Sensor pomiarowy SP-1 został zaprojektowany do pomiaru prądu i napięcia dla celów zabezpieczeniowych w liniach napowietrznych SN.

Czytaj więcej...

Postęp technologiczny w automatyce sieci SN został wymuszony przez ustawodawcę, który wprowadzał bardziej restrykcyjne przepisy określające dopuszczalne czasy przerw w zasilaniu odbiorców.

Czytaj więcej...

Podstawowym elementem aparatów THO i THO/T jest rozłącznik TH12 zamknięty w szczelnym zbiorniku ze stali nierdzewnej, wypełnionym gazem SF6

Czytaj więcej...

Konstrukcja rozłączników z napędami silnikowymi umożliwia automatyzację lokalizacji i usuwania uszkodzeń w liniach napowietrznych SN.

Czytaj więcej...

Wyposażone są w próżniowe komory gaszeniowe, których trwałość mechaniczna i elektryczna jest nieosiągalna dla innych rozwiązań gaszenia łuku elektrycznego i wynosi 400A

Czytaj więcej...

Aparaty do stosowania w napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 20 kV, przeznaczone są do rozłączania i łączenia prądu obciążenia do 100A.

Czytaj więcej...

Łączniki są aparatami trójbiegunowymi o wspólnym napędzie. Każdy biegun wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze - stały i ruchomy.

Czytaj więcej...

Napędy silnikowe produkcji ZPUE są przystosowane do manewrowania rozłącznikami grupy RN oraz RPN.

Czytaj więcej...

Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne PBNV-24 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych

Czytaj więcej...

Prefabrykowane stanowiska słupów funkcyjnych z żerdzi wirowanych lub drewnianych

Czytaj więcej...

Żerdzie wirowane typu E i EM posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487 CPD/112/ZKP/09

Czytaj więcej...

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje