KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Jędrzejowskiej 79c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, wysokość kapitału zakładowego 12 362 008,83 zł – kapitał opłacony w całości, posiadająca numery identyfikacyjne NIP 656-14-94-014, (zwana dalej ZPUE).
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ZPUE może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email .
 3. W odniesieniu do kontrahentów i użytkowników urządzeń:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu, prowadzenia negocjacji, wykonania umowy, dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnego prowadzenia współpracy, a w niektórych przypadkach niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy (np. dane do faktur).
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE może być m. in. ustalenie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz usługi biegłych rewidentów i notariuszy.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas utrzymywania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji, wykonywania umowy, prowadzenia współpracy, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Okres przechowywania będzie wydłużony o odpowiedni okres związany z przedawnieniem roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZPUE. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W odniesieniu do osób korzystających ze strony www:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych.
  • Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Pobranie danych (nr IP, system operacyjny, dane dostawcy usług internetowych, typ i wersja przeglądarki, data i godzina uruchomienia strony, strony internetowe z której strona ZPUE została otwarta) następuje w przypadku korzystania ze strony zpue.pl.
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej zpue.pl.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.
  • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • ZPUE nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

 

POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony www.zpue.pl jest związane z przechowywaniem przez ZPUE S.A. informacji i uzyskiwaniem przez ZPUE S.A. dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przy zastosowaniu plików cookies. W pamięci urządzenia końcowego (komputera) zostanie utrwalona informacja pochodząca od ZPUE S.A., nad którą użytkownik nie będzie miał kontroli.

Ciasteczka – są to nieduże dane informatyczne (pliki tekstowe), wysyłane przez serwer WWW, a następnie zapisywane na komputerze użytkownika, najczęściej na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczyt informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je wygenerował. Ciasteczka stosuje się zazwyczaj w przypadku liczników odwiedzin, sond, stron mających możliwość logowania, reklam, sklepów internetowych, oraz w celu monitorowania aktywności odwiedzających.

Przechowywanie i dostęp do informacji następuje w celu dostosowania zawartości niniejszej strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Użytkownik wyraża zgodę, na przechowywanie informacji przez ZPUE S.A. lub uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym przez ZPUE S.A., za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
Określenie/zmiana warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji następuje poprzez zmiany dotyczące obsługi plików cookies od strony przeglądarki Internetowej.

Poniżej instrukcja jak wyłączyć obsługę plików cookies w dwóch przykładowych przeglądarkach: Internet Explorer i Mozilla Firefox.

Internet Explorer:

IE 7 lub 8:

 1. Narzędzia ==> Opcje internetowe
 2. Kliknij kartę Prywatność.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. W miejscu Pliki cookie zaznacz opcję „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”.
 5. W miejscu „Pliki cookie tej samej firmy” zaznacz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
 6. W miejscu „Pliki cookie innych firm” zaznacz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
 7. W oknie Opcje internetowe kliknij OK, aby zaakceptować i zamknąć okno.

IE 6:

 1. Narzędzia ==> Opcje internetowe
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Wybierz opcję „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”.
 4. W miejscu „Pliki cookie tej samej firmy” zaznacz „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
 5. W miejscu „Pliki cookie innych firm” zaznacz „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
 6. W oknie Opcje internetowe kliknij OK, aby zaakceptować i zamknąć okno.

Mozilla Firefox:

Mozilla Firefox 3.x (PC):

 1. Narzędzia ==> Opcje.
 2. Kliknij Prywatność.
 3. Wybierz opcję Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
 4. Zaznacz „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”, w celu włączenia, lub usuń zaznaczenie w celu wyłączenia obsługi plików cookie.
 5. Zatwierdź klikając OK.

Mozilla Firefox 2.x (PC):

 1. Narzędzia ==> Opcje.
 2. Kliknij Prywatność.
 3. Zaznacz „Akceptuj ciasteczka”.
 4. Zatwierdź klikając OK.

Mozilla Firefox (Mac):

 1. Przejdź do menu Firefox.
 2. Kliknij Preferencje ==> Prywatność
 3. Wybierz opcję Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
 4. Zaznacz „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”, w celu włączenia, lub usuń zaznaczenie w celu wyłączenia obsługi plików cookie.
 5. Zatwierdź klikając OK.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje