sp 1 header

SP-1

sp 1

Sensor pomiarowy SP-1 został zaprojektowany do pomiaru prądu i napięcia dla celów zabezpieczeniowych w liniach napowietrznych SN. Swoje zastosowanie znajduje jako niezależnie instalowany w wybranych punktach sieci, lub w istniejących już punktach z rozłącznikami w których nie ma sygnalizacji zwarć. Dzięki uzupełnieniu istniejącej infrastruktury sieciowej, możliwe jest wdrożenie zaawansowanej funkcjonalności automatyki sieciowej SmartGrid oraz FDiR.

Główne zalety

  • Możliwość implementacji w sieciach o rożnym sposobie uziemienia punktu neutralnego,
  • Instalacja na każdym typie stanowiska słupowego,
  • Dobudowa do istniejącego punktu rozłącznikowego, który nie posiadał detekcji zwarć,
  • Wysoka dokładność pomiaru,
  • Prosty sposób montażu.

Obszar zastosowania

  • Wykrywanie zwarć w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych SN,
  • Energetyka dystrybucyjna.
Podstawowe dane znamionowe
Najwyższe dopuszczalne napięcie dzielnika 24 kV
Napięcie znamionowe pierwotne 15/√3, 20/√3*
Znamionowe napięcie probiercze izolacji 55 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50µs 125 kV
Pojemność kondensatora górnego zabudowanego w izolatorze 30pF
Dokładność pomiaru napięcia < 3%
Temperatura pracy układu -40oC +60oC
Przekładniki prądowe w sensorze pomiarowym  
Długość przewodu w kpl. sensora 10mb.*

Pobierz

Dodatkowe informacje