INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Jędrzejowskiej 79c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, wysokość kapitału zakładowego 12 362 008,83 zł – kapitał opłacony w całości, posiadająca numery identyfikacyjne NIP 656-14-94-014, (zwana dalej ZPUE).
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ZPUE może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email .
 3. W odniesieniu do kontrahentów i użytkowników sprzedawanych urządzeń oraz ich pracowników:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu, prowadzenia negocjacji, wykonania umowy, dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnego prowadzenia współpracy, a w niektórych przypadkach niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy (np. dane do faktur).
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE może być m. in. ustalenie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz usługi biegłych rewidentów i notariuszy.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas utrzymywania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji, wykonywania umowy, prowadzenia współpracy, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Okres przechowywania będzie wydłużony o odpowiedni okres związany z przedawnieniem roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZPUE. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W odniesieniu do osób korzystających ze strony www:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych.
  • Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Pobranie danych (nr IP, system operacyjny, dane dostawcy usług internetowych, typ i wersja przeglądarki, data i godzina uruchomienia strony, strony internetowe z której strona ZPUE została otwarta) następuje w przypadku korzystania ze strony zpue.pl.
  • ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej zpue.pl.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.
  • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • ZPUE nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.
 5. W odniesieniu do kandydatów na pracowników:
  • ZPUE będzie przetwarzać dane w celu realizacji procesu rekrutacji i procesów przyszłej rekrutacji, na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez kandydata.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
  • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZPUE.
  • Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.

Rozbudowa Budynku Centrum Badawczego - 001 RB 2016 - pobierz >>

Kontakt:

+48 41 38 81 022
+48 506 005 142

Zgłoś awarię

Instalacje i Uruchomienia

 • Instalacja
 • Uruchomienie
 • Programowanie
 • Parametryzacja

Szkolenia

 • Na obiektach
 • W centrali i fabryce

Przeglądy

 • Umowy serwisowe
 • Przeglądy okresowe
 • Monitoring on-line
 • Audyty instalacji klienta

Naprawy

 • Naprawy warsztatowe
 • Naprawy na obiektach
 • Wsparcie techniczne
 • Diagnoza awarii

Modernizacje, rozszerzenia i wymiany urządzeń

 • Retrofity
 • Rozszerzona gwarancja
 • Upgrade
 • Rozbudowy
 • Wymiany kompleksowe

Usługi związane z zakończeniem pracy produktu

 • Recykling Transformatorów
 • Recykling Olejów
 • Recykling Rozdzielnic

Formularz zgłoszenia serwisowego

Zgłoszenie serwisowe

Wprowadź datę zgłoszenia!
Uzupełnij pole: Klient / Zainteresowana Strona
Uzupełnij pole: Symbol zamówienia / faktury
Uzupełnij pole: Nazwa wyrobu
Uzupełnij pole: Nr fabryczny urządzenia
Uzupełnij pole: Miejsce zainstalowania
Uzupełnij pole: Krótki opis wad
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Uzupełnij pole: Osoba zgłaszająca
Uzupełnij pole: Numer telefonu
Uzupełnij pole: E-mail
Przed wysłaniem formularza musisz zaakceptować zgodę.
Przed wysłaniem formularza musisz zaakceptować zgodę.
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą. Są ukoronowaniem naszej pracy.
Oto niektóre z nich:

Złoty Medal MTP EXPOPOWER dla ZPUE S.A.
08.05.2019
ZPUE S.A. otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Inteligentną Stację Transformatorową SPS z magazynem energii.
[ czytaj więcej ]
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Firma Rodzinna Roku
29.11.2018
ZPUE S.A. otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Firma Rodzinna Roku 2018 w kategorii „Kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej”.
[ czytaj więcej ]
Lublin ENERGETICS 2018
21.11.2018
W kategorii Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2018 Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Targową Firmie ZPUE S.A. za SPS – Inteligentną Stację Transformatorową.
[ czytaj więcej ]
Nagroda „Innowacje w Energetyce” z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
19.10.2018
Nagroda „Innowacje w Energetyce” została przyznana ZPUE S.A. podczas Pomorskiej Gali Energetyki, którą z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości w Gdańsku.
[ czytaj więcej ]
Nagroda Jubileuszowa 31. Targów Bielskich ENERGETAB
11.09.2018
Założyciel Firmy, Prezes Zarządu Bogusław Wypychewicz wraz z Małżonką Małgorzatą Wypychewicz odebrali Nagrodę Specjalną 31. Międzynarodowych Energetycznych Targów ENERGETAB w Bielsku-Białej...
[ czytaj więcej ]
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 2017
16.11.2017
Znaleźliśmy się gronie 18 polskich firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda jest powszechnie uznawana za najcenniejsze wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców w Polsce.
[ czytaj więcej ]
Specjalne wyróżnienie MTP EXPOPOWER 2017
25.05.2017
W Międzynarodowych Targach Poznańskich EXPOPOWER 2017 biorą udział wystawcy z całej Polski i wielu krajów świata.
[ czytaj więcej ]
Świętokrzyska Viktoria w kategorii „Przedsiębiorczość”
01.03.2017
Świętokrzyska Viktoria w kategorii „Przedsiębiorczość” za budowanie mocnej marki województwa świętokrzyskiego poprzez wysoką jakość produkowanych wyrobów i profesjonalizm...
[ czytaj więcej ]
Zasłużony dla Gminy Włoszczowa
29.12.2016
Nagroda dla najbardziej zasłużonych dla Gminy Włoszczowa firm i osób. Samorząd Gminy docenił nas za wkład w budowanie i rozwój Gminy.
[ czytaj więcej ]
Świętokrzyski LIDER Ekonomii Społecznej
01.12.2016
„Świętokrzyski LIDER Ekonomii Społecznej" – taki tytuł w kategorii „Biznes Prospołeczny” otrzymaliśmy wraz z początkiem.
[ czytaj więcej ]
„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” I miejsce w regionie
29.11.2016
Życie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejszą wartością. Dlatego zajęcie I miejsca w województwie świętokrzyskim w konkursie "Pracodawca - Organizator...
[ czytaj więcej ]
Produkt Roku
17.10.2016
W czasie Energetycznych Targów Lubelskich ENERGETICS 2016 otrzymaliśmy nagrodę w kategorii PRODUKT ROKU za nowoczesny autoreklozer THO-RC27 jako główne narzędzie do obniżania wskaźników SAIDI/SAIFI.
[ czytaj więcej ]
Medal SEP
22.09.2016
W uznaniu zasług w rozwoju polskiej elektryki oraz w podziękowaniu za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich otrzymaliśmy medal Michała Doliwo – Dobrowolskiego – wynalazcy i pioniera techniki prądu trójfazowego.
[ czytaj więcej ]
Światowe Dni Młodzieży
20.09.2016
Oficjalne podziękowanie od Stanisława Kardynała Dziwisza za nasz udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży jest dla nas cenną nagrodą. Presja była potężna, tak jak samo wydarzenie.
[ czytaj więcej ]
Puchar Ministra Energii
13.09.2016
Podczas Targów Bielskich ENERGATAB 2016 zostaliśmy uhonorowani Pucharem Ministra Energii za „System automatyzacji FDiR w oparciu o autoreklozer THO-RC27” – jedyny polski produkt tego typu dostępny na rynku.
[ czytaj więcej ]
Otrzymaliśmy NOVATORA 2015
18.05.2016
Otrzymaliśmy NOVATORA 2015 za „Samoczynny napowietrzny reklozer próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej SmartGrid”.
[ czytaj więcej ]
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER
10.05.2016
Zdobyliśmy złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER za kompaktową rozdzielnicę pierścieniową w izolacji gazowej typu TPM Kompakt.
[ czytaj więcej ]
Orzeł Eksportu dziennika „Rzeczpospolita”
29.09.2015
Zostaliśmy uhonorowani nagrodą Orła Eksportu Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Najlepszy eksporter" Tym samym znaleźliśmy się w gronie świętokrzyskich firm...
[ czytaj więcej ]
Złoty Medal i Złoty VOLT na targach w Poznaniu
26.05.2015
Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich to jednen z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych nagród na polskim rynku.
[ czytaj więcej ]
Złoty Medal za prefabrykowaną stację transformatorową typu Mzb2
26.05.2015
Otrzymaliśmy Złoty Medal na targach EXPOPOWER 2015 za prefabrykowaną stację transformatorową typu Mzb2.
[ czytaj więcej ]
Kolejne dwa Diamenty FORBESA
30.04.2015
Już drugi rok z rzędu jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingu firm o przychodach przekraczających 250 mln zł. Ponadto także po raz drugi zdobyliśmy e-Diament Forbes&Biznes.pl za najlepszą internetową stronę w województwie...
[ czytaj więcej ]
Dobra Firma 2014 – nagroda przyznawana przez dziennik „Rzeczpospolita”
27.10.2014
Nagroda „Dobra Firma" za harmonijny, stabilny i szybki rozwój przyznawana przez dziennik Rzeczpospolita jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.
[ czytaj więcej ]
Brązowy Medal na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich
14.09.2014
Tego roku na targach ENERGATAB otrzymaliśmy brąz za produkt: autonomiczne złącze kablowe SN typu ZK-SN dla systemu Smart Grid.
[ czytaj więcej ]
Złoty Medal na EXPOPOWER
13.05.2014
Automatyczny wyłącznik napowietrzny Reklozer RC-27 otrzymał złoty medal na Targach w Poznaniu.
[ czytaj więcej ]
I MIEJCE w rankingu FORBESA
18.02.2014
Skok z drugiego miejsca na pierwsze! W kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln rocznie w województwie świętokrzyskim jesteśmy najlepsi.
[ czytaj więcej ]
„Złoty Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego
17.09.2013
Nagroda jest przyznawana za jakość, ekonomikę, estetykę i innowacyjność polskich wyrobów elektroenergetycznych.
[ czytaj więcej ]
Parkiet przyznał „Byki i Niedźwiedzie”
06.03.2013
Zostaliśmy nominowani do nagrody „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „Spółka Roku z sWIG80”.
[ czytaj więcej ]
I MIEJCE w rankingu e–diamenty FORBES & BIZNES
13.02.2013
Za najlepszą firmową stronę w województwie świętokrzyskim.
[ czytaj więcej ]
II MIEJCE w rankingu FORBESA
13.02.2013
DIAMENTY FORBESA 2013 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln rocznie w województwie świętokrzyskim.
[ czytaj więcej ]
Kolejny Złoty Medal PGE – ENERGIA ODNAWIALNA
11.09.2012
W targowym Konkursie ENERGATAB docenione są najbardziej wyróżniajcie się produkty mające zastosowanie w energetyce.
[ czytaj więcej ]
NOVATOR 2011 za trójfunkcyjny łącznik izolacyjny SN
22.05.2012
Statuetki Novator to nagrody dla tych firm z regionu świętokrzyskiego, które zrealizowały w minionym roku najlepsze przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.
[ czytaj więcej ]
Złoto z Bałkanów dla Rotobloka VCB
28.09.2011
Najbardziej prestiżowe forum biznesowe w Europie Południowo-Wschodniej przyznało złoty medal i dyplom dla ZPUE S.A. za rozdzielnicę SN – Rotoblok VCB podczas 67. Międzynarodowych Targów Technicznych ELTECH w Płowdiw, w Bułgarii.
[ czytaj więcej ]
Złoty medal dla wyłącznika SN typu TGI
13.09.2011
Po raz kolejny kapituła konkursowa Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich doceniła naszą innowacyjność.
[ czytaj więcej ]
Złoty medal EXPOPOWER dla Rotobloka VCB
24.05.2011
Rozdzielnica średniego napięcia - Rotoblok VCB zdobyła złoto podczas trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2011 (24-26 maja 2011).
[ czytaj więcej ]
Złoty Amper
30.03.2011
O wyborze laureatów konkursu „Złoty Amper" decydowała jedenastoosobowa komisja złożona z przedstawicieli szkół wyższych, instytutów naukowych i organizacji branżowych z Republiki Czeskiej i Słowacji.
[ czytaj więcej ]
TPM zdobywa złoto w Bułgarii
29.09.2010
Złoty medal w kategorii Energetyka i Ekologia przyznano rozdzielnicy SN typu TPM-W w izolacji gazu SF6.
[ czytaj więcej ]
Prestiżowe członkostwo w elitarnym klubie Gazele Biznesu
05.05.2010
Staliśmy się członkami elitarnego klubu Gazele Biznesu. Jesteśmy w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.
[ czytaj więcej ]
NOVATOR 2008
05.05.2009
W tym roku zdobyliśmy NOVATORA w dziedzinie „ Innowacyjna inwestycja w produkcji za wdrożenie do produkcji seryjnej typoszeregu innowacyjnych rozłączników i rozdzielnic z mieszaniną gazów SF6+N2
[ czytaj więcej ]
II MIEJCE w rankingu FORBESA
17.03.2009
DIAMENTY FORBESA 2009 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 200 mln rocznie w województwie świętokrzyskim.
[ czytaj więcej ]
Dwie Super Gazele Biznesu 2008
01.12.2008
Super Gazela Biznesu 2008 - to nagroda przyznawana przez Coface Poland przy współpracy Pulsu Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
[ czytaj więcej ]
Filary Polskiej Gospodarki 2008
01.12.2008
Ta nagroda ma na celu wyróżnienie najlepszych firm z poszczególnych województw.
[ czytaj więcej ]
Perła Polskiej Gospodarki
01.11.2008
W prestiżowym rankingu polskich przedsiębiorstw zdobywamy Perłę Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże.
[ czytaj więcej ]
Puchar Ministra Gospodarki
16.09.2008
To najwyższe wyróżnienie w konkursie na najbardziej innowacyjny produkt prezentowany na Targach ENERGETAB.
[ czytaj więcej ]

znak fundusze europejskie inteligentny rozwoj zpue

Tytuł projektu: „Nowoczesne Centrum Badawcze – klucz do rozwoju innowacji w ZPUE S.A.”

Cel projektu: Rozbudowa Centrum Badawczego, którego główna działalność polegać będzie na prowadzeniu prac B+R w przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy zaangażowaniu posiadanej i planowanej do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry naukowej oraz wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej. Prace będą miały na celu zdobycie nowej wiedzy celem udoskonalania i rozwijania nowych technologii, a także rozwój istniejących produktów Spółki.

Beneficjent: ZPUE Spółka Akcyjna

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Izabela Barczyk - tel. +48 41 388 1269 ; 515 116 029


znak NSS
logo UE

Tytuł projektu: „Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej „smart grid”.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Wartość projektu kwalifikowana do wsparcia: 5 008 180,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 847 909,00 zł
Termin realizacji: 2012-2014
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Izabela Barczyk - tel. +48 41 388 1269 ; 515 116 029


Tytuł projektu: „Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza”.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Wartość projektu kwalifikowana do wsparcia: 4 773 400,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 609 265,00 zł
Termin realizacji: 2011-2014
Osoby do kontaktu w sprawie projektu: Izabela Barczyk - tel. +48 41 388 1269; 515 116 029,
Tomasz Faliński – tel. + 48 41 388 1127


Informacje o działaniach, w ramach których realizowane są projekty:

www.poig.gov.pl
www.ncbir.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Studentów zainteresowanych pisaniem pracy dyplomowej na temat ZPUE S.A. i jej oferty produktowej prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.*

Dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie potwierdzonego przez uczelnię ZAŚWIADCZENIA. Po dopełnieniu tych formalności, w terminie do czterech tygodni kontaktujemy się ze Studentem i omawiamy szczegóły udostępnienia niezbędnych informacji oraz wskazujemy opiekuna z ramienia spółki.** - pobierz ZAŚWIADCZENIE;

 • * Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów kierunków ściśle związanych z profilem działalności spółki. Decyzja o pisaniu pracy dyplomowej na temat ZPUE S.A. wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy o zachowaniu poufności. Jednocześnie Student zobowiązuje się po zakończeniu pisania pracy, przekazać w formie elektronicznej jej treść do ZPUE S.A.
 • ** ZPUE S.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku bez podania przyczyny w terminie do czterech tygodni od dnia wysłania formularza.

Formularz kontaktowy dla studenta

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.
Wpisz Nawisko
Wpisz imię
Wpisz e-mail
Wpisz Nazwę uczelni - Wydział - Instytut
Wpisz Kierunek / Specjalność
Wpisz rodzaj pracy /licencjacka, inżynierska, magisterska, doktorska/
Wpisz Tytuł pracy
Wpisz Ogólny zakres potrzebnych informacji
Wprowadź termin obrony!
Ty musisz być autorem pracy!
Wysyłając formularz musisz wyrazić zgodę!
Zapoznaj się z komunikatem!
Udowodnij, że nie jesteś robotem!

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje