów.

  Przedział bezpiecznikowy

  W przedziale bezpiecznikowym rozdzielnicy (w specjalnych tubach izolacyjnych) montowane są wkładki wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg. normy DIN 43625.
  Konstrukcja przedziału bezpiecznikowego uniemożliwia jego otwarcie przed dokonaniem manewru zamknięcia uziemnika. Załączenie rozłącznika w polu transformatorowym jest tylko możliwe po uprzednim zamknięciu pokrywy przedziału bezpiecznikowego.
  W przypadku przepalenia się wkładki bezpiecznikowej zamontowany na niej wybijak poprzez dźwignię powoduje wyłączenie rozłącznika w polu transformatorowym.
  Ponowne załączenie rozłącznika możliwe jest po wymianie wkładek bezpiecznikowych.

  Przedział napędów

  Przedział napędów obejmuje zintegrowany, bezpośredni napęd ręczny (silnikowy) rozłącznika i uziemnika lub wyłącznika próżniowego i odłącznika z uziemnikiem. Ponadto pole transformatorowe wyposażone jest w napęd zasobnikowy, który umożliwia wyłączenie rozłącznika po zadziałaniu wybijaka wkładki bezpiecznikowej lub w przypadku zastosowania cewki wyzwalającej. Stan przepalenia wkładki sygnalizowany jest na płycie czołowej napędu. W przedziale napędów rozdzielnicy umieszczony jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz zbiornika. W przedniej części rozdzielnicy umieszczone są wskaźniki obecności napięcia na kablu.

  Przedział kablowy

  W przedziale kablowym dokonywane jest połączenie rozdzielnicy z kablami sieci energetycznej przy pomocy głowic kablowych. Poszczególne pola przedziałów kablowych posiadają metalowe wygrodzenia odseparowujące jedno pole od drugiego,

  Każdy przedział kablowy wyposażony jest w:

  • izolatory przepustowe typu C dla pól zasilających, odpływowych i transformatorowych wyposażonych w wyłącznik mocy,
  • izolatory przepustowe typu A dla pól transformatorowych wyposażonych w bezpieczniki SN,
  • uchwyty kablowe,
  • zaciski uziemienia dla żył powrotnych.

  Ponadto każde pole pozwala na instalację następującego wyposażenia:

  • przekładniki do zabezpieczeń, cewki rogowskiego,
  • sensory napięciowe,
  • ograniczniki przepięć,
  • kombinowane układy przy zastosowaniu głębokich maskownic np.: dwie głowice na fazę, głowica + sensor napięciowy , głowica + ogranicznik przepięć, dwie głowice na fazę + sensor napięciowy, dwie głowice na fazę + ogranicznik przepięć, głowica + ogranicznik przepięć + sensor napięciowy,

  Rozdzielnica typu TPM przystosowana jest do montażu kabli o przekroju do 630mm2 np. takich jak:

  • o izolacji z tworzyw sztucznych np.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS.

  Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicą SN typu TPM

  Poniższe rysunki przedstawiają propozycję wykonania kanału kablowego. Głębokość kanału dla kabli suchych należy wykonać zachowując promień gięcia kabla w zależności od jego średnicy zewnętrznej zgodnie z PBUE. Propzycję głębokość kanału kablowego przedstawiono na rysunku 1. Możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie głębokości kanału kablowego poprzez zastosowanie cokołu podwyższającego lub podłogi technologicznej.

  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM
  Widok z boku (TPM)

  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

  Widok z boku (TPM Kompat)

  Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Compact)

  Kabel suchy jednożyłowy
  przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału K (mm)
  50 370 400
  70 400 430
  95 440 470
  120 470 500
  150 500 550
  185 540 600
  240 590 700
  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

  Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

  Osprzęt kablowy

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
  Typ kabla Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typ głowicy Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  25-120 K152SR (prosta) prasowana 156S A
  (możliwość połączenia
  jedynie za pomocą
  K200T)
  25-150 K200SR (prosta) śrubowa
  25-150 K158LR (kątowa) prasowana
  25-150 K200LR (kątowa) śrubowa

   

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
  Typ kabla Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typ głowicy Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  10-300 K430TB śrubowa 300PB -10SA
  10-300 K480TB śrubowa 800PB -10SA
  240-630 K484TB śrubowa 800PB -10SA
  10-300 K400TB śrubowa 400PB -10SA
  185-630 K440TB śrubowa 400PB -10SA
  10-240 K400LB prasowana i śrubowa 400PB -10SA
  (tylko przed głowicą)

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
  Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
  w zależności od przekroju kabla
  Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  16-95 CWS 250A 24kV 16-95 M/EGA - prosta (CWS C16-95)-zestaw BRAK
  70-150 CWS 250A 24kV 70-150 M/EGA - prosta (CWS C70-150)-zestaw
  25-95 CGS 250A 24kV 25-95 M/EGA - kątowa (CGS C25-95)-zestaw
  70-150 CGS 250A 24kV 70-150 M/EGA - kątowa (CGS C70-150)-zestaw

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
  Typ kabla Przekrój kabla Typy głowicy
  w zależności od przekroju kabla
  Typ końcówki
  kablowej dla danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w zależności
  od głowicy w zależności od napięcia sieci
  Jednożyłowe kable o izolacji z tworzyw
  sztucznych z żyłą roboczą Al. i Cu
  o żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 20 kV
  25-70 CTS 630A 24kV 25-70 EGA - kątowa (CTS C25-95)-zestaw CTKSA 18kV
  95-240 CTS 630A 24kV 95-240 EGA - kątowa (CTS C95-240)-zestaw CTKSA 24kV

   

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface A
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G
  KAA-VS4 (Nexans) brak brak brak K150DR-B/G

   

  Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  UR-65 (ITR), SMVS UW1002-1 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K300PB K300PB K300PB K400DR-B/G
  SMVS UW1002-3 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
  SMVS UW1002-3 (Zelisko) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
  SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400DR-B/G
  SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400TB+K400CP
  lub K440PB
  K400DR-B/G
  Brak K440PB
  (tylko przed głowicą)
  K440PB
  (tylko przed głowicą)
  K440PB
  (tylko przed głowicą)
  K400DR-B/G

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface A
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  BRAK BRAK BRAK BRAK CIK 250A 24kV

   

  Osprzęt kablowy - głowice CELLPACK - Interface C
  Typ i producent sensora napięciowego
  (z jakimi głowice były badane)
  Typ głowicy
  sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable na
  fazę + ogranicznik
  Typ głowicy
  sprzęgającej
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  R-65 (ITR),
  KEVA24C25(c) (ABB)
  CTKS 630A 24kV 25-70 EGA Na zapytanie Na zapytanie CIK 630A 36kV
  CTKS 630A 24kV 95-240 EGA Na zapytanie Na zapytanie

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
  Typ kabla Napięcie znam.
  Uo/U (kV)
  Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typy głowicy
  Prosta / Kątowa
  Typ końcówki
  kablowej dla
  danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w
  zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji
  z tworzyw sztucznych z żyłą
  roboczą Al. i Cu o żyle
  powrotnej z drutów
  miedzianych
  6/10 16-70 RSSS 525A / RSES 525A Śrubowa w zestawie Brak
  6/10 95 RSSS 525B / RSES 525B
  6/10 95-100 RSSS 525C / RSES 525C
  8,7/15 16-50 RSSS 525A / RSES 525A
  8,7/15 50-95 RSSS 525B / RSES 525B
  8,7/15 70-120 RSSS 525C / RSES 525C
  8,7/15 120-150 RSSS 525D / RSES 525D
  12/20 16 RSSS 525A / RSES 525A
  12/20 25-95 RSSS 525B / RSES 525B
  12/20 70-95 RSSS 525C / RSES 525C
  12/20 70-150 RSSS 525D / RSES 525D

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
  Typ kabla Napięcie znam.
  Uo/U (kV)
  Przekrój kabla
  w zależności
  od typu głowicy
  Typy głowicy
  Prosta / Kątowa
  Typ końcówki
  kablowej dla
  danej
  głowicy/kabla
  Typ ogranicznika
  przepięć w
  zależności
  od głowicy
  Jednożyłowe kable o izolacji
  z tworzyw sztucznych z żyłą
  roboczą Al. i Cu o żyle
  powrotnej z drutów
  miedzianych
  6/10 35-95 RSTI-5851 Śrubowa w zestawie RSTI-CC-68SA**10
  - OGRANICZNIKI
  DOBIERANE
  INDYWIDUALNIE
  6/10 95-240 RSTI-5853
  6/10 185-300 RSTI-5855
  6/10 400 RSTI-3951
  6/10 500 RSTI-3952
  6/10 600 RSTI-3953
  8,7/15 i 12/20 35-70 RSTI-5851
  8,7/15 i 12/20 95-240 RSTI-5852
  8,7/15 i 12/20 185-300 RSTI-5855
  8,7/15 i 12/20 400 RSTI-5951
  8,7/15 i 12/20 500 RSTI-5952
  8,7/15 i 12/20 600 RSTI-5953
  8,7/15 i 12/20 800 RSTI-5954

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface A
  Typ i producent sensora
  napięciowego (z jakimi
  głowice były badane)
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + ogranicznik
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  Brak Brak Brak Brak Brak

   

  Osprzęt kablowy - głowice TYCO ELECTRONICS - Interface C
  Typ i producent sensora
  napięciowego (z jakimi
  głowice były badane)
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + ogranicznik
  Typ głowicy sprzęgającej,
  opcja dwa kable
  na fazę + sensor
  Typ zatyczki
  izolacyjnej
  RSTI-VS-24-BP
  Tyco Electronics
  SMVS-UW1002-0 Zelisko
  RSTI-CC-5851 Brak
  RSTI-CC-5853
  RSTI-CC-5855
  RSTI-CC-3951*
  RSTI-CC-3952*
  RSTI-CC-3953*
  RSTI-CC-5851
  RSTI-CC-5854
  RSTI-CC-5855
  RSTI-CC-3951*
  RSTI-CC-3952*
  RSTI-CC-3953*
  RSTI-CC-3954*

  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
   
  Izolator przepustowy typ C
  Izolator przepustowy typ C
  Głowica główna
  Głowica główna
  Głowica sprzęgająca
  Głowica sprzęgająca
  Ogranicznik przepięć
  Ogranicznik przepięć
  Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
  Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
   
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
  Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

  Sposób łączenia zestawów rozbudowywalnych

  Rozdzielnica TPM posiada opcję rozbudowywania o kolejne zestawy (pod warunkiem, że zostało to omówione na etapie wyceny i zamawiania). Sposoby łączenia przedstawiono poglądowo na poniższych rysunkach. Szczegółowe informacje zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa rozdzielnicy.

  Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
  Widok z frontu
  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
  Układ LLL+ (l, p)
  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
  Widok z frontu
  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
  Widok z góry
  Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
  Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
  Schemat elektryczny
  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
  Widok z frontu
  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

  Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

  Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM
  Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

  1) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM w wersji rozbudowywalnej - połączenie górne,
  2) - osłona w przypadku rozdzielnicy TPM w wersji rozbudowywalnej - połączenie boczne,
  3) - głębokość maskownicy 125mm stosowana tylko w przypadku:
  Podwójnej głowicy z sensorem napięciowym;
  Głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym;
  Głowicy K400LB z ogranicznikiem przępięć 400PB,
  4) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania głowicy z ogranicznikiem przepięć,
  5) - głębokość maskownicy w przypadku zastosowania głowicy z ogranicznikiem przepięć i sensorem napięciowym.

  TPM - konfiguracje typowe

  Konfiguracja TL / LT (pole transformatorowe i pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TLL / LLT (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TLLL / LLLT (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja TT (2 pola transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LL (2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LLL (3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WL / LW (pole wyłącznikowe i pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WLL / LLW (pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WLLL / LLLW (pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WLLW (2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WW (2 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WWW (3 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja WWWW (4 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LWWW (pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  TPM - konfiguracje typowe - pojedyncze pola

  Konfiguracja Konfiguracja L+ (p,l) (pole liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja T+ (p,l) (pola transformatorowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja W+ (p,l) (pola wyłącznikowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja S (pole sprzęgłowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Pola pomiarowe typu M840

  Schematy elektryczne

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

  Gabaryty

  Gabaryty rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  TPM - konfiguracje typowe - układ Kompakt

  Konfiguracja LTL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Konfiguracja LLTL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

  Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  Pobierz


  Pliki AutoCad

  TPM

  Pliki AutoCAD - TPM

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  TPM Kompakt

  Pliki AutoCAD - TPM Kompakt

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  TPM Układ C

  Pliki AutoCAD - TPM Układ C

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
 • Rotoblok VCB

  Rzodzielnica Rotoblok VCB

  Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok VCB, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Modułowa konstrukcja pól rozdzielnicy Rotoblok VCB umożliwia i pozwala na dowolne konfigurowanie oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnicy Rotoblok i Rotoblok SF.

  Charakterystyka i zalety

  Rozdzielnica typu Rotoblok VCB jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie metalowej wykonanej z blachy ocynkowanej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica charakteryzuje się izolacją powietrzną (AIS - Air Insulated Switchgear) oraz niewielkimi gabarytami co uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe wbudowane w izolatory żywiczne, które z kolei umieszczone są na wspólnym wale obrotowym, pozwalającym na wykorzystanie go w funkcji odłącznika. System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują dużą trwałość i niezawodność, lecz przede wszystkim bardzo wysokie bezpieczeństwo.

  Zalety

  Pola rozdzielnicy posiadają następujące właściwości:

  • zastosowanie nowoczesnego urządzenia typu TGI (produkcji ZPUE S.A.) łączącego w sobie trzy funkcje: wyłącznika, odłącznika, uziemnika,
  • miniaturyzacja pól, a tym samym całej rozdzielnicy przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych i użytkowych (podstawowa szerokość pola Rotoblok VCB wynosi zaledwie 500mm),
  • system blokad jest ograniczony do jednego aparatu,
  • aparatem można sterować lokalnie, jak również zdalnie (np. drogą radiową),
  • wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane poprzez wymuszenie poprawnych czynności łączeniowych,
  • dwie widoczne, pełne przerwy izolacyjne w powietrzu zapewniają największy poziom bezpieczeństwa,
  • aparat w pozycji wyłączonej i otwartej stanowi sobą mechaniczną i izolacyjną przegrodę pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych, a częścią przyłączy kablowych.
  • poprawa niezawodności poprzez wyeliminowanie wielu blokad mechanicznych i elektrycznych,
  • wyeliminowanie wielu połączeń szynowych przez co zwiększono prostotę i niezawodność konstrukcji,
  • długi okres pracy bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
  • możliwość prostej i bardzo szybkiej wymiany wału aparatu głównego (wyłącznik + odłącznik) podczas prac serwisowych,
  • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej antykorozyjnie ocynkiem,
  • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej różnych producentów,
  • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie wazne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
  • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
  • prosta obsługa.

  Dane techniczne

  Zgodność z normami:

  Rozdzielnica typu Rotoblok VCB spełnia wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
  • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
  • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,

  Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

  Dane elektryczne
  Napięcie nominalne sieci 20 kV
  Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
  Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
  Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
  Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
  Prąd znamionowy ciągły 630 A
  Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA (3s) / do 20 kA (1s)
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
  Odporności na działanie łuku wewnętrznego AFLR do 16 kA (1s)
  Stopień ochrony IP 43 do IP4X
  Warunki eksploatacyjne:
  Temperatura otoczenia  
  - szczytowa krótkotrwała
  + 40°C
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  + 35°C
  - najwyższa średnia roczna
  + 20°C
  - najwyższa długotrwała
  + 25°C1)
  Wilgotność względna powietrza  
  - najwyższa średnia w ciągu doby
  95%
  - najwyższa średnia w ciągu miesiąca
  90%
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
  2,2 kPa
  - najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
  1,8 kPa
  Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
  dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
  oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
  Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
  Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
  lub trzęsieniami ziemi pomijalne

  Uwaga:
  *1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
  *2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

  Widoki łącznika

  Widok łącznika

  Rotoblok VCB widok łącznika

  Widok izolacyjnego wału głównego z wyłącznikiem próżniowym

  Rotoblok VCB widok wału

  1 - izolacyjny wał główny z wyłącznikiem
  2 - napęd łącznika
  3 - komora próżniowa wyłącznika
  4 - izolatory żywiczne
  5 - uziemnik dolny
  6 - ocynkowana stalowa rama
  7 - przycisk załącz wyłącznik
  8 - przycisk wyłącz wyłącznik
  9 - gniazdo odłącznika

  10 - gniazdo i sygnalizacja uziemnika
  11 - gniazdo zazbrajania sprężyny wyłącznika
  12 - sygnalizacja zazbrojenia sprężyny
  13 - złącze wtykowe do obwodów wtórnych
  14 - sygnalizacja położenia wyłącznika
  15 - sygnalizacja położenia odłącznika

  Pozycje pracy aparatu

  Pozycja
  załączony-zamknięty

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja załączony-zamknięty

  Pozycja
  wyłączony-zamknięty

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-zamknięty

  Pozycja
  wyłączony-otwarty

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-otwarty

  Pozycja
  uziemiony

  Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja uziemiony

  Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok VCB

  VCB 1

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB 2(31))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB 5(6*2))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB O5

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB S1L(P4))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  VCB S3L(P4))

  Schemat elektryczny

  Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

  Widok z frontu

  Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

  Uwaga:
  Przedstawione rysunki są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.
  Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

  1. Przy zastosowaniu przekładników prądowych wsporczych na 24 kV w miejsce\przepustowych.
  2. Przy zastosowaniu podstaw bezpiecznikowych nad przekładnikami napięciowymi.
  3. Przy zastosowaniu przekładników napięciowych.
  4. Aparat TGI 24 wraz z przekładnikami prądowymi może znajdować się po prawej stronie pola.
  5. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 950 mm. W przypadku łączenia pól rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24 wysokość pola rozdzielnicy wynosi 1950 mm, natomiast głębokość 1150 mm.

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB w połączeniu z rozdzielnicą Rotoblok oraz Rotoblok SF

  Schemat elektryczny

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

  Widok z frontu

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

  Schemat elektryczny

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

  Widok z frontu

  Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

  Pobierz


  Pliki AutoCad Rotoblok VCB

  Pola liniowe

  Rotoblok VCB - pola liniowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola liniowe z ogranicznikami

  Rotoblok VCB - pola liniowe z ogranicznikami

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Pola sprzęgłowe

  Rotoblok VCB - pola sprzęgłowe

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!

  Inne

  Rotoblok VCB - inne

  Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
  Proszę wpisać nazwę firmy!
  Proszę wpisać adres e-mail!
  Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
  Udowodnij, że nie jesteś robotem!
Dodatkowe informacje