KORONEA

Koronea powstała po to, by zarządzanie we wszystkich aktywnych obszarach działania: elektroenergetyce, budownictwie i hotelarstwie było jeszcze bardziej efektywne.

logo koroneaKoronea to spółka właścicielska zarządzająca wszystkimi aktywami rodziny Wypychewiczów – głównych akcjonariuszy w ZPUE S.A. Powołana do życia w odpowiedzi na rosnące potrzeby, stale rozwijającej się Grupy Kapitałowej ZPUE oraz pozostałych podmiotów skupionych w rękach rodziny.

Koronea powstała po to, by zarządzanie we wszystkich aktywnych obszarach działania: elektroenergetyce, budownictwie i hotelarstwie było jeszcze bardziej efektywne. Wszelkie działania spółki mają na celu standaryzację pracy wewnątrz organizacji oraz unifikację sposobów komunikacji wszystkich jej podmiotów z otoczeniem biznesowym.

www.koronea.com

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje