Złącza kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6

Dodatkowe informacje